Stikstof-depositiebank

806 views

Published on

Presentatie consortium Haskoning/Meeuwissen tijdens interactieve bijeenkomst Web-BVB en stikstofbank op 12 april 2011 in Arnhem

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
806
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Presentatie aanpak ontwikkeling depositiebank Gelderland/Overijssel 7 januari 2011
 • Dit is het begeleidend document voor de presentatie over de ontwikkeling van een stikstof-depositiebank voor de provincie Gelderland/Overijssel Meeuwissen advies en Royal Haskoning bieden hun diensten aan voor de ontwikkeling van een dergelijke bank. In deze presentatie verwoorden zij de meerwaarde van de samenwerking. Daarnaast dient dit stuk ook als hulpmiddel om helder te krijgen welke aspecten beide provincies als essentiele onderdelen zien in de ontwikkeling van de bank. Ook lichten wij een mogelijke aanpak toe.
 • In de opbouw van een landelijke depositiebank moet rekening worden gehouden met de doelgroepen. De betrokkenen staan centraal. De functionaliteiten van de bank dienen zijn afgestemd op deze gebruikers. Principes hierbij zijn transparantie en web-based. Je depositiebank (lees systeem) moet zo ingericht zijn dat betrokkenen op een transparante wijze toegespitste informatie (individuele rechten) kunnen inzien en met elkaar kunnen delen.
 • Inhoudelijke waarborging vergt constante schakeling tussen geo-ict specialisten en inhoudelijk specialisten N2000 en stikstof (beleid, modelleurs, vergunningverleners). Door de lijnen kort te houden kunnen we kortsluiting in deze schakels zoveel mogelijk voorkomen. Een mogelijke werkwijze is een eerder voorgestelde methode “van proces & prototyping naar product (depositiebank)” Hierin worden in werksessies een programma van eisen gedefinieerd en parallel daaraan wordt via prototyping gewerkt aan een definitieve depositiebank. Hiermee is gewaarborgt om eenvoudig en flexibel funcionaliteiten aan te passen of in te voeren.
 • Dit is het begeleidend document voor de presentatie over de ontwikkeling van een stikstof-depositiebank voor de provincie Gelderland/Overijssel Meeuwissen advies en Royal Haskoning bieden hun diensten aan voor de ontwikkeling van een dergelijke bank. In deze presentatie verwoorden zij de meerwaarde van de samenwerking. Daarnaast dient dit stuk ook als hulpmiddel om helder te krijgen welke aspecten beide provincies als essentiele onderdelen zien in de ontwikkeling van de bank. Ook lichten wij een mogelijke aanpak toe.
 • Stikstof-depositiebank

  1. 1. stikstof-depositiebank Geert van Oorschot Pieter Meeuwissen 12 aprili 2011 M eeuwissen A dvies Bureau voor Landelijk Gebied
  2. 2. Welke zaken komen aan de orde? <ul><li>Waarom een depositiebank? </li></ul><ul><li>Werking en technische aspecten depositiebank; </li></ul><ul><li>Wat wordt er van de gemeenten verwacht? </li></ul>M eeuwissen A dvies Bureau voor Landelijk Gebied
  3. 3. Van convenant naar Provinciale Verordening <ul><li>Met partners is een convenant stikstof en Natura2000 vastgesteld; </li></ul><ul><li>Nu wordt gewerkt aan PO met daarin de uitwerking van een depositiebank; </li></ul><ul><li>Depositiebank krijgt daarmee “wettelijke” verankering. </li></ul><ul><li>Salderen is vastgelegd in Crisis- en herstelwet en gekoppeld aan Nb-wetvergunning (het verkrijgen of vrijgesteld worden). </li></ul>M eeuwissen A dvies Bureau voor Landelijk Gebied
  4. 4. Reden opzet depositiebank <ul><li>Depositiebank vooral gericht op faciliteren van salderen voor vergunningplichtige bedrijven Nb-wet; </li></ul><ul><li>Depositiebank kent verplichte deelname, waardoor handelswaarde vergunning afneemt; </li></ul><ul><li>Heeft nadelen van 1:1-salderen niet; </li></ul><ul><li>Depositiebank is tevens een registratie- en monitoringsinstrument. </li></ul>M eeuwissen A dvies Bureau voor Landelijk Gebied
  5. 5. Wie moeten er salderden? <ul><li>Alle bedrijven >0,5% van de KDW (en >1% t.o.v. Rijntakken) met een maximum van 10%; </li></ul><ul><li>T.o.v N-gevoelige habitattypen (< 2410 mol); </li></ul><ul><li>T.o.v. habitattypen waar de totale depositie (NHx + Nox) > dan kritische depositiewaarde; </li></ul><ul><li>Alle bedrijven die een depositietoename a.g.v bedrijfswijziging realiseren. </li></ul>M eeuwissen A dvies Bureau voor Landelijk Gebied
  6. 6. <ul><ul><li>Uitangspunten depositiebank: </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkbare bank per 1 juli 2011 </li></ul></ul><ul><ul><li>Flexibel (Modulair qua opzet) </li></ul></ul><ul><ul><li>Beschikbaar voor verschillende gebruikers </li></ul></ul><ul><ul><li>Web-based </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekenhart : Aerius </li></ul></ul><ul><ul><li>Pilot op landelijke voorziening </li></ul></ul><ul><ul><li>Berekeningen op basis van vergunninggegevens </li></ul></ul><ul><ul><li>Transparant (in saldering) </li></ul></ul><ul><ul><li>Saldering obv vrachten (mol/jr) per gebied, per habitattype, op bedrijfsnivo </li></ul></ul>Werking depositiebank Vraag (nieuwe ontwikkelingen bij veehouderijbedrijven) Aanbod (vulling met gestopte en ingekrompen bedrijven) Depositieruimte (vrachten in mol/jr) M eeuwissen A dvies Bureau voor Landelijk Gebied Onderlinge verhandeling Gratis salderen vanuit de depositiebank
  7. 7. Techniek/methodiek depositiebank Depositiebank Gebruikers Bron-informatie Rekenhart PAS I II 2 banken Per gebied M eeuwissen A dvies Bureau voor Landelijk Gebied Vergunning- gegevens Habitatypen- kaarten Initiatief- nemer/ adviseur Vergunning- verlener Applicatie- beheerder publiekelijk provincie Aanbod/Vulling: per categorie per gebied per habitattype per bedrijf Vraag/Saldering: per categorie per gebied per habitattype per bedrijf
  8. 8. Wat wordt er van de gemeenten verwacht? <ul><li>Meewerken aan vulling van de depositiebank door het “aanleveren” van vergunningen van gestopte en ingekrompen bedrijven in BVB (vanaf 01-02-2009); </li></ul><ul><li>Ingetrokken vergunningen dienen gepaard te gaan met een intrekkingsbesluit; </li></ul><ul><li>Vervallen meldingen dienen gepaard te gaan met een schrijven van gemeente dat melding is gewijzigd tot een bepaald afgesproken niveau (RvS-uitspraak). </li></ul>M eeuwissen A dvies Bureau voor Landelijk Gebied
  9. 9. Wat leren we van Brabant/Utrecht? <ul><li>Dat intrekkingsbesluiten en briefwisselingen over vervallen meldingen vaak ontbreken, terwijl er toch wijzigingen zijn doorgevoerd in BVB; </li></ul><ul><li>Dat er veel vergunningen en meldingen al eerder gebruikt waren t.b.v. salderingen (vooral rond de Peel). </li></ul>M eeuwissen A dvies Bureau voor Landelijk Gebied
  10. 10. Wat moeten gemeenten doen om bank te vullen? <ul><li>Zoveel mogelijk stoppers en inkrimpers sinds 01-02-2009 “opsporen” en deze aantoonbaar doorvoeren in BVB; </li></ul><ul><li>Jaarlijks 2,5% stoppers en 2-3% inkrimpers, dus gemeenten kunnen nagaan hoeveel bedrijven theoretisch stoppen en inkrimpen vallen; </li></ul><ul><li>Met voorrang handhavingsbezoeken bij bedrijven waarvan “bekend” is dat ze gestopt zijn; </li></ul><ul><li>Lijst met gesaldeerde bedrijven in BVB aangeven. </li></ul>M eeuwissen A dvies Bureau voor Landelijk Gebied

  ×