Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Comenius

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Comenius

  1. 1. COMENIUS, E-TWINNING
  2. 2. COMENIUS OAPEE: Informació general Guia sol.licituds Preguntes i dubtes Formularis 2012 CONVOCATÒRIA 2012 Durada : 2 anys (dos cursos) Tipus de comenius: Comenius Bilateral :2 centres, mínim 12 anys, intercanvi real, poden haver 12 mobilitats o 24. Comenius multilateral : 3 centres mínim, 4-8-12-24 mobilitats, treball col.laboratiu. Hi ha sempre un centre coordinador i la resta són centres associats.
  3. 3. PRIMER PAS Buscar un altre centre o altres centres que vulguin fer el mateix que nosaltres. Com fer-ho? A través etwinning, companys que estiguin a l’estranger, preparant reunions preparatòries abans, o buscar per internet. SEGON PASDecidir quin tipus de projecte ens interessa fer i decidir qui és el centre coordinador. Mirar què es valora. TERCER PAS Omplir la documentació oficial abans del febrer 2012. Calendari : 21 de febrer 2012 – Mirar convocatòria. Què s’ha de fer? On posar-se en contacte? Barcelona amb Joana Vidal
  4. 4. QUART PAS Si ens han acceptat el projecte vol dir que també l’han acceptat en els altres països. Això ho sabrem el JUNY-JULIOL 2012 Pagaran el 80% i al final del projecte pagaran el 20%. Si no ens l’accepten, no passa res. El podem tirar endavant igualment i demanar-ho l’any sobre. I aprofitar per fer un intercanvi o un etwinning. Altres projectes internacionals CINQUÈ PAS El setembre 2012 començar les activitats planificades: - Fer-ho conèixer a tothom: pares, alumnes i professorat, que tothom sàpiga que estem en un projecte comenius - Graelles que ens poden ajudar. (secció RECURSOS) - Si ets centre coordinador i fan el curs és recomanable. - Activitats utilizant eines web 2.0- Reunions a l’escola, amb els altres centres (skype o altres eines web 2.0), reunions reals. - Avaluar les activitats - Difondre les activitats. - Guardar despeses i bitllets d’avió - Fer les activitats a les classes.
  5. 5. SISÈ PAS Final del 1r any – juny 2013 Caldria fer l’informe intermigS’ha d’omplir online: curt i fàcil d’omplir i una còpia del pdf a Manresa, Barcelona i Madrid. SETÈ PAS Final del 2n any – juny 2014 Caldria omplir l’informe finalS’ha d’omplir online i enviar una còpia del pdf a Manresa, Barcelona i Madrid. S’ha d’enviar les invitacions. I les activitats realitzades i publicades.
  6. 6. MOBILITATSMarcar uns criteris de participació comenius i també per saber alumnat que viatjarà.Marcar també unes normes de comportament durant el viatge.Mínim de mobilitats:Bilaterals 12 o 24 alumnes.Multilaterals 4,8,12,24.
  7. 7. • Abans de marxar comprovar documentació (dnis, passaports, etc.) sobretot alumnes immigrants.• Invitació al país que anem i programa.• Reunions de prepaparació: en el centre, amb els altres països, etc.• Reunions amb els professors, reunions amb els alumnes i els pares.
  8. 8. L’AMBIT PEDAGÒGIC I DE TREBALL• METODOLOGIA• EINES DE TREBALL:- Web 2.0 eines : Skype, podcasts, blocs, wikis, calendaris google, xats, mòbils, etc.• PARTICIPACIÓ – PROFESSORAT – ALUMNES – PARES – ALTRES: avis, ajuntament, altres associacions o agrupacions.

×