Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mechanizmy Uzaleznienia

9,788 views

Published on

Published in: Education, Health & Medicine
  • Be the first to comment

Mechanizmy Uzaleznienia

  1. 1. PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY UZALEŻNIENIA<br />system nałogowego <br />regulowania uczuć<br />mechanizm iluzji i zaprzeczania<br />mechanizm rozpraszania <br />i rozdwajania JA<br />1<br />Opracowała: Dorota Oboza<br />
  2. 2. PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY UZALEŻNIENIA<br />DIAGNOZOWANIE SYSTEMU <br />NAŁOGOWEGO REGULOWANIA UCZUĆ<br />Ten mechanizm powstaje najwcześniej i ma szczególny<br /> wpływ na uszkodzenie życia emocjonalnego<br />Bada się przynajmniej sześć głównych przejawów tego<br />systemu:<br />Narkotyk jest podstawowym źródłem przeżyć<br />Osoba uzależniona manipuluje swoimi uczuciami<br />Uczucia osoby uzależnionej oscylują pomiędzy cierpieniem a ulgą<br />2<br />Opracowała: Dorota Oboza<br />
  3. 3. PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY UZALEŻNIENIA<br />DIAGNOZOWANIE SYSTEMU <br />NAŁOGOWEGO REGULOWANIA UCZUĆ<br />Ten mechanizm powstaje najwcześniej i ma szczególny<br /> wpływ na uszkodzenie życia emocjonalnego<br />Zmniejsza się odporność na cierpienie, pojawia się obsesyjne myślenie o uldze jaką daje zażycie narkotyku <br />Lęk przed cierpieniem jest większy od lęku przed negatywnymi skutkami zażywania<br />Osoba uzależniona źle znosi monotonię emocjonalną<br />3<br />Opracowała: Dorota Oboza<br />
  4. 4. PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY UZALEŻNIENIA<br />DIAGNOZOWANIE MECHANIZMU <br />ILUZJI I ZAPRZECZANIA<br /> Istotą mechanizmu iluzji i zaprzeczania <br />jest myślenie magiczno – życzeniowe, <br />które umożliwia<br /> kontynuowanie zażywania środków psychoaktywnych <br />oraz jest odpowiedzialne <br />za brak zdolności rozumienia siebie i innych.<br />4<br />Opracowała: Dorota Oboza<br />
  5. 5. PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY UZALEŻNIENIA<br />DIAGNOZOWANIE MECHANIZMU <br />ILUZJI I ZAPRZECZANIA<br />Bada się przynajmniej cztery kierunki tego myślenia:<br />Zmienianie tego, co było<br />Zmienianie tego, co jest<br />Zmienianie tego, co będzie<br />Rytuały i zabiegi magiczne<br />5<br />Opracowała: Dorota Oboza<br />
  6. 6. PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY UZALEŻNIENIA<br />DIAGNOZOWANIE MECHANIZMU <br />ROZPRASZANIA I ROZDWAJANIA JA<br /> Ten mechanizm jest przyczyną uszkodzenia struktury JA, która polega na; <br />rozdwajaniu, czyli tworzeniu biegunowych wersji JA co do obrazu siebie, <br />rozpraszaniu granic JA <br />wydrążeniu JA.<br /> Bada się trzy jego obszary.<br />6<br />Opracowała: Dorota Oboza<br />
  7. 7. PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY UZALEŻNIENIA<br />DIAGNOZOWANIE MECHANIZMU <br />ROZPRASZANIA I ROZDWAJANIA JA<br />Rozdwajanie, czyli tworzenie biegunowych wersji JA<br /> co do obrazu siebie:<br />Własnej atrakcyjności i wartości<br />Własnej siły, mocy i słabości<br />Własnej moralności<br />7<br />Opracowała: Dorota Oboza<br />
  8. 8. PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY UZALEŻNIENIA<br />DIAGNOZOWANIE MECHANIZMU <br />ROZPRASZANIA I ROZDWAJANIA JA<br />Rozpraszanie granic JA<br />W wyniku odlotów, potrzeby doświadczania utraty kontroli oraz doświadczeń bycia częścią subkultury narkotykowej, następuje osłabienie, zatarcie granic JA ze światem zewnętrznym<br />„Nie wiem, gdzie się kończę JA, a zaczyna świat zewnętrzny”<br />„Nie wiem, co jest moje, a co nabyte, przyjęte”<br />8<br />Opracowała: Dorota Oboza<br />
  9. 9. PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY UZALEŻNIENIA<br />DIAGNOZOWANIE MECHANIZMU <br />ROZPRASZANIA I ROZDWAJANIA JA<br />Wydrążenie JA<br />Poczucie wewnętrznej pustki<br />Brak poczucia sensu życia<br />Brak wewnętrznych punktów oparcia<br />Brak hierarchii wartości<br />9<br />Opracowała: Dorota Oboza<br />

×