Identitat digital i habilitats

667 views

Published on

Estratègies per Millorar els Resultats de l’Empresa Mitjançant les Xarxes Socials

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
667
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Identitat digital i habilitats

 1. 1. Identitat Personal i Corporativa<br />Estratègies per Millorar els Resultats de l’Empresa Mitjançant les Xarxes Socials<br />Cristóbal Zamora<br />Girona, 4 de febrer de 2011<br />
 2. 2.
 3. 3. Jo<br />
 4. 4. Jo<br />Trobaro ser trobat<br />
 5. 5. Ser trobat<br />
 6. 6. On podem actuar a la xarxa?<br />Espais a la xarxa orientats a objectius professionals<br />6<br />- actiu<br />+ actiu<br />
 7. 7. On podem actuar a la xarxa?<br />Espais a la xarxa orientats a objectius professionals<br />7<br />Observar<br />Connectar-nos<br />Especialitzar-nos<br />Diferenciar-nos<br />- actiu<br />+ actiu<br />
 8. 8. On podem actuar a la xarxa?<br />Espais a la xarxa orientats a objectius professionals<br />8<br />Observar<br />Connectar-nos<br />Especialitzar-nos<br />Diferenciar-nos<br />Esdevenir la marca<br />Guanyar valor<br />Consumir<br />informació<br />Fer-nos visibles<br />- actiu<br />+ actiu<br />
 9. 9. On podem actuar a la xarxa?<br />Espais a la xarxa orientats a objectius professionals<br />9<br />Observar<br />Connectar-nos<br />Especialitzar-nos<br />Diferenciar-nos<br />Esdevenir<br />la marca<br />Guanyar valor<br />Consumir<br />informació<br />Fer-nos visibles<br />- actiu<br />+ actiu<br />
 10. 10. Webs<br />Portals corporatius<br />10<br />
 11. 11. Webs<br />Portals corporatius<br />11<br />
 12. 12. Webs<br />Activitats per gestionar la presència a la xarxa<br />12<br /><ul><li>Conexiels principals sites referents al teu sector d’activitat
 13. 13. Fíxa’tquinsd’aquests webs permeten el diàlegambelsseuspúblics
 14. 14. Observasila web téservei de suscripció (RSS)
 15. 15. Descobreixsiaquests webs estanenllaçatsamb les principals xarxes socials</li></ul>Observar per a consumirinformació<br />
 16. 16. On podem actuar a la xarxa?<br />Espais a la xarxa orientats a objectius professionals<br />13<br />Observar<br />Connectar-nos<br />Especialitzar-nos<br />Diferenciar-nos<br />Esdevenir<br />la marca<br />Guanyar valor<br />Consumir<br />informació<br />Fer-nos visibles<br />- actiu<br />+ actiu<br />
 17. 17. Xarxes socials<br />Facebook<br />
 18. 18. Xarxes socials<br />Tuenti<br />
 19. 19. Xarxes socials<br />Twitter<br />
 20. 20. Xarxes socials<br />FourSquare<br />
 21. 21. Xarxes socials<br />Youtube<br />
 22. 22. Xarxes socials<br />Flickr<br />
 23. 23. Xarxes socials<br />Slideshare<br />
 24. 24. Xarxes socials: de tot tipus<br />Red social de jugadores de padel<br />
 25. 25. Xarxes socials: de tot tipus<br />Red social paraactividades de ocio<br />
 26. 26. Xarxes socials: la tevapròpia<br />Personalitza la tevaxarxa social<br />
 27. 27. Xarxes socials: la tevapròpia<br />Microblogging per a l’empresa<br />
 28. 28. Xarxes socials<br />Activitats per a gestionar la presència a les xarxes socials<br />25<br /><ul><li>Cercaidetecta les xarxesmésafinsa la tevaactivitat de negoci
 29. 29. Seleccionaaquellesque et podenproporcionaroportunitats
 30. 30. No perdis el temps en xarxes sense rellevància
 31. 31. Sigues coherentimesura’tquanparticipis a la xarxa
 32. 32. Identificaels agents clauper alsteusobjectiusivincula’t-hi</li></li></ul><li>Xarxes socials<br />Activitats per a gestionar la presència a les xarxes professionals<br />26<br /><ul><li>Creael teuperfila les principals xarxes professionals
 33. 33. Explicitaelsteusobjectius(professionals) fentservir les paraulesclau
 34. 34. Trobapersonesamb les querelacionar-teiconstrueix la tevaxarxa
 35. 35. Segueix les empresesiels professionals quepodenpresentaroportunitats per alsteusinteressos
 36. 36. Participaicomparteixelsteusconeixements</li></ul>Connectar-nos per a fer-nosvisibles<br />
 37. 37. On podem actuar a la xarxa?<br />Espais a la xarxa orientats a objectius professionals<br />27<br />Observar<br />Connectar-nos<br />Especialitzar-nos<br />Diferenciar-nos<br />Esdevenir<br />la marca<br />Guanyar valor<br />Consumir<br />informació<br />Fer-nos visibles<br />- actiu<br />+ actiu<br />
 38. 38. Xarxesespecialitzades<br />Xing<br />28<br />
 39. 39. Linkedin<br />29<br />Xarxesespecialitzades<br />
 40. 40. Xarxesespecialitzades<br />Infoautónomos: la xarxa dels autònoms<br />30<br />
 41. 41. Xarxesespecialitzades<br />Xarxa per a empresarisiemprenedors<br />
 42. 42. Xarxes especialitzades<br />Inusual: la comunitat dels professionals de la interactivitat<br />32<br />
 43. 43. Xarxes especialitzades<br />Espais especialitzats dins xarxes generalistes<br />33<br />
 44. 44. Xarxes especialitzades<br />El compte de twitter d’una empresa<br />34<br />
 45. 45. Xarxes especialitzades<br />Una cerca de twitter<br />35<br />
 46. 46. Xarxes especialitzades<br />Una llista a twitter<br />36<br />
 47. 47. Xarxes especialitzades<br />Activitats per a gestionar la presència a les xarxesespecialitzades<br />37<br /><ul><li>Accedeix a les xarxesespecialitzadesen el teu sector professional
 48. 48. Gestiona la tevaxarxavinculant-teamb professionals iorganitzacions de la tevaespecialitat
 49. 49. Identificaiorganitza les fonts d’interèsper al teuàmbit professional (sites d’empreses, blogs, espais a la xarxa, etc.)
 50. 50. Siguesactiucompartintconeixement</li></ul>Especialitzar-nos per a guanyarvalor<br />
 51. 51. On podem actuar a la xarxa?<br />Espais a la xarxa orientats a objectius professionals<br />38<br />Observar<br />Connectar-nos<br />Especialitzar-nos<br />Diferenciar-nos<br />Esdevenir<br />la marca<br />Guanyar valor<br />Consumir<br />informació<br />Fer-nos visibles<br />- actiu<br />+ actiu<br />
 52. 52. Identitat digital<br />Comproba i millora el teu grau de visibilitat<br />39<br />
 53. 53. Identitat digital<br />Activitats per a millorar el grau de visibilitat<br />40<br /><ul><li>Comprovaqueapareixes a la primerapàgina de resultats a google
 54. 54. Vetllaperquèelscontingutsrelacionatsambtusiguinafinsalsteusobjectius
 55. 55. Millora la tevapresènciamitjançant la publicació de contingutsafinsalsteusobjectius
 56. 56. Gestiona la tevaidentitat digital: nom, espais de presència, imatge, etc.
 57. 57. Observacontinuadamentquèesdiusobretu a la xarxa</li></ul>Diferenciar-nos per a esdevenirl'oferta<br />
 58. 58. Identitat digital<br />Diferenciar-se - Tarjeta de visita digital: about.me<br />41<br />
 59. 59. Identitat digital<br />Diferenciar-se - Tarjeta de visita digital: flavors.me<br />42<br />
 60. 60. Identitat digital<br />Diferenciar-se - Tarjeta de visita digital: card.ly<br />43<br />
 61. 61. Identitat digital<br />Diferenciar-se - CV online: alejandrotuzzi<br />44<br />
 62. 62. Identitat digital<br />Diferenciar-se - CV creatiu: infografista<br />45<br />
 63. 63. Identitat digital<br />Diferenciar-se - CV creatiu: packaging<br />46<br />
 64. 64. Identitat digital<br />Diferenciar-se - CV creatiu: pel·lícula de terror / mapa de metro<br />47<br />
 65. 65. Identitat digital<br />Diferenciar-se - CV creatiu: videocurrículum interactiu<br />48<br />Font: http://www.youtube.com/watch?v=9EzNll1U2N8<br />
 66. 66. Identitat digital<br />Diferenciar-se - Portfoli creatiu: mariobuscacurro<br />49<br />Font: http://www.mariobuscacurro.com/<br />
 67. 67. Identitat digital<br />Diferenciar-se - Estratègia creativa: adds a google<br />50<br />Font: http://www.youtube.com/watch?v=7FRwCs99DWg<br />
 68. 68. Identitat digital<br />Activitats per a millorar la nostra marca personal<br />51<br /><ul><li>Centralitza la tevainformacióprofesional a la xarxa
 69. 69. Sindica la tevaactivitat a les xarxes socials
 70. 70. Introdueix elements de compaticióivinculacióambsocialmedia
 71. 71. Siguescreatiuposant el focus en la tevaespecialitat
 72. 72. Projectaunaimatgesòlidai coherent de tumateix</li></ul>Diferenciar-nos per a esdevenirl'oferta<br />
 73. 73. Identitat digital<br />Conversa - Blogs<br />52<br />Font: http://recruitlou.wordpress.com/<br />
 74. 74. Identitat digital<br />Activitats per a desenvolupar la conversa a la xarxa<br />53<br /><ul><li>Acompanyaireforça la tevaestratègiaambplataformesconversacionals (blog, microblogging)
 75. 75. Comparteixcontingutsd’interès per a tui per a la comunitatamb la que et volsrelacionar
 76. 76. Mostraelsteusconeixements
 77. 77. Fes propera la tevahistòria personal
 78. 78. Conversaambels lectors</li></ul>Diferenciar-nos per a esdevenirl'oferta<br />
 79. 79. Identitat digital<br />Conversa -Twitter<br />54<br />Font: http://recruitlou.wordpress.com/<br />
 80. 80. Identitat digital<br />Activitats per a desenvolupar la conversa a la xarxa<br />55<br /><ul><li>Comparteixcontingutssobreelstemes del teuinterès professional
 81. 81. Segueixels agents clau per alsteusinteressos
 82. 82. Vetlla per unaxarxaqualitativa
 83. 83. Explota les opcions de cerca
 84. 84. Creallistesiexplora les existents
 85. 85. Monitoritza les oportunitats professionals</li></ul>Diferenciar-nos per a esdevenirl'oferta<br />
 86. 86. Jo<br />Trobaro Ser trobat<br />
 87. 87. Trobar<br />
 88. 88. Com?<br />Desenvolupanthabilitats digitals<br />
 89. 89. Habilitatsdigitalsbàsiques<br />59<br /><ul><li> Buscar
 90. 90. Llegir
 91. 91. Guardar </li></ul>Font: McCormick yAsociados® - http://mccormickyasociados.wordpress.com/2010/03/26/encuesta-reclutamiento-2-0-los-graficos/<br />
 92. 92. Habilitatsdigitalsbàsiques<br />60<br /><ul><li> Buscar
 93. 93. Llegir
 94. 94. Guardar </li></ul>Font: McCormick yAsociados® - http://mccormickyasociados.wordpress.com/2010/03/26/encuesta-reclutamiento-2-0-los-graficos/<br />
 95. 95. Buscar eficientment a la xarxa<br />Cercar amb una sintaxi adequada<br />61<br />
 96. 96. Buscar eficientment a la xarxa<br />Explotar les opcions de cerca<br />62<br />
 97. 97. Habilitatsdigitalsbàsiques<br />63<br /><ul><li> Buscar
 98. 98. Llegir
 99. 99. Guardar </li></ul>Font: McCormick yAsociados® - http://mccormickyasociados.wordpress.com/2010/03/26/encuesta-reclutamiento-2-0-los-graficos/<br />
 100. 100. Llegir eficientment: RSS<br />Explotar les suscripcions via RSS i “deixar de navegar”<br />64<br />RSS<br />
 101. 101. Llegir eficientment: RSS<br />Explotar les suscripcions via RSS i “deixar de navegar”<br />65<br />RSS<br />
 102. 102. Llegir eficientment: RSS<br />Explotar les suscripcions via RSS i “deixar de navegar”<br />66<br />
 103. 103. Llegir eficientment: RSS<br />Obtenir i gestionar els RSS dels portals de feina<br />67<br />
 104. 104. Llegir eficientment: RSS<br />Obtenir i gestionar els RSS dels portals de feina<br />68<br />
 105. 105. Llegir eficientment: RSS<br />Obtenir i gestionar els RSS dels portals de feina<br />69<br />
 106. 106. Llegir eficientment: RSS<br />Obtenir i gestionar els RSS dels portals de feina<br />70<br />
 107. 107. Llegir eficientment: RSS<br />Obtenir i gestionar els RSS dels buscadors de feina<br />71<br />
 108. 108. Llegir eficientment: RSS<br />Obtenir i gestionar els RSS dels buscadors de feina<br />72<br />
 109. 109. Llegir eficientment: RSS<br />Obtenir i gestionar els RSS dels buscadors de feina<br />73<br />
 110. 110. Llegir eficientment: RSS<br />Obtenir i gestionar els RSS dels buscadors de feina<br />74<br />
 111. 111. Llegir eficientment: RSS<br />Crear alertes a partir de cerques de google<br />75<br />
 112. 112. Llegir eficientment: RSS<br />Crear alertes a partir de cerques de google<br />76<br />
 113. 113. Llegir eficientment: RSS<br />Crear alertes a partir de cerques de google<br />77<br />Orientar-se al mercat laboral en temps de xarxes <br />
 114. 114. Llegir eficientment: RSS<br />Activitats principals per a buscar i llegir eficientment a la xarxa<br />78<br /><ul><li>Deixa de navegar: administra un lector personal d’RSS
 115. 115. Localitzaisubscriu-te a les fonts del teuinterès
 116. 116. Configuradiferentscerquesigestiona un canal personalitzatd’alertes
 117. 117. Monitoritza la tevapresènciaa la xarxa</li></li></ul><li>Habilitatsdigitalsbàsiques<br />79<br /><ul><li> Buscar
 118. 118. Llegir
 119. 119. Guardar</li></ul>Font: McCormick yAsociados® - http://mccormickyasociados.wordpress.com/2010/03/26/encuesta-reclutamiento-2-0-los-graficos/<br />
 120. 120. Guardarenllaçosfavorits<br />
 121. 121. Guardarenllaçosfavorits<br />
 122. 122. Guardarenllaçosfavorits<br />
 123. 123. Guardarenllaçosfavorits<br />
 124. 124. Guardarenllaçosfavorits<br />
 125. 125. Ah, molt <br />bé...<br />Per on començo?<br />
 126. 126. Escoltar a la xarxa<br />86<br /><ul><li> Analitzar-me
 127. 127. Analitzar-lo
 128. 128. Estar alerta </li></ul>Font: McCormick yAsociados® - http://mccormickyasociados.wordpress.com/2010/03/26/encuesta-reclutamiento-2-0-los-graficos/<br />
 129. 129. Escoltar a la xarxa<br />87<br /><ul><li>Analitzar-me
 130. 130. Analitzar-lo
 131. 131. Estar alerta </li></ul>Font: McCormick yAsociados® - http://mccormickyasociados.wordpress.com/2010/03/26/encuesta-reclutamiento-2-0-los-graficos/<br />
 132. 132. Analitzar la situació de la mevamarca a la xarxa<br />Auditoria de marca<br />
 133. 133. Rastrejador de usernames online http://knowem.com/<br />Auditoria de marca<br />
 134. 134. Analitzar la situació de la mevamarca a la xarxa<br />Nom<br />Forma de presència: pàgina, grup, perfil<br />Objectiu<br />Oficial: si/no<br />Xarxa: Númerod’amics, fans, membres<br />Númerod’actualitzacionssetmanals<br />Participació: participenelsmembres de la seva? Número de missatgessetmanals?<br />Hi téaplicacionspròpies: si/no<br />Línies editorials principals<br />Auditoria de marca<br />Facebook<br />
 135. 135. Analitzar la situació de la mevamarca a la xarxa<br />Nom<br />Forma de presència: pàgina, grup, perfil<br />Objectiu<br />Oficial: si/no<br />Xarxa: Númerod’amics, fans, membres<br />Númerod’actualitzacionssetmanals<br />Participació: participenelsmembres de la seva? Número de missatgessetmanals?<br />Hi téaplicacionspròpies: si/no<br />Línies editorials principals<br />Auditoria de marca<br />Facebook<br />
 136. 136. Analitzar la situació de la mevamarca a la xarxa<br />Nom<br />Forma de presència: perfil, llista<br />Objectiu<br />Oficial: si/no<br />Xarxa: Númerod’amics, fans, membres<br />Número de llistes<br />Tipologia de llistes<br />Númerod’actualitzacionssetmanals<br />Tipologiad’usuari: conversa? comparteix?<br />Línies editorials principals<br />Auditoria de marca<br />Twitter<br />
 137. 137. Analitzar la situació de la mevamarca a la xarxa<br />Nom<br />Forma de presència: canal, playlist<br />Objectiu<br />Oficial: si/no<br />Xarxa: Númerod’amics, fans, membres<br />Número de vídeos<br />Número de visualitzacionsdelsvídeos<br />Mitjana de visualitzacionssetmanal<br />Mitjana de visualitzacions per vídeo<br />Participació: hi ha comentaris en elsvídeospublicats? Ambquin to?<br />Línies editorials principals<br />Atenció per la titulacióil’etiquetatge: si/no<br />Auditoria de marca<br />Youtube<br />
 138. 138. Analitzar la situació de la mevamarca a la xarxa<br />Auditoria de marca<br />
 139. 139. Analitzar la situació de la mevamarca a la xarxa<br />Auditoria de marca<br />
 140. 140. Escoltar a la xarxa<br />96<br /><ul><li> Analitzar-me
 141. 141. Analitzar-lo
 142. 142. Estar alerta </li></ul>Font: McCormick yAsociados® - http://mccormickyasociados.wordpress.com/2010/03/26/encuesta-reclutamiento-2-0-los-graficos/<br />
 143. 143. Analitzar el mercat<br />97<br />Analitzar la situació delmeumercat a la xarxa<br />L’anàlisi del mercat permetrà:<br /><ul><li>Identificar i seleccionar espais onlineque generin contingut, arguments, opinions i, en definitiva, conversa, al voltant de les temàtiques d’interès per a cada projecte.
 144. 144. Identificar grups, xarxes i comunitats online amb les que ens interessi relacionar-nos per posicionar el nostre projecte.
 145. 145. Seleccionar els grups i agents més actius i rellevants i determinar i entendre com estan organitzats aquest grups i les tendències de comportament.
 146. 146. Identificar líders d’opinió a la xarxa i aconseguir que es converteixin en prescriptors. </li></li></ul><li>Analitzar el mercat<br />Definir paraules clau<br />98<br />Joieria<br /><ul><li>Joia
 147. 147. Joya
 148. 148. Jewel
 149. 149. Diamante
 150. 150. Brillante</li></ul>Complements<br /><ul><li>Bolsos
 151. 151. Cartera
 152. 152. Monedero
 153. 153. Cinturó
 154. 154. Pañuelo
 155. 155. Pulseras</li></li></ul><li>Analitzar el mercat<br />Definir paraules clau<br />99<br />Marques<br /><ul><li>Swarowski</li></ul>Luxury<br />
 156. 156. Analitzar el mercat<br />Desenvolupar la metodologia de cerca<br />100<br />Canals de Cerca<br /><ul><li> Google: Pàgines web i portals
 157. 157. Google Blocs: Blocs especialitzats
 158. 158. Facebook: Pàgines i grups significatius
 159. 159. Twitter: Usuaris rellevants i llistes especialitzades
 160. 160. Youtube: Canals de difusió de vídeos
 161. 161. My Space: Canals específics
 162. 162. Tuenti: Esdeveniments o grups rellevants
 163. 163. Linkedin: Agrupacions de professionals</li></li></ul><li>Analitzar el mercat<br />Pàgines web i portals<br />101<br />Canals de Cerca: Google<br />Per a cercar pàgines web i portals introduirem la paraula clau corresponent en el camp de cerca a Google i explorarem els resultats. Per a cada resultat potencialment interessant n’anotarem:<br />Àmbit: Temàtica vinculada<br />Url: Adreçaweb<br />Títol: Nom del lloc<br />Pagerank: Rànking de Google: http://mypagerank.net/service_pagerankbutton_index<br />GoogleIndex: Pàgines d’un domini: site:nomdeldomoni.com<br />Backlink: Enllaços a la pàgina: http://siteexplorer.search.yahoo.com<br />
 164. 164. Analitzar el mercat<br />Pàgines web i portals<br />102<br />Cristeris de rellevànca<br />Per a determinar quines webs són rellevants per al nostre anàlisi considerarem els següents criteris:<br /><ul><li>Page Rank: algoritme de Google per assignar rellevància a una pàgina (de 0 a 10)
 165. 165. Google index: nombre de vegades que apareix una pàgina a Google.
 166. 166. Yahoo linkdomain: nombre d’enllaços externs que apunten a una pàgina. </li></ul>El llindar de rellevància dependrà de la mètrica que trobem per a aquests espais de manera generalitzada. Per exemple: <br /><ul><li>Page Rank: superior a 5
 167. 167. Google index: superior a 1.000
 168. 168. Yahoo linkdomain: superior a 1.000</li></li></ul><li>Analitzar el mercat<br />Blogs<br />103<br />Canals de Cerca: Google Blogs<br />Blogs especialitzats<br />Per a cercar pàgines web i portals introduirem la paraula clau corresponent en el camp de cerca a http://blogsearch.google.es/<br />i explorarem els resultats. Per a cada resultat potencialment interessant n’anotarem:<br />Àmbit: Temàtica vinculada<br />Url: Adreçaweb<br />Títol: Nom del lloc<br />Pagerank: Rànking de Google: http://mypagerank.net/<br />GoogleIndex: Pàgines d’un domini: site:nomdeldomoni.com<br />Backlink: Enllaços a la pàgina: http://siteexplorer.search.yahoo.com<br />Atenció! La cerca cal acotar-la a “Pàgines principals”<br />
 169. 169. Analitzar el mercat<br />Blogs<br />104<br />Cristeris de rellevànca<br />Per a determinar quins blogs són rellevants per al nostre anàlisi considerarem els següents criteris:<br /><ul><li>Page Rank: algoritme de Google per assignar rellevància a una pàgina (de 0 a 10)
 170. 170. Google index: nombre de vegades que apareix una pàgina a Google.
 171. 171. Yahoo linkdomain: nombre d’enllaços externs que apunten a una pàgina. </li></ul>El llindar de rellevància dependrà de la mètrica que trobem per a aquests espais de manera generalitzada. Per exemple: <br /><ul><li>Page Rank: superior a 5
 172. 172. Google index: superior a 1.000
 173. 173. Yahoo linkdomain: superior a 1.000</li></li></ul><li>Analitzar el mercat<br />Facebook<br />105<br />Canals de Cerca: Facebook<br />Pàgines i grups significatius<br />Per a cercar pàgines i grups de Facebook introduirem la paraula clau corresponent en el camp de cerca de la pròpia plataforma i explorarem els resultats. Per a cada resultat potencialment interessant n’anotarem:<br />Àmbit: Temàticavinculada<br />Url: Adreçaweb<br />Títol: Nom del lloc<br />Descripció: Síntesi descriptiva dels objectius de la pàgina<br />Administrador: Si s’identifa, el nom<br />Miembros: Número de seguidors<br />Últim post: Data de la darrera actualització <br />Fotos: Número de fotos compartides<br />Videos: Número de vídeos pujats<br />Links: Número d’enllaços compartits<br />Events: Número d’esdeveniments publicats<br />Activitat: Baixa, mitja o alta<br />
 174. 174. Analitzar el mercat<br />Facebook<br />106<br />Cristeris de rellevànca<br />Per a determinar quins espais (pàgines) dins de Facebook són rellevants per al nostre anàlisi considerarem els següents criteris:<br /><ul><li>Nombre d’amics: número de persones amb qui es té contacte.
 175. 175. Activitat: nombre de cops que hi ha un comentari o acció</li></ul>El llindar de rellevància dependrà de la mètrica que trobem per a aquests espais de manera generalitzada. Per exemple:<br /><ul><li>Nombre d’amics: superior a 500
 176. 176. Activitat: més de 2 comentaris al mes </li></li></ul><li>Analitzar el mercat<br />Twitter<br />107<br />Canals de Cerca: Twitter<br />Usuaris rellevants i llistes especialitzades<br />Per a cercar pàgines web i portals introduirem la paraula clau corresponent en el camp de cerca a http://search.twitter.com i explorarem els resultats. Per a cada resultat potencialment interessant n’anotarem:<br />Àmbit: Temàticavinculada<br />Url: Adreçaweb<br />Username: Nom de l’usuari<br />Tweets: Número de tweetspublicats<br />Followers: Número de seguidors del compte<br />Activitat: Baixa, mitja o alta<br />Ubicació: Localitzaciógeogràfica de l’usuari<br />
 177. 177. Analitzar el mercat<br />Twitter<br />108<br />Cristeris de rellevànca<br />Per a determinar quins usuaris de twitter són rellevants per al nostre anàlisi considerarem els següents criteris:<br /><ul><li>Bio: Descripció característica de l’usuari
 178. 178. Quantitat de followers: nombre de personas que segueixen a l’usuari.</li></ul>El llindar de rellevància dependrà de la mètrica que trobem per a aquests espais de manera generalitzada. Per exemple: <br /><ul><li>Bio: segons la temàtica de la paraula clau
 179. 179. Quantitat de followers: més de 500</li></li></ul><li>Analitzar el mercat<br />Estructuració dels resultats en un document per canals, àmbits i paraules clau<br />109<br />
 180. 180. Analitzar el mercat<br />Síntesi i conclusions com a pas previ a dissenyar un pla d’acció<br />A partir de les conclusions determinarem:<br /><ul><li>Si hi ha o no a la xarxa grups significatius (detecció dels agents influents) relacionats amb els nostres objectius o àmbit d’activitat.
 181. 181. Quins espais o xarxes seran pertinents per als nostres objectius estratègics.
 182. 182. La distribució, dins de cada xarxa, dels grups del nostre interès.
 183. 183. La demografia dels grups i el seu nivell d’activitat a la xarxa.
 184. 184. Els temes més rellevants relacionats amb els nostres objectius al voltant dels quals s’articulen els grups més actius.
 185. 185. Temes no explotats i que, per tant, ofereixen una oportunitat d’acció i de posicionament.
 186. 186. Les oportunitats per a la creació de noves xarxes o espais davant de la inexistència de prèvies.
 187. 187. Quines són les bones pràctiques o casos d’èxit portats a terme a la xarxa al voltant d’objectius similars als nostres.</li></ul>110<br />
 188. 188. Habilitatsdigitalsbàsiques<br />111<br />Orientar-se al mercat laboral en temps de xarxes <br /><ul><li> Analitzar-me
 189. 189. Analitzar-lo
 190. 190. Estar alerta </li></ul>Font: McCormick yAsociados® - http://mccormickyasociados.wordpress.com/2010/03/26/encuesta-reclutamiento-2-0-los-graficos/<br />
 191. 191. Monitoritzar: Twitter<br />112<br />Usuaris<br />
 192. 192. Monitoritzar: Twitter<br />113<br />Usuaris<br />
 193. 193. Monitoritzar: Twitter<br />Usuaris<br />114<br />
 194. 194. Monitoritzar: Twitter<br />Paraules clau<br />115<br />
 195. 195. Monitoritzar: Facebook<br />Usuaris: no RSS<br />Paraules clau<br />116<br />
 196. 196. Monitoritzar: Facebook<br />Paraules clau<br />117<br />
 197. 197. Monitoritzar: Youtube<br />Paraules clau<br />118<br />
 198. 198. Monitoritzar: Flickr<br />Paraules clau<br />119<br />
 199. 199. Monitoritzar: Blogs<br />Usuaris<br />120<br />
 200. 200. Monitoritzar: Blogs<br />Paraules clau<br />121<br />
 201. 201. Monitoritzar: Blogs<br />Paraules clau<br />122<br />
 202. 202. Monitoritzar: Notícies<br />Paraules clau<br />123<br />
 203. 203. Monitoritzar: Notícies<br />Paraules clau<br />124<br />
 204. 204. Monitoritzar: Web<br />Paraules clau<br />125<br />
 205. 205. Monitoritzar: Web<br />Paraules clau<br />126<br />
 206. 206. Moltesgràcies!<br />Cristóbal Zamora<br />cristobal@rocasalvatella.com<br />@cristobalzamora<br />

×