Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Traballo bioloxía e xeoloxía3º eso

509 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Traballo bioloxía e xeoloxía3º eso

  1. 1. TRABALLO DE VERÁN. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 3º ESO. TEMA 1. 1. Definición de célula. 2. Explica os compoñentes comúns a tódalas células do noso corpo. 3. Debuxa unha céula humana e indica o nome de cada orgánulo así como a súa función. 4. As células humanas son células eucariotas, ¿Qué significa este termo?.¿que outros organismos presentan este tipo de células?. 5. ¿Que é a cromatina?:¿Onde se situa?. 6. Explica os dous mecanismos que poden utilizar as moléculas pequenas para atravesar a membrana plasmática. 7. Diferencia endocitose e exocitose. 8. Define metabolismo, anabolismo (pon algún exemplo) e catabolismo (pon algún exemplo). 9. Realiza un pequeno esquema indicando os principais tecidos (e as súas divisións) do noso corpo. 10. ¿Cal é a diferencia entre os tecidos epiteliais e os conectivos?. ¿E entre as neuronas e as células gliais ?. 11. Indica a relación entre os termos : célula, tecido, órgano e sistema. 12. Explica os tipos de trasplantes. TEMA 2. 1. Definición de alimento. 2. Realiza un esquema das substancias que precisa o noso organismo. 3. Explica os tipos de glándulas que presenta o sistema dixestivo ( as do tubo e as anexas). 4. Indica en que órganos se produce a dixestión química e que moléculas se dixieren en cada un . 5. ¿Que é a absorción?. ¿onde ten lugar?. ¿Qué son as vilosidades intestinais?. ¿e a flora intestinal?. 6. Explica as funcións dos alimentos e indica cal é a función principal dos seguintes alimentos: leite, froitas, aceite, verduras, cereais, e legumes. 7. Enumera e explica os métodos de conservación dos alimentos. 8. ¿Que é un alimento transxénico?.
  2. 2. TEMA 3. 1. Define: a. metabolismo basal. b. malnutrición 2. ¿Como debe de ser a proporción de enerxía por cada nutriente nunha dieta equilibrada?. 3. Enumera as enfermidades relacionadas coa alimentación. 4. Realiza un debuxo do sistema respiratorio, e indica onde se produce o intercambio gasoso e en que consiste. 5. Explica o dano que produce o tabaco no sistema respiratorio. 6. Define: a. excreción. b. urina. ¿en que se diferencia do plasma sanguíneo? c. urea. d. nefrón. 7. Realiza un debuxo do sistema urinario, indicando as partes. 8. Explica os trastornos máis frecuentes do sistema urinario. 9. Que é a hemodiálise?. 10. Que é a homeostase e que órganos interveñen nesa función?. Tema 4 1. Composición do sangue. 2. Funcións do sangue. 3. Diferencia arteria, vea e capilar. 4. Realiza un debuxo para explicar o dobre circuito sanguineo. (indica o sentido de circulación, os vasos sanguíneos, o sangue venoso e o arterial….). 5. Explica que é a arterioesclerose e o infarto de miocardio. 6. Enumera e explica as enfermidades do sangue. Tema 5 1. Que sistemas se encargan de coordinar o noso organismo?. 2. Diferencia: SNC/SNP 3. sistema nervioso somático e sistema nervioso vexetativo. 4. sistema nervioso simpático e parasimpático. 5. Debuxa e explia a estructura da neurona. 6. De que se encarga o bulbo raquídeo. E o cerebelo? 7. Enumera as glándulas endocrinas do noso corpo, indicando as hormonas que fabrican e a función de cada unha delas. 8. Drogas: definición, características e tipos.
  3. 3. 9. Enfermidades do sistema nervioso. 10. Características das hormonas. Tema 6 1. Definición de receptores e clasificación. 2. Realiza un debuxo da pel indicando os receptores que ten. 3. Que é a pituitaria?. Diferencia entre pituitaria vermella e amarela. 4. Estructura e funcionamento do oído. 5. Que son os bastós e os conos?. 6. Que anomalías pode presentar a visión?. 7. Diferencia entre acto reflexo e acto voluntario. 8. Articulacións: definición, tipos e partes dunha articulación móbil. Tema 7 1. Fai un debuxo dos aparatos xenitais masculino e feminino indicando as funcións de cada parte. 2. Indica as diferencias entre o óvulo e o espermatozoide incluindo as diferencias no proceso da súa formación. 3. Define : ovulación, fecundación, nidificación, menstruación, ciclo ovárico, ciclo menstrual. 4. Métodos anticonceptivos.

×