Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seminari CRICC: La perspectiva de gènere a la recerca

35 views

Published on

Perspectiva de gènere en la recerca.

Núria Vergés Bosch (15 de maig del 2019).

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seminari CRICC: La perspectiva de gènere a la recerca

 1. 1. Perspectiva de gènere en la recerca Dra. Núria Vergés Bosch Departament de Sociologia Universitat de Barcelona Barcelona, 15 Maig del 2019 Seminari CRICC
 2. 2. Qui sóc, d’on vinc???
 3. 3. Estructura • Per què ens cal perspectiva de gènere en la recerca? • Plantejaments de les epistemologies feministes • Com? Perspectiva feminista en l’equip i en totes les fases de recerca
 4. 4. Per què perspectiva de gènere en la recerca? • Justícia de Gènere • Recomanació normativa • Atraure el millor talent • Aprofitament diversitat • Potencial d’innovació • Millora validesa i utilitat • Incrementar redistribució i impactes • Moviment feminista • Reputació Font: MICIIN disponible a: http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/UMYC/Cientificas_cifras_2017.pdf
 5. 5. Qüestions d’epistemologies feministes Critiquen…. • A qui i què excluim? • Som androcèntric@s? • Resta quelcom invisible? • Privilegiem la racionalitat? • L’objectivitat és possible? • La neutralitat és possible? • Lliures de relacions de poder? • Útil per a no privilegi@ts? Proposen… • Incluim? • Altres punts de vista? • Suficientment visibles? • Altres estils cognitius? • Quin rol hi juga la subjectivitat? • Parcial i situat? • Compromís ètico-polític? • Útil per a la transformació? (Harding, 1987; Haraway, 1988; Shiebinger, 2003; Anderson, 2004; Martin Palomo y Muñoz Terron, 2014; Zavos and Biglia, 2006; Mendia et al., 2014)
 6. 6. La incorporació de la perspectiva de gènere en totes les fases de la recerca • Equip de recerca • Disseny del projecte • Implementació • Resultats, impactes i difusió (García Calvente et al, 2010; EU, 2011; LERU, Díaz García et al., 2013; Martinez et al., 2014; 2015; Shiebinger, 2014; Biglia & Vergés, 2016)
 7. 7. Equip de recerca • Equitat en la participació, a tots nivells i en posicions de capacitat de decisió • Expertesa en gènere • Condicions de treball amigables (visibilitat, veu, cura, horaris...) • Seguiment: Previsió Mecanismes per al seguiment de la igualtat de gènere en l’equip i respostes en casos de discriminació (assetjament...)
 8. 8. Disseny de la recerca • El tema de recerca AND gènere: diferències dones i homes com a subjectes d’estudi, és rellevant el tema en relació al gènere i al feminisme?... • Marc teòric AND gènere: revisió bibliogràfica en gènere, sistemàtica, mixta, literatura gris? • Objectius: que contemplin dimensió de gènere, que busquin la transformació, que siguin prioritaris i que hi hagi indicadors que permetin avaluar el seu assoliment. • Hipòtesis i preguntes sensibles al gènere i específiques • Previsió d’impactes de gènere: de la recerca, del pressupost, prioritats
 9. 9. Implementació Metodologies feministes • Procés sensible al gènere, epistemologies i explicitació de com es treballarà el gènere (WP específic, transversal...) • Dades i tècniques: Recull de dades i tècniques aplicades sensibles al gènere • Els grups implicats: mostra, veus, grups test, comitè... evitar androcentrisme. • Anàlisi de sexe/gènere i de la interseccionalitat • Seguiment i valor al treball de tot@s • https://www.zotero.org/group s/414156/metodologiasfemini stas
 10. 10. Resultats, impactes i la seva difusió • Anàlisi i seguiment de resultats AND gènere • Anàlisi i seguiment d’impactes AND gènere: sobre beneficis i rols gènere, accés i control de recursos, igualtat... • Foment de la reflexivitat de gènere en tot el cicle de recerca • Narrativa: d’igualtat i llenguatge no sexista en l’exposició de resultats • Visibilització: de les contribucions de les dones, d’allò que ho fa transformador de gènere, de les informacions per sexes o de gènere • Canals, temps i espais de difusió: sensibles al gènere que incloguin revistes, entitats etc...de gènere
 11. 11. Moltes gràcies! Muchas gracias! Many thanks! Contact: nuria.verges@ub.edu
 12. 12. Exemple aplicació pràctica de la perspectiva de gènere • https://www.youtube.com/watch?v=v9bnXSJC BCs

×