Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dossier Pla cobertura de platges 2012

445 views

Published on

Dossier Pla cobertura de platges 2012

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dossier Pla cobertura de platges 2012

 1. 1. 1 Pla de cobertura de platges 2012 Pla de cobertura de platges 2012 Servei de Prevenció, Vigilància, Salvament i Socorrisme a les platges del litoral gironí Rev. 2
 2. 2. 2 Pla de cobertura de platges 2012 “La Creu Roja, com a organització humanitària i d’acció voluntària arrelada a la societat, donarà respostes integrals des La Visió d’una perspectiva de desenvolupament a les víctimes de desastres i emergències, a problemes socials, de salut i mediambientals" "Estar cada vegada més a prop de les persones vulnerables en els àmbits local i internacional mitjançant accions de caràcter La Missió preventiu, assistencial, rehabilitador i de desenvolupament, realitzades essencialment per voluntariat"
 3. 3. 3 Pla de cobertura de platges 2012 Índex 1. Introducció. 2. Objectius. 3. Resum Executiu 2012. 4. Municipis amb cobertura de la Creu Roja. 5. Platges amb cobertura de la Creu Roja. 6. Resum de recursos operatius. 7. Comparativa actuacions 2009-2011.
 4. 4. 4 Pla de cobertura de platges 2012 Introducció El model de la cobertura de les platges catalanes de la Creu Roja es basa en un projecte mixt que compta amb personal especialitzat contractat i voluntariat format, fet que significa un valor afegit diferencial de la Creu Roja i que pretén la implantació a tot el territori d’un model homogeni, sostenible i amb servei de qualitat cap a la ciutadania i els ajuntaments. La millora en la implantació i distribució dels recursos necessaris i el suport territorial entre els diferents punts del litoral en els quals la Creu Roja dóna servei, afavoreixen la seguretat i prevenció, tan a nivell global, com específic, de cada municipi, individualitzant i apropant els òptims necessaris a la realitat econòmica i necessitats de cada municipi. Es vetlla pel compliment de les normatives legals i la formació específica del personal que forma part del projecte, des dels socorristes de primera línea de mar fins els tècnics encarregats d’aconseguir una correcta planificació i desenvolupament en la gestió del servei integral de platges, amb la col·laboració de les administracions.
 5. 5. 5 Pla de cobertura de platges 2012 Objectius A la ciutadania i incidir especialment en la Sensibilitzar prevenció en la salut durant el temps d’oci a les platges. Garantir a l’espai on es dóna cobertura a través de personal format i preparat, tant per a la prevenció Seguretat i vigilància, com per a les tasques de salvament i de socors, en cas que sigui necessari. Establert amb la coordinació de les diferents Protocol de administracions i dotada de circuits d’informació actualitzats per a la població durant l’època Treball estival.
 6. 6. 6 Pla de cobertura de platges 2012 Resum Executiu 2012 Girona: 11 municipis/ 38 platges Núm. de socorristes diaris: 140 Núm. Ass. locals Creu Roja: 6 (Llançà, Roses, Figueres , Palafrugell, Palamós i Sant Feliu de Guíxols - Vall d’Aro) Llocs socors: 39 Núm. torres (observació/ intervenció immediata/ cadires de vigilància): 43 Vehicles: 8 Embarcacions: 10 (4 tipus B; 5 tipus C; 1 moto aquàtica) Dispositius de Desfibril·lació Externa Automàtica (DEA): 13
 7. 7. 8 Pla de cobertura de platges 2012 Portbou Municipis amb Llançà cobertura de la Roses Creu Roja Castelló d’Empúries L’Escala Pals Begur Palafrugell Palamós Platja d’Aro Sant Feliu de Guíxols
 8. 8. 9 Pla de cobertura de platges 2012 Platges amb cobertura de la Creu Roja Demarcació de Girona Municipi Platges Portbou Portbou Roses Santa Margarida; Salatar; El Rastrell; La Nova; La Punta; Palangres; Canyelles petites; Canyelles Grosses Llançà Grifeu; Port L’Escala Riells; Sant Martí; Montgó Castelló d’Empúries Pasarela; Rubina; Muga Palafrugell Port-Bo; Canadell; Llafranc; Port-Pelegri; Tamariu Pals Platja Gran; El Grau Begur Racó-Illa Roja; Sa Riera; Aiguablava Palamós Platja Gran; La Fosca; Castell Sant Feliu de Guíxols Sant Feliu; Sant Pol Platja d’Aro Sa conca; Port d’Aro; Riuet ; Platja Gran; Cavall Bernat; Cal Rovira
 9. 9. 10 Pla de cobertura de platges 2012 Resum de recursos operatius 2010 2011 2012 Núm. Ass. Locals de la Creu Roja 5 5 6 Núm. socorristes/ dia 152 132 140 Núm. Llocs de Socors 32 33 39 Núm. Cadires de Vigilància 20 20 19 Núm. Torres d’Observació 18 11 24 Núm. Ambulàncies / Vehicles Coordinació 9 8 8 Núm. Embarcacions Nivell “C” 5 4 5 Núm. Embarcacions Nivell “B” 5 5 4 Motos aquàtiques 1 1 1 Cadires amfíbies 17 17 21 DEA 7 7 13
 10. 10. 11 Pla de cobertura de platges 2012 Acompanyament a persones amb disminucions Cadires amfíbies Municipi Platges Núm. Cadires Llança Port 1 Roses El Rastrell 2 Roses Canyelles Grosses 1 L’Escala Riells 1 Port Bou Port Bou 1 Castelló dEmpúries Pasarela 1 Palafrugell Llafranc 1 Palafrugell Tamariu 1 Pals Platja Gran 1 Begur Sa Riera 1 Palamós Platja Gran 1 Palamós La Fosca 1 Sant Feliu de Guíxols Sant Feliu 1 Sant Feliu de Guíxols Sant Pol 1 Platja d’Aro Sa Conca 1 Platja d’Aro Port dAro 1 Platja d’Aro Riuet 1 Platja d’Aro Platja Gran 1 Platja d’Aro Cavall Bernat 1 Platja d’Aro Cal Rovira 1 Total : 21
 11. 11. 12 Pla de cobertura de platges 2012 Servei de Salvament Marítim  El Pla de cobertura de platges 2012, es veu reforçat aquest any amb les noves instal·lacions del servei de Salvament Marítim que es porta a terme conjuntament amb els serveis de Salvament Marítim SASEMAR.  La nova instal·lació, ubicada al Passeig Marítim de Sant Feliu de Guíxols, permet estar més a prop de l’embarcació de rescat, permeten disminuir el temps de resposta en les intervencions i millorar l’atenció d’aquesta institució.  Una trentena de membres del voluntariat de la Creu Roja de Sant Feliu de Guíxols, són els encarregats de dur a terme serveis tan diversos com, el salvament i socors de les vides humanes amb problemes al mar o llocs costaners de difícil accés, la recollida d’objectes flotants a la deriva, remolc d’embarcacions, recerques, accidents de transit amb caiguda al mar, o accidents mediambientals entre altres. En definitiva tot allò que representi un perill per la vida dels altres al mar.
 12. 12. 13 Pla de cobertura de platges 2012 Senyalització de seguretat  Malgrat lavenç que ha suposat la instal·lació de majors mesures de seguretat i vigilància en platges, el mar comporta una sèrie de riscs que és precís conèixer.  La Creu Roja vol recordar a tots els banyistes el significat de la senyalització amb banderes:
 13. 13. 14 Pla de cobertura de platges 2012 Consells de seguretat  És essencial seguir tot moment les indicacions del personal i la normativa de les platges, especialment les banderes.  Usar sempre una protecció solar adequada. Tothom vol estar bru a lestiu però la presa excessiva pot comportar seriosos problemes a curt, mitjà i llarg termini. Es recomana es consulti la previsió UV abans danar a la platja i seguir les recomanacions del Departament de Salut en funció del seu valor.  Evitar l’exposició prolongada al sol i les hores centrals del dia, tant per evitar cremades com cops de calor i beure molts líquids per a evitar una deshidratació.  No entrar bruscament a laigua i respectar un temps prudencial després de menjar i abans dentrar-hi per a evitar un tall de digestió. Cal tenir en compte que aquest temps varia segons la quantitat i el tipus de menjar ingerit, a més quantitat o major fortor de làpat, més es tarda en fer la digestió completa.  Sortir de l’aigua si es nota calfreds o mal de cap.  No llançar-se mai de cap en llocs de fondària desconeguda.  Vigilar que els nens petits no es banyin sols.
 14. 14. 15 Pla de cobertura de platges 2012 Consells de seguretat  No accedir a zones rocoses sense el calçat adequat. Qualsevol petita relliscada o un pas en fals pot produir-te lesions importants tant pel contacte amb les roques com per animals que habiten aquestes zones com els eriçons de mar.  No allunyar-se excessivament de la costa ni accedir a les zones dembarcacions perquè qualsevol incidència en aquestes zones comporta majors complicacions per la distància.  Si s’utilitza parasol, assegurar-se que està ben subjectat i que no pot sortir volant amb un cop de vent. El pal dels parasols empès per la força del vent poden produir lesions severes.  Utilitzar ulleres de sol adquirides a una òptica per a evitar lesions oculars i mai mirar directament el sol.  En cas de trobar meduses durant el bany, abandonar immediatament aquella zona. No intentar treure-les ni manipular-les de cap manera. Si observes una abundant quantitat daquests animals i no veus hissada la bandera corresponent, informan els socorristes per a que puguin avaluar la situació adequadament.
 15. 15. 16 Pla de cobertura de platges 2012 Comparativa actuacions 2009-2011 Mesures preventives totals (terrestres/aquàtiques): 2009: 13.438 2010: 14.191 2011: 26-285 Persones assistides: 2009: 14.253 2010: 8.954 2011: 8.847 Rescats de banyistes: 2009: 308 2010: 36 2011: 59
 16. 16. 17 Pla de cobertura de platges 2012 Comparativa actuacions 2009-2011 Menors extraviats: 2009: 126 2010: 85 2011: 75 Polseres lliurades: 2009: 178 2010: 291 2011: 450 Serveis amb cadira amfíbies: 2009: 436 2010: 526 2011: 304
 17. 17. 18 Pla de cobertura de platges 2012 Comparativa actuacions 2009-2011 Ajudes a persones discapacitades: 2009: 451 2010: 226 2011: 347 Assistències per picades de medusa: 2009: 4.982 2010: 1.837 2011: 1.807 Mesures preventives no efectives: 2010: 709 (5% del total de recomanacions) 2011: 97 (1%)
 18. 18. 19 Pla de cobertura de platges 2012 A la web: A les xarxes socials: www.creuroja.org Creu Roja a Girona www.cruzroja.es @CreuRojaGirona www.sobreplayas.org comunicacio.gi@creuroja.org
 19. 19. 20 Pla de cobertura de platges 2012 Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independència Voluntariat Unitat Universalitat www.creuroja.org 972 22 22 22

×