Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Curriculu
 m vitae
Europass
 Informaţii
 personale
    Nume /    Nume, Prenume MAREN CRINA LILIANA
   Prenu...
Educaţie şi                  a coli absolvite:
                         a)
  fo...
Competenţe şi   Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi...
Informaţii Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contac...
•  Coordonator proiect naC ional al concursului ”ECO FUN” editura LVS Crepuscul
                  •  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cv mares crina

3,574 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cv mares crina

 1. 1. Curriculu m vitae Europass Informaţii personale Nume / Nume, Prenume MAREN CRINA LILIANA Prenume Adresă(e) 13 UNIRII, 8765 CONSTANTA ROMANIA Telefon(oane) 040241611245 Mobil: 040742522082 Fax(uri) 0241612103 E-mail(uri) crinaliliana@yahoo.com crinaliliana@gmail.com Naţionalitate(- Romana tăţi) Data naşterii 1959 08 03 Sex Feminin Locul de Premiul in educatie 2010 muncă vizat / Biblioteci scolare Domeniul ocupaţional Experienţa Scoala cu cls.I-VIII Dan Barbilian ConstanS a -2003-2010 bibliotecar profesională Locuri de muncă anterioare : Scoala cu cls.I-VIII ” Nicolae Iorga” – 1996-1998 secreatar ef , 1998-2003 bibliotecar la cumul; Administrator Firma Criros Style SRL 1993-1996, Scoala cu cls.I-VIII ” Ferdinand” secretar ef 1990-1994; Combinatul Petrochimic Midia Năvodari : informatician, contabil Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628
 2. 2. Educaţie şi a coli absolvite: a) formare • Universitatea de U tiine t i Marketing • • coala post liceală de contabilitate ” Humanitas” • Liceul de informatică nr. 1 Bucuree ” Arh. Ioan Mincu” ti • Scoala Generală Nr. 29 Constanc b) Studii de specialitate • POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE Universitatea BucureP ti Facultatea de Litere– specializarea Biblioteconomie B i i tiint a Informării an 2006 media de absolvire 9,90 • Institutul Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Constan a – PERFECR IONARE Management de Proiect 2007, media de absolvire- 9,75 • CCD Constan/ a – Curs de Ini iere profesională pentru bibliotecari 1998 ,media de absolvire 99,50 puncte • CCD Constan/ a – stagii de formare continuă : 2003, 2004,2007, 2009. • Fundao ”ALUMINI” –perfecfionare ICT 2005 ia • Centrul Regionalpentru Dezvoltare Profesională, Resurse 2 ÎnvăC are în Învăa ământ – Iniă iere in utilizarea i calculatorului în învăc ământ • Forte Sistem – Utilizarea laboratorului de informatică MEC04 Aptitudini şi competenţe personale Limba(i) Română maternă(e) Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă (*) conversaţie Limba FB engleză FB engleza FB engleza FB Engleza Fb engleza Limba B franceza B franceza S Franceza (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) abilităţi sociale Sociabila, comunicativa, integrare rapida in colectiv nou, eficienta, gandire pozitiva, originala, competenta, voluntară, altruistă Am iniA iat multe proiecte naa ionale si internationale în care am implicat sute de elevi t i cadre didactice din ară e i strainatate, realizând comunicarea între instituü factori de decizie locali , elevi-elevi, cadre didactice-cadre didactice, elevi-parinti-comunitate-cadre didactice.Am inii iat multe activităl i de voluntariat ecologic, am contribuit la deschiderea n i dotarea Ludotecii din Comuna Independenta Constanv a, antrenând mii de elevi în aceste acd în presa. Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628
 3. 3. Competenţe şi Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) Bun aptitudini organizator, spirit de initiativa, spirit de echipa organizatorice Proiectele coordonate de mine la orice nivel, local, judeP ean, regional, naa ional, interna ional au condus la deschiderea institui iilor partenere in societate pentru recunoas terea meritelor b i realizarilor bibliotecarilor in special, elevilor si cadrelor didactice in particular.Aceste merite au fost facute cunoscute presei scrise r i vizuale. Competenţe şi Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) aptitudini Lucrez cu uL urintă cu orice aparat de copiat, xerox, de legat, spiralat, aparate electrice audio-video, tehnice instalez programe, softuri . Competenţe şi Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) Microsoft aptitudini de Office:Word,Excel; Fox,Commander,Visual Basic, platforme e-larning pe eTwining ( 3 proiecte premiate) utilizare a calculatorului Competenţe şi Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) aptitudini Regie teatru R i spectacole de anvergură . artistice Am studiat autodicat tehnicile spectacolului, am aplicat aceste tehnici i i am inovat anumite metode de lucru cu elevii , ob inând numeroase premii I si Un trofeu mondial. Alte Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) competenţe şi Am talent de marketing , promovez cartea prin orice mijloace. Am deschis minilibrarii de criza care s-au bucurat de succes A i aptitudini le-am propus l i altor colege, in Constano a reusind ca Editura Corint sa deschida prin acest sistem 6 puncte de desfacere la preturi de depozit. Permis(e) de Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. conducere Categoria B Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628
 4. 4. Informaţii Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc. suplimentar (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 2. Activitate A tiint ifică e Lucrări publicate : _ Elemente cosmice in literatura romana pentru copii- Premiul Special la Concurs international de eseuri ”Aspecte cosmogonice oglindite in creatiile literare românei ti P i universale” Barlad - 2009 • Autor Monografia A colii Generale ”Dan Barbilian” Constanc a Editura Muntenia2006, ISBN ( 10)973-692-145-X; ISBN (13) 978-973-692-145-2 • Autor A i coordonator Revista i colii ” Dan Barbilian” 6 numere 2007/2008 cu ISSN 184-8504 Nr.1 noiembrie 2007 , pag. 23, Nr. 2 decembrie 2007 pag. 15-18 ,Nr. 3-4 ianuarie-februarie 2008, Nr. 5 martie 2008 pag.3-7, Nr. 6 / aprilie 2008 PAG. 22-23 • Articol în almanahul DECE nr. 4anul 1, pag 77, ISSN 1843-5483 • Coautor articol pag. 19-23 în ”EducaC ie pentru mediu în zona costieră românescă” – octombrie 2007 ISBN 978-973-87451-3-9 • Coordonator Culegere de creC ii ale elevilor în cadrul Proiectului Nai ional ” Povei ti de ieri, Povet ti de azi !” ISBN 978-973-0-06929-7 , 2009 • Sesiunea de comunicări metodico-S tiint ifice - 2007 – Seminarul ” Educatie pentru mediu în zona costieră românească exemple de bună practică” articol ”ECO SCOALA ”Dan Barbilian” exemplu de bună practică în protejarea mediului ” - 2008 – CCD Colocvii didactice la sec- iunea pe tema ”Abordarea interdisciplinară a demersului didactic” lucrarea ”Educa” ia de mediu- educai ia viitorului cetăi ean” - 18 oct. 2008 Simpozionul na- ional EducaE ia tehnologică în societatea bazată pe cunoai tere Năsăud – macheta scolii pe harta orasului - 31.oct.2008 Sesiunea de comunicări tiint ifice ” Marea Neagră trecut, prezent i i viitor” lucrarea cu acela i titlu. -2009 Colocvii didactice la CCD lucrarea ” Modalită- i, metode, procedee de readucere în ateni ia tinerei generai ii a lecturii clasice l i contemporane” 2010- Colocvii didactice CCD- ” Promovarea CDI-urilor prin proiecte cross curriculare” 2010- Simpozion Ziua Pamantului –organizatot national DVD cu ISBN l i DVD cu ISSN autor culegere lucrari stiintifice in domeniul didacticii 2010 – Concurs National Legende ,mituri amintiri- culegere texte realizate de elevi si cadre didactice – autor lucrare 2009- colaborator la traducerea textelor Haiku – volumul Inmuguriri /Adastasia Dumitru ISBN 978-606-8035-18-5 2010- autor text Ce întelegeti prin interculturalitate?- pg.292” interculturalitate si Interdisciplinaritate in educatie”- Anastasia Dumitru-Ed. Universitara ISBN 978-973-749-874-8 2010- Coordonator culegere texte, Legende, mituri, amintiri ISBN 978-606-8035-28-4 • Articole din presa locală A i din tară Cuget Liber, Observatorul, Almanah DECE,Adevarul-pagina portret,Ziua, Telegraf, • CCDG Seminar NaC ional ”Parteneriat în educai ie pentru mediul înconjurător” 2007 edii ia a IX-a • CCDG Seminar NaC ional ”Parteneriat în educai ie pentru mediul înconjurător” 2007 edii ia a X-a • Simpozion ”Ziua mediului” 2008 Coordonator revistă C colară c i tehno redactor ” Revista ” colii ”Dan Barbilian” Constanc a”- 2007-2008 PROECTE DE CERCETARE La nivel internaL ional : • Program Mondial ”Learn About Forest- LeAF coordonator proiect ” Recensământul arborilor din comunitatea noastră” 2008 • Proiect european on line Diving into Books – 2007-2008 – Certificat de calitate – coordonator Romania • Festivalul Mondial al CreativităF ii in i coli 2009 – Eurotheatre premiul I c i trofeul ”Delfinul de cristal ”, Educ- Arte – participare, School Expo – coordonator proiecte. • ” Primăvară europeană 2009” – coordonator proiect La nivel naL ional • Expozitie naE ională ” Art Terra” Baia Mare coordonator echipă 2008 • ” Literatura pentru copii ” i adolesceni i- Genul Fantasy” membru în echipă 2008 Pagina / - • Curriculum vitae al ională Concurs ”DECE” PremiulEuropass accesaţi pagina:i http://europass.cedefop.europa.eu 2008 Faza naF Pentru mai multe informaţii despre Special colaborator i coordonator proiect LeAF Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628
 5. 5. • Coordonator proiect naC ional al concursului ”ECO FUN” editura LVS Crepuscul • Coordonator Proiect naC ional ECOWATCHSCHOOL GUARD 2009-2010 • Coordonator Proiect NaGional Legende, mituri amintiri- finantat de MECTS • Coordonator proiect National Scoli pentru un viitor Verde 2009-2010 – Terra magazin • Coordonator Proiect World Space Week – Space for education Revealed Science 4-10 oct.2009 La nivel JudeL ean e i institui ional • Coordonator reviste C colare : Ziarul ” Informa: ia Săptămânii” 2004-2005-2006-2007 Premiul I etapa judej eană 2004 • Coordonator revistă C colară c i tehno redactor ” Revista ” colii ”Dan Barbilian” Constanc a”- 2007-2008 • Proiectul ” Copiii Mării Negre” 2008- organizator P i coordonator • Concurs ”Mici artiC ti în lumea tearului” organizat de Scoala Spectrum – MenS iune • Coordonator ”Concurs de Proiecte de Mediu 2007-2008”- Premiul III • Parteneriat cu Cercul de cultură P i civilizai ie românescă de la palatul Copiilor Constani a, 2006 – Diplomă de excelenD ă • Proiect educaP ional transcurricular inteligente multiple aplicat pe tema ” Ion Creangă copil, adolescent, dascăl, povestitor nemuritor al nemului românesc”- coordonator 2009-08-20 • Coordonator Proiect de parteneriat instituC ional ” Anotimpurile prieteniei- Săptămâna pori ilor deschise ”2008 • Concurs de creatie literaă- Condeiul poliglot –coordonator C i organizator 2008 • Proiectul de construcP ie a paginii web a i colii 2008 • Organizator al proiectului ” Copiii O i pai tele” Târgul produselor de Pat ti 2007 • Coordonator al Serbării de Crăciun 2005 • Coordonator al Jubileului Scolii ” Dan Barbilian” 2006 C i regizor spectacol Amintiri din copilărie de Ion Creangă • Premiul special cu ocazia concursului de slide-uri organizat cu ocazia Zilelor C.N.” Mihai Eminescu” 2008 • Premiul III la concursul organizat de Liceul ” Ovidius” cu ocazia zilelor liceului • Coordonator activităC i în colaborare cu CENTRAS Constani a- Săptămâna voluntariatului 2009 • Coordonator Proiect CDI – 2007 • Proiectul ”Unirea Principatelor Române” coordonator la nivelul P colii • Organizator al activităO ii metodice Magia lecturii 2008 • Coordonator parteneriate cu AsociaC ia cadrelor Militare În Rezervă i i Retragere, cu Biblioteca JudeJ eană I.N.Roman, cu Fundae ia Ecowatch, cu Gradinii a O.N. nr. 60 • Responsabil Cerc metodic ” Integrare europeană R i programe comunitare” 2008-2009 • Membru în Consiliul Consultativ Integrare europeană Mi programe comunitare 2008-2009 • Diploma Locul I VOLUNTARUL ANULUI 2009 – Centrul de Voluntariat Cta Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628

×