Successfully reported this slideshow.

Penyediaan kertas kerja projek persatuan

5

Share

Upcoming SlideShare
Kertas kerja persatuan
Kertas kerja persatuan
Loading in …3
×
1 of 13
1 of 13

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Penyediaan kertas kerja projek persatuan

 1. 1. PENYEDIAAN KERTAS KERJA PROJEK PERSATUAN Dr. EMN EDC 7 April 2011
 2. 2. SUB-TAJUK DALAM KERTAS KERJA • Tujuan • Latar belakang • Objektif • Matlamat/Hasil Projek • Kumpulan Sasaran • Aturcara Program • AJK Pelaksana • Anggaran Perbelanjaan • Syor
 3. 3. TUJUAN • Tujuan kertas kerja ini adalah untuk memohon pertimbangan dan kelulusan (pegawai yang meluluskan) bagi projek (nama projek) anjuran (kelab).
 4. 4. LATAR BELAKANG • Kementerian Pengajian Tinggi telah meletakkan program mobiliti dan pertukaran pelajar sebagai salah satu dari agenda utama dalam Pelan Strategik Pendidikan Tinggi Negara bagi melahirkan pelajar yang lebih berketrampilan dan berwibawa. • Kolej Sastera dan Sains Universiti Utara Malaysia (UUM CAS) telah menerima beberapa permohonan daripada pelajar yang berminat untuk mengikuti program ini. Namun didapati proses permohonan dan perbincangan di antara mana-mana dua institusi memakan masa yang lama kerana ianya melibatkan kerja-kerja semakan kesetaraan silibus, pembentangan kertas-kerja di Senat, perbincangan urusan kebajikan pelajar dan sebagainya. Tambahan lagi, kerja-kerja ini perlu diulang setiap kali kita menerima permohonan baru.
 5. 5. LATAR BELAKANG • Justeru, UUM CAS merasakan, satu mekanisma yang lebih terancang perlu disediakan bagi memudah dan mempercepatkan proses ini dan UUM CAS bersedia untuk memainkan peranan sebagai urusetia dalam menyediakan mekanisma tersebut. • Kertas kerja ini telah dibentang dan dilulus di Mesyuarat Majlis Eksekutif Kolej UUM CAS ke 23 pada 20 Disember 2010 dan telah mendapat kelulusan dari pihak Kementerian Pengajian Tinggi.
 6. 6. OBJEKTIF Bengkel/Mesyuarat ini perlu diadakan bagi membolehkan peserta dari setiap IPT: • Menilai kesetaraan kursus-kursus yang ditawarkan oleh institusi/program pengajian masing-masing dengan kursus-kursus yang ditawarkan di institusi/program pengajian yang lain. • Berbincang tentang pelan pelaksanaan program mobiliti dan pertukaran pelajar sesama IPT. • Meninjau peluang untuk segera melaksanakan program mobiliti dan pertukaran pelajar dengan institusi pilihan di Malaysia. • Meninjau peluang untuk berkerja sama dengan Prince of Songkla University dan Thaksin University di Hatyai, Thailand.
 7. 7. MATLAMAT/HASIL PROJEK Adalah diharapkan agar di akhir bengkel/mesyuarat, hasil- hasil berikut diperolehi: • Senarai kursus-kursus setara dari setiap IPT yang terbabit untuk dibawa dan diluluskan di Senat IPT masing-masing. • Deraf awal pelan pelaksanaan program pertukaran dan mobiliti pelajar untuk dicadang dan dibawa ke Majlis Dekan IPT setiap Program Pengajian yang terbabit. • Senarai universiti yang dirasakan sesuai oleh setiap IPT dan bilangan pelajar yang sesuai untuk menjalani program mobiliti dan pertukaran pelajar di setiap IPT. • Senarai bentuk-bentuk aktiviti kerjasama yang boleh dilaksanakan oleh IPT di Malaysia dengan kedua-dua universiti di Hatyai, Thailand.
 8. 8. KUMPULAN SASARAN
 9. 9. ATURCARA PROGRAM
 10. 10. AJK PELAKSANA
 11. 11. ANGGARAN PERBELANJAAN • Anggaran Pendapatan - Yuran - Sumbangan luar - Sumbangan CAS (vot persatuan) - HEP induk tak akan bagi sebarang peruntukan dalam bentuk apa sekali pun!!! • Anggaran Perbelanjaan
 12. 12. ANGGARAN PERBELANJAAN • Anggaran Perbelanjaan - Perbelanjaan berhemah - Kurangkan aktiviti makan - Kurangkan bayaran penceramah - Kurangkan pemberian cenderahati • Perbelanjaan tidak semestinya berjumlah sama dengan pendapatan, i.e. buat keuntungan di mana sesuai!!
 13. 13. SYOR • (Pegawai yg meluluskan) adalah dengan ini dipohon untuk meluluskan projek (nama projek) anjuran (kelab).

×