Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prog

802 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prog

 1. 1. Program MŁODZIEŻ 2000 – 2006 Łączymy przyjemne z pożytecznym Ośrodek Regionalny Programu MŁODZIEŻ w Katowicach Gliwice, 18 października 2006r.
 2. 2. Cele Programu ułatwianie integracji społecznej i rozbudzanie ducha przedsiębiorczości pomaganie młodym ludziom w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji wspieranie walki z ksenofobią i rasizmem działanie na rzecz lepszego poznania różnorodności naszej wspólnej kultury europejskiej wspomaganie działań zmierzających do zwalczania wszelkich form dyskryminacji
 3. 3. Priorytet angażowanie w działania młodzieży z mniejszymi możliwościami: młodzież niepełnosprawna młodzież zagrożona patologiami młodzież bezrobotna (z rodzin dotkniętych bezrobociem) młodzież z terenów wiejskich
 4. 4. Podstawowe zasady pogram wspiera edukację nieformalną projekty mają charakter niekomercyjny wkład własny niezbędny w większości projektów praktyczny wymiar europejski adresaci: młodzież w wieku 15-25 lat uczestnictwo kraju z Unii Europejskiej
 5. 5. Kto może składać projekty? organizacje non-profit organizacje pozarządowe: fundacje stowarzyszenia osoby indywidualne (tylko Kapitał Przyszłości) nieformalne grupy młodzieży struktury administracyjne rządowe samorządowe (np. szkoły)
 6. 6. Jakie kraje uczestniczą w Programie? (od 2004 roku) Członkowie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy oraz Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry i Malta Kraje EFTA/EEA (Europejski Obszar Gospodarczy): Islandia, Lichtenstein, Norwegia Kraje kandydujące: Bułgaria, Rumunia oraz Turcja
 7. 7. Kraje trzecie – kraje partnerskie Priorytet 1 Priorytet 2 Morza Europa Wschodnia Europa Południowo - Ameryka Łacińska Śródziemnego i Kaukaz Wschodnia Argentyna Algieria Armenia Albania Boliwia Egipt Azerbejdżan Bośnia i Hercegowina Brazylia Chile Izrael Białoruś Kraje Byłej Columbia Jugosławii Jordania Gruzja Ekwador Gwatemala Republika Macedonia Liban Mołdawia Honduras (FYROM) Kostaryka Maroko Rosja Kuba Serbia i Czarnogóra Palestyna Ukraina Meksyk Nikaragua Syria Panama Tunezja Paragwaj Peru Salwador Urugwaj Wenezuela
 8. 8. MŁODZIEŻ w Akcjach Akcja 1 – Wymiana Młodzieży spotkania grup młodzieży różnych narodowości Akcja 2 – Wolontariat Europejski (EVS) indywidualne wyjazdy do pracy społecznej w innym kraju Akcja 3 – Inicjatywy Młodzieżowe działania inicjowane przez młodzież na rzecz społ. lokalnej Akcja 4 – Działania Wspólne projekty powiązane z innymi programami wspólnoty Akcja 5 – Działania Wspierające działania służące podnoszeniu jakości projektów, a także rozwój kwalifikacji pracowników i liderów młodzieżowych
 9. 9. Akcja 1: Wymiana Młodzieży czas trwania: 6 – 21 dni wielkość grupy: 16 – 60 uczestników projekty dwustronne, trójstronne i wielostronne grupy goszczące, wysyłające i koordynujące musi uczestniczyć co najmniej 1 kraj UE priorytety: jakość projektów- wysokie zaangażowanie uczestników projekty będące wynikiem uczestnictwa w Akcji 3 lub 5
 10. 10. Akcja 2: Wolontariat Europejski wiek: 18 – 25 lat projekty długoterminowe (6 – 12 miesięcy) projekty krótkoterminowe (3 tyg. – 6 miesięcy) dotyczy tylko młodzieży z mniejszymi możliwościami 100% kosztów (podróż, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie, kieszonkowe oraz szkolenia)
 11. 11. Akcja 2: Wolontariat Europejski EVS = wolontariusz + projekt + organizacja wysyłająca + organizacja przyjmująca + Narodowe Agencje Programu MŁODZIEŻ www.sosforevs.org
 12. 12. Akcja 2 (c.d.) Czym jest EVS? praca społeczna w jednym z krajów Unii Europejskiej, krajów kandydujących lub trzecich Czym nie jest EVS? zastępstwo pracy etatowej staż zawodowy praktyka studencka zastępstwo służby wojskowej
 13. 13. Akcja 2 (c.d.) Tematyka projektów: praca z dziećmi / młodzieżą / starszymi działania przeciwko rasizmowi / narkomanii / bezrobociu informacja europejska, środowisko naturalne kultura, sztuka, sport, rekreacja, ...
 14. 14. Akcja 3: Inicjatywy Młodzieżowe Kapitał Przyszłości Inicjatywy Grupowe projekty indywidualne minimum 4 osoby byli wolontariusze EVS nowicjusze projekty niekomercyjne projekty niekomercyjne i komercyjne przedsięwzięcia przedsięwzięcia nowatorskie związane z tematem wolontariatu miejsce realizacji: dowolny kraj Programu
 15. 15. Akcja 4: Działania Wspólne
 16. 16. Akcja 5: Działania Wspierające adresaci: pracownicy i liderzy młodzieżowi młodzież trenerzy zarządzający projektami w Akcjach 1, 2, 3 cel: podniesienie liczby i jakości składanych projektów w Programie MŁODZIEŻ promocja edukacji nieformalnej nowe formy pracy z młodzieżą
 17. 17. Projekty w Akcji 5 staże = job shadowing wizyty przygotowawcze seminaria służące nawiązywaniu kontaktów wizyty studyjne seminaria kursy szkoleniowe projekty związane z informacją młodzieżową międzynarodowe grupy partnerskie i sieci wsparcie jakości i innowacyjności projektów
 18. 18. Budżet Programu MŁODZIEŻ Budżet Budżet Budżet Budżet Budżet Akcja 2000 2001 2002 2003 2004 Akcja 1 1 046 800 995 419 1 233 589 1 456 295 2 355 270 Akcja 2 165 000 471 426 596 200 753 142 2 260 756 Akcja 3 285 450 277 429 321 847 471 847 751 731 Akcja 5 877 393 461 666 683 335 691 179 948 858 Cross ----------- ---------- 186 200 310 200 301 200 border SUMA 2 374 643 2 205 940 3 021 171 3 673 663 6 617 815
 19. 19. Co dalej? www.youth.org.pl www.eurodesk.pl www.europa.eu.int/comm/education/youth.html www.sosforevs.org www.salto-youth.net www.training-youth.net Przewodnik po programie MŁODZIEŻ Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ Ośrodki Regionalne Programu MŁODZIEŻ
 20. 20. Istotne adresy Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ ul. Mokotowska 43; WARSZAWA; tel. +48/22 6223706 e-mail: youth@youth.org.pl strona www: www.youth.org.pl Ośrodek Regionalny Programu MŁODZIEŻ w Katowicach Polskie Forum Edukacji Europejskiej ul. Sokolska 10a/4; Katowice; e-mail: pfee@interia.pl
 21. 21. Projekty Akcji 1 realizowane w roku 2005 z podziałem e cki rpa dka po na województwa (wg stanu na dzień 15.XI.2005) 4 kie zys okr ięt św 4 kie ols op 5 ie lsk po lko wie 8 e ski dla po r... 10 mo -po sko jaw ku 10 ie usk lub 12 ie rsk mo po 14 kie iec zow ma 14 e ski ślą lno do 14 e zki łód 17 kie els lub .. 17 az. -m ko ińs rm .. wa or. 17 om op dni ho zac 19 kie ols łop ma 24 e ski ślą 27 30 25 20 15 10 5 0
 22. 22. Dziękuję za uwagę Justyna Tomecka Regionalny Koordynator Programu Młodzież

×