Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revolutia de la 1848 1849 slide share

20,177 views

Published on

 • CIne a zis citatul din primul slide?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Revolutia de la 1848 1849 slide share

 1. 1. Anul 1848 în Europa ,, Bătrâna Europă moare,lucrurile vechi pier şi totuşi cât de lentă –i e această agonie.
 2. 2. Context Apar noi ideologii şi curente politice: naţionalismu liberalismul socialismul marxist Anul 1848- primăvara popoarelor - anul revoluţionar al Europei
 3. 3. Cauze generale Lupta împotriva dominaţiilor străine ale Marilor Puteri Câştigarea de drepturi şi libertăţi democratice Înlăturarea unor regimuri absolutiste
 4. 4. CauzeNaţionale Economice şi sociale : Autonomie mai largă  desfiinţarea privilegiilor Eliberarea de sub stăpânire feudale străină  Desfiinţarea servituţii Realizarea unităţii naţionale personalePolitice  Înlăturarea legilor ce Regimuri democratice îngrădesc economia Drepturi şi libertăţi  Împroprietărirea ţăranilor cetăţeneşti  Condiţii de muncă mai bune Constituţii liberale pentru muncitori
 5. 5. FORŢE PARTICIPANTE Burghezia Nobilimea liberală Muncitori Liber- profesionişti: medici avocaţi profesori jurişti Studenţi Reprezentanţi ai clerului Ţărani
 6. 6. FRANŢA Principala cauză- politică Februarie 1848- izbucneşte revoluţia –Paris Regele Ludovic Philip- abdică 28 febr. 1848- proclamată Republica Guvern provizoriu: Lamartine- republican burghez, Louis Blanc- socialist, Albert- muncitor Decrete- legi- vot universal pentru bărbaţi, libertăţi cetăţeneşti, organizarea de Ateliere Naţionale Martie 1848- vot universal- Adunarea Constituantă- constituţie Iunie- iulie 1848- conflict burghezie- muncitori Noiembrie 1848- a doua Republică 2 dec. 1848- Ludovic Bonaparte- preşedinte 2 dec. 1852- împărat- al doile imperiu francez
 7. 7. STATELE GERMANE Martie 1848- izbucneşte revoluţia în Confederaţia statelor germane Gruparea naţională- unificarea Germaniei Gruparea revoluţionar- radicală- reforme liberale radicale imediate Regele Frederic Wilhelm IV- numeşte un guvern liberal 18 mai 1848- Parlamentul de la Frankfurt- dezbătea unificarea patriei Noiembrie 1848- înăbuşite mişcările revoluţionare Parlamentul de la Frankfurt - desfiinţat
 8. 8. IMPERIUL HABSBURGIC Cauze: politice, sociale, naţionale Martie 1848- izbunesc revoluţii la Praga, Pesta, Viena, Milano Cancelarul Metternich- demis; sunt promise reforme democratice, constituţie liberală Obiectivele revolutţiei maghiare în contradicţie cu cele ale revoluţionarilor români Dieta de la Pozsony- Lajos Kossuth- program liberal, refacerea Ungariei istorice Tactica ,, divide et impera’’- înăbuşite mişcările revoluţionare din Milano 2 dec. 1848- împărat Frany Josef- constituţie liberala Sprijinit de ţarul Nicolae I- revoluţiile sunt înfrânte 1851- instaurat regimul neoabsolutist
 9. 9. STATELE ITALIENE Cauze politice, naţionale Revoluţionarii- ,,TÂNĂRA ITALIE’’ Personalităţi: Garibaldi, G. Mayyini, regele Piemontului Carol Albert. Papa Pius IX- eliberarea şi unificarea Italiei Ian. 1848- izbucneşte revoluţia la Milano, Palermo, Neapole Piemont, statele papale- constituţii liberale Milano, Veneţia- habsburgii alungaţi Război cu Austria Intervin armatele franceze- revoluţiile înfrânte
 10. 10. Revoluţia din 1848-1849 Contextul general şi cauzele Revoluţiei din 1848-1849 în Ţările Române
 11. 11. ŢĂRILE ROMÂNE 12 ianuarie 1848, izbucneşte insurecţia de la Palermo, regele este obligat să dea o constituţie; în februarie 1848, revoluţie la Paris, regimul monarhic condus de Ludovic Filip d Orleans este înlăturat, se proclamă republica; 13 martie 1848, declanşarea revoluţiei în Imperiul Habsburgic, la Viena; 15 martie 1848, declanşarea revoluţiei în Ungaria, la Pesta. Sub impresia evenimentelor revoluţionare europene, spiritul revoluţionar se manifestă şi în rândul tinerilor intelectuali români. Nicolae Bălcescu, într-o scrisoare adresată din Paris, datată 24 februarie 1848, relata prietenului său din Iaşi, Vasile Alecsandri : că nu ai văzut-o cu Minunata Revoluţie ce te căiesc amarnic ochii va schimba faţa lumei, scria el plin de entuziasm.
 12. 12. CAUZENaţionale : asuprirea străină în cele trei ţări româneşti; existenţa regimului politic bazat pe Regulamentele Organice în Ţara Românească şi Moldova: Apariţia pericolului anexării Transilvaniei la Ungaria, în urma izbucnirii revoluţiei maghiare şi al refuzului maghiarilor de a recunoaşte drepturile naţionale ale românilor;
 13. 13. CAUZEEconomice şi sociale : existenţa privilegiilor feudale; necesitatea unei reforme agrare pentru rezolvarea problemei ţărăneşti şi împroprietărirea ţăranilor; absenţa drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
 14. 14. FORŢE PARTICIPANTETinerii intelectuali : la Paris au apărut societăţi precum Societatea studenţilor români din Paris , ce a plănuit primul proiect de declanşare a unei revoluţii comune moldo- muntene. Printre tinerii revoluţionari şi patrioţi aflaţi la Paris la sfârşitul anului 1847 - începutul anului 1848, se aflau : Burghezia. Boierimea de orientare democratică Orăşenimea. Ţărănimea. Ţărănimea
 15. 15. MOLDOVA Caracter moderat 28 martie 1848- ,,Petiţiunea Proclamaţiune Domnitorul Mihail Sturdza - respinge documentul - arestează pe revoluţionari Revoluţia înfrântă înainte să se declanşeze Revoluţionarii moldoveni refugiaţi la Braşov- 24 mai 1848- ,,Prinţiipiile noastre pentru reformarea patriei’’- unirea Ţării Româneşti cu Moldova într-un singur stat neatârnat Cernăuţi- ,,Dorinţele partidei naţionale din Moldova” - unirea -,,cheia bolţii fără de care întreg edificiul naţional s-ar prăbuşi’’
 16. 16. Reprezentanţi în Moldova:Mihail KogălniceanuVasile Alecsandri;Grigore Cuza;Alexandru Ioan Cuza;Alecu Russo, etc.
 17. 17. ŢARA ROMÂNEASCĂ Caracter social –politic compromis 9 iunie 1848- Proclamaţia de Izlaz - domnitorul Gh. Bibescu - abdică Guvern provizoriu Comisia proprietăţii Drepturi şi libertăţi democratice Intervenţia armatelor otomane şi ţariste - revoluţia înfrântă
 18. 18. Reprezentanţi în ŢaraRomânească:Nicolae Bălcescu;Ion Heliade Rădulescu;C.A.RosettiIon Ghica;f raţii Golescu;fraţii Brătianu
 19. 19. TRANSILVANIA Caracter naţional - radical 3- 15 mai 1848- Marea Adunare Naţională de la Blaj Petiţia Naţională - libertatea şi independenţa naţiunii române Programul respins Sept. 1848- A treia Adunare Naţională de la Blaj - participanţii organizaţi militar de către Avram Iancu Confruntări militare - rezistenţa din Munţii Apuseni 2 dec. 1848- Proiectul de Pacificare de la Seghedin Aug.- sept. 1849- intervenţia armatelor austriece - înăbuşirea revoluţiei
 20. 20. Reprezentanţi în Transilvania:Avram Iancu;Simion Bărnuţiu;Andrei Şaguna;Al. Papiu Ilarian. Ioan Buteanu.
 21. 21. CONCLUZII• În 1848 Republica franceză a rostit trei cuvinte: LIBERTATE, EGALITATE, FRATERNITATE şi a declarat prietenie şi alianţă tuturor popoarelor.• Revoluţia din Ţările Române a fost înfrântă din cauza intervenţiei imperiilor vecine.• Revoluţiile de la 1848 au deschis calea înfăptuirii de reforme de care întreaga Europă avea nevoie şi cadrul necesar înfăptuirii unităţii naţionale acolo unde popoarele năzuiau la acest vis.

×