Congres

383 views

Published on

Congrés d'estudiants i pòsters

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Congres

  1. 1. 'Professions del futur: diàlegs interdisciplinaris' Es el eix vertebrador del IX Congres de Estudiants de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL El dijous 29 d’Abril, la Facultat de Psicología, Ciències de l’Educació i del’Esport Blanquerna, va celebrar el IX Congrés d’estudiants, que en aquesta edició va tractar el tema “Professions del futur: diàlegs interdisciplinaris. L’acte de presentació va tenir lloc a l’auditori de la propia facultat on s’hi exposaven els projectes que els alumnes de tercer curs en format de pòster sobre un tema de lliure elecció. Durant la mateixa ens van parlar d’un món en que la colaboració, la copperació, el diàleg, la discusió i l’intercanvi de coneixments són del tot necessaris per exercir la professió, diuen els organitzadors que es molt important saber, voler dialogar amb l’altre per construir una concepció conjunta del món, per tal d’aconseguir un treball interdisciplinari que permeti la fusió de l’atenció personalitzada i la visió global de la persona. Així, el treball interdisciplinari entre professionals de diferents camps però que compartiesen interessos i objectius comuns, es presenta com un repte i alhora com una obligació que qualsevol profesional s’ha de proposar complir. El qu et pot aportar l’altre, a vegades, és tan important com el que tu li apor-tes de fet, l’inici d’aquest intercanvi comença en el món universitari en transmetre i voler donar una visió oberta d ela professió, oberta a altres aportacions i sobretot, disposada a dialogar amb els altres, sempre pel bé i en benefici de la persona. De manera que els estudiants de magisteri, logopèdia, LoMee psicología i ciències de l’esport, de ben segur, que arribaran a ser uns grans professionals excel.lents, ara bé, això implica el treball interdisciplinari i alhora un esperit de recerca, diàleg i aprenentatge, fruti deltreball amb els altres.
  2. 2. Gairebé durant tot el dia del dijous, 29 d’Abril del 2010, es va realitzar la jornada, l’acte inaugural va començar a partir d eles 9:00 del matí i tot seguit es va realitzar la presentació de comunicacions i la presentació de pòsters dels alumnes i a partir de les 18:00 de la tarda el curs de 2 de LoMee ens havien convocat l’assitència per poder fer una volta dins l’auditori i observar alguns dels projectes d’intervenció profesional o un treball de recerca tenint en compte un seguit de criteris per presentar el contingut de la elecció del tema. En el propi auditori hi estaven exposat sun llistat de pòster amb diversitat en el contingut com ara: - Qualitat de vida en la vellesa. N. Alonso, S. Vergès, P. Vives (Tutora: O. Bruna) - Projecte de les plantes . B Lainez (Tutora M. Margenat) - La Relació familia i escola. América en la setmana cultural. G. Herrera (tutora: C.Boqué). - Programa d’intervenció logopèdica adreçat a infants nouvinguts d’entre 8 i 12 anys que presentin una pèrdua auditiva. M. Alomar, N. Casals i O. Puigvert (tutora: I. Navarro - La Veu i l’Audicióa les discoteques. N. Ferreres, tutor (J.M.Vila) D’aquest últim pòster he volgut realitzar una breu explicació sobre el contingut del tema que serveixi com exemple per tal, d’entendre els cirteris que ha de seguir la elaboració del pòster. En primer lloc al menú horitzontal de capçalera, s’ha d’elaborar un resum (abstract) del treball segons els model corresponent i lliurar-lo a una adreça de blanquerna i una copia al tutor representatn del seu estudi dins del Comitè Organitzador. Tots els resums, abans de ser lliurats, han de tenir l’aprovació del profesor d’assignatura o profesor-tutor corresponent.
  3. 3. A continuació de l’abstract, s’ha de incorporar de manera resumida la informació, relativa a cadascun dels punts del resum corresponent a la modalitat escollida. Alguna de la informació que apareix en el pòster fa referencia a conèixer el que ens preocupa de l’ús de la veu a tnir-ne cura i no fomentar en excès,també entendre que es el que es preten a través d’aquest projecte, com es dissenyar un pla de intervenció per gaudir de les millor accions durant la nit de festa sense perjudicar la veu i la’udició dels usuaris d eles discoteques. A més coneixer el panorama dels factors i comportaments que resulten perjudicials per les cordes vocasl i la salut vocal en general i quins són els efectes que es generen. Per últim es presenten un llistat de consells pràctics per sentir la teva veu sense perjudicar-la.
  4. 4. Gairebé durant tot el dia, va durar aquesta jornada i a partir de les 18:00h de la tarda, els alumnes de segon curs de LoMee, van tenir la oportunitat de gaudir de la presentació del quart bloc de comunicació, a càrrec de dues noies d ela facultat Cristina Puigdolleres i Virginia Jiménez. Durant la mateixa es van presentar quatre projectes seleccionats. El primer grup d’alumnes format per M.Soler i J.Guirado dirigits per la tutora M.Margenat, van fer una breu exposició de “Les practiques a l’Aquàrium” des de una perspectiva holística de l’educació global seguint tres tipus d’educació: la formal, la no formal i la informal. Pel que fa a al segon grup format per G.Gascón i R. M. Martín dirigits per la tutora (m. Casanovas) que cursa aquest segon curs l’assignatura de Trastorns de la Parla, ens en van parlar de una “Proposta de creació de l’associació d epersones amb fisura labial i palatal de Catalunya” a través de la experiencia d’una familia que conviu amb el cas d’un infant que present auna fisura palatina. A través d’aquest cas la familia reivindica la falta de infromació i manca de recursos sobre la patología. A través d’aquest projecte, els alumnes destaquen una sèrie de webs com ( CLAP, CLEF, AFLAPAC) a través de les quals, hi ha un glossari i e sdona informació d ela patología de la fisura labial i palatina i l’espai compta amb un formulari on les famílies poden expresar els sentiments i les circumstàncies de casos reals. Un dels nois de CAFÉ, A.Plans dirigit pel tutor J.Gibert, ens va fer una breu descipció de la “Unitat didáctica de Voleibol”.L’alumne explic que l’aplicació pràctica d’aquest projecte té lloc en un centre d’educació d’Esparraguera, on destaca la finalitat de les competències per tal de conviure i habitar en el món que ens serveixin per desenvolupar-nos de forma autónoma dins la societat. I per últim el projecte d’un dels alumnes de psicologiaR. Company dirigir per la tutora U. Oberst, ens va presentar un projecte sobre les “Estratègies i perfils emocionals en relació amb episodis emocionals d’enuig i tristesa. Es a dir, el projecte explica la relació que es dona entre les emocions viscudes en un moment determiant per una persona i la seva afectació personal en altres àrees de la vida diaria. Els objectius principals del projecte parlen de una autoregulació propia de l’individu i de la heteroregulació per tal de regular el comportament i emocions dels altres. Per últim, es parla d’una relació existent entre la impulsivitat i el perfil emocional que significa que “com més capacitat té
  5. 5. un mateix per regular les seve spropies emocions, major capacitat es tindrá per regular es emocions dels altres”. A través d’aquest projecte, els alumnes destaquen una sèrie de webs com ( CLAP, CLEF, AFLAPAC) a través de les quals, hi ha un glossari i e sdona informació d ela patología de la fisura labial i palatina i l’espai compta amb un formulari on les famílies poden expresar els sentiments i les circumstàncies de casos reals. Un dels nois de CAFÉ, A.Plans dirigit pel tutor J.Gibert, ens va fer una breu descipció de la “Unitat didáctica de Voleibol”.L’alumne explic que l’aplicació pràctica d’aquest projecte té lloc en un centre d’educació d’Esparraguera, on destaca la finalitat de les competències per tal de conviure i habitar en el món que ens serveixin per desenvolupar-nos de forma autónoma dins la societat. I per últim el projecte d’un dels alumnes de psicologiaR. Company dirigir per la tutora U. Oberst, ens va presentar un projecte sobre les “Estratègies i perfils emocionals en relació amb episodis emocionals d’enuig i tristesa. Es a dir, el projecte explica la relació que es dona entre les emocions viscudes en un moment determiant per una persona i la seva afectació personal en altres àrees de la vida diaria. Els objectius principals del projecte parlen de una autoregulació propia de l’individu i de la heteroregulació per tal de regular el comportament i emocions dels altres. Per últim, es parla d’una relació existent entre la impulsivitat i el perfil emocional que significa que “com més capacitat té un mateix per regular les seve spropies emocions, major capacitat es tindrá per regular es emocions dels altres”.

×