VanKopenhagentotmeterkast.Nl

539 views

Published on

Dutch presentation about results of the conference vanKopenhagentotmeterkast.nl on the Uneto-VNI themadag "Duurzaamheid en Energiebesparing".

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

VanKopenhagentotmeterkast.Nl

 1. 1. Themadag 7 oktober 2010 Duurzaamheid & Energiebesparing De waardering voor Duurzame opdrachtverwerving / duurzame aanbesteding vanuit de overheid Dr.drs.ir. Christoph Maria Ravesloot Lector Innovatie Bouwproces en Duurzaamheid vrijdag 12 november 2010
 2. 2. 28 september 2009 1. Hoe duurzaam aanbesteden 2. Waarom duurzaam aanbesteden 3. Voordelen van een duurzame bedrijfsvoering en acquisitie Samenwerken bij duurzaam aanbesteden vrijdag 12 november 2010
 3. 3. Overzicht over vraagstelling Wat is duurzaam aanbesteden en wat betekent dat voor uw dagelijkse werkzaamheden? Welke consequenties heeft duurzaam aanbesteden voor de overheid en installatiebedrijven? vrijdag 12 november 2010
 4. 4. Een traditionele vraag op zoek naar een innovatief aanbod Specificeren en gunnen Over hoe de verboden vraag aan moet sluiten bij het ongevraagde aanbod vrijdag 12 november 2010
 5. 5. Eerste Ronde Klimaatcafé De selectievraag was om alle kaarten weg te gooien die eigenlijk al gerealiseerd zijn geen betekenis hebben voor duurzaam aanbesteden die eigenlijk al in de praktijk gebeuren 605 oneliners bleven er over enkele tientallen kaarten werden weggegooid vrijdag 12 november 2010
 6. 6. Eerste Ronde Klimaatcafé Onvoldoende eenduidigheid in meetmethodes Praktisch toepasbaar meetmethode Meetbare ambities en wegingsfactoren Er zijn instrumenten nodig voor alle P's in het begin Transparantie en communicatie van ambities en beoordelingen. Lokale economie in aansluiting op het sluiten van lokale kringlopen. Integraal ontwerpen en het integraal organiseren van de uitvoering en van het beheer. vrijdag 12 november 2010
 7. 7. Tweede ronde klimaatcafé 605 oneliners 231 OG neergelegd, 69 ON 305 algemene betekenis in het aanbestedingsproces. vrijdag 12 november 2010
 8. 8. Tweede ronde klimaatcafé Enkele grepen uit de kaartjes Er zouden ook gunningspunten moeten worden gegeven voor de persoonlijke klik, energie- en waterverbruik meenemen in de aanbesteding vrijdag 12 november 2010
 9. 9. Derde ronde klimaatcafé 96 gunningcriteria deze geven de opdrachtgever een beslissend argument om het aanbod met de hoogste duurzaamheidsprestatie te gunnen 144 selectiecriteria deze geven de opdrachtgever een argument niet te beoordelen en niet te gunnen vrijdag 12 november 2010
 10. 10. Vierde ronde klimaatcafé Van overgebleven kaarten toch nog een oneliner van maken Om de invoering van duurzaam aanbesteden kunt versnellen. Vertrouwen en transparantie centraal Makkelijke kaartjes in ronde 1 eruit Gesorteerd op OG en ON in ronde 2 Selectiecriteria en gunningcriteria eruit uitgehaald in ronde 3 Verscheurde kaartjes in ronde 4 Het leverde de cafégangers een goed en compleet beeld op van wat er allemaal wel kan om duurzaam aanbesteden versneld in te voeren. vrijdag 12 november 2010
 11. 11. Raamcontract 26 daken in het groen OBR en IGWR De gemeente Rotterdam wenst stappen te nemen om de verduurzaming rondom de bestaande waterketen in de gebouwde omgeving te versnellen. Vanuit haar Groene Daken Programma wil de gemeente Rotterdam de markt uitdagen om een zo hoog mogelijke waardecreatie rondom duurzaamheid te bewerkstelligen. Belangrijke thema's hierbij zijn onder andere waterbergingen vertraging, energieketen, luchtkwaliteit en hittestress. De gemeente Rotterdam geeft de markt de gelegenheid innovaties, ketenontwikkelingen en combinaties van technieken in te brengen. (bestektekst) vrijdag 12 november 2010
 12. 12. EMVI De Opdrachtgever is voornemens een Raamovereenkomst te sluiten op grond van het gunningscriterium de Economisch Meest Voordelige Inschrijving met twee (2) Opdrachtnemers per thema vrijdag 12 november 2010
 13. 13. Selectiecriterium (uitsluiting) Een lijst van referentieprojecten waaruit blijkt dat de inschrijver - in de afgelopen 5 jaar - ten minste 3 vergelijkbare werken, vergelijkbaar met het basisdak, op bestaande panden, in stedelijk gebied, naar tevredenheid van de opdrachtgever heeft gerealiseerd binnen de gestelde uitvoeringstijd, inclusief vermelding van de opdrachtgever. - het in de afgelopen vier jaar (2006, 2007, 2008, 2009) in ten minste drie jaren een totale omzet te hebben behaald van minimaal € 500.000 excl. btw per jaar; vrijdag 12 november 2010
 14. 14. Themadak 1 lucht Onderdeel WegingWeging Wegingsfactor Basisdak A Prijs basisdak/m2 Max. 50 punten MARKT UITDA GING Plan van aanpak B Beoordeling commissie Max. 10 punten MARKT UITDA GING Klimaattransparant in CO2 C Beoordeling commissie Max. 5 punten MARKT UITDA GING Extra waterberging D1 D2 Prijs basisdak +prijs extra waterberging/m2 Rendement in liter/m2 Max. 10 puntenMARKT UITDA GING Fijn stof reductie E1 E2 Prijs basisdak + prijs fijn stof reductie/m2 Rendement in gram/m2 Max. 25 punten MARKT UITDA GING TOTAALTOTAALTOTAAL Max. 100 punten vrijdag 12 november 2010
 15. 15. Themadak 2 Energie OnderdeelOnderdeel WegingWeging Wegingsfactor Basisdak A Prijs basisdak/m2 Max. 50 punten MARKT UITDA GING Plan van aanpak B Beoordeling commissie Max. 10 punten MARKT UITDA GING Klimaattransparant in CO2 C Beoordeling commissie Max. 5 punten MARKT UITDA GING Extra waterberging D1 D2 Prijs basisdak +prijs extra waterberging/m2 Rendement in liter/m2 Max. 10 punten MARKT UITDA GING Energiebesparing E1 E2 Prijs basisdak +prijs energiebesparing/m2 Rendement in Rc-waarde Max. 10 punten MARKT UITDA GING Energiewinning F1 F2 Prijs basisdak +prijs energiewinning/m2 Rendement in kWh/m2 Max. 15 punten MARKT UITDA GING TOTAALTOTAALTOTAAL Max. 100 punten vrijdag 12 november 2010
 16. 16. Themadak 3 water OnderdeelOnderdeel WegingWeging Wegingsfactor Basisdak A Prijs basisdak/m2 Max. 50 punten MARKT UITDA GING Plan van aanpak B Beoordeling commissie Max. 10 punten MARKT UITDA GING Klimaattransparant in CO2 C Beoordeling commissie Max. 5 punten MARKT UITDA GING Extra waterberging D1 D2 Prijs basisdak +prijs extra waterberging/m2 Rendement in liter/m2 Max. 10 punten MARKT UITDA GING Water hergebruik E1 E2 Prijs basisdak +prijs water hergebruik/m2 Rendement in liter/m2 Max. 25 punten MARKT UITDA GING TOTAALTOTAALTOTAAL Max. 100 punten vrijdag 12 november 2010
 17. 17. !"#$# %&'()$*'++, -.")+/0$(1) +' $#*,+/+'02 !"#$# 3/*+'0"4 -.")+/5+/6$'6 7$'8 9: ,)/ ;7<2 !"#$% &%#'$('$)*+) !"#$% &%#'$('$)*+) !"#$% %$=' >)*? &'()*+( @,+4)/$($)+$) ,-%() ,&%-*#'*# . /'$)'($0*1 23 4 23 4 !"#$% &%#'$('$)*+) A,"' B"' C"'D"4 -E,$7""))/"'#D"/"') $' FGH2 1 2 3 vrijdag 12 november 2010
 18. 18. Duurzaam aanbesteden komt er aan Wees er samen klaar voor Doe je voordeel ! vrijdag 12 november 2010
 19. 19. Versnellen van invoering van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bouwindustrie vrijdag 12 november 2010

×