Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gunel teze

771 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gunel teze

 1. 1. İNSAN VƏ MÜHÜT
 2. 2. D Ə R İ <ul><li>1. Dərinin funksiyalar hansılardır. </li></ul><ul><li>2. D ə rinin strukturu. </li></ul><ul><li>3. D ə rinin ə traf mühütl ə ə laq ə si. </li></ul><ul><li>4. D ə ri x ə st ə likl ə ri. </li></ul><ul><li>5. Dərinin b ə rpasi. </li></ul><ul><li>6. Gün əş ş üalarının t ə siri. </li></ul><ul><li>7. X ə st ə likl ə rin yayılması. </li></ul>
 3. 3. Dərinin funksiyası <ul><li>Bə d ə nin daxili hiss ə l ə rini z ə rb ə və sıyrıntılardan yağlşdan kül ə kd ə n şüalanmadan, intensiv gün əş i şlğl ndan qoruyur. </li></ul><ul><li>Gün əş iş lğınln təsiri ilə epidermis D vitamini hasil edir. </li></ul><ul><li>Duzların v ə dig ə r madd ə l ə rin artığı t ə r vasit ə si il ə orqanizimdən xaric olunur . </li></ul><ul><li>Epidermis kəsiləndə və ya cızılanda, dəri iz qoymadan bərpa olunur. Derma zədələndikdə isə, dəri sağaldıqdan sonra caplq yeri qalır. </li></ul>
 4. 4. Dərinin Strukturu <ul><li>Də ri iki qatdan-epidermis ve dermadan ibarətdir. Bu qat l a r da biz tərlərdən vəzlər,tüklərimiz bitən follikullar,hissiyatımızı idarə edən sinir ucluqları və dərimizi tündləşdirən hüceyrələr yerləşir. </li></ul>
 5. 5. Dərinin ətraf mühitl ə əlaqsi <ul><li>Dəri xarici mühütlə bilavasitə rabitədə olub, orqanizmin ayrılmaz bir hissəsini təşkil edir və eyni zamanda xarici mühutlə orqanizm arasında bir sədd vəzifəsini ifa edərək, orqanizmin həyat fəaliyyətində aktiv sürətdə iştirak edir. </li></ul>
 6. 6. Dəri xəstəlikləri <ul><li>Qotur-olduqca xoşagəlməz dəri xəstəliyidir, törədiciləri isə bilavasitə dərinin səthi altında və ya səthində yaşayan və hörümçəkkimilər sinifinə aid olan mikroskopik gənələrdir . </li></ul><ul><li>Dərinin bəd xassəli şişləri bazaliomalar (basalioma) qarnın ön divarı dərisinin xoralaşmış milanoması. </li></ul><ul><li>Dəri xərçəngi onkoloji xəstəliklər arasında ən geniş yayılmış formalardan biridir . </li></ul>
 7. 7. Dərinin bərpası <ul><li>Epidermisin aşağı hissəsinin hüceyrələri fasiləsiz bölünürlər. Hər təzə hüceyrə tədricən sıx qoruyucu maddə-keratinlə dolur. Onların altında yeniləri yarandıqca, hüceyrələr səth istiqamətində bayıra itələnir.Yuxarıya yol üç- dörd həftə çəkir və səthə çatan hüceyrə artıq ölü olur. Ölü hüceyrələr çox xırda, güclə görünən pulcuqlar şəklində bədən səthindən qopub ayrılır. Həyat ı boyunca insandan orta hesabla 18 kq-dək ölü dəri ayrılır. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Bu körpənin dərisi hamar və elas- Dərini elastik edən derma lif- </li></ul><ul><li>tikdir. Onun piy vəzləri kifayət ini-elastinin miqdarı orqanizm </li></ul><ul><li>qədər dəri piyi hasil edir ki,dərisi qocaldıqca azalır.Dəri daha az </li></ul><ul><li>elastikli olsun. Digər liflər isə dəri piyi hasil edir və getdikcə </li></ul><ul><li>onu yumşaq və ələ yatımlı edir. quru olur.Elə buna görə də bir </li></ul><ul><li>Çox yaşlı adamlarda qırışlar </li></ul><ul><li>əmələ gəlir. </li></ul>
 9. 9. Günəş şüalarının təsiri <ul><li>Günəşin həddindən ziyadə təsiri dərini yandıra bilər.Dərinin rəngi nə qədər açıqdırsa, bir o qədər yanı ğ ın baş verməsi riski bir o qədər böyükdür, çünki orqanizm qoruya biləcək miqdarda melanin hasil etmir. </li></ul>
 10. 10. X ə st ə likl ə rin Yayılması <ul><li>1. Avropa 70% </li></ul><ul><li>2. Asiya 40% </li></ul><ul><li>3. Afrika 20% </li></ul>
 11. 11. N Ə T İ C Ə <ul><li>Dermanın altında dəri altı piy yerləşir və o yumşaldıcı və istiliyi izole edən aralıq funksiyasını yerinə yetirməklə bədəni soyoqdan qoruyur və istinin mühafizə edib saxlayır. Dəri altı piy eyni zamanda enerji mənbəyidir, əgər biz həddindən çox kalori qəbul ediriksə, bu kalorilərin məhs dəri altı piydə toplanır. Dəri altı piydən sonra daxili orqanlara-əzələlərə, vəzlərə, əsas sinirlərə, qan damarları yerləşir. Onların hamısının mühafizəsinə görə canlı səddə-dərimizə borcluyuq. </li></ul>
 12. 12. Tərtib E tdi Aslanova Günel Qrup L-213

×