Presentatie landelijke politie lcvb aan gemeenteraden

2,017 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,017
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Introductie: welkom allemaal etc 2. Doel van de kick off : Kennismaken en verbindingen leggen projectteamleden, samen het gesprek aangaan (binnen kaders) om tot gezamenlijke oplossingen te komen Informeren over doel van het project en overtuigen van nut en noodzaak Verwachtingen managen van pilotregio's en teamleden Wie zijn aanwezig: Teamleden (7 regio’s vertegenwoordigd) Hoofd communicatie coordinatoren 4. Rondje voorstellen
 • Presentatie landelijke politie lcvb aan gemeenteraden

  1. 1. LCVB en Nationale Politie S. Wubbels, beleidsondersteuning DNW
  2. 2. Nationale politie, brief minister Opstelten 14-12-2010 <ul><li>Aankondiging Nationale Politie in regeerakkoord, via wijziging wetsvoorstel </li></ul><ul><ul><li>meer ruimte voor de professional </li></ul></ul><ul><ul><li>minder bureaucratie </li></ul></ul><ul><ul><li>minder bestuurlijke drukte </li></ul></ul><ul><ul><li>veiliger leefomgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>effectievere opsporing </li></ul></ul><ul><li>Veiligheid van de burgers en het werk van de agenten staat centraal </li></ul><ul><ul><li>de politie moet daartoe zo dicht mogelijk bij de burger staan </li></ul></ul><ul><li>Lokale inbedding </li></ul><ul><ul><li>de bm blijft verantwoordelijk voor handhaving O.O. en hulpverlening </li></ul></ul><ul><ul><li>de OvJ blijft de politie aansturen in strafrechtelijke handhaving en taken Justitie </li></ul></ul>beleidsondersteuning DNW 2011
  3. 3. Nationale politie, lokale inbedding <ul><li>Lokale driehoek tussen de bm, de OvJ en het hoofd territoriale eenheid </li></ul><ul><ul><li>gaat over de taakuitvoering en het beleid van de politie </li></ul></ul><ul><ul><li>gaat over afspraken inzet politie op lokaal niveau </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>de bm aan de hand van het Integraal Veiligheidsplan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>de bm kan met het OM afspraken maken over strafrechtelijke handhaving lokaal </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>lokale gezagsdragers krijgen zwaarwegende invloed op de benoeming unitchef </li></ul></ul><ul><li>Versterking positie gemeenteraad </li></ul><ul><ul><li>de bm legt verantwoording af aan de gemeenteraad over uitoefening van zijn gezag over de politie </li></ul></ul><ul><ul><li>de gemeenteraad wordt gehoord over het ontwerp beleidsplan op regionaal niveau </li></ul></ul>beleidsondersteuning DNW 2011
  4. 4. beleidsondersteuning DNW 2011
  5. 5. Op basis van deze landelijke hoofdlijnen wordt voor iedere regio doelstellingen vastgesteld. Deze doelstellingen vormen tezamen met de prioriteiten die lokaal door de driehoeken worden vastgesteld, de speerpunten van de politie. <ul><li>Aanpak van tenminste de helft van de criminele jeugdgroepen; </li></ul><ul><li>Aanpak van overvallen, straatroof, inbraken, geweld en zedenmisdrijven; </li></ul><ul><li>Aanpak van onveiligheid op straat. Dit geldt voor veiligheid in wijken, uitgaansgebieden, openbaar vervoer en rond coffeeshops. De regie hiervoor ligt bij de gemeenten verantwoordelijkheid voor lokale veiligheid en opstellen van een integraal veiligheidsplan; </li></ul><ul><li>Aanpak van dierenmishandeling: er komen 500 animal cops; </li></ul><ul><li>Versterking van de integrale aanpak van cybercrime; </li></ul><ul><li>Intensievere opsporing en hardere aanpak van criminele samenwerkingsverbanden op vooral de thema’s mensenhandel, productie/in- en uitvoer van drugs, witwassen en zware milieucriminaliteit; </li></ul><ul><li>Verbetering van de intake & afhandeling van aangiftes in kwantitatieve als kwalitatieve zin; </li></ul><ul><li>Aanvalsplan bureaucratie politie; </li></ul><ul><li>Verbeteren van de heterdaadkracht door informatiegestuurde basispolitiezorg: noodhulp, wijkpolitie en opsporing direct voorzien van intelligence (real time); </li></ul><ul><li>Het controleren, identificeren en overdragen van criminele (illegale) vreemdelingen aan de strafrechtketen, conform de werkwijze Vreemdelingen in de Strafrechtsketen (VRIS) en aan de vreemdelingenketen ter fine van uitzetting. </li></ul>beleidsondersteuning DNW 2011
  6. 6. <ul><li>Lokale politie </li></ul><ul><li>Speerpunten (lokale driehoek) uit </li></ul><ul><li>landelijke prioriteiten </li></ul><ul><li>lokale prioriteiten </li></ul>Nationale politie: 10 landelijke prioriteiten 25 veiligheidsregio’s Beleidscyclus Openbaar Bestuur IVP gemeenten IVP gemeenten IVP gemeenten 10 regio’s Beleidsplan - per 4 jaar een regionaal beleidsplan - jaarverslag Integraal Veiligheids Plan gemeente Versterking driehoek Lokale inbedding
  7. 7. jaarplan veiligheid gemeente (VNG) Jaarwerkplan politie wordt Jaarplan Veiligheid Gemeente politieoverleg Integraal veiligheidsplan gemeente 2012-2015 (kernbeleid veiligheid) lokale driehoek capaciteit en inzet politie Regionaal beleidsplan politie 2012-2015 jaarverslag landelijke prioriteiten en indicatoren OM (H-OVJ) gemeenteraad burgemeester Lokale prioriteiten highlights Lokaal criminaliteits en veiligheidsbeeld Regionaal veiligheidsbeeld Nationaal veiligheidsbeeld overige onstanties en informatie basiseenheid waar staan we voor, waar gaan we voor: coleure locale, vakmanschap, werkplannen OM Politie Gemeente
  8. 8. Nationale politie, landelijke veranderingen <ul><li>Eén landelijk korps onder verantwoording minister van Veiligheid/Justitie </li></ul><ul><ul><li>meer professionaliteit en doelmatigheid en vermindering kwetsbaarheid spec. taken </li></ul></ul><ul><li>Tien regionale eenheden en één landelijke eenheid </li></ul><ul><ul><li>landelijke eenheid voor: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>nationale recherche, bovenregionale teams </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>voor ondersteuning als ICT, inkoop, personeel en huisvesting (voor meer efficiency) </li></ul></ul></ul><ul><li>Grenzen 10 regionale eenheden congruent aan gerechtelijke kaart </li></ul><ul><ul><li>leidt tot robuuste werkeenheden en vereenvoudiging samenwerking justitiele keten </li></ul></ul><ul><li>Buitengrenzen 25 veiligheidsregio’s congruent met 10 regionale eenheden </li></ul><ul><ul><li>nationale politie blijft bijdrage leveren aan haar taken in de veiligheidsregio’s </li></ul></ul><ul><ul><li>indeling regionale eenheden in districten volgens grenzen veiligheidsregio’s </li></ul></ul>beleidsondersteuning DNW 2011
  9. 9. Nationale politie, één korpschef <ul><li>Eén korpschef, boegbeeld landelijk korps </li></ul><ul><ul><li>belast met leiding en beheer </li></ul></ul><ul><ul><li>staat hiërarchisch onder de minister en boven de regionale/landelijke eenheden </li></ul></ul><ul><ul><li>ondersteund door een korpsleiding </li></ul></ul><ul><li>Regionale korpsbeheerders / regionale (beheer)college zijn overbodig </li></ul><ul><ul><li>nationale politie kent op regionaal niveau geen eigen bevoegdheden </li></ul></ul><ul><ul><li>regionale prioriteiten zijn gebaseerd op lokale prioriteiten uit het Integraal Veiligheidplan </li></ul></ul><ul><ul><li>de bm’s in de regionale eenheid </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>gaan met de Hoofd OvJ eenmaal in de vier jaar een beleidsplan en jaarlijks een jaarverslag samenstellen voor de regionale eenheid, met afspraken over doelstellingen en prioriteiten en verdeling van (onderdelen van de) regionale politiesterkte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>gaan het concept voorleggen aan de gemeenteraad (lokale inbedding nationale politie) </li></ul></ul></ul>beleidsondersteuning DNW 2011
  10. 10. Nationale politie, regioburgemeester <ul><li>De regiobm is de bm van de gemeente met hoogste aantal inwoners </li></ul><ul><li>Bij geschil over politiecapaciteit, stelt de regiobm het regionaal beleidsplan vast </li></ul><ul><ul><li>bezwaar van de bm hiertegen is mogelijk bij de minister </li></ul></ul><ul><ul><li>bezwaar van Hoofd OvJ is mogelijk bij college PG’s </li></ul></ul><ul><li>De regiobm en de Hoofd OvJ geven advies in benoeming unitchef </li></ul><ul><ul><li>hiertoe hoort de regiobm de bm van de betreffende gemeente(s) </li></ul></ul>beleidsondersteuning DNW 2011
  11. 11. <ul><li>Vragen….. </li></ul>
  12. 12. bezoek politie aan de raad (LCVB maart 2011) <ul><li>Beleidscyclus politie met het Openbaar Bestuur </li></ul><ul><li>Lokale prioriteiten en gevolgen voor het beleid politie </li></ul><ul><li>Rapport Sleuren of Sturen (Tops) </li></ul><ul><li>Evenementen </li></ul><ul><li>Nationale politie en lokale inbedding </li></ul><ul><li>Landelijke prioriteiten </li></ul>beleidsondersteuning DNW 2011
  13. 13. Integraal veiligheidsplan gemeente wijkscans BVH ed Lokaal criminaliteits- en veiligheidsbeeld BiZa OM Beleidscyclus Kaderbrief DC unitchefs Jaarwerkplan politie Wensen openbaar bestuur Programma’s Sociale zaken OGGZ leerplichtambtenaren jeugdwerkers etc, etc
  14. 14. gemeentelijke prioriteiten <ul><li>Basis beleidsbrief is art. 28 politiewet (m.v.t. spreekt over haalplicht van de gemeente): </li></ul><ul><ul><li>Lokale prioriteiten en inzet politie worden vanwege lokale verankering van de politie en de regierol van het bestuur, ingebracht in het concept Jaarwerkplan politie </li></ul></ul><ul><ul><li>Voor verdergaande versterking van de lokale betrokkenheid bij het politiebeleid, investeren gemeenteraden zelf in hun bijdrage </li></ul></ul><ul><ul><li>Vastellen van een lokaal veiligheidsbeleid is basis voor inbreng gemeenteraad in politiebeleid </li></ul></ul><ul><ul><li>Politie geeft voorrang aan die lokale prioriteiten die vastgesteld zijn in lokaal veiligheidsbeleid en waarin gemeente eigen bijdrage heeft </li></ul></ul><ul><li>Alle lokale prioriteiten zijn, mits ze passen in het beleid van de politie en afspraken met het OM, opgenomen in het Jaarwerkplan </li></ul><ul><ul><li>Opname prioriteiten in Jaarwerkplan politie is een inspanningsverplichting voor de politie </li></ul></ul><ul><ul><li>Inzet capaciteit politie wordt in de lokale driehoek vastgesteld </li></ul></ul>beleidsondersteuning DNW 2011
  15. 15. Tops, rapport Sleuren of Sturen (verzoek VNG) <ul><li>Sturing aan de politie vergt een goed ontwikkeld lokaal veiligheidsplan (definiering probleem, aanpak en prioriteit, commitering partners, regionale context); </li></ul><ul><li>Verbinding gemeente-politie loopt via BM, versterking rol raad door vaststellen IVP in de raad, verantwoording BM over inzet politie in de raad, terugkoppeling BM aan de raad, aanwezigheid politie in raad en commissievergaderingen, prioriteiten in jaarwerkplan politie; </li></ul><ul><li>Afspraken met politie over basisniveau en aanwezigheid buurtagent en over prioriteiten en inzet lokale capaciteit; </li></ul><ul><li>Bereidheid politie en OM om informatie met bestuur (BM) te delen; </li></ul><ul><li>Politie is niet altijd de meest logische partij voor aanpak probleem; </li></ul><ul><li>Goede gemeentelijke veiligheidsaanpak versterkt de invloed op de politie. </li></ul>beleidsondersteuning DNW 2011
  16. 16. Evenementen <ul><li>Volgen juiste procedure/termijnen bij aanvraag en advies </li></ul><ul><li>is voorwaarde voor veilig verloop van een evenement </li></ul><ul><li>Capaciteit (politie) is kwestie van keuzes maken </li></ul><ul><li>Let op bij doorlopende vergunningen Horeca, bijzonderheden altijd melden aan politie (bijv. dj sterretje) </li></ul>beleidsondersteuning DNW 2011
  17. 17. Nationale politie, landelijk <ul><li>Verbinding lokaal gezag en centraal beheer </li></ul><ul><ul><li>door periodiek overleg tussen minister, korpschef, regiobm’s en voorzitter college PG’s </li></ul></ul><ul><ul><li>over taakuitvoering (verdeling sterkte) en beheer </li></ul></ul><ul><ul><li>over landelijke beleidsdoelstellingen (maatschappelijke veiligheidsproblemen) en lokaal politiebeleid </li></ul></ul><ul><li>Wijzingen NPA komen later bij wijzigingen inrichting politieonderwijs </li></ul><ul><li>Akkoord transitieperiode </li></ul><ul><ul><li>afspraken met de korpsbeheerders over verdeling verantwoordelijkheden en maatregelen in transitiefase ter voorbereiding nationale politie (bijv ICT) </li></ul></ul><ul><li>Budget aanpassing volgens het regeerakkoord </li></ul><ul><ul><li>daling fte uit vorig kabinet is ongedaan gemaakt, echter de totale fte blijft hetzelfde, ondanks de beloofde 3000 extra, waarvan 500 animalcops </li></ul></ul>totale sterkte nationale politie wordt 49.500 fte
  18. 18. Verhoging inzetbaarheid en productiviteit <ul><li>Volumegroei nationale politie naar grootste formatieve sterkte ooit </li></ul><ul><li>Verhoging inzetbaarheid en productiviteit door: </li></ul><ul><ul><li>vergroten vakmanschap en professionele ruimte individuele agent </li></ul></ul><ul><ul><li>aanvallen bureaucratie (zie rapport tijdsbesteding wijkagenten) </li></ul></ul><ul><ul><li>beter aangifteproces, aangifte als belangrijkste contactmoment </li></ul></ul><ul><ul><li>burgers moeten kunnen volgen wat er met hun aangifte gebeurt </li></ul></ul><ul><ul><li>belemmeringen wegnemen op gebied van ATW: meer blauw op straat </li></ul></ul><ul><li>Terugdringen overhead met 25% </li></ul><ul><li>Verdeling politiesterkte (verschuiving van Randstad naar rest vh land) </li></ul><ul><li>Offensief tegen georganiseerde criminaliteit </li></ul><ul><ul><li>fraude, witwassen, cybercrime, overvallen, crimineel vermogen </li></ul></ul>vaststellen landelijke prioriteiten, i.s.m. korpsbeheerders en College PG’s in begin 2011

  ×