Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Functionele Wensen Publiceren 20081001

789 views

Published on

concept functionele eisen en wensen voor aanpassing en inpassing publicatie vergunningen en bekendmakingen gelderland-site

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Functionele Wensen Publiceren 20081001

 1. 1. Hoe kom ik bij dossiers vvhh? Via Gld.loket (productencatalogus) naar producten rond vergunningverlening en handhaving Via actueel naar bekendmakingen (inspraak-kalender) Via thema’s naar thema handhaving (en vergunningen?) Met postcode naar MLO, via thema bedrijven naar vergunningen of handhaving Vrij zoeken in bekendmakingen en (metadata van) vergunningen, direct naar juiste dossier
 2. 2. Start MLO na kiezen locatie 7395PA, 15
 3. 3. MLO subthema vergunningen Nu: doorlink naar landelijke zoekdienst bekendmakingen met deze postcode (alleen aangesloten overheden) Wens: tonen lijstje met actuele bekendmakingen in tekst en op de kaart Nu: naar kale dossierpagina voor dit object (alle zaken voor deze inrichting) Eis: dossierpagina ingepast in gelderland.nl
 4. 4. Kale dossierpagina vvhh url met x,y en inrichtingnummer Eis: kale dossierpagina moet voldoen aan webrichtlijnen Werkwijze opsporen fouten: gedoogbeschikking wordt niet gepubliceerd (IPM3) Aanpassing xml IPM3: Bij definitieve vergunning termijnsoort beroep en beroepstermijn opnemen. Termijnsoort vergunningsduur weg
 5. 5. huidige lijst status/fase IPM2.5 Veel statussen zijn niet beschikbaar in IPM3.0 en worden dus niet (meer) gepubliceerd Wens: verbeteren xml voor IPM3.0, uitbreiden faselijsten voor IPM4.0 (met name voor beroepsprocedures) Minimum: werkwijze uitbreiding publicatie vergunningsoorten (grondwater, ontgrondingen, etc) en documentsoorten (aanvraag, bijlagen)
 6. 6. MLO-subthema handhaving Nu: naar algemene dossierpagina voor dit object (alle zaken voor deze inrichting) Nu: datum en resultaat laatste controlebezoek Wens: direkt naar bij laatste controlebezoek horende openbare zaakpagina
 7. 7. dossierpagina – handhaving ingepast Wens: link naar (sub-) thema’s MLO met deze postcode wens: dossierpagina vvhh ingepast in gelderland.nl Wens: link naar relevant nieuws, producten, etc wens: doorlink naar afzonderlijke zaakpagina(‘s) vv en handhaving
 8. 8. Inhoudelijke aanpassingen dossierpagina/xml IPM3/sql Dit zijn meldingen, Fase en datum opnemen en onderscheid maken meldingen als lopende zaak en als onderdeel actuele vergunning Einddatum gedoogbeschikking klopt niet, is wrsch einddatum vergunning? Einddatum bezwaartermijn opnemen bij ontwerpbesluit Algemeen: inregelen ja/nee begin/einde publicatiedatum volgens gedragslijn publiceren
 9. 9. Doorlink naar zoekresultaat bekendmakingen landelijke zoekdienst Wens: bij zoeken op postcode standaard meest recente bekendmakingen bovenaan en nader inperken op relevante bekendmakingen voor subthema vergunningen
 10. 10. Detailpagina bekendmaking met link naar zaakurl Nu doorlink naar zoekresultaat zaaknummer erbij/ipm of lijstje documenten (bodem, grondwater, ..) of leeg Wens: Inpassen in dossier- en/of zaakpagina vvhh, bv via koppeling met zaaknummer Eis: uniforme en zoveel mogelijk geautomatiseerde werkwijze Nu: in omschrijving soms complete tekst kennisgeving, soms alleen samenvatting? Eis: bekendmakingen provincie Gelderland ingepast in gelderland.nl en volgens webrichtlijnen
 11. 11. Zoekresultaat zaaknummer: zaakurl Nu: url met zaaknummer naar erbij/ipm volgens IPM2.5 en oude lay-out gelderland-site Wens: zaakurl volgens richtlijnen IPM4.0 ingepast in nieuwe lay-out gelderland.nl
 12. 12. Crawl-pagina voor zoekdiensten Nu nog via erbij/ipm met link naar xml-bestand per document Wens: direkt vanuit IPM-componenten (en link naar zaakurl)
 13. 13. Info op zaakpagina IPM4.0 (concept september 2008) <ul><li>Minimaal: </li></ul><ul><li>Zaaknummer; </li></ul><ul><li>Soort vergunning en eventueel bijbehorende activiteit; </li></ul><ul><li>Titel en omschrijving van de vergunning; </li></ul><ul><li>Minimaal de aanvraag en de daarbij behorende documenten, en de beschikking; </li></ul><ul><li>Fase waarin de vergunning zich bevindt, en ingangsdatum; </li></ul><ul><li>Bedrijfsnaam van de aanvrager (indien van toepassing); </li></ul><ul><li>Alle informatie waarmee de locatie van het aangevraagde aangeduid kan worden. </li></ul><ul><li>Facultatieve informatie </li></ul><ul><li>Persoonsgegevens van de aanvrager (indien die toestemming heeft verleend); </li></ul><ul><li>Uitleg over de bezwaar / beroepprocedure; </li></ul><ul><li>Overige documenten zoals handhavingbeschikkingen. </li></ul>

×