Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Creative connection workshop feb mrt 2015

593 views

Published on

Creative Connection zet zich in voor de creatieve industrie in de regio Utrecht. Creative Connection heeft als doel de Utrechtse creatieve industrie te promoten en professionals te helpen met de promotie van hun werk. Denk hierbij aan deelname aan evenementen, het organiseren van evenementen, marketing/ pers/ pr activiteiten en het realiseren van cross-overs.

Creative Connection organiseerde begin 2015 2 bijeenkomsten om de wensen van de creatieve industrie te inventariseren. Deze presentatie geeft inzicht in de wensen van de Creatieve Industrie in Utrecht.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Creative connection workshop feb mrt 2015

 1. 1. Noem het… Branchevereniging 3.0
 2. 2. Inleiding Beste Utrechtse creatieven, Allereerst hartelijk dank voor jullie bijdrage aan de sessies van Creative Connection. Wij hebben veel ideeën en gedachten opgehaald vanuit het veld, hetgeen waardevol is. De intentie van de Meetup’s was te inventariseren hoe Stichting Creative Connection het beste een complementaire rol kan spelen in; 1) Het bouwen van meer onderlinge verbindingen tussen alle creatieve professionals en organisaties 2) Creëren van een complete en actueel overzicht van de gehele CI sector in de regio Utrecht ( Organisaties, Bureau’s, ZZP’ers, Broedplaatsen, events, producten) 3) Het profileren van CI Regio Utrecht extern als veelzijdig, dynamisch & hoog nivo (d.m.v Events/Publicaties/initiatieven e.d.) In bijgaande presentatie koppelen we deze aan jullie terug inclusief de vervolgstappen die we ondernemen. Daarnaast is het goed om te vermelden dat we onlangs contact hebben gehad met het Utrechts Verbond, Utrechtse Ruimtemakers, de EBU en Gemeente Utrecht om te kijken waar we de handen ineen kunnen slaan en samen te kunnen werken. Tevens zijn we uitgenodigd door de gemeente om mee te praten met de rondom de vorming van een nieuwe profilering van Utrecht als merk. Daarnaast zijn we met een aantal andere creatieve bureaus met de Hogeschool Utrecht gestart met een onderzoek met als thema The Network is the message.De hoofdvraag luidt: Hoe kan de effectiviteit van communicatie in online sociale netwerken worden beoordeeld en verbeterd? Resultaten worden beschikbaar gesteld aan de creatieve sector. Mocht je interesse hebben om meer te doen bij Creative Connection en je bijvoorbeeld aan te sluiten bij een van de werkgroepen, dan horen we dat graag via info@creativeconnection.nl
 3. 3. Merk Utrecht creatieve stad "Nu zeer weinig zichtbaar imago, wel juist eigen kwaliteit/passie & historie aanwezig. Men is nog veel gericht op eigen direct succes in de wereld, promotie wordt vaak vergeten of als luxe ervaren." Opmerkingen; • Vergelijk niet 030 steeds met 020, vaar op op eigen ( unieke) kracht ! ( 010 +020=030 !) • Creëer regio brand ! Utrecht stad en creatieve stad is Internationaal nog veel te weinig bekend, terwijl we hier bv het unieke Summer Darkness event en NFF hebben. • Is het niet Utrechts om niet zichtbaar te zijn?( want we zijn allemaal zo met oprecht met onze vakpassie bezig dat we vergeten ons zelf te communiceren !/promoten) • Er komt een einde aan dat zichtbaarheid een luxe is, door steden competitie/beleving strategie. • Utrecht is in transitie, groei & internationalisering, en eindelijk trots ( weer) te zijn. • Unieke positie creëren, samen werken met andere steden, het centrale trefpunt zijn . • Echt eigen PR opzetten los van Gemeente/overheden, identiteit van Utrechts Design. • Een gezicht creëren / echt kennis centrum ( kennis hart van NL ?) / onafhankelijk mentaliteit. • Beleving creëren van kwaliteit /diepgang/echt. • Ondanks rijke historie van beroemde Architecten, Designers, Grafici, keramiek design, zilver design ( Rietveld, Mart Van Schijndel, Dick Bruna, Siebold v Ravenstijn etc.) heeft Utrecht door „ valse” bescheidenheid niet de faam die het verdient. 020 brult 2x harder, 030 praat 2x zachter. • Wat is de oorzaak dat bv de RIETVELD ACADEMIE in A’Dam staat? Waarom zijn we zo overdreven bescheiden ? • Dorps/ en intime binnenstad wordt vaak met elkaar verward want Utrecht heeft ; grootste OV terminal, Ziekhuis, Beurscomplex, Shopping Mall, Academie, Universiteit ,Muziek Centrum, etc. van NL Opgehaalde ideeën
 4. 4. Inzicht & Overzicht creatieve Industrie “Overzicht & inzicht ontbreekt vrijwel volledig, gevolg geen beleving van rijke totale omvang, diversiteit, dynamiek, kwaliteit, en weinig onderlinge samenwerkingen, bekendheid" • Podium & zichtbaarheid van creatief werk (incl events agenda) is nodig. • Opvallend; iedereen ziet maar een klein stukje van het geheel aan initiatieven/ events ed, en weet een ander te verassen met onbekend fenomeen.( Stad ambassade, etc.) • Map van alle Creatieve broed plaatsen, en initiatieven locaties ( met links na website/ beschikbare vrije werk plekken.) • Studenten snel laten zien wat alle creatieven mogelijk heden hier zijn ( in haar/zijn niche & breed cross over) • Netwerken/disciplines in kaart brengen. • Vacature lijst • Werkplekken delen. • Centraal podium CI • New brief/website/ met nieuwe ontwikkelen. • Overzicht niches/specialisten. • Zorg ook over onderlinge concurrentie met name is grotere en kleinere organisaties, b.v. Tivoli Vredenburg versus Rasa/Ekko. Opgehaalde ideeën
 5. 5. Verbinden/Ontmoeten/Inspireren Opgehaalde ideeën "Centrale plek nodig, breed elkaar serieus & met fun ontmoeten, delen kennis inzicht ervaring jong /oud/groot/klein en inspireren & vernieuwingen nog verder stimuleren” • Pakhuis „ Willem de Zwijger” (oude tivoli , Bier fabriek?) • Branded party’s ( gingen nu naar 010/020)/ ontmoeting feesten • Brown Cow/ mix & match Student-senioren kennis deling/ studenten ervaring organiseren • Het Utrechts Verbond is al heel actief en mooi gedreven in allerlei verbindingen zoeken. ( Heel veel grote events in NL komen tot stand door medewerking van leden Utrechts Verbond !) • Soort Seat To Meet for creatieven/ sparren/ kennis delen/elevator pitch.(PM; Nu bestaat er wel het IDR aan de oude gracht werf) • Samen ontdekken waarom creatief Utrecht uniek is. • Samen aanbesteding voor zzp’ers ontwikkelen. • Grote bureau’s en kleine, zzp’ers breed verbinden. (uck principe) • Delen & samenwerking , kennis delen. • Ontbijtsessies • Kijken in de keuken van een ander bedrijf, rondleiding • Kennis/inspiratie sessies • Incubator programma’s zoals utr. Inc.maar dan voor de CI. • Crossover kennisinstelling-creatief-bedrijfsleven ( hakatons) • Kennis kunde inzetten voor diensten vernieuwing ! • Een plek waar je kunt melden voor subsidie/vergunning. • Welke centrale plek zou DE event lokatie kunnen zijn ? (Werkspoor Kathedraal, Metaal kathedraal ,oude pand AORTA, Oud tivoli, Het Kapitaal ?)
 6. 6. Internationalisering "Internationaler/mondialer denken, er wordt te weinig in Engels gecommuniceerd, te weinig profilering internationaal Utrecht als bruisend Hart van Nederland” • De expats meer betrekken, en alle internationale studenten, internationale ondernemingen. • Einde sub-optimalisatie. • Bij meet up’s ed ook Engelse tekst erbij, Engelstalige website Creative Connection, ook rond 15% inwoners in Utrecht spreekt geen Nederlands Opgehaalde ideeën
 7. 7. Waartoe leidt dit? De opgehaalde ideeën zullen omgezet worden in concreet beleid met bijbehorende invulling en concretisering. Op de volgende pagina’s wordt daartoe een aanzet gedaan. Al meer dan 4 jaar zet Creative Connection zich in voor de creatieve industrie in de regio Utrecht. Creative Connection bestaat uit vooraanstaande Utrechtse creatieve professionals het gebied van reclame, communicatie, design, branding, (online) marketing, advies, cultuur en meer. Creative Connection streeft naar een verbreding van dit netwerk. Naast de grote bureaus is Creative Connection er ook voor kleine bureaus en ZZP-ers. Beiden vertegenwoordigen tenslotte de creatieve industrie. Deelnemers aan Creative Connection krijgen een podium om zichzelf te presenteren, nemen deel aan evenementen en krijgen de mogelijkheid om te netwerken tijdens de netwerkborrels. Daarnaast biedt Creative Connection ondersteuning in promotie en biedt het binnenkort antwoord op vraagstukken als huisvesting, subsidiemogelijkheden etc.
 8. 8. Visie/Missie Visie Met Rietveld, Nijntje, Pastoe en Mondriaan, maar ook de creatieve industrie van nu, zoals de Dutch Game Garden, de HU en de HKU heeft Utrecht een sterke creatieve industrie. Creative Connection ziet Utrecht als een regio die deze creativiteit moet claimen en daar alle recht toe heeft. Missie Creative Connection heeft als missie de Utrechtse creatieve industrie zichtbaar te positioneren en de creatieve industrie in Utrecht als zodanig te versterken. Door het aangaan van samenwerkingen en het realiseren van cross-overs tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstellingen vergroot Creative Connection de impact en slagkracht van Utrechtse creatieve industrie.
 9. 9. Ambitie Creative Connection heeft de ambitie om op te treden als een branche organisatie 3.0. Dit doet CC door in te zetten op de hiernaast genoemde pijlers: Inspiratie Belangen- behartiging Professionele ontwikkeling Faciliteren Connected Netwerk
 10. 10. Inspiratie Creative Connection wil de creatieve industrie inspireren. Dit wil zij doen door aansprekende content op haar website te verzamelen en te distribueren, maar ook in fysieke vorm te brengen. In het tweede kwartaal organiseert CC een groot event in de stad met aansprekende namen die ook bezoekers van buiten Utrecht zullen trekken en tevens PR waarde zal creëren. In kwartaal drie organiseert CC een event, mogelijk ism het Nederlands Film Festival, voor de creatieve industrie. Inspiratie
 11. 11. Belangenbehartiging Creative Connection zet zich in om de belangen te behartigen voor de creatieve industrie. Dit doet zij oa door: • Actief mee te werken aan merkenbeleid voor de stad Utrecht • Initiatieven voor een ‘Pakhuis de Zwijger’ in kaart te brengen en te kijken of samenwerking mogelijk is. Tevens zal CC zich inzetten om een fysieke plek te realiseren en te ondersteunen • Bij te dragen aan onderzoek tbv de creatieve industrie Belangen behartiging
 12. 12. Professionele ontwikkeling De onderzoeken en events die Creative Connection initieert of ondersteunt draagt bij aan de professionele ontwikkeling van creatieve professionals. Inspiratie
 13. 13. Faciliteren Er is behoefte aan overzicht van alle ‘initiatieven’ die er zijn in de stad. Creative Connection zal een site ter beschikking stellen om inzichtelijk te maken welke broedplaatsen en events er zijn om zo overzicht te creëren. Deze site zal tevens in het Engels beschikbaar komen om zichtbaar te zijn richting het buitenland. Op deze site kan tevens nieuw werk ter profilering van de creatieve industrie getoond worden evenals content ter inspiratie en een agenda met alle ‘creatieve events’ in de stad. Tevens zal CC zoveel mogelijk faciliteren en ondersteunen op voorgenoemde onderdelen. Faciliteren
 14. 14. Realisatie Creative Connection zal een bestuur vormen en leden vragen om deel te nemen aan werkgroepen die ieder verantwoordelijk zijn voor een deelgebied. Tevens zoekt CC naar funding om twee fte verantwoordelijk te maken voor de dagelijkse organisatie en de realisatie van de site en twee events. Deelnemers aan werkgroepen kunnen zich aanmelden voor: • Events • Site • Merk en publiciteit • Huisvesting (Pakhuis de Zwijger/broedplaatsen) • Onderzoek
 15. 15. Actiepunten korte termijn • Uitzetten prijsvraag nieuw logo • Opzetten nieuwe website • Twee kleine sessies organiseren (via meetup, eerste eind mei) • Ruchtbaarheid geven aan broedplaatsen • Vorm geven aan unieke verhalen van ondernemers (via DUIC en eigen site) Te realiseren met vrijwilligers creatieve sector
 16. 16. Actiepunten lange termijn • Vinden van financiering voor dagelijkse organisatie • Organisatie jaarlijks evenement • Website (agenda, portfolio, bedrijvengids, nieuws) • Broedplaatsen • Onderzoek Te realiseren met 2fte

×