Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Work as an investment

2,605 views

Published on

Työ sijoituksena. Perusteluja ja tarkastelua konseptin eri osa-alueista.
(c) Cristina Andersson & Jari Kaivo-oja 2016

Published in: Career
 • Lisää aiheesta blogissa https://intellectualtransitzone.wordpress.com/2016/02/17/kohti-uutta-tyota-work-as-an-investment/
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Work as an investment

 1. 1. Work as an Investment Uusi ratkaisu työelämän murrokseen #WaaI Andersson & Kaivo-oja 2016 (c)
 2. 2. Työelämän uusi käyttöliittymä #WaaI Andersson & Kaivo-oja 2016 (c)
 3. 3. Work as an Investment • Sosiaalinen innovaatio, joka ratkaisee työelämän ajankohtaisia ongelmia. • Malli työpanoksen skaalaamiseen sekä vaurauden rakentamiseen. • Joustavoittaa työmarkkinoita ja tarjoaa yritykselle mahdollisuuden saada tarvittava korkeatasoinen työpanos juuri oikeaan aikaan. • Tarkoitettu kaikille ja se aktivoi kaikkia osallistumaan työelämän kehittämiseen. • Work as an Investment on työntekemisen uusi tuleminen. #WaaI Andersson & Kaivo-oja 2016 (c)
 4. 4. Työntekijän liiketoimintamalli • Liiketoimintamallien innovointi on kohdistunut yritysten uusien mallien kehittämiseen. • Työntekemisen mallit ovat jääneet paljolti kehittämättä. • Work as an Investment on uusi työntekemisen liiketoimintamalli. #WaaI Andersson & Kaivo-oja 2016 (c)
 5. 5. Robotit siirtyvät uusille aloille • Robotit tunnetaan jo maataloudessa ja tehtaissa. • Lähitulevaisuudessa ne valloittavat myös palvelualojen tehtäviä. • Myös korkeakoulutettujen ihmisten tehtäviä siirtyy roboteille. • Robotteja tulee ihmisten avuksi erilaisissa tehtävissä. • Robotit luovat uutta työtä – tehtäviä, joita ei ennen ole ollut olemassa. #WaaI Andersson & Kaivo-oja 2016 (c)
 6. 6. Suoritepohjainen työ automatisoituu • Nykyiset työmallit perustuvat suoritukseen, ei tulokseen. • Kuitenkin suorittaminen ja työteliäisyys on jo monelta osin siirtynyt roboteille ja kehitys jatkuu. • Nykyisin ihmisen työtä arvostetaan suhteessa tuloksentekoon käytetyllä työmäärällä. • Suoritteella ja työmäärällä on tulevaisuudessa yhä vähemmän merkitystä. • Ihmisen rooli on yhä kasvavassa määrin konseptoida erilaiset toiminnot maailmaa, ihmisiä, yrityksiä ja yhteiskuntia palveleviksi kokonaisuuksiksi. #WaaI Andersson & Kaivo-oja 2016 (c)
 7. 7. Työntekijästä sijoittajaksi • Pätkätyö, mikrotyö, freelancer, osapäivätyö – työmuotoja, jotka perustuvat osittaiseen työsuoritukseen. Niiden avulla on vaikea rakentaa elämiseen tarvittavaa kokonaisuutta. • Uusi työ tulisi nähdä sijoituksena, jossa ihminen sijoittaa osaamisiaan yrityksiin erilaisilla painoarvoilla. • Uusi työ on konsepti – portfolio – jossa ihminen sijoittaa työtään sopimuksen mukaan eri yrityksiin. • Ammattilaiset arvioivat yrityksiä ja organisaatioita sijoitusmielessä. • Sijoituksesta maksetaan osinkoa. Sopimuskauden loputtua sijoitus ostetaan ”ulos”. • Work as an Investment on tapa hajauttaa työelämän riskejä työntekijän näkökulmasta. #WaaI Andersson & Kaivo-oja 2016 (c)
 8. 8. Work as an Investment WaaI –mallissa työnsijoittajan osaamispääomaan kuuluvat: • Automaatiopääoma • Verkostopääoma • Vaikuttavuuspääoma Substanssipääoma Automaatiopääoma Verkostopääoma Vaikuttavuuspääoma #WaaI Andersson & Kaivo-oja 2016 (c)
 9. 9. Substanssipääoma • Ihmisen luontainen sekä eri tavoin hankittu osaamiskokonaisuus. • Sisältää: asia-, asiakas- ja strateginen osaaminen. • Taipumukset, kiinnostuksen kohteet, innostus ja arvot ohjaavat sijoituspäätöksiä. • Älykäs erikoistuminen voi kohdistua useaan eri yritykseen tai organisaatioon. #WaaI Andersson & Kaivo-oja 2016 (c)
 10. 10. Automaatiopääoma • Automaatiopääoma tarkoittaa kykyä skaalata, toistaa ja nopeuttaa prosessia. • Työn sijoittajalla voi olla apunaan robotti tai keinoälysovellus. • Work as an Investment mallissa ainakin osia työstä automatisoidaan. #WaaI Andersson & Kaivo-oja 2016 (c)
 11. 11. Verkostopääoma • Verkostopääoma tarkoittaa relevanttia verkostoa, jossa työnsijoittaja voi oppia, tarjota tietoa ja palvelua sekä löytää uusia mahdollisuuksia. • Työnsijoittajan verkosto on sekä määrällinen että laadullinen. • Mahdollistaa yhä keskeisemmän yhdessäluomisen (co-creating). #WaaI Andersson & Kaivo-oja 2016 (c)
 12. 12. Vaikuttavuuspääoma • Vaikuttavuuspääoma on kyvykkyyttä vaikuttaa erilaisten asioiden kulkuun, mielipiteisiin ja päätöksentekoon. Se on myös kykyä käynnistää keskustelua sijoituskohteeseen liittyen. • Vaikuttavuuspääomaa voi käyttää sijoituskohteessa sisäisesti (johtaminen) tai/ja ulkoisesti. • Vaikuttavuuspääoma perustuu luottamukseen ja uskottavuuteen. #WaaI Andersson & Kaivo-oja 2016 (c)
 13. 13. Työ on luova konsepti • Every job must be "creatified"; we must harness the creativity of every single human being. • The key to a broadly shared prosperity lies in new social and economic arrangements that more fully engage, not ignore and waste, the creative talents of all of our people. • Technology does not force us into a preordained path but enables us, or, more to the point, forces us to make choices about what we want our future to be like. • “Cognitive skills have to do with intelligence and knowledge; social skills involve the ability to mobilize resources, manage teams, and create value. These skills literally define high-wage knowledge work: When you add more of them to that work, wages go up. But here’s the thing: When those skills are added to service work, wages increase at a steeper rate than they do in creative jobs.” - Richard FloridaRichard Florida #WaaI Andersson & Kaivo-oja 2016 (c)
 14. 14. Tulevaisuudessa yhä useammat työt siirtyvät roboteille. Work as an Investment rakentaa ihmisille uuden ihmiskasvoisen työmarkkinan. #WaaI Andersson & Kaivo-oja 2016 (c)

×