Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2012 tríptic asi nii

349 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2012 tríptic asi nii

  1. 1. Informació i Inscripcions Vols rebre més informació sobre el curs?Requisits:Tenir 16 anys. Adreçat a nosaltres, t’informarem de tot el que necessitis. Ens trobaràs a l’oficina de la Creu Roja de Llançà, al C/ La selva 17, 2º.Durada: 50 hores També ens pots telefonar al núm.: 629 70 80 71Cal portar: - Fotocòpia del DNI, - 1 Fotografia mida carnet. - Autorització pare o adult (menors de 18a)Pels reciclatges: - Fotocòpia títol ASI-NII - Fotocòpia del DNI, - 1 Fotografia mida carnet. 5% de descompte amb el Carnet Jove .Cal presentar una fotocòpia (només els alumnes externs) Curs d’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA IMMEDIATAQuota Inscripcions Quota de Reciclatges Nivell II 208 € Població 43 € Població externa externa CREU ROJA LLANÇÀ Cada cop més a prop de les persones 105 € Voluntaris i 32 € Voluntaris i Socis Socis Creu Roja* Creu Roja* C/ La selva 17, 2º, oficina D 17490 Llançà Telèfon: 629 70 80 71 *El descompte s’efectuarà per a voluntaris i socis llanca@creuroja.org amb una antiguitat mínima d’un any.
  2. 2. Programa del curs NORMATIVA DELS CURSOSAssistència Sanitària Immediata - Nivell II − Concepte P.A.S L’admissió a totes les activitats formatives es faràEn aquest curs es fa un anàlisi complet de les − Coneixement del cos humà per rigorós ordre d’inscripció, abans de la datadiferents situacions de prevenció de perill i es donen − Valoració del Pacient límit de matriculació i sempre que no s’haginpautes d’actuació i ensenyament bàsic en − Suport Vital Bàsic omplert les places del curs (Places Limitades),l’assistència sanitària immediata. − Traumatismes als teixits tous i a les extremitats aportant tota la documentació necessària. − Traumatismes al tòrax i a l’abdomenOrientat a primers actuants per donar resposta amb − Traumatisme craneoencefàlic i columna Per tal de gaudir dels descomptes en les diverseseficàcia a les situacions d’emergència que se’ns − Hemorràgies i xoc activitats formatives, s’haurà de ser voluntari/àriaplanteja a la vida diària. − Cremades actiu o soci/a de Creu Roja un mínim de 1 any. − Problemes sistema nervios − Problemes coronaris La institució es reserva el dret d’anul·lar unaA qui va adreçat − Problemes respiratoris activitat formativa 48 hores abans del seu inici. En − Urgències ginecològiques i pediatriques aquest cas, l’alumne/a queda inscrit en el proper − Accidents domèstics. La farmaciola curs o bé se li retorna l’import de la sevaA qualsevol persona major matrícula.de 16 anys interessada aadquirir coneixements sobre (És aconsellable reciclar aquest curs cada 2 anys.) L’assistència haurà de ser d’un mínim del 80%.primers auxilis tant a nivellprofessional com a nivell DADES DEL CURSpersonal. Durada: 50 horesObjectius del curs Dates: dilluns, dimecres i dijous Inici: 19 de novembre Identificar i resoldre situacions de risc. Finalització: 19 de desembre Aprendre a prevenir accidents. Horari: 18:00 a 22:00 Saber els procediments i tècniques més adequats en l’autoprotecció i atenció sanitària Lloc: Llançà (oficina de turisme) immediata.Metodologia TitulacióClasses teòriques a l’aula i classes pràctiques al’aula. Per ser APTE del curs cal superar l’avaluació Diploma acreditatiu de Creu Roja en Atenciófinal dels dos mòduls. L’assistència mínima Sanitària Immediata – Nivell II.obligatòria és del 80%.

×