Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social media

960 views

Published on

New tendencies of marketing and public relations. Language: lithuanian

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Social media

 1. 1.
 2. 2. Naujasispožiūris į rinkodarą ir VR<br />Tyrimo problema – koks yra naujasis požiūris į rinkodarą ir viešuosius ryšius?<br />Tyrimo objektas - naujosios rinkodaros ir viešųjų ryšių tendencijos.<br />Tyrimo tikslas – atskleisti ir paaiškinti naująsias rinkodaros ir viešųjų ryšių tendencijasir priemones.<br />
 3. 3. Tyrimo uždaviniai<br />Pateikti ir paaiškinti senąsias rinkodaros ir VR taisykles<br />Pateikti ir paaiškinti naująsias rinkodaros ir VR taisykles<br />Apibūdinti virusinę rinkodarą<br />Paaiškinti interneto dienoraščius ir jų funkcijas<br />Paaiškinti socialinius tinklus ir jų ryšį su rinkodara<br />
 4. 4. Senosios taisyklės<br />Reklama: švaistomi ištekliai ir pinigų duobė<br />Vienpusė pertraukimų rinkodara<br />Reklamų pranešimai orientuoti į produktus<br />VR susiję tik su žiniasklaida<br />
 5. 5. Naujosios taisyklės<br />Rinkodara – tai daugiau nei tik reklama.<br />VR yra daugiau nei masinė tradicinės žiniasklaidos auditorija.<br />Jūs esate tai, ką publikuojate.<br />Žmonės nori nuoširdumo, o ne įmonei palankioje šviesoje pateiktos informacijos.<br />Žmonės nori patys dalyvauti, o ne propagandos.<br />...<br />
 6. 6. Virusinė rinkodara<br />Tai tokia rinkodaros rūšis, kai žmonės patys nori pasidalinti žinute su savo draugais, jiems ją persiųsti, parodyti.<br />
 7. 7. Socialiniai tinklai ir rinkodara<br />Socialinė žiniasklaida – tai interneto ir mobilaus ryšio priemonėmis grindžiamas informacijos dalinimasis tarp individų. (Wikipedia)<br />
 8. 8. Interneto dienoraščiai ir jų panaudojimas<br />Sekti, ką milijonai žmonių kalba apie jus, rinką, kurioje prekiaujate, jūsų organizaciją ir jos produktus.<br />Dalyvauti tokiuose pokalbiuose, komentuojant kitų žmonių interneto dienoraščius.<br />Inicijuoti ir formuoti tokius pokalbius, sukuriant ir rašant savo interneto dienoraštį.<br />
 9. 9. Įgyvendinimas<br />“McDonald’s” interneto dienoraštis¹<br />“Alacra” interneto dienoraštis²<br />CoffeeInn interneto dienoraštis³<br />1 http://csr.blogs.mcdonalds.com/default.asp<br />2 http://www.alacrablog.com<br />3 http://coffee-inn.lt/blog/<br />
 10. 10. Reagavimas<br />Nidas (Coffee Inn generalinis direktorius) pavertė vieną nepasitenkinusį klientą į tokį, kuris sulaukė dėmesio ir gavo galimybę įtakoti kavinę.<br />
 11. 11. Facebook¹ - interneto platforma, interneto bendruomenė.<br />1 http://www.facebook.com<br />
 12. 12. Twitter¹ - pirmasis mikrotinklaraščių portalas, skirtas dalintis trumpaispranešimais ir pan.<br />1 http://www.twitter.com<br />
 13. 13. Pokyčiai rinkodaroje ir VR<br />
 14. 14. Išvados<br />Atsiradus internetui VR vėl tapo vieši, po daugelio metų, kai visas dėmesys buvo skiriamas tiktai žiniasklaidai.<br />Rinkodara – tai daugiau nei tik reklama.<br />Žmonės trokšta informacijos, bendravimo ir galimybės rinktis.<br />Interneto dienoraščiai, naujienų pranešimai, socialiniai tinklai ir kitos internetinio turinio formos leidžia organizacijoms tiesiogiai bendrauti su pirkėjais jiems priimtina forma.<br />Žmonės nori nuoširdumo, o ne įmonei palankioje šviesoje pateiktos informacijos.<br />Žiniatinklyje riba tarp rinkodaros ir VR tapo neryški.<br />

×