Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EduNext transformatiecoaching 20190616 finaal

135 views

Published on

Hoe pak je onderwijstransformatie deskundig aan?
Hoe maak je je leerlingen eigenaar van hun leren?
Hoe zorg je voor een gepassioneerd lerarenteam dat samen aan een schoolopdracht werkt?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EduNext transformatiecoaching 20190616 finaal

 1. 1. VZW Transformatiecoaching
 2. 2. Waarom bestaan we?
 3. 3. … levenslang kennis en vaardigheden kunnen verwerven … excelleren in hoger onderwijs, op de werkvloer en in de maatschappij … zichzelf kunnen inschalen en bijsturen … hun talenten ontdekken en ontwikkelen … een brede basiskennis vakoverschrijdend kunnen toepassen … kunnen plannen en in leven en werk dromen en doelen realiseren … een brede persoonsvorming verwerven en die hun maatschappelijke rol opnemen Wat willen we bereiken? Leerlingen die …
 4. 4. Leraren die … … elke dag beter willen worden in hun vak … leerlingen kunnen coachen en hun talenten helpen ontwikkelen … in team samenwerken … rolmodellen zijn voor hun leerlingen Lesgeven Observeren
 5. 5. Wat betekent dit voor de school? Sterke motivatie van leerlingen, leraren, directie en personeel Toenemend welbevinden bij iedereen op school Stijgende leerlingenaantallen Aantrekkelijke partner voor samenwerkingen Snellere invulling vacatures Verhoogde kans op betrokken ouders Kans dat oud-studenten verbonden blijven met de school Dalende kans op bore-out en burn-out
 6. 6. Hoe doen we dat? De leerling in het middelpunt van zijn leerproces
 7. 7. Het transformatierad: een systemisch model om de leerling eigenaar te maken van zijn leren
 8. 8. Stedelijk Lyceum Quellin Antwerpen EduNext coacht scholen om van binnenuit te transformeren Sint-Jans Molenbeek
 9. 9. EduNext aanpak Transformatie over drie jaar
 10. 10. Bron: Tim Knoster
 11. 11. Impactstudie NWO
 12. 12. Onze ondersteuning Transformatiecoaching (10 sessies/jaar) Lerend netwerk Workshop activatie extern netwerk
 13. 13. Intake en kick-off met directieteam Status school Transformatieteam vormen Tijd creëren Neuzen in dezelfde richting Goesting voor het project
 14. 14. Kick-off transformatieteam Aanpak Bewustwording Vertrouwen Goesting Communicatie
 15. 15. Missie en visie Missie: doel van de school Visie: stip op de horizon Droomschool Betrekken brede team
 16. 16. Bootsessie(s) Sterktes en goede praktijken Weerstand en obstakels Eerste oplossingen Quick wins
 17. 17. Blauwdruk toekomstige school Vaste patronen Alternatieven bedenken Alternatieven kiezen Eén geïntegreerd geheel
 18. 18. Klankbordsessie(s) blauwdruk toekomstige school Input vergaren Draagvlak creëren Weerstand beluisteren Blauwdruk verbeteren
 19. 19. Geleidelijke start … Proeftuin kiezen Plan concretiseren Leerinhouden Leervormen Evaluatie Lesrooster Leeromgeving Leermateriaal Leernetwerk Leerorganisatie
 20. 20. Impactmeting Technisch: Leerwinst #nieuwe aanmeldingen leerlingen #zittenblijvers #voortijdige exits van leerlingen #B en #C-attesten % herontworpen leerinhouden Energiebalans in de klas Relationeel: Motivatie en welbevinden leerlingen, leraren en directie Mate van teamwerk tussen leraren #individuele structurele coachinggesprekken met leerlingen Oudertevredenheid #spijbeldagen #ziektedagen
 21. 21. Evalueren en aanpassen 0-meting Opvolgen proeftuin Tussentijdse bevragingen Communicatie status Transfer aanpak naar andere richtingen/graden
 22. 22. Lerend netwerk Leerfestival Schoolbezoeken op maat Thema-avonden volgens nood Samenkomsten deelnemende scholen Expertise uitwisselen Vragen voorleggen EduNext Boekvoorstellingen
 23. 23. Activatie extern netwerk school
 24. 24. Wat verwachten we van de school? Gemotiveerde directie en schoolbestuur Commitment voor 3 jaar School neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek Bereidheid om bezoek van scholen te ontvangen Bereidheid om opgedane kennis mee uit te dragen Financiële bijdrage
 25. 25. VZW Interesse? Meer weten? contact@edunext.be

×