Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Cristina de la Mano Jurado                     1er d’Educació Infantil J-A• L’escriptura com un procés...
1. Planificació 2. Redacció 3. Revisió• Aquest conjunt d’activitats no es tan lineal com sembla.  - Es normal que el reda...
Planificar és reflexionar: és establir els objectius quevolen aconseguir amb el text. I per dur a termeaquest cal contesta...
A continuació hem de fer algunes coses, com: 1. Pluja d’idees      (escriure tot el que ens passi pel cap sobre unt...
Redactar és transformar els plans i les idees en untext coherent. I per fer això, cal estructurar el text: 1. Paràgraf  ...
Però en el redactat també cal tenir en compte l’estil.     1. Adequació     (tenir en compte el registre triat i u...
Revisar és examinar el que hem escrit i decidir sis’adiu amb les nostres expectatives. S’ha de revisar:   1. Coherència ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

La composició del text planificació, composició i revisió

6,381 views

Published on

.Resum,de l'adaptació de: AMADEO,I; SOLÉ,J. (1996) Curs pràctic de redacció. Barcelona:Editorial Columna.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La composició del text planificació, composició i revisió

 1. 1. Cristina de la Mano Jurado 1er d’Educació Infantil J-A• L’escriptura com un procés no lineal o no es passa per lesdiferents etapes de manera lineal i ordenada
 2. 2. 1. Planificació 2. Redacció 3. Revisió• Aquest conjunt d’activitats no es tan lineal com sembla. - Es normal que el redactor mentre escriu els esborranys se n’adoni d’algun fet que ha passat per banda i que ho canviï.• Tot i això, s’ha de tenir en compte tots els processos com anormal en el procés d’escriptura.
 3. 3. Planificar és reflexionar: és establir els objectius quevolen aconseguir amb el text. I per dur a termeaquest cal contestar-nos algunes preguntes 1. A qui vull escriure? (grau de formalitat i la fórmula detractament; però també cal tenir en compte el gènere del destinatari i lavarietat dialectal (ja que si ens dirigim a persones que no tenen la mateixavarietat dialectal haurem de utilitzar la llengua estàndard).) 2. Sobre què vull escriure? (Pensar la visió global delquè es vol dir) 3. Per què vull escriure? (hem de tenir en compte elsobjectius i els diferents tipus de textos) 4. Com ho vull escriure? (Extensió i estructura del text)
 4. 4. A continuació hem de fer algunes coses, com: 1. Pluja d’idees (escriure tot el que ens passi pel cap sobre untema) 2. Documentació (intentar respondre les 6W i prendreapunts sobre la informació recollida.) 3. Selecció (de les idees, és a dir escollir el que millor s’adapti al’emissor,el receptor,el missatge i el canal) 4. Ordenació (de les idees. I veure quines són les ideesprincipals i quines les secundaries) 5. Tècniques d’agrupació (agrupar les idees unides peralguna semblança) 6. Tècnica d’ordenació (establir un ordre per als grupsformats.)
 5. 5. Redactar és transformar els plans i les idees en untext coherent. I per fer això, cal estructurar el text: 1. Paràgraf (cada paràgraf comuna unitat temàtica, és adir, parlar sobre un aspecte concret del tema general. Hi ha d’haver:paràgraf introductoris, expositius i conclusius.) 2. Connectors (elements que organitzen i relacionen elsparàgrafs i les frases.) 3. Puntuació (estructura i delimita el significat exacte delmissatge que es vol transmetre.)
 6. 6. Però en el redactat també cal tenir en compte l’estil. 1. Adequació (tenir en compte el registre triat i usar lesparaules i expressions adequades.) 2. Claredat (fer servi paraules d’ús corrent. Encara que, avegades, podem utilitzar tecnicismes o termes especialitzats perexpressar-ho de manera precisa. ) 3. Precisió (cada paraula ha de reflectir al màxim larealitat.) 4. Concisió (utilitzar construccions sintàctiques naturals.) 5. Variació (evitar repeticions innecessàries. ) 6. Altres consells d’estil (evitar cacofonies, l’abúsdels adverbis acabats en –ment, frases massa llargues, l’abús depossessius, i expressions discriminatòries.)
 7. 7. Revisar és examinar el que hem escrit i decidir sis’adiu amb les nostres expectatives. S’ha de revisar: 1. Coherència 2. Cohesió 3. Adequació 4. Correcció 5. Variació

×