Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avances en el tratamiento del retinoblastoma

1,779 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Avances en el tratamiento del retinoblastoma

 1. 1. Retinoblastoma: últims avenços Jaume Català Mora Jesús Díaz Cascajosa
 2. 2. Introducció• Retinoblastoma: Tumor • Diagnòstic diferencial intraocular maligne més leucocòria freqüent a la infància • Classificació Internacional (1/15.000 RN) • Tractament: – 1/3 casos son bilaterals Quimioteràpia – Bilaterals: 12 mesos intraarterial – Unilaterals: 23 mesos
 3. 3. Diagnòstic diferencial leucocòria• Còrnia: • Tumors oculars: – Anomalia de Peters – Retinoblastoma – Opacitat cornial congènita – Meduloepitelioma• Cataracta congènita – Astrocitoma retinal – Hamartoma combinat de retina i epiteli• Persistència vascularització fetal pigmentari• Anomalia del desenvolupament: • Malaltia vitreo-retinal progressiva: – Coloboma coriorretinal – ROP cicatricial – Plec falciforme congènit – Malaltia de Coats – Displàsia retinal (trisomia 13, malaltia de – Hemorràgia vitrea Norrie,…) – Vitreorretinopatia exudativa familiar – Coloboma papilar, anomalia de Morning Glory – Pars planitis – Presència fibres mielina – Alta miopia • Malalties infeccioses: – Toxocariasi – Retinosquisi Juvenil – Toxoplasmosi congènita – Retinitis congènita per CMV – Retinitis per Herpes Simple – Endoftalmitis metastàsica Shields JA. Shields CL. Differential diagnosis of leukocoria. Sem Ophthalmol. 1993; 8: 273-280. leukocoria. Ophthalmol. 273-
 4. 4. Malaltia de Coats vs RBL
 5. 5. Astrocitoma retiniano vs RBL
 6. 6. Sx Mascarada vs RetinoblastomaCatala-Mora J. et al. Síndrome mascarada por retinoblastoma difuso. Arch Soc Esp Oftalmol 2009. 84: 477-480
 7. 7. CLASSIFICACIÓ INTERNACIONAL (2005) Grup Característiques Detalls A (100%) Tumors petits < 3 mm B (93%) Tumors mitjans o > 3mm, juxtamacular, petits plus juxtapapil·lar o fluid subretinal C (90%) Tumor + sembres a. Subretinals < 3 mm locals b. Vitrees < 3 mm D (47%) Tumor + sembres a. Subretinials > 3 mm difuses b. Vitrees > 3 mm E Tumor molt gran Tumor > 50 % globus, GNV, hemovitri, invasió n.òptic, esclera, coroïdes, òrbita o càmara anterior Linn Murphree A. Intraocular retinoblastoma: the case for a new group classification. Ophthalmol Clin North Am. 2005;18:41-53 classification. 2005;18:41-Shields CL et al.The International classification of retinoblastoma predicts chemorreduction succes. Ophthalmology.2006;113:2276- succes. Ophthalmology.2006;113:2276- 80
 8. 8. A Tumors petits< 3 mm
 9. 9. B Tumors petits juxtamaculars, juxtapapil·lars o fluid subretinal Tumors mitjans > 3mm
 10. 10. C Tumor + sembres locals < 3mm
 11. 11. D Tumor + sembres difuses > 3mm
 12. 12. E Tumor > 50 % globus, GNV, hemovitri,invasió n.òptic, esclera, coroïdes, òrbita o càmara anterior
 13. 13. Tractament• Bilaterals: – Quimiorreducció sistèmica – Tractaments de consolidació: • Termoteràpia Transpupil·lar /QuimioTTT • Crioteràpia • Braquiteràpia: Ruteni/Iode• Unilaterals: – Enucleació• Radioteràpia externa
 14. 14. QUIMIOTERÀPIA INTRAARTERIAL • HSJD: Estudi per a valorar utilitat QT intraarterial amb melfalan en tractament de RBL unilateral avançat (estadi V Reese-Ellsworth o D/E Classificació Internacional) • Objectius: – Curació de la malaltia – Minimitzar efectes tòxics oculars i sistèmics – Conservació globus ocular i restes AV – Posteriorment possible extensió de les indicacions de tractament per a altres RetinoblastomesAbramson,D.H. et al. A phase I/II study of direct intraarterial (ophthalmic artery) chemotherapy with melphalan for intraocular retinoblastoma initial results. Ophthalmology. 2008;115:1398-1404.
 15. 15. CARÒTIDA INTERNA ESQUERRA – VISTA LATERAL GLOBO OCULAR GLOBO OCULARGLOBO OCULAR ARTERIA OFTALMICA ARTERIA OFTALMICA ARTERIA OFTALMICA Arteriografia selectiva prèvia de l’artèria caròtida interna esquerra, per a visualitzar l’anatomia i identificar l’emergència de l’artèria oftàlmica
 16. 16. ARTÈRIA OFTÀLMICA ESQUERRA – VISTA LATERAL ARTERIA OFTALMICA GLOBO OCULAR MICROCATETER CATETER PORTADORArteriografia selectiva amb microcatéter de l’artèria oftàlmica esquerra,previ a l’administració intra arterial del Melfalan
 17. 17. TRES SESSIONS INTRAARTERIAL
 18. 18. Conclusions• Leucocòria: pensar en retinoblastoma – Ecografia ocular – Segona opinió• Nova classificació internacional – Correlació amb resposta a quimiorreducció• Nou tractament en estudi: quimioteràpia intraarterial – Tumors unilaterals avançats
 19. 19. GRÀCIES www.jaumecatala.comHospital Sant Joan de Déu

×