Diversidade Dos Ecosistemas

1,140 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,140
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diversidade Dos Ecosistemas

 1. 1. Diversidade dos ecosistemas
 2. 2. Índice <ul><li>A distribución xeográfica dos seres vivos </li></ul><ul><li>Os grandes biomas </li></ul><ul><li>Ecosistemas españois. Os bosques </li></ul><ul><li>O mato mediterráneo </li></ul><ul><li>Lagos e zonas húmidas </li></ul><ul><li>Ecosistemas mariños </li></ul>
 3. 3. A distribución xeográfica dos seres vivos <ul><li>Dentro de calquera lugar da superficie terrestre aparecen diferentes rexións, e dentro de cada unha delas existen distintas comunidades e distintos ecosistemas. </li></ul><ul><li>A distribución dos seres vivos vai a depender das ZONAS CLIMÁTICAS. </li></ul><ul><li>O CLIMA é o principal responsable da distribución da vexetación -> dos animais. </li></ul>
 4. 4. A distribución xeográfica dos seres vivos <ul><li>O clima vai caracterizarse por dous factores: </li></ul><ul><li>A temperatura : é unha magnitude relacionada coas nocións comúns de frio e calor. Na superficie terrestre aumenta progresivamente desde o polo ao ecuador. Podemos falar de tres zonas climáticas: </li></ul><ul><li>- zona fría.- dende os polos </li></ul><ul><li>aos círculos polares. </li></ul><ul><li>- zona temperada.- entre os </li></ul><ul><li>círculos polares e os trópicos </li></ul><ul><li>de Cáncer ou Capricornio. </li></ul><ul><li>- zona cálida.- entre os trópicos. </li></ul><ul><li>As precipitacions : dependen en gran medida da forma en que se moven as grandes masas de aire, seco ou húmido, sobre a superficie da Terra. A distribución o longo do ano pode ser uniforme ou irregular. </li></ul>
 5. 5. A distribución xeográfica dos seres vivos
 6. 6. A distribución xeográfica dos seres vivos <ul><li>O clima non é o único factor que inflúe na distribución xeográfica dos seres vivos. </li></ul><ul><li>O relevo , </li></ul><ul><li>o tipo de solo, </li></ul><ul><li>a proximidade </li></ul><ul><li>do mar ou a </li></ul><ul><li>intervención </li></ul><ul><li>humana tamén </li></ul><ul><li>son factores </li></ul><ul><li>que van a influir. </li></ul>
 7. 7. Os grandes biomas <ul><li>Bioma: é un grupo de ecosistemas terrestres, gobernados por condicións climáticas similares, que comparten unha vexetación característica que os define. </li></ul><ul><li>Se van a nomear e caracterizar polas sús vexetacion, pero os organismos que habitan neles poden ser diferentes en zonas distintas. </li></ul>
 8. 8. Os grandes biomas <ul><li>Existen varios tipos de biomas: </li></ul><ul><li>- deserto frio </li></ul><ul><li>- tundra, </li></ul><ul><li>- bosque de coníferas </li></ul><ul><li>(taiga) </li></ul><ul><li>- estepa </li></ul><ul><li>- bosque mediterráneo </li></ul><ul><li>- bosque caducifolio </li></ul><ul><li>- deserto cálido </li></ul><ul><li>- bosque tropical </li></ul><ul><li>- bosque ecuatorial. </li></ul>
 9. 9. Os grandes biomas Bosque tropical e ecuatorial Sabana Deserto cálido CÁLIDA Bosque caducifolio Bosque Mediterrá-neo Estepa TEMPERADA Bosque de coníferas(taiga) Tundra Deserto Frío FRÍA BIOMAS E CARACTERÍSTICAS CLIIMÁTICAS ZONAS CLIMÁTICAS
 10. 10. Os grandes biomas <ul><li>Deserto frio . </li></ul><ul><li>- chuvias moi escasas e irregulares (- 255 ml/ ano), evaporación moi alta. </li></ul><ul><li>O xeo é permanente. </li></ul><ul><li>A vexetación é practicamente nula. </li></ul><ul><li>Tundra . </li></ul><ul><li>Temperaturas baixas (-15ºC e 5ºC), precipitacións escasas (300 mm/ ano) </li></ul><ul><li>Ritmo evaporación lento. </li></ul><ul><li>Terreo case sempre conxelado, crecemento de plantas limitado a época de verán. </li></ul><ul><li>Taiga </li></ul><ul><li>Temperaturas invernais baixas (-40ºC) e verán relativamente corto. </li></ul><ul><li>Escasez de auga,permanece helada moitos meses. </li></ul><ul><li>Vexetación: pinos, abetos, chopos… recubertos de resina e follas en forma de agullas. </li></ul><ul><li>Fauna: poucos animais , a maioria emigran a latitudes máis cálidas. </li></ul>
 11. 11. Os grandes biomas <ul><li>Estepa . </li></ul><ul><li>Territorio llano e extenso. </li></ul><ul><li>Climas extremos e escasas precipitacións. </li></ul><ul><li>Vexetación: adaptada a escasez de auga, raices profundas. </li></ul><ul><li>Fauna: escasa. </li></ul><ul><li>Bosque mediterráneo . </li></ul><ul><li>Chuvias irregulares. </li></ul><ul><li>Veráns cálidos e secos e invernos suaves e chuviosos. </li></ul><ul><li>Bosque caducifolio . </li></ul><ul><li>Chuvias regulares. </li></ul><ul><li>Ambiente húmido. </li></ul>
 12. 12. Os grandes biomas <ul><li>Deserto cálido . </li></ul><ul><li>Chuvias moi escasas. </li></ul><ul><li>Dias calorosos e noites frías. </li></ul><ul><li>Sabana . </li></ul><ul><li>Chuvias irregulares. </li></ul><ul><li>Curta estación chuviosa. </li></ul><ul><li>Bosque tropical </li></ul><ul><li>Chuvias irregulares. </li></ul><ul><li>Longa estación chuviosa. </li></ul><ul><li>Bosque ecuatorial. </li></ul><ul><li>Chuvias moi abundantes e regulares. </li></ul><ul><li>Ambiente moi húmido </li></ul>
 13. 13. Ecosistemas españois. Os bosques. <ul><li>España amplia diversidade de ecosistemas debido : posición xeográfica, accidentada orografía e variedade de solos. (varia pola acción do home) </li></ul><ul><li>Podemos diferenciar dous ambientes principais: mediterráneo e atlántico, en ambos o bioma principal é o bosque. </li></ul>
 14. 14. Ecosistemas españois. Os bosques. <ul><li>Bosque atlántico. </li></ul><ul><li>- Clima: precipitacións abundantes e regulares distribuidas o longo de todo o ano. </li></ul><ul><li>Veráns suaves, e invernos non moi frios. </li></ul><ul><li>- Vexetación: bosques de faias e carballeiras. </li></ul><ul><li>Os factores que van a influir na vexetación son a auga e a luz. </li></ul><ul><li>- Auga.- abundante, follas grandes, aspecto terno e dispostas en horizontal. Captan a luz facilmente. Son árbores de folla caduca, Caducifolios. </li></ul><ul><li>- A luz.- recollida na maior parte polas follas, chega pouca o solo, non desenvolvemento do sotobosque. Aparecen arbustos grazas os cales aliméntase a fauna , variada pero pouco abundante. </li></ul>
 15. 15. Ecosistemas españois. Os bosques. <ul><li>Bosque mediterráneo. </li></ul><ul><li>- clima: chuvia repartida de forma desigual, escasa no inverno e abundante na primavera e outono, no verán case inexistente. </li></ul><ul><li>vexetación: básicamente aciñeiras o sobreiras. </li></ul><ul><li>As altas temperaturas coindicen co verán , epocas máis seca, o cal condiciona a vexetación, así: </li></ul><ul><li>- as plantas limitan a transpiración. </li></ul><ul><li>- árbores de folla perenne, perennifolios. </li></ul><ul><li>- o sotobosque é relativamente húmido e fresco. </li></ul><ul><li>As devesas son bosques de aciñeiras ou sobreiras aclarados pola actividade do home. Ao eliminar os arbustos desenvólvense herbas que serven de pasto. </li></ul>
 16. 16. O mato mediterráneo <ul><li>Son zonas onde debido a pobreza do solo non se chega a formar o bosque. Non seu defecto aparecen: </li></ul><ul><ul><ul><li>A maquia.- mato denso de máis de 2m( lentisco, mirto e albedro). Árbores dispersas (oliveiras, alfarrobeira) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A garriga.- zona de aridez extrema e solo máis pobre. Mato de baixa altura. Pranta dominante aciñeira brava. Dispersos piñeiros. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O mato de plantas aromáticas.- condicións moi adversas, mato de baixa altura, romeu, tomiño ou lavanda. </li></ul></ul></ul>
 17. 17. O mato mediterráneo <ul><li>Cadeas tróficas no mato mediterráneo . </li></ul><ul><li>Vexetación de follas duras e espiñas, esencias desagradables, pouco apetecible para herbívoros. </li></ul><ul><li>Consumidores Primarios: insectos e coellos. </li></ul><ul><li>Consumidores Secundarios: réptiles e pequenos mamíferos (ratos, ourizos) que se alimentan de insectos. As aves rapaces e réptiles depredadores forman a última parte da cadea. </li></ul>
 18. 18. Lagos e zonas húmidas. <ul><li>Temos que diferenciar entre zona húmida e lago. </li></ul><ul><li>Zonas húmidas: terras de transición entre os ambientes terrestres e os acuáticos. O solo atópase saturado de auga ou cuberto de augas pouco profundas e exporádicas. </li></ul><ul><li>Os lagos teñen augas máis profundas e permanentes. </li></ul>
 19. 19. Lagos e zonas húmidas. <ul><li>OS LAGOS. </li></ul><ul><li>Teñen certa profundidade, diferenzas entre zona superficial (iluminada) e fondo oscuro. </li></ul><ul><li>A zona iluminada posúe plantas acuáticas (fotosíntese) e algas (productores ecosistema). </li></ul><ul><li>No fondo temos descompoñedores que se alimentan da materia orgánica caída dende a superficie. </li></ul><ul><li>A auga atópase en continuo movemento. </li></ul><ul><li>Estes movementos dependen da estación do ano. </li></ul><ul><li>En outono as augas superficiais arrefrían, </li></ul><ul><li>e polo tanto descenden mentres que as augas </li></ul><ul><li>profundas ascenden xunto coa materia inorgánica </li></ul><ul><li>producida polos descompoñedores. </li></ul><ul><li>Desta maneira os organismos fotosintéticos </li></ul><ul><li>reciben os nutrintes necesarios para o seu desenvolvemento. </li></ul>
 20. 20. Lagos e zonas húmidas. <ul><li>AS ZONAS HÚMIDAS. </li></ul><ul><li>A cantidade de auga non é moi profunda, o cal non é ningún tipo de limitación para a constitución dun ecosistema. </li></ul><ul><li>Os productores van a ser as plantas que viven nas ribeiras encharcadas (carrizo, espadana, xunco…). Teremos algas e plantas acuáticas. </li></ul><ul><li>Os consumidores van a ser moi variados pois a abundante vexetación proporciona moitos nutrintes. Teremos invertebrados (larvas, peixes, réptiles, anfibios) e vertebrados como aves que poden ser permantenentes ou migratorios (pato real, garza dos bois, demo negro, flamengos…) </li></ul>
 21. 21. Lagos e zonas húmidas. <ul><li>ECOSISTEMA </li></ul><ul><li>DUN </li></ul><ul><li>LAGO </li></ul>
 22. 22. Ecosistema mariños <ul><li>Nos océanos a distribución dos organismos é máis uniforme e non se ve tan afectada polo clima. </li></ul><ul><li>As distintas zonas establécense en función da luz , da profuncidade e do alcance das ondas e mareas. </li></ul><ul><li>A zonificacion mariña establécese en función de : </li></ul><ul><li>- a distancia á costa </li></ul><ul><li>- a penetracion da luz solar. </li></ul>
 23. 23. Ecosistema mariños <ul><li>En función da distancia á costa : </li></ul><ul><li>- zona costeira ou litoral: situada sobre a plataforma continental. Contén o 90% das especies oceánicas. Inclúe diversos ecosistemas, como os esteiros, as zonas húmidas costeiras ou os arrecifes de coral. </li></ul><ul><li>- zona oceánica ou mar aberto: situada máis alá da plataforma continental. </li></ul>
 24. 24. Ecosistema mariños <ul><li>En función da penetración da luz solar: </li></ul><ul><ul><li>Zona eufótica: zona iluminada onde se atopan os organismos fotosintéticos(0-200m) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zona batial: mal iluminada (200- 2000m) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zona abisal: total escuridade. É a zona profunda do océano. </li></ul></ul><ul><ul><li>As batial e abisal só en mar aberto e sen organismos fotosintéticos. </li></ul></ul>
 25. 25. Ecosistema mariños <ul><li>Ecosistemas </li></ul><ul><li>mariños. </li></ul>
 26. 26. Ecosistema mariños <ul><li>Os organismos mariños clasifícanse en función do seu modo de locomoción e o tipo de hábitat: </li></ul><ul><li>- O plancto : algas, vexetais acuáticos (fitoplancto) e animais (zooplancto). Tamaño microscópico que se desprazan mediante as correntes. </li></ul><ul><li>- O bentos : algas vexetais e animais que viven suxeitos ao fondo mariño ou desprazándose sobre el. </li></ul><ul><li>- O necto : animais capaces de nadar activamente na columna de auga. </li></ul>
 27. 27. Cuestións <ul><li>En que zona climática se atopa España? Que climas predominan? </li></ul><ul><li>En que outros lugares do mundo podemos atopar ecosistemas similares aos españois? Explica cal é o motivo. </li></ul><ul><li>Define e establece as diferenzas entre ecosistema, ecosfera e bioma. </li></ul><ul><li>Exercicios 6 e 8 do libro , páxinas 89 e 90. </li></ul><ul><li>Moitas aves das zona húmidas españolas só as utilizan nunha curta época do ano. Cal é o motivo? Que pararía se estas zona se desecasen? </li></ul><ul><li>En que zona oceánica vivirá o fitoplancto? </li></ul><ul><li>Como pode afectar o cambio climático os ecosistemas dos lagos? E os ecosistemas mariños? </li></ul>

×