Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Recullim dades (pautas) i pomes

260 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Recullim dades (pautas) i pomes

  1. 1. Hem fet aquest treball, per treballar com fer operacions, gràfics, taules... Amb el programade full de càlcul. Hem recollit les dades del pes de diferents marques de pomes.Pes de les pomes (cada marca.) Granny Pink Marca Royal Gala Golden Fuji Smith Lady Pes: grams 840 900 860 1020 850 1050 980 890 860 745 615 840 900 1010 880 910 960 400 350 860 585 720 900 920 860 1020 980 880 905 620 800 965 765 760 800 890 750 835 760 945 MITJANA 831,42857 908,88889 793,125 832,5 796,875Gràfic mitjana:Taula: Granny Marca/ grams Royal Gala Golden Fuji Smith Pink Lady MITJANA 831,42857 908,88889 793,125 832,5 796,875Gràfic:Comentari del gràfic:Podem veure que la mitjana de pes de la marca de pomes Golden és la més alta. Les Cristina Comalat
  2. 2. Royal Gala i Granny Simth són molt semblants de pes però la Granny Simth és mésalevada per diferència d’un gram. Les Pink Ladys segueixen darrera de les Royal Gala, iper ultim les menys pesants que són les pomes de la marca Fuji.Taula resultats mitjanes:Mediana (pes per marca de pomes): Royal Granny Gala Golden Fuji Simth Pink Lady 585 720 400 350 620 615 840 750 760 745 800 890 765 835 760 840 900 860 860 800 910 945 880 905 850 1020 960 890 920 860 1050 965 900 1010 860 980 900 1020 880 980 Mediana: 840 945 870 882,5 825Dades de centrifugació:Mitjana: 834.5 gramsMediana: 860 gramsModa de pes total de totes les pomes i marques:860 grams és el més repetit.Sumant totes les dades dels pesos de les pomes que havíem recollit, hem dona unamitjana de 834.5g, la mediana de 860g i la moda, el pes més repetit 860g. Cristina Comalat

×