Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Twitter succesvol implementeren in de organisatie

871 views

Published on

Presentatie voor de leden van VNO-NCW Oostland over het succesvol implementeren van Twitter in het bedrijf.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Twitter succesvol implementeren in de organisatie

 1. 1. Twitter succesvol implementeren <br />in de organisatie<br />
 2. 2. Agenda<br />Even voorstellen<br />Strategiebepalen<br />Doelgroepbereiken<br />Discussiëren<br />Tools<br />Vragen<br />
 3. 3. Wie is Cream?<br />In het kort<br />
 4. 4. Opdrachtgevers<br />
 5. 5. Even voorstellen<br />Naam<br />Bedrijf<br />Propositie / onderscheidendvermogen<br />Activiteitensociale media<br />
 6. 6. De oudemanier<br />Koop eendure media campagne<br />en zegzo hard en vaakmogelijk<br />hoe geweldig het product of <br />dienst is.<br />
 7. 7. De “Social” manier<br />Organisatie of merkfaciliteert<br />Aanpassingperceptie door beïnvloeders en vrienden.<br />
 8. 8. De sociale ladder<br />
 9. 9. Mensen houden van pratenen het huidige internet ishiervoor gemaakt<br />
 10. 10. 20% - 40% praat regelmatig met elkaar via sociale media<br />
 11. 11. 65% leest deze gesprekken<br />
 12. 12. Ook over uw merk, product en organisatie<br />
 13. 13. De doelgroep<br />Welkeplatformengebruikenze?<br />Waarbevindtdezezich op de ladder?<br />Watdoenze?<br />
 14. 14. De concurrentie<br />Gebruikenzesociale media?<br />Watdoenzegoed en fout?<br />Kijkverderdandirecteconcurrentie<br />Zijneronbenuttekansen?<br />
 15. 15. De organisatie<br />Wat is de huidigeperceptie van uwmerk online?<br />Zijnernegatieve (re)acties?<br />Zijnermogelijkhedenomtediscussiëren?<br />Zijnmedewerkers al actief op twitter?<br />
 16. 16. De doelstelling<br />Klantenservice<br />Perceptiewijzigen<br />Leads genereren<br />Nieuweideëen (crowdsourcing)<br />Bereikennieuweklanten<br />
 17. 17. Randvoorwaarden<br />Mogen werknemerssociale media gebruiken?<br />Formuleereen social media beleid.<br />Steliemand of eenafdelingverantwoordelijk.<br />Neem het op in de dagelijkse routine.<br />Bepaal hoe wordtomgegaan met negatieveberichten<br />
 18. 18.
 19. 19. Identiteit & Imago<br />Twitter is eenuiting van de organisatie<br />Zorgdatdezeaansluitbij de propositie van de organisatie.<br />
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24. Hoe bereikikmijndoelgroep? <br />Plaatsuitingen in alle<br />bestaandecommunicatie<br />
 25. 25.
 26. 26. Hoe bereikikmijndoelgroep? <br />Deelkennis<br />Claim authoriteit<br />Haak in op discussies<br />Beloonvolgers<br />
 27. 27.
 28. 28. Hoe bereikikmijndoelgroep? <br />Verbind de verschillendesocialenetwerken<br />
 29. 29. Wanneermoetikreageren op negatievereacties?<br />En hoe?<br />
 30. 30. Reageer op negatievereacties<br />Bijeenduidelijkefout<br />van jouwkant<br />
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33. Reageer op negatievereacties<br />Bij het stellen<br />van onwaarheden<br />
 34. 34. Reageer op negatievereacties<br />Wanneereenreactiezich<br />(mogelijk) snelverspreid<br />
 35. 35.
 36. 36.
 37. 37. Reageer op negatievereacties<br />Wanneereenreactieeen<br />Aanval is op de organisatie<br />
 38. 38. Reageer op negatievereacties<br />Weeg het bereik van negatieve<br />reactiesaftegen de inspanningen<br />van de organisatie.<br />
 39. 39. Reageer op negatievereacties<br />Praatvanuiteenpersoon<br />Manage verwachtingen<br />Bevestigzijn of haarreactie<br />Blijfpositief<br />
 40. 40. Positievereacties<br />Gebruikpositievereactiesals testimonials<br />Maakzeambassadeurs<br />
 41. 41. Tools<br />Beterinzichtover hoe over het bedrijfwordtgesproken.<br />Meetbaarmaken van de resultaten<br />
 42. 42.
 43. 43.
 44. 44.
 45. 45.
 46. 46.
 47. 47.
 48. 48. Meten = Weten<br />Return Of Engagement<br />Aantalvolgers<br />Aantal mentions<br />Retweets<br />Sentiment<br />
 49. 49. Vragen?<br />Twitter: @creaminternet<br />E-mail: info@cream.nl<br />Telefoon: 010-7536090<br />

×