Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De ziua ta

1,169 views

Published on

De ziua ta...

Published in: Automotive
 • hola señor y señora porque soy estándar y sahat mirabelle dis > Tengo un capital que se utilizará para otorgar prestamos a corto y largo plazo que van desde 5000 euros / 12000: 19000: (de 500000 a 1.000.000 euros a persona seria que este este prestamo). 3% de interés año año de la cantidad prestada, porque siendo particular, no quiero violar la ley sobre la usura. Pulae devolver más de 3 a 25 años de acuerdo con el monto prestado. Depende de usted para ver los pagos mensuales. un reconocimiento certificado de la deuda manuscrita y también algunas partes para proporcionar. Por favor, póngase en contacto con este gmail para obtener toda su información.mirabellesahat@gmail.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Very nice presentation!!! Very nice flowers music and beautiful thoughts, dear Cristina !!! Thanks for sharing and congratulations!! Wish you a beautiful Sunday! Best greetings from Greece. I wish you also a wonderful week. Nikos
  'Ţinteşte spre lună! Chiar dacă nu reuseşti, măcar vei fi printre stele. O persoană care nu îşi doreşte nimic, sigur va eşua.'
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Magnificent presentation Cristina .. I love flowers! Thank for sharing.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Very Beautiful flowers !! Nice collection !! Thanks for sharing your presentation!!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • very beautiful presentations overall, thank you for sharing!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

De ziua ta

 1. 1. Un prieten adev ă rat este acela care te ajut ă , dar mai ales acela care ş tie s ă - ţ i m â ng ă ie sufletul ...
 2. 2. Nu alerga prea mult, lucrurile cele mai bune se î nt â mpl ă atunci c â nd le a ş tep ţ i mai pu ţ in ...
 3. 3. Lucrul cel mai dificil î n via ţă este de a ş ti care sunt str ă zile de urmat ş i mai ales care sunt str ă zile de abandonat ...
 4. 4. Ţ inte ş te spre lun ă ! Chiar dac ă nu reuse ş ti, m ă car vei fi printre stele. O persoan ă care nu îş i dore ş te nimic, sigur va e ş ua.
 5. 5. Niciodata nu ţ i se d ă o dorin ţă f ă r ă s ă ţ i se dea de asemenea ş i puterea s ă o transformi î n realitate. Va trebui totu ş i s ă munce ş ti ca s ă reuse ş ti asta.
 6. 6. Viseaz ă la ceea ce vrei s ă visezi. Du-te acolo unde vrei s ă mergi. Fii ceea ce vrei s ă fii ... Ai doar o via ţă ş i o oportunitate pentru a face tot ceea ce vrei ş i îţ i propui.
 7. 7. Viitorul apar ţ ine celor care cred î n frumuse ţ ea viselor lor…
 8. 8. Cele mai frumoase lucruri nu sunt acelea care fac mult zgomot,ci acelea care îţ i umplu sufletul ...
 9. 9. Efortul constant ş i determinat este cel care î nl ă tur ă toate obstacolele ş i elimin ă orice rezisten ţă …
 10. 10. Nu î n stele se afl ă destinul nostru , ci î n noi in ş ine...
 11. 11. FIE CA TU SA AI INTOTDEAUNA : AER pentru a respira FOC pentru a te î nc ă lzi APA pentru a bea PAMANT pentru a putea tr ă i ...
 12. 12. Sper s ă ai … ... suficient ă fericire pentru a te face z â mbitoare ... suficiente î ncerc ă ri pentru a te face puternic ă ... suficient ă r ă bdare pentru a r ă m â ne î ncrez ă toare ... suficient ă speran ţă pentru a te face ş i a fi fericit ă
 13. 13. O zi luminoas ă , ca roua
 14. 14. Plin ă de ging ăş ie …
 15. 15. …… . ş i culoare !!
 16. 16. O zi, î n care s ă po ţ i pluti !! !
 17. 17. … î n care s ă po ţ i fi admirat ă …
 18. 18. ... î n care s ă ţ i se î ndeplineasc ă visele !!!
 19. 19. La mul ţ i ani !!! http://www.slideshare.net/cristinam4444

×