Wok guiadus2.1

997 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Technology
 • Be the first to comment

Wok guiadus2.1

 1. 1. <ul><li>Guia d’ús </li></ul>Duració del tutorial: 13’ vr. 2.1. 01/07/2011
 2. 2. Què és WOK? <ul><li>WOK ( W eb o f K nowledge) és una plataforma de Thomson Reuters amb informació multidisciplinària (ciències de la vida i socials, arts i humanitats) de publicacions de recerca. </li></ul><ul><li>Les seves principals bases de dades són: </li></ul><ul><ul><li>Web of Science (1899-) </li></ul></ul><ul><ul><li>Journal Citation Reports (JCR) (1997-) </li></ul></ul><ul><li>Web of Science inclou el Science Citation Index amb 8.060 revistes. </li></ul><ul><li>El JCR inclou la bibliometria de 6.528 revistes basant-se en les cites que han obtingut. </li></ul>
 3. 3. Compte personal <ul><li>REGISTRAR-SE permet: </li></ul><ul><li>Personalitzar les pàgines de la WOK </li></ul><ul><li>Guardar cerques </li></ul><ul><li>Activar l’alerta de sumaris </li></ul><ul><li>Accedir al gestor bibliogràfic Endnote Web </li></ul>
 4. 4. Web of Science Interfície de Web of Science per a una cerca estàndard Finestres de cerca amb menús desplegables, operadors boo-leans (AND,OR,NOT) i botons per delimitar la recerca . TIMESPAN és refereix a l’any d’incorporació dels registres, no a la publicació
 5. 5. Citacions / 1 CITED REFERENCE SEARCH permet buscar les cites que ha obtingut un determinat article en qüestió
 6. 6. Citacions / 2 <ul><li>Les cites ens fan: </li></ul><ul><li>Treure conclusions sobre l’ impacte d’un article. </li></ul><ul><li>Identificar relacions, ten-dències, afinitats. </li></ul>
 7. 7. Noms d’autors Enllaç al text complet Per norma general WOK indexa els noms dels autors sense accents i anteposant el segon cognom Convé provar totes les possibilitats o variants
 8. 8. Authors index / 1 Per fer una recerca precisa d’un autor convé fer servir el buscador específic ( Author index )
 9. 9. Authors index / 2 <ul><li>Seleccionem amb el botó les formes : </li></ul><ul><li>SAMBOLA A </li></ul><ul><li>SAMBOLA ANTONIA </li></ul><ul><li>SAMBOLA AYALA A </li></ul>
 10. 10. Authors index / 3 La consulta de l’índex d’autors genera una estratègia de recerca. Els resultats es poden gravar, imprimir, exportar, analitzar, refinar, i la recerca es pot estendre inclús a la web .
 11. 11. Filiació El camp del correu-e no és interrrogable . Quan busquem al camp ADDRESS convé també utilitzar les abreviatures de la base de dades (HOSP, UNIV, etc.) i esgotar les possibles variants.
 12. 12. Finançament Els camps FUNDING AGENCY i GRANT NUMBER (expedient) són interrogables. Una altra informació útil que dóna WOK, des del 2008, és si l’article està finançat per una agència pública o privada :
 13. 13. Congressos Des del 2009, la Web of Science inclou els congressos: El camp CONFERENCE és interrogable amb ajuda de l’operador booleà AND
 14. 14. Endnote Web MY ENDNOTE WEB és la versió web d’un gestor de bibliografia inclòs amb ISI Web of Knowledge. Per accedir cal registrar-se.
 15. 15. Eines d’anàlisi <ul><li>Journal Citation Report (JCR): </li></ul><ul><li>Factor d’impacte </li></ul><ul><li>Eigenfactor scores </li></ul><ul><li>Índex h </li></ul><ul><li>Journal ranking </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 16. 16. JCR / 1 El Journal Citation Reports (JCR) té la seva primera edició l’any 1997. Els valors de cada any s’acostumen a publicar pel juny de l’any següent.
 17. 17. JCR / 2 Triem la categoria ANESTHESIOLOGY
 18. 18. JCR / 2 Triem la categoria ANESTHESIOLOGY
 19. 19. JCR / 3 La revista Anesthesiology en l’actualitat té atribuït el major factor d’impacte en el JCR de 2010. És la revista de la categoria ANESTHESIOLOGY on un article promig ha obtingut més citacions.
 20. 20. JCR / 4 En la mateixa àrea temàtica, la revista ANESTHESIOLOGY també té l’índex d’immediatesa més alt: és la revista on el seu article promig obté m é s r à p i d a m e n t citacions.
 21. 21. JCR / 4 CITED HALF-LIFE indica l’edat del 50% dels articles citats. La revista British Journal of Anaesthesia perdura més que la revista European Journal of Pain. Clicant l’enllaç de cada revista obtenim informació detallada
 22. 22. Índex “h” / 1 A diferència de l’impact factor o l’Eigenfactor, l’índex h (Hirsch) és un valor bibliomètric que es calcula sobre un autor en particular Amb ajuda de l’ AUTHOR FINDER podem buscar els articles d’un determinat autor i ordenar-los pels cops citats. Un índex h 16 s’obté quan la producció d’un autor ordenada pel nombre de citacions obtingudes té en la posició 16 un article amb 16 citacions i en la posició 17 un article amb menys de 17 citacions. Com més citacions tingui un autor, més alt és el seu índex h. Més informació
 23. 23. Índex “h” / 2 L’índex h o Hirsch d’aquest autor és 22 Aquést valor pot variar molt amb els que ofereix la base de dades de Scopus , ja que Scopus fa el càlcul d’articles publicats >1995. L’índex de la Web of Knowledge abarca tota la producció .
 24. 24. Essencial Science Indicators Des de l’any 2001
 25. 25. Analyze Tools ANALYZE TOOLS ajuda a distingir patrons i tendències, descobrir els autors més destacats o a quines revistes trobarem uns determinats temes, dianes terapèutiques, etc.
 26. 26. Elaborat per: Marta-R. Domínguez (mrdoming@vhebron.net)

×