Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ordina, Quick scan zaakgericht werken

1,406 views

Published on

Algemene presentatie van de quick scan zaakgericht werken van Ordina

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ordina, Quick scan zaakgericht werken

 1. 1. Zaakgericht Werken?! Wat moet ik ermee? Ordina quick scan Zaakgericht Werken
 2. 2. Quick scan Zaakgericht Werken: Doel en Aanpak <ul><li>Doelen </li></ul><ul><li>Inzicht in potentiële baten van zaakgericht werken </li></ul><ul><li>Inzicht in concreet verbeterpotentieel (stand van zaken , randvoorwaarden en producten) </li></ul><ul><li>Integrale blik vanuit 4 verschillende aandachtsgebieden (niet enkel gericht op ICT) </li></ul><ul><li>Advies over te ondernemen acties (vervolgstappen) en fasering </li></ul><ul><li>Draagvlak/bewustwording bij organisatie en management </li></ul><ul><li>Aanpak quick scan </li></ul><ul><li>Deskresearch </li></ul><ul><li>Interviews & workshops </li></ul><ul><li>Terugkoppeling voorlopige bevinden </li></ul><ul><li>Eindadvies en presentatie voor opdrachtgever </li></ul><ul><li>Inzet multidisciplinair team: organisatiedeskundige, verandermanager, architect, ECM deskundige, procesverbeteraar (Lean6Sigma) </li></ul>
 3. 3. Het fundament van de Ordina quick scan Zaakgericht Werken Baten Verbeterpotentieel zaakgericht werken
 4. 4. Verbeterpotentieel nader bekeken: Doelen & visie <ul><li>Gedeeld gevoel van urgentie </li></ul><ul><li>Helderheid ambities en doelen </li></ul><ul><li>Beschikbare middelen </li></ul><ul><li>Sponsorship op strategisch niveau </li></ul>
 5. 5. Verbeterpotentieel nader bekeken: Applicaties & informatie <ul><li>Ordening en beheer van zaken (zaaktypencatalogus) </li></ul><ul><li>Informatie-architectuur en applicatielandschap </li></ul><ul><li>Kanaalintegratie en digitaal loket </li></ul><ul><li>Digitalisering (document en record management </li></ul>
 6. 6. Verbeterpotentieel nader bekeken: Cultuur & Organisatie <ul><li>Veranderpotentieel betrokken afdelingen en organisatie als geheel </li></ul><ul><li>Competenties (met name van DIV) </li></ul>
 7. 7. Verbeterpotentieel nader bekeken: (keten)samenwerking <ul><li>Zaakgerichte procesinrichting </li></ul><ul><li>Verspilling en doorlooptijden </li></ul><ul><li>Samenwerking intern en extern </li></ul>
 8. 8. Wat is zaakgericht werken? <ul><li>Zaakgericht werken in een notendop: </li></ul><ul><li>Organisatiebreed werken met één structuur van gedefinieerde zaakdossiers. Deze structuur baseren op een lijst met vastgestelde procesnamen = “zaaktypen” (zaaktypencatalogus); </li></ul><ul><li>Voor elke (aan)vraag wordt een “zaak” gedefinieerd die als zodanig op overkoepelend niveau bestuurd, bewaakt en uitgevoerd wordt; </li></ul><ul><li>Een zaak is een eenmalige, unieke uitvoering van een werkproces en bestaat uit de combinatie van betrokkene(n), documenten en procesinformatie (b.v. status). Een “zaak” vormt het middelpunt van de informatievoorziening (niet een document of proces); </li></ul><ul><li>Gemeentelijke (dienstverlenings)processen worden ontworpen en gestandaardiseerd volgens eenzelfde overkoepelend processtramien; processen worden niet ontleedt tot op het niveau van gedetailleerde werkinstructies, maar sturen op hoofdlijnen. </li></ul>
 9. 9. Wat is zaakgericht werken? <ul><li>De registratie van zaakgegevens vindt plaats in een organisatiebreed en voor externe doeleinden toegankelijk geautomatiseerde informatievoorziening (= een verzameling functionaliteiten, gerealiseerd met software, om het registreren, routeren, afhandelen en archiveren van zaken te ondersteunen). </li></ul><ul><li>Alle informatie betreffende een zaak kan via een zaaknummer worden opgevraagd; </li></ul><ul><li>Het digitale zaakdossier kan worden gevuld vanuit alle dienstverleningskanalen en is raadpleegbaar voor alle dienstverleningskanalen; </li></ul><ul><li>De zaakdossiers worden opgeslagen in een digitaal archief, voorzien van relevante metadata zoals b.v. wettelijke bewaartermijn; </li></ul><ul><li>De klant én de gemeente hebben 24/7 inzicht in de afhandeling (status) van alle lopende zaken. </li></ul>
 10. 10. Voor meer informatie: Clement Hoek, [email_address] , 06 21526568 Alex Kok, [email_address] , 06 52048708 www.ordina.nl

×