Cee aspace cristina guevara

1,311 views

Published on

Es tracta d ela presentació del centre de pràctiques de segon curs de LoMee

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cee aspace cristina guevara

 1. 1. ASPACE CENTRE PILOT ARCÀNGEL SANT GABRIEL Associació de la Paràlisi Cerebral Presentació del Centre Cristina Guevara 2n LoMee SeminariIII
 2. 2. ASPACE <ul><li>UBICACIÓ </li></ul><ul><li>Centre Pilot Arcàngel Sant Gabriel C/ Tres Pins, s/n (Parc de Montjuïc) 08038 Barcelona [email_address] www . aspacecat . org </li></ul><ul><li>Centre Pilot Arcàngel Sant Gabriel </li></ul><ul><li>El Centre té com a finalitat promoure serveis per realitzar tota classe d'activitats dedicades a la investigació, diagnòstic, tractament,  rehabilitació, educació, promoció i ajuda a les persones que presenten una paràlisi cerebral o alguna malaltia neurològica o psicològica afíns i alhora promoure l’ajuda a les seves famílies. </li></ul><ul><li>TITULARITAT </li></ul><ul><li>ASPACE , és una escola d’Educació Especial (CEE) declarada com a associació d’utilitat pública per Ordre Ministerial al 23/02/68 . </li></ul>
 3. 3. HISTÒRIA <ul><li>1959 - Un grup de pares de nens afectats per la paràlisi cerebral, liderats pel senyor Josep M. Marcet, van impulsar aquesta associació. </li></ul><ul><li>Aquest mateix any, l’Ajuntament de Barcelona, va cedir a l'Associació uns terrenys ubicats a Montjuïc. </li></ul><ul><li>1960 - L'Associació es configura legalment com a Societat d’Ajuda a la Paràlisi Cerebral. </li></ul><ul><li>1961 - Creació del Centre Pilot Arcàngel Sant Gabriel i d'un servei de consulta externa específic per a persones amb paràlisi cerebral. </li></ul><ul><li>1964 - L'Associació és declarada benèfico-social per Ordre Ministerial de 22/01/64. Es crea l'ambulatori al carrer Marc Aureli per a rehabilitació externa de persones integrades a escoles ordinàries. </li></ul>
 4. 4. HISTÒRIA <ul><li>1966 - Es crea l'Escola d'Educació Especial ASPACE. </li></ul><ul><li>1968 - L'Associació es declarada d'Utilitat Pública per Ordre Ministerial de 23/02/68. </li></ul><ul><li>1972 - S'incorpora a l'Escola la secció de Maduració Terapèutica Integral per a nens amb paràlisi cerebral de 3 a 6 anys. </li></ul><ul><li>1980 - Aspace introdueix a Espanya les Tècniques Alternatives de Comunicació a través del Bliss. </li></ul><ul><li>1989 - Es crea l'àrea d'Esport Adaptat. </li></ul><ul><li>1992 - Es crea un Servei d'Inserció Laboral específic per a persones amb paràlisi cerebral, que assessora a empreses i particulars. </li></ul><ul><li>1996 - La secció de consulta externa amplia la seva activitat amb els serveis següents:reeducació en el llenguatge, informàtica adaptada i fisioteràpia de manteniment per a adults amb paràlisi cerebral i atenció psicològica al nen i a les seves famílies. </li></ul>
 5. 5. HISTÒRIA <ul><li>1997 - Es posa en funcionament el Servei d'Atenció Domiciliària de fisioteràpia, logopèdia i teràpia ocupacional i Serveis d’Ajuts Tècnics </li></ul><ul><li>1998 - S'inaugura el Centre de Teràpia Ocupacional Aspace, situat a Poblenou. </li></ul><ul><li>1999 - El 18 de maig, es concedeix la Creu de Sant Jordi a l’Associació de Paràlisi Cerebral, ASPACE -Es posa en funcionament el servei d'Aspace LLar. Se li adjudica a Aspace el CDIAP que atén nens de 0 a 6 anys d'edat. </li></ul><ul><li>2001 - ASPACE  participa, en el projecte del comunicador SICLA  ( Sistema Comunicador de Llenguatges Alternatius). </li></ul><ul><li>2003 - Es posa en funcionament un centre de Teràpia Ocupacional </li></ul><ul><li>2004 - S'inaugura el nou Centre de Recursos i Ajuts Tècnics Aspace </li></ul><ul><li>2005 - Es crea Aspacet, un centre especial de treball per a persones amb paràlisi cerebral i patologíes afins. </li></ul>
 6. 6. NOMBRE DE PROFESSIONALS <ul><li>ORGANITZACIÓ </li></ul><ul><ul><li>Escola: </li></ul></ul><ul><li>Centre Pilot Arcàngel Sant Gabriel </li></ul><ul><li>CDIAP (Centre de Diagnòstic i Atenció Precoç) </li></ul><ul><li>Consulta Externa </li></ul><ul><li>Esports </li></ul>
 7. 7. SERVEIS <ul><li>ESCOLA </li></ul><ul><li>Forma de treball: </li></ul><ul><li>Desenvolupar la tasca educativa de forma  conjunta amb el Centre Pilot de Rehabilitació Arcàngel Sant Gabriel, mitjançant equips multidisciplinaris que treballen de forma unificada, seguint criteris de globalitat, i tenint en compte les necessitats individuals de cada alumne. </li></ul><ul><li>Cada equip està format per: </li></ul><ul><li>12 mestre d’educació especial/psicòleg </li></ul><ul><li>12 fisioterapeuta </li></ul><ul><li>11 terapeutes ocupacionals </li></ul><ul><li>6 logopeda </li></ul><ul><li>Monitor de menjador i esbarjo </li></ul><ul><li>Auxiliar sanitaris (assistent social i metge),coordinen i supervisen el treball en equip. </li></ul>
 8. 8. SERVEIS <ul><li>CURSOS </li></ul><ul><li>Seguiment de sis cursos en dues línies de treball: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>MTI: el parvulari es distingeix el grup de treball sensorial groc i els vermells pedagògic </li></ul><ul><li>A: A1 pedagògic A2 sensorial (6-8 anys) </li></ul><ul><li>B: B1 pedagògic B2 sensorial (8-10 anys) </li></ul><ul><li>C: C1 pedagògic C2 sensorial (10-13anys) </li></ul><ul><li>D: D1 pedagògic D2 sensorial (13- 15 anys) </li></ul><ul><li>E: E1 pedagògic E2 sensorial (15- 18 anys) </li></ul>
 9. 9. SERVEIS <ul><li>Servei d´Atenció Ambulatòria Especialitzada </li></ul><ul><li>Visites de diagnòstic i seguiment així com l’estudi clínic i el tractament de persones amb paràlisi cerebral o altres patologíes neurològiques afins. </li></ul><ul><li>Visita neurològica amb estudi psicològic, kinesiològic, ortopèdic, audiofonològic, oftalmològic, neurofisiològic, radiològic i de possibilitats rehabilitadores i reeducadores. </li></ul><ul><li>Consulta i orientació a institucions que atenen directament al nen. </li></ul><ul><li>Control i revisió de persones de centres ocupacionals, centres especials de treball o empreses ordinàries. </li></ul><ul><li>Prestacions Complementàries: fèrules, guixos correctors, cadiretes de guix, audimetria, exploració fonètica i de llenguatge, revisions oftalmològiques etc... </li></ul>CENTRE PILOT ARC À NGEL SANT GABRIEL
 10. 10. SERVEIS <ul><li>Servei de Psiquiatria i Psicologia : </li></ul><ul><li>Atenció als infants i a les seves famílies </li></ul><ul><li>Valoració, orientació i tactament psicològic tant individual com grupal i/o familiar. </li></ul><ul><li>Seguiment amb el centre de derivació i/o centres educatius </li></ul><ul><li>Servei d’Hospitalització Parcial : </li></ul><ul><li>Rehabilitació directa i específica per a nens de 3 a 18 anys que presenten paràlisi cerebral o altres patologies neurològiques afins. </li></ul><ul><li>Tractaments mèdics, ortopèdics, psicològics, reeducatius, fisioteràpia, logopèdics, de teràpia ocupacional, etc </li></ul><ul><li>Orientació i assistència als pares. </li></ul>
 11. 11. SERVEIS <ul><li>Servei de Prevenció i Tractament Precoç: </li></ul><ul><li>Control i seguiment dels nens en situació de risc o amb patologies del desenvolupament i orientació sobre la relació a tenir amb el fill. Estudi de cada cas i organització de la terapèutica als nens de 0 a 4 anys. </li></ul><ul><li>Orientació als pares sobre la relació i l’estimulació adequada amb el fill a la pròpia llar. </li></ul><ul><li>Seguiment i adaptació dels programes terapèutics. </li></ul><ul><li>Tractament específic de nens que presenten una paràlisi cerebral o altres patologies neurològiques </li></ul><ul><li>Control i adaptació dels programes terapèutics. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 12. 12. SERVEIS <ul><li>CDIAP (Centre de Diagnòstic i Atenció Precoç) </li></ul><ul><li>CDIAP-ASPACE està format per un equip multiprofessional encarregat d'atendre als nens entre 0 i 6anys i a les seves famílies residents en el districte 3 Sants-Montjuïc de Barcelona. </li></ul><ul><li>És en aquesta etapa quan es desenvolupa la motricitat, el llenguatge, la relació amb l’entorn i tots els aspectes psíquics i mentals </li></ul><ul><li>Serveis de CDIAP-ASPACE: </li></ul><ul><li>-Diagnòstic i valoració del nen -Atenció directa al nen -Atenció i orientació a les famílies -Assessorament a llars d'infants i escoles d'educació infantil -Observació i orientació a domicili -Coordinació amb els serveis mèdics, psicopedagògics i socials del Districte </li></ul>
 13. 13. SERVEIS <ul><li>ASPACE ESPORTS: </li></ul><ul><li>L' objectiu és fer possible que tota persona afectada amb PC gaudeixi dels beneficis (físics, psíquics i socials) que li reporta l'activitat física, per millorar la seva qualitat de vida </li></ul><ul><li>Secció d´Iniciació Esportiva </li></ul><ul><li>Joc Motriu, iniciació esportiva i esport de competiució </li></ul><ul><li>Secció d´Activitats Esportiu-Recreatives Sortides de Cap de Setmana, Casals: activitats de grup lúdiques i socioculturals, amb caràcter formatiu, </li></ul><ul><li>Secció de Competició Atletisme, Slalom, Boccia, Futbol per a nens (7-15 anys) i Natació. Secció d´Investigació Esportiva Creació de nou material esportiu adaptat a les necessitats de cada esportista. ACTIVITATS SETMANALS : Musicoteràpia, Reforç de Català, Hort, Escacs, Reciclatge, Estimulació Sensorial... </li></ul>
 14. 14. SERVEIS <ul><li>Consultes Externes </li></ul><ul><li>Servei de rehabilitació ambulatòria: Rehabilitació externa específica de fisioteràpia, psicomotricitat, logopèdia i teràpia ocupacional per a persones afectades de paràlisi cerebral o patologies neurològiques afins de qualsevol edat. </li></ul><ul><li>Servei de rehabilitació domiciliària: Tractament rehabilitador a persones afectades que requereixen tractament específic a la llar. Fisioteràpia, logopèdia i teràpia ocupacional a domicili. </li></ul>
 15. 15. GESTIÓ
 16. 16. GESTIÓ <ul><li>Principals línies de treball: </li></ul><ul><li>1.Direcció Pedagògica: l’Equip Directiu gestiona l’organització de l’escola </li></ul><ul><li>Mestre de Educació Especial </li></ul><ul><li>Pedagogia </li></ul><ul><li>2.Direcció Mèdica: gestió de la sanitat en 3 departaments: </li></ul><ul><li>Logopedia: </li></ul><ul><li>Fisioterapia </li></ul><ul><li>Teràpia Ocupacional: </li></ul>
 17. 17. ALUMNES <ul><li>Assiteixen al Centre al voltant de 97 alumnes, la majoria són paral.litics cerebrals (PC) </li></ul><ul><li>Els alumnes que es troben a l’escola presenten plurideficiències com ara: afàsies, apraxies,disàrtria atàxica, agnosies, disàrtries, autisme, Trastorn de Reet, trastorn d’Asperger </li></ul><ul><li>Els alumnes procedeixen d’escoles d’educació especial, escoles ordinàries, escoles bressol i CDIAP. A l’escola es troben alumnes de nacionalitat espanyola tot i que en els darrers anys s’ha experimentat l’acollida d’alumnes estrangers. </li></ul><ul><li>L’atenció escolar d’aquest alumnes està compressa dels aprox. 3 als 18 anys </li></ul>
 18. 18. OBJECTIUS PEDAGÒGICS <ul><li>Estimular en el nen o nena el descobriment i coneixement del món a través de la pròpia activitat. </li></ul><ul><li>Procurar la formació i el desenvolupament harmònic de la seva personalitat durant els primers anys de vida. </li></ul><ul><li>Potenciar totes les seves capacitats, de forma que esdevingui una persona autònoma i responsable, en la mesura de les seves possibilitats. </li></ul><ul><li>Afavorir una integració òptima en el seu entorn social. </li></ul><ul><li>Posar al seu abast els ajuts teconològics que necessita per a accedir a l’entorn i per desenvolupar al màxim les seves capacitat comunicatives i d’aprenentatge. </li></ul>
 19. 19. RELACIÓ ESCOLA-FAMÍLIA <ul><li>La relació que s’estableix entre l’esola i la família és realitza de forma diària a través de la Treballadora Social </li></ul><ul><li>En funció del centre se solen fer reunions una vegada a l’any amb la família i segons el cas de cada alumne si es necessaria es realitza una següent reunió </li></ul>
 20. 20. ALTRES CENTRES I SERVEIS <ul><li>Centre de Teràpia Ocupacional Aspace (Badalona) té com a objectiu l’abordatge global de la persona: autonomia, activitat d’ocupació terapèutica i rehabilitació. </li></ul><ul><li>Centre de Teràpia Ocupacional (Poblenou):servei rehabilitador adreçat a persones adultes amb greu discapacitat física i altres trastorns associats, a més dels serveis de teràpia ocupacional pertinents, a fi que puguin assolir, dins de les possibilitats de cadascú i a través d'un programa individual, la màxima integració social. </li></ul><ul><li>Centre de Recursos i Ajuts Tècnics ASPACE (CRA): A través d’ajuts tècnics facilitar l’autonomia personal i familiar. </li></ul><ul><li>Serveis d’Integració i Insersió Laboral : té com a objectiu la integració laboral de les persones afectades de paràlisi cerebral </li></ul><ul><li>Centre de Treball Especial ASPACET:el propòsit de millorar les possibilitats d’integració en la societat de les persones amb discapacitat. </li></ul>

×