Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eines per a la gestió i accés als recursos electrònics del CRAI: PIGA, SFX i Metalib

834 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eines per a la gestió i accés als recursos electrònics del CRAI: PIGA, SFX i Metalib

 1. 1. <ul><li>Eines per a la gestió i accés als recursos electrònics del CRAI: PIGA, SFX i Metalib </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>juny 2010 </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 2. 2. Què tenim? <ul><ul><li>Recursos electrònics </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Revistes electròniques: 16.520 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bases de dades: 335 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Llibres electrònics: 11.864 </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Com ho gestionem i/o accedim? <ul><li>Eines per a la gestió i accés als recursos electrònics </li></ul><ul><ul><li>PIGA </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gestió i control </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subscripcions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adquisicions de tots els recursos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>METALIB v.4 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intern: Gestió bases de dades, portals de revistes, portals de llibres. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Usuari: Metacercador i portal de recursos electrònics. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Implementació: febrer 2008 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>SFX </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intern: Gestió de les revistes electròniques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Usuari: Localitzar revistes-e i accedir als textos complets dels articles. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Implementació: maig 2007 </li></ul></ul></ul>
 4. 4. PIGA
 5. 5. PIGA: P rograma Informàtic de Gestió de les Adquisicions <ul><li>Característiques </li></ul><ul><ul><li>Fet en Access (permet fer consultes, etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fet a mida </li></ul></ul><ul><ul><li>No integrat </li></ul></ul><ul><li>Funcions </li></ul><ul><ul><li>Gestió, administració i control de: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dades bibliogràfiques (canvis, títols anteriors…) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subscripcions i/o comandes. Associacions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proveïdors (dades contacte, fiscals, reclamacions…) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pagaments (control de pressupost i de factures) </li></ul></ul></ul>
 6. 6. PIGA - Procediment <ul><li>Arriba la proposta </li></ul><ul><li>Identificació títol (ISSN) i versió </li></ul><ul><li>Tria de proveïdor (prestigi, serveis…) </li></ul><ul><li>Comanda (títol + proveïdor = S.O.) </li></ul><ul><li>Comunicació del tràmit a: </li></ul><ul><ul><li>La biblioteca, SFX i P.T. (catalogació) </li></ul></ul><ul><li>Llicència (complimentar…) </li></ul><ul><li>Fer seguiment i control del període subscrit (reclamació, renovació…) </li></ul>
 7. 7. PIGA Menú principal
 8. 8. Manteniment de Revistes
 9. 9. Gestió de Subscripcions
 10. 10. Gestió de proveïdors
 11. 11. Metalib
 12. 12. METALIB. Funcionalitats i característiques <ul><li>Usuari </li></ul><ul><ul><li>Punt d'accés als recursos electrònics (bases de dades, portals de llibres i portals de revistes, revistes electròniques). </li></ul></ul><ul><ul><li>Cerques simultànies en grups de recursos. Metacercador. </li></ul></ul><ul><ul><li>Creació d’alertes bibliogràfiques, guardar cerques, grups de recursos, etc. “ El meu espai ”. </li></ul></ul><ul><li>Administrador: </li></ul><ul><ul><li>Facilita la gestió, control i manteniment de la col·lecció de recursos electrònics (bases de dades, portals de llibres, portals de revistes). </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestió d’estadístiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Knowledge Base (KB): Base de dades de recursos electrònics. Mantinguda i actualitzada per la Central Knowledge Base d’Ex Libris. </li></ul></ul>
 13. 13. METALIB. Knowledge Base (KB) <ul><ul><li>Informació tècnica i descriptiva dels recursos accessibles via MetaLib. Registres informatius IRD. </li></ul></ul><ul><ul><li>Informació necessària per realitzar les cerques i garantir els enllaços efectius dins la col·lecció electrònica. Registres de configuració. </li></ul></ul><ul><ul><li>Actualització de la KB </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mensual. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El CBUC realitza l’actualització de la KB per a totes les institucions i aplica els canvis manuals necessaris a tots els recursos consorciats. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cada institució és l’encarregada d’aplicar els canvis manuals per als recursos locals. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comprovació dels canvis o dels nous recursos a la KB: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Fitxer de modificacions “Release Notes” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Opcions “ View Resources Added in CKB Update ” i “ View Resources Changed in CKB Update ” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Recursos que no són a la KB. “ Me Too ”. Petició d’incloure un recurs a través del portal web de gestió de consultes i incidències: Exlibris - Pivotal eservice . </li></ul></ul>
 14. 14. Metalib Interfície Administrador
 15. 15. Difusió dels recursos electrònics. Bloc RECINFO
 16. 16. Difusió dels recursos electrònics Bloc RECINFO –> Blocs biblioteques –> Notícies del CRAI
 17. 17. Difusió dels recursos electrònics Bloc RECINFO –> Blocs biblioteques
 18. 18. SFX
 19. 19. Què és SFX? <ul><ul><li>Un programa servidor d’enllaços ( link resolver ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Un gestor d’enllaços que permet integrar en un mateix cercador A-Z diferents recursos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Un cercador de títols de revistes. </li></ul></ul><ul><ul><li>A més, proporciona accés als diferents serveis que la Biblioteca té contractats. </li></ul></ul>
 20. 20. SFX. Funcionalitats i característiques <ul><li>Usuari </li></ul><ul><ul><li>Integrat en el Recercador, permet localitzar les revistes electròniques subscrites, així com una selecció de lliure accés. </li></ul></ul><ul><ul><li>Punt d’accés a diferents recursos (revistes, articles, sumaris, abstracts, i llibres electrònics…) </li></ul></ul><ul><li>Administrador </li></ul><ul><ul><li>Facilitar la gestió, control i manteniment de la col·lecció de recursos electrònics </li></ul></ul><ul><ul><li>Configurar els recursos propis (locals) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestionar estadístiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Base de dades de recursos, organitzats per targets (paquets) actualitzada mensualment per Exlibris amb les dades facilitades pels proveïdors. </li></ul></ul>
 21. 21. SFX: Procediment I <ul><ul><li>Del proveïdor/editor es rep avís amb els codis, la URL… necessaris per obtenir l’accés. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cerca del object adient a SFX. </li></ul></ul><ul><ul><li>Activació del porfolio adient. </li></ul></ul><ul><ul><li>Comprovació d’accés. </li></ul></ul>
 22. 22. SFX: Procediment II <ul><ul><li>Actualitzacions (del CBUC i les locals) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>mensualment </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>revisió dels informes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>modificacions </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Manteniment </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Continguts: activar nous recursos, desactivar, actualització de les configuracions. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tècnic: còpies de seguretat, control de processos… </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Afegir títol </li></ul></ul><ul><ul><li>Afegir targets (locals) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pendent </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>NT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>UB </li></ul></ul></ul>
 23. 23. SFX Interfície Administrador
 24. 24. El botó de relació de l’SFX
 25. 25. Botó (menú de serveis SFX) activat a diferents recursos: <ul><li>Bases de dades </li></ul><ul><li>RefWorks </li></ul><ul><li>Metalib </li></ul><ul><li>Catàleg de les biblioteques de la UB </li></ul>Botó SFX a Recursos
 26. 26. Botó (menú de serveis SFX) activat a les bases de dades: <ul><li>MathSciNet </li></ul><ul><li>ERIC, LISA, Georef, IPA... (CSA illumina) </li></ul><ul><li>Business Sources Elite, Econlit, Film & Television Lit.Index… (EbscoHost) </li></ul><ul><li>Science Direct i Scopus (Elsevier) </li></ul><ul><li>Library Literature & Information Sciences, Art Abstracts… (HW Wilson) </li></ul><ul><li>IOP </li></ul><ul><li>AHCI, SSCI, CCC…(ISI WoK) </li></ul><ul><li>JSTOR </li></ul><ul><li>FSTA, Francis… (OVID) </li></ul><ul><li>Medline, Dissertation & Theses…(Proquest) </li></ul><ul><li>Pubmed </li></ul><ul><li>Ulrich’s (Bowker) </li></ul><ul><li>PCI (Chacwick-healey) </li></ul><ul><li>SciFinder (Chemical Abstracts Science – CAS ) </li></ul>Botó SFX a BBDD
 27. 27. Plataforma CSA ILLUMINA- interfície administrador
 28. 28. Comentaris
 29. 29. VALORACIÓ <ul><li>Interficie de l’usuari </li></ul><ul><ul><li>SFX: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bona acceptació i fàcil d’entendre </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Metalib: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Complicat d’entendre la funcionalitat de la metacerca. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els resultats de les cerques a vegades són diferents dels resultats a la plataforma. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Procés de recuperació. Lentitud de les cerques. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alertes poc amigables. </li></ul></ul></ul><ul><li>Interfície de l’administrador </li></ul><ul><ul><li>SFX: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fàcil manteniment però laboriós </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pendent llibres electrònics </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Metalib: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fàcil manteniment. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Configuració avançada dels recursos alt coneixement tècnic </li></ul></ul></ul>
 30. 30. Dades estadístiques del CRAI-UB SFX Nombre de consultes 2009 i 2008
 31. 31. Dades estadístiques del CRAI-UB Nombre de cerques a bases de dades compatibles amb Metalib
 32. 32. CONCLUSIONS <ul><li>Estadístiques </li></ul><ul><li>Mancances SFX </li></ul><ul><ul><li>Les cerques no són ordenables </li></ul></ul><ul><ul><li>El temps de resposta des d’Ex-Libris </li></ul></ul><ul><li>Expania: grup d’usuaris d’Ex-Libris a Espanya </li></ul><ul><li>Metalib </li></ul><ul><ul><li>No ha complert les expectatives que s’esperava. La tendència és incorporar &quot;aspectes Google“. (PRIMO. Eureca! ) </li></ul></ul><ul><li>SFX4 (juliol 2010) </li></ul><ul><ul><li>Actualitzacions setmanals </li></ul></ul><ul><ul><li>Possibilitat d’ordenar els resultats </li></ul></ul><ul><ul><li>S’afegeixen els autors dels e-books </li></ul></ul>
 33. 33. c arme.caballe @ ub.edu [email_address] [email_address] Carme Caballé: Elisa Rubiralta: Santi Subirats:

×