Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Comunicació Interpersonal Ss

1,737 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Comunicació Interpersonal Ss

 1. 1. I. Tècniques de comunicació interpersonal
 2. 2. ELEMENTS DE LA COMUNICACIÓ 1. EMISSOR 2. RECEPTOR 3. MISSATGE 4. CANAL
 3. 3. ELEMENTS DE LA COMUNICACIÓ MISSATGE CODI EMISSOR RECEPTOR CANAL
 4. 4. ELEMENTS DE LA COMUNICACIÓ OBJECTIU DE LA COMUNICACIÓ PROVOCAR UNA REACCIÓ EN L’AUDIÈNCIA A TRAVÉS DEL MISSATGE, INTERCANVIAR IDEES, PENSAMENTS I SENTIMENTS
 5. 5. ELEMENTS DE LA COMUNICACIÓ MISSATGE SUMA D’IDEES + LLENGUATGE VERBAL + LLENGUATGE NO VERBAL + ELEMENTS PARAVERBALS + CONTEXT
 6. 6. LA POR ESCÈNICA QUÈ ÉS? És la sensació natural i freqüent que moltes persones pateixen en enfrontar-se a un escenari públic. Sol venir provocada per la por a no ser capaços, al ridícul, a no ser acceptats, etc.
 7. 7. LA POR ESCÈNICA COM ES MANIFESTA? Veu tremolosa, suor, bloqueig, taquicàrdia, augment de la freqüència respiratòria... RESPIRAR CORRECTAMENT ÉS IMPRESCINDIBLE PER CONTRARESTAR-LA
 8. 8. EXERCICI 1: L’AUTOPRESENTACIÓ <ul><li>REGLES BÀSIQUES: </li></ul><ul><li>Només tenim una oportunitat per causar una bona impressió. </li></ul>
 9. 9. EXERCICI 1: L’AUTOPRESENTACIÓ REGLES BÀSIQUES: el vestuari comunica
 10. 10. EXERCICI 1: L’AUTOPRESENTACIÓ <ul><li>RECOMANACIONS: </li></ul><ul><li>Ser explícit </li></ul><ul><li>Ser mordaç </li></ul><ul><li>No ser prepotent </li></ul><ul><li>Ser original </li></ul>
 11. 11. COM COMUNIQUEM? Amb paraules comunicació verbal Amb el cos comunicació no verbal Amb el to de veu comunicació paraverbal Amb l’espai context
 12. 12. LA COMUNICACIÓ NO VERBAL
 13. 13. LA COMUNICACIÓ NO VERBAL Procés de recepció de la comunicació: El que diem 7 - 10% Com ho diem 35 – 38% Llenguatge corporal 52 – 58%
 14. 14. LA COMUNICACIÓ NO VERBAL <ul><li>El llenguatge corporal: </li></ul><ul><li>Classifica els significats verbals </li></ul><ul><li>Augmenta l’eficàcia de la comunicació verbal </li></ul><ul><li>Permet filtrar els continguts ambigus o </li></ul><ul><li>contradictoris </li></ul>
 15. 15. LA COMUNICACIÓ NO VERBAL <ul><li>ELEMENTS: </li></ul><ul><li>Posició i distància respecte l’auditori </li></ul><ul><li>Postura </li></ul><ul><li>Moviments de les mans </li></ul><ul><li>Expressió facial </li></ul><ul><li>Mirada </li></ul><ul><li>To de veu </li></ul><ul><li>Silencis </li></ul>
 16. 16. LA COMUNICACIÓ NO VERBAL <ul><li>ALGUNS SIGNIFICATS: </li></ul><ul><li>Extremitats creuades: denota tancament, no estar disposats a comunicar </li></ul><ul><li>Deixar de mantenir la mirada: no ens interessa el que ens diuen </li></ul><ul><li>Els dits formant un arc (una mà damunt l’altra): confiança, seguretat i coneixement del tema, en canvi els dits encreuats denoten frustració </li></ul>
 17. 17. LA COMUNICACIÓ NO VERBAL <ul><li>ALGUNS SIGNIFICATS: </li></ul><ul><li>Palmells de la mà cap a fora: honestedat, veritat, lleialtat i deferència </li></ul><ul><li>Com més altes tinguem les mans, més negativa serà l’actitud dels altres </li></ul><ul><li>La mirada fixa pot provocar agressivitat i incomoditat </li></ul><ul><li>Menjar-se les ungles: inseguretat </li></ul>
 18. 18. LA COMUNICACIÓ NO VERBAL <ul><li>ALGUNS SIGNIFICATS: </li></ul><ul><li>Seure amb els braços rere el cap: seguretat en un mateix, superioritat </li></ul><ul><li>Moure’s constantment: nerviosisme </li></ul><ul><li>Braços creuats a l’altura del pit: actitud defensiva </li></ul><ul><li>Gratar-se les mans: impaciència </li></ul>
 19. 19. LA COMUNICACIÓ NO VERBAL <ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=NAwRefCE5-c </li></ul>
 20. 20. EL FEEDBACK COMUNICACIÓ UNIDIRECCIONAL VS COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL
 21. 21. EL FEEDBACK COMUNICACIÓ UNIDIRECCIONAL RÀPIDA QUALITAT BAIXA SATISFÀ L’EMISSOR NO SATISFÀ EL RECEPTOR
 22. 22. EL FEEDBACK COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL LENTA QUALITAT ALTA SATISFÀ L’EMISSOR SATISFÀ EL RECEPTOR
 23. 23. L’EFICÀCIA COMUNICATIVA: L’AUDITORI <ul><li>A més de saber QUÈ volem dir, hem de tenir en </li></ul><ul><li>compte a QUI ho direm. </li></ul><ul><li>Si és possible, hem de conèixer el perfil de la </li></ul><ul><li>nostra audiència en preparar una intervenció. </li></ul><ul><li>Si no és possible, recorrerem a l’observació. </li></ul>
 24. 24. L’EFICÀCIA COMUNICATIVA: L’AUDITORI <ul><li>L’audiència té sentiment de col·lectivitat </li></ul><ul><li>Les audiències es condicionen entre sí </li></ul><ul><li>El públic no és abstracte </li></ul><ul><li>Les persones estan acostumades als missatges curts </li></ul>
 25. 25. L’EFICÀCIA COMUNICATIVA: L’AUDITORI <ul><li>CARACTERÍSTIQUES DE LA COMUNICACIÓ EFICAÇ: </li></ul><ul><li>Naturalitat </li></ul><ul><li>Sinceritat Observació de </li></ul><ul><li>Vitalitat la comunicació </li></ul><ul><li>Entusiasme i retroacció </li></ul><ul><li>Confiança permanent </li></ul><ul><li>Decisió </li></ul><ul><li>Saber escoltar mentre es parla </li></ul>
 26. 26. L’EFICÀCIA COMUNICATIVA: BARRERES <ul><li>La percepció del missatge està directament influenciada per les barreres comunicatives de l’emissor i el receptor. </li></ul><ul><li>Aquestes barreres són els filtres que imposen ambdós i poden ser causades per hàbits personals, culturals, actituds o motivacions. </li></ul>
 27. 27. L’EFICÀCIA COMUNICATIVA: BARRERES <ul><li>BARRERES DEL RECEPTOR: </li></ul><ul><li>Estereotips </li></ul><ul><li>Halo Effect (efecte de la primera impressió) </li></ul><ul><li>Projecció (identificació amb l’emissor) </li></ul><ul><li>Tendència a avaluar </li></ul><ul><li>Inferència </li></ul>
 28. 28. L’EFICÀCIA COMUNICATIVA: BARRERES <ul><li>BARRERES DEL RECEPTOR: </li></ul><ul><li>D’experiència: les persones tenim dificultats per entendre allò que no hem vist per nosaltres mateixos </li></ul><ul><li>De percepció: les nostres expressions poden produir percepcions no intencionades </li></ul><ul><li>Motivacionals: L’audiència pot no estar motivada per escoltar els nostres missatges </li></ul>
 29. 29. L’EFICÀCIA COMUNICATIVA: BARRERES <ul><li>BARRERES DEL RECEPTOR: </li></ul><ul><li>Emocionals: els nostres missatges generen sentiments, no sempre favorables </li></ul><ul><li>Lingüístiques: la nostra comunicació pot no estar adaptada a la nostra audiència </li></ul><ul><li>No verbals: el nostre llenguatge no verbal pot eliminar l’efectivitat de la nostra comunicació oral </li></ul>
 30. 30. L’EFICÀCIA COMUNICATIVA: BARRERES <ul><li>BARRERES DE L’EMISSOR: </li></ul><ul><li>Manca d’empatia </li></ul><ul><li>Manca de feedback </li></ul><ul><li>Actitud (vers el tema, el receptor o un mateix) </li></ul><ul><li>Interferències </li></ul><ul><li>Innovació </li></ul><ul><li>Soroll </li></ul><ul><li>Redundància </li></ul>
 31. 31. L’EFICÀCIA COMUNICATIVA: BARRERES <ul><li>ALTRE CLASSIFICACIÓ: </li></ul><ul><li>Barreres personals: emocions, hàbits d’escolta, personalitat... </li></ul><ul><li>Barreres físiques: ambientals </li></ul><ul><li>Barreres semàntiques: interpretació errònia del significat dels símbols </li></ul>
 32. 32. L’EFICÀCIA COMUNICATIVA: BARRERES Comunicación Lo que digo Lo que se recibe Una semana más tarde 100% 80% 60% 40% 20% 0% Lo que tengo que decir Retención inmediata
 33. 33. L’EFICÀCIA COMUNICATIVA: BARRERES Comunicación Ponen en práctica Retienen Aceptan Comprenden Entienden Escuchan Oyen Emito Quiero emitir 100% 80% 60% 40% 20% 70% 50% 30% 90%
 34. 34. L’EFICÀCIA COMUNICATIVA: ACTITUDS <ul><li>Actituds que milloren l’eficàcia comunicativa: </li></ul><ul><li>La crítica CONSTRUCTIVA: </li></ul><ul><li>focalitzada caps als problemes i no cap a les persones </li></ul><ul><li>Específica, sense generalitzar </li></ul><ul><li>Oferint instruments per a properes vegades i no parlant del passat </li></ul><ul><li>Amb intencions formatives i de suport, no punitives ni provocant la defensa </li></ul>
 35. 35. PARLAR EN PÚBLIC <ul><li>Com s'aprèn? PRACTICANT </li></ul><ul><li>Un bon orador comunica: </li></ul><ul><li>Emocions </li></ul><ul><li>Sinceritat </li></ul><ul><li>Honestedat </li></ul><ul><li>Credibilitat </li></ul><ul><li>I exposa poques idees i clares </li></ul>
 36. 36. PARLAR EN PÚBLIC <ul><li>Com ens preparem? </li></ul><ul><li>Cal evitar la improvisació </li></ul><ul><li>Es convenient portar notes amb les idees principals </li></ul><ul><li>Si estem insegurs, preparem un text </li></ul><ul><li>Assajar </li></ul>
 37. 37. PARLAR EN PÚBLIC <ul><li>Compte amb: </li></ul><ul><li>Les “closses” </li></ul><ul><li>La dicció </li></ul><ul><li>El to </li></ul><ul><li>La gesticulació </li></ul>
 38. 38. PARLAR EN PÚBLIC <ul><li>Per començar: </li></ul><ul><li>No llegir i si es fa, llegir pausadament </li></ul><ul><li>La primera frase ha de despertar l’interès </li></ul><ul><li>Evitar excuses </li></ul><ul><li>No abusar de frases com “com ja he dir”, “això és el més important”, etc. </li></ul>
 39. 39. PARLAR EN PÚBLIC <ul><li>Relació amb l’auditori: </li></ul><ul><li>Conèixer, en la mesura possible, els assistents </li></ul><ul><li>Millor parlar de peu </li></ul><ul><li>Mirar al públic </li></ul><ul><li>Observar els seus gestos i expressions </li></ul><ul><li>Tenir recursos per si l’atenció baixa </li></ul>
 40. 40. PARLAR EN PÚBLIC <ul><li>Ritme de l’audiència: </li></ul><ul><li>L’interès màxim es manté a l’inici i al final </li></ul><ul><li>L’atenció cau a la part central de l’exposició </li></ul><ul><li>Cal col·locar les idees principals al inici i al final </li></ul><ul><li>La ment humana reté poques idees </li></ul>
 41. 41. PARLAR EN PÚBLIC <ul><li>Què podem fer per mantenir l’atenció? </li></ul><ul><li>Variacions en el to de veu </li></ul><ul><li>Exemples atractius i interessants </li></ul><ul><li>Utilitzar l’humor, anècdotes... </li></ul><ul><li>Pauses i silencis </li></ul><ul><li>Preguntar a l’audiència </li></ul>
 42. 42. PARLAR EN PÚBLIC <ul><li>Per finalitzar: </li></ul><ul><li>Tenir preparades les conclusions i un bon final </li></ul><ul><li>No repetir “per acabar”, “ja acabo”... </li></ul><ul><li>Acabar amb allò que l’auditori vol sentir </li></ul><ul><li>Deixar un bon record </li></ul>

×