Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PresentacióCristina

688 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PresentacióCristina

 1. 1. Cristina Gracia XARXES LOCALS
 2. 2. Que és una xarxa informàtica? Una xarxa informàtica és un conjunt d'ordinador interconnectats entre ells que permet que aquests comparteixin recursos. Per mitjà d'un petit hardware que instal·lem al nostre ordinador, un concentrador de cablejat i d'una sèrie de cables i connectors podem configurar la nostra xarxa.
 3. 3. Xarxes informàtiques Tipus de xarxes: -PAN: pocs metres, conexió Bluetooh. -LAN: un edifici -CAN: diversos edificis de la mateixa universitat -MAN: diversos edificis de la mateixa area metropolitana -WAN: diversos edificis de localitat, província o diferensta països. Avantatges: -Possibilitat de compartir periferics, com ara impressores, plòters, fax... -Possibilitat de compartir informació mitjançant bases de dades. -Eliminació de dades disperses als ordinadors. -Possibilitat de disposar d'un control d'susuaris més exhaustiu. -Possibilitat de disposar de còpies de seguretat més ràpides i segures.
 4. 4. Hardware de connexió Targeta de xarxa La targeta gràfica o adaptador de xarxa, és un dels elements fonamentals de la composició de la part física de la xarxa d'area local. Amb ella podrem comunicar el nostre orinador amb altres a travès de mitjans de comunicació que poden ser: guiats (cables), o sense fils. Una connexió de xarxa ens permet enllaçar el nostre ordinador amb una xarxa existent a Internet. Per cada targeta de xarxa instal·lada en el nostre ordinador, disposem d'una connexió de xarxa.
 5. 5. Hardware de connexió El switch i el Hub El switch és un dispositiu que ens permet connectar diversos dispositius a la xarxa i també crear topologies que formen part de la xarxa. Els switch, disposen d'una sèrie de ports a les quals es connecten tots els dispositius de la xarxa. El switch disposa d'una sèrie de ports a les quals es conecten tots els dispositius de la xarxa. Gràcies a la taula que genera depenent del dispositiu de xarxa al qual estigui conectat el switch permet enviar la informació d'un element de la xarxa a un altre. Si el concentrador no disposes de la capacitat que li permet generar la taula el dispositiu seria menys intel·ligent i rebria el nom de hub
 6. 6. Hardware de connexió Mitjans de transmissió i hardware associat Els mitjans de transmissió més antics i estesos són els cables, concretament els parells trencats que consisteixen en quatre parells de fils trenats de manera independent i entre ells, recoberts d'una capa aillant externa i que al final de cada extrem tenen un connector RJ45. El cable UTP connecta la targeta de xarxa d'ordinador a travès d'aquest connector mitjançant un port. Si decidim utilitzar com a mitjà de comunicació l'aire necessitem instal·lar dos components hardware en la nostra xarxa. D'una banda un punt d'accés sense fila travès del port i de l'altre un punt d'accès sense fil que s'encarrega de recollir els senyals indistribuir-los per tota la xarxa.
 7. 7. Protocols de xarxa a Windows Un protocol de xarxa o de comunicació és el conjunt de regles que especifiquen l'intercanvi de dades o ordres durant la comunicació entre els hosts. Els protocols de xarxa que proporciona Windowns XP són: -Protocol NetBEUI : protocol de xarxa molt senzill i fàcil d'usar, desenvolupat per Microsoft al principi dels noranta per als sistemes operatius Windows 95 i Windows NT. -Protocol IPX/SPXI: dissenyat per l'empresa Novell per a les seves xarxes locals NetWare, Microsoft els va incoprporar en els seus sistemes operatiu i, ha creat un protocol compatible amb aquests anomenat protocol NwLink. -TCP/IP: és un protocol utilitzat per tots els ordinadors que es connecten a Internet, perquè puguin comunicar-se entre ells. TCP/IP no és l'únic protocol, sinó que és compost per altres os protocols principals que són el TCP i l'IP. La seva estructura consta de cinc capes o nivells als quals s'agrupa un conjunt de protocols que són els que, realment, ens donen servei.
 8. 8. Hardware de connexió a Internet Mòdem i encaminador Si es tracta d'un ordinador aillat el que volem connectar a internet i no està conectat a cap xarxa necessitem un dispositiu per passar les senyals digitals a analogics per transmetre'ls per la línia telefònica, aquest dispositiu rep el nom de mòdem. Si l'ordinador que volem connectar a Internet pertany a una xarxa d'area local, l'haurem de configurar amb els elements necessaris en cada cas i afegir-hi un dispositiu que ens permeti connectar la nostra xarxa d'area local a Internet. Aquest dispositiu rep el nom d'encaminador.
 9. 9. Xarxes sense fils Les Wireless (sense cables) són xarxes d'area local que es caracteritzen perquè el mitjà de transmissió que fan servir és l'aire Tipus de tecnologies sense fils: Infrarrojos: permet la comunicació entre dos equips punt a punt, de manera que emissor i receptor s'han de 'veure'. Esta pensat per enviar poques dades a velocitats baixes. Bluetooth: És una tecnologia amb la qual es poden posar dispositius sense fil per a ús personal. Permet intregrar el dispositiu dins de la xarxa. La velocitat de transmisió és més alta que en els infrarrojos. Wi-fi: és una marca per a un conjunt d'estandards de compatibilitat de comunicacions per xarxes locals sense fils (WLAN). Es basa en els estandards oberts 802.11a i 802.11b estandards per IEEE, i encara no controlat per cap empresa .
 10. 10. Tipus de connexions Wireless Hi ha dos tipus de connexions: -Ad hoc: són dos connexions entre dos dispossitius sense fil. Se solen usar per comunicar dos ordinadors entre ells per mitjà de les seves targetes sense fil. -Mode infraestructura: en aquest mode de connexió hi ha un node intermediari que és el que organitza la comunicació entre tots els nodes de la xarxa.

×