SlideShare a Scribd company logo

Projecte Lingüístic Centre

PLC

1 of 16
Download to read offline
Codi de centre: 07002968
PROJECTE LINGÜÍSTIC
PLC
(Revisat, modificat i aprovat juny 2015)
Cr. Bisbe Cabanelles 25 - 07005- Palma
Tfn 971 277 786 ceipsoncanals@educacio.caib.es
Codi de centre: 07002968
ÍNDEX
INTRODUCCIÓ...........................................................................................................................................
3
1- CARACTERÍSTIQUES SOCIOLINGÜÍSTIQUES DEL CENTRE......................................................................
4
- Context i entorn escolar
- Alumnat. Entorn familiar
- Personal docent i no docent
2- EL CATALÀ, LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE: ÚS I DECISIONS PRESES..................................
9
- Àmbit pedagògic
- Àmbit personal: docent i no docent
- Àmbit administratiu
- Àmbit de recursos i materials
3- METODOLOGIA.....................................................................................................................................
14
- La llengua catalana a Ed. Infantil
- La llengua catalana a Ed. Primària
- La llengua castellana a Ed. Infantil
- La llengua castellana a Ed. Primària
- La llengua anglesa a Ed. Infantil i Ed. Primària
- Ús de les llengües oficials amb alumnes NESE
4- MARC LEGISLATIU ................................................................................................................................
17
Codi de centre: 07002968
INTRODUCCIÓ
La Llei de Normalització Lingüística estableix que la llengua catalana és la pròpia de les
Illes Balears, i tothom té el dret de conèixer-la i d’usar-la. Aquesta llei té com a objectiu
assegurar el coneixement i l’ús progressiu del català com a llengua vehicular en l’àmbit
de l’ensenyament.
El projecte lingüístic és el document de gestió que planifica i concreta els objectius i les
estratègies respecte a la normalització lingüística del centre/aula per tal de garantir la
competència plena en l’ús social de la llengua catalana. Així mateix, el projecte
lingüístic de centre assegura el domini eficaç de la llengua catalana i de la llengua
castellana. Per tant, el projecte lingüístic ha de planificar l’organització i la gestió de
l’estat i de l’ús de les llengües en el centre/aula i el tractament curricular. Ha de ser
una part fonamental del projecte educatiu de centre. I, així, garantir la competència en
tots els àmbits de la llengua catalana i castellana.
El PLC té com a objectiu fonamental aconseguir que l’alumnat acabi l’etapa d’educació
primària amb una competència lingüística bàsica en les dues llengües cooficials de la
nostra comunitat, tant a nivell oral com a nivell escrit.
Codi de centre: 07002968
1.CARACTERÍSTIQUES SOCIOLINGÜÍSTIQUES
DEL CENTRE
• CONTEXT I ENTORN ESCOLAR
El CEIP Son Canals està ubicat al carrer Bisbe Cabanelles 25, al barri de Son Canals, de
què rep el nom, al municipi de Palma, a l’illa de Mallorca. El Barri de Son Canals està
situat a l’eixample de la ciutat, de petites dimensions (18 hectàrees), amb una població
de 5.728 persones i una densitat de 317.
Delimitat pels barris de La Soledat, Son Gotleu, Els hostalets, Marquès de Fontsanta i
de Pere Garau.
Segons l’Observatori Municipal de l’Ajuntament de Palma, l’evolució de la població
empadronada al barri ha incrementat en els darrers 10 anys un 15%, on el 73% de la
població és nascuda a Espanya i el 27% a l’estranger, amb major presència de
nacionalitat llatinoamericana, africana i asiàtica.
Els països que representen la meitat de la població estrangera al barri són: Bulgària,
Marroc, Equador, Nigèria, Romania, Bolívia i la Xina.
La tendència en els darrers anys és l’augment de la població immigrant i el trasllat cap
a altres barris dels residents amb arrels familiars a Son Canals. Aquesta tendència es
pot observar a l’activitat comercial, on molts de petits comerços familiars han tancat i
s’han oberts d’altres de propietat estrangera, sobretot xinesa.
Codi de centre: 07002968
El nostre centre es troba proper al Mercat Municipal de Pere Garau, molt popular
entre els habitants de Palma, que s’ha convertit en centre de l’activitat social i
comercial de la zona.
És un barri que té transport públic, petites zones verdes, un ambulatori , una oficina
municipal i de correus.
• ALUMNAT. ENTORN FAMILIAR
- Al nostre centre s’imparteixen les etapes d’educació infantil i primària.
- Quasi el 50% del total del nostre alumnat és de nacionalitat estrangera,
però ens trobam amb la situació que molts dels alumnat matriculats que
posseeixen la nacionalitat espanyola provenen de famílies d’origen
estranger, on la llengua materna, cultura i costums són diferents a les
nostres, amb les mancances i dificultats que això implica.
- En els darrers anys la població escolar d’origen estranger ha augmentat.
- La major part dels alumnes estrangers matriculats són de famílies d’origen
magrebí, nigerià i xinès. Aquestes llengües no són d’arrel llatina o romànica,
fet que dificultat l’adquisició de les dues llengües oficials de la nostra
comunitat.
- Les famílies nouvingudes que tenen com a llengua materna una llengua
diferent de la catalana, en arribar adopten com a llengua de comunicació la
llengua castellana.
- És una realitat que la majoria del nostre alumnat desconeix la major part de
tradicions, costums i cultura balears. L’únic àmbit on tenen contacte amb la
llengua catalana és al centre escolar.
Codi de centre: 07002968
- Constatam que, normalment, quan al nucli familiar un dels progenitors
parla la llengua catalana i l’altre la castellana, la llengua utilitzada per la
família és la castellana.
- El nombre d’alumnes que tenen la llengua catalana com a llengua materna
o de comunicació familiar és molt reduït.
- Quan hi ha un contacte entre parlants de llengua castellana i catalana, la
llengua catalana és abandonada per passar a utilitzar el castellà (giren la
llengua). Els alumnes catalanoparlants parlen castellà amb els companys
castellanoparlants en el context escolar.
- El nivell socioeconòmic de la majoria de les nostres famílies és mitjà-baix,
fet que dificulta la seva implicació en la vida escolar. Amb la crisi econòmica
dels darrers anys han augmentat el nombre de famílies que reben suport de
serveis socials, tenen dificultats per comprar el material escolar o sol·liciten
ajudes per a l’estudi. Aquest entorn poc favorable es tradueix en una manca
de motivació d’alguns alumnes envers els estudis i l’escola.
• PERSONAL DOCENT I NO DOCENT
Professorat del centre
Tot el professorat actual del centre coneix les dues llengües oficials i en fa ús en el
desenvolupament de la seva tasca docent. La totalitat de la plantilla del centre està
habilitada i capacitada per a l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació
infantil i primària.
Actualment, el centre té en plantilla una plaça definitiva de mestra especialista en
llengua estrangera anglesa, ocupada amb caràcter definitiu per la titular.
Personal contractat pel Bisbat
La mestra de religió catòlica assignada al centre està habilitada i capacitada per a
l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació infantil i primària. Desenvolupa la
seva tasca docent i es comunica en llengua catalana.

Recommended

Projecte Educatiu Centre
Projecte Educatiu CentreProjecte Educatiu Centre
Projecte Educatiu Centrecpsoncanals
 
Pla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitatPla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitatcpsoncanals
 
PEC Escola El Far d'Empordà
PEC Escola El Far d'EmpordàPEC Escola El Far d'Empordà
PEC Escola El Far d'EmpordàHelena Quintana
 
PLC Escola EL Far d'Empordà
PLC Escola EL Far d'EmpordàPLC Escola EL Far d'Empordà
PLC Escola EL Far d'EmpordàHelena Quintana
 
Pla d'acollida de l'escola El Far d'Empordà
Pla d'acollida de l'escola El Far d'EmpordàPla d'acollida de l'escola El Far d'Empordà
Pla d'acollida de l'escola El Far d'EmpordàHelena Quintana
 
Normativa escola 2021-22
Normativa escola 2021-22Normativa escola 2021-22
Normativa escola 2021-22Helena Quintana
 
Competències dimensions
Competències dimensionsCompetències dimensions
Competències dimensionsCarlosLlopis
 

More Related Content

What's hot

Presentacio reunio families 20 21
Presentacio reunio families 20 21Presentacio reunio families 20 21
Presentacio reunio families 20 21zerlaparellada
 
Projecte de direcció 2013
Projecte de direcció 2013Projecte de direcció 2013
Projecte de direcció 2013jvidalialcover
 
Normativa escola 2020-21
Normativa escola 2020-21Normativa escola 2020-21
Normativa escola 2020-21Helena Quintana
 
Pla d'obertura, Escola El Far d'Empordà 21-22
Pla d'obertura, Escola El Far d'Empordà 21-22Pla d'obertura, Escola El Far d'Empordà 21-22
Pla d'obertura, Escola El Far d'Empordà 21-22Helena Quintana
 
Projecte educatiu les arrels definitiu
Projecte educatiu les arrels definitiuProjecte educatiu les arrels definitiu
Projecte educatiu les arrels definitiunovesarrels
 
Projecte Educatiu de Centre Escola Folch i Torres.pdf
Projecte Educatiu de Centre Escola Folch i Torres.pdfProjecte Educatiu de Centre Escola Folch i Torres.pdf
Projecte Educatiu de Centre Escola Folch i Torres.pdfescolafolchitorres
 
Apr de-la-lect-i-lescriptura-v-actualitzada
Apr de-la-lect-i-lescriptura-v-actualitzadaApr de-la-lect-i-lescriptura-v-actualitzada
Apr de-la-lect-i-lescriptura-v-actualitzadaImma Clua
 
Projecte educatiu
Projecte educatiuProjecte educatiu
Projecte educatiuAmatiTarga
 
Document pl les arrels
Document pl les arrelsDocument pl les arrels
Document pl les arrelsnovesarrels
 
Pla obertura escoles zer la parellada
Pla obertura escoles zer la parelladaPla obertura escoles zer la parellada
Pla obertura escoles zer la parelladazerlaparellada
 
Pla d'acollida les arrels
Pla d'acollida les arrelsPla d'acollida les arrels
Pla d'acollida les arrelsnovesarrels
 
Projecte lingüístic ZER La Parellada
Projecte lingüístic ZER La ParelladaProjecte lingüístic ZER La Parellada
Projecte lingüístic ZER La Parelladazerlaparellada
 
PEC 2011-2014
PEC  2011-2014PEC  2011-2014
PEC 2011-2014laclosa
 

What's hot (18)

Presentacio reunio families 20 21
Presentacio reunio families 20 21Presentacio reunio families 20 21
Presentacio reunio families 20 21
 
Projecte lingüístic de centre
Projecte lingüístic de centreProjecte lingüístic de centre
Projecte lingüístic de centre
 
Pga pont 20/21
Pga pont 20/21Pga pont 20/21
Pga pont 20/21
 
Projecte de direcció 2013
Projecte de direcció 2013Projecte de direcció 2013
Projecte de direcció 2013
 
Pla organització de centre curs 21-22
Pla organització de centre curs 21-22Pla organització de centre curs 21-22
Pla organització de centre curs 21-22
 
Normativa escola 2020-21
Normativa escola 2020-21Normativa escola 2020-21
Normativa escola 2020-21
 
Pla d'obertura, Escola El Far d'Empordà 21-22
Pla d'obertura, Escola El Far d'Empordà 21-22Pla d'obertura, Escola El Far d'Empordà 21-22
Pla d'obertura, Escola El Far d'Empordà 21-22
 
Projecte educatiu les arrels definitiu
Projecte educatiu les arrels definitiuProjecte educatiu les arrels definitiu
Projecte educatiu les arrels definitiu
 
Projecte Educatiu de Centre Escola Folch i Torres.pdf
Projecte Educatiu de Centre Escola Folch i Torres.pdfProjecte Educatiu de Centre Escola Folch i Torres.pdf
Projecte Educatiu de Centre Escola Folch i Torres.pdf
 
Apr de-la-lect-i-lescriptura-v-actualitzada
Apr de-la-lect-i-lescriptura-v-actualitzadaApr de-la-lect-i-lescriptura-v-actualitzada
Apr de-la-lect-i-lescriptura-v-actualitzada
 
Projecte educatiu
Projecte educatiuProjecte educatiu
Projecte educatiu
 
Document pl les arrels
Document pl les arrelsDocument pl les arrels
Document pl les arrels
 
Pla obertura escoles zer la parellada
Pla obertura escoles zer la parelladaPla obertura escoles zer la parellada
Pla obertura escoles zer la parellada
 
Pla d'acollida les arrels
Pla d'acollida les arrelsPla d'acollida les arrels
Pla d'acollida les arrels
 
Projecte lingüístic ZER La Parellada
Projecte lingüístic ZER La ParelladaProjecte lingüístic ZER La Parellada
Projecte lingüístic ZER La Parellada
 
Projecte educatiu de centre 2019
Projecte educatiu de centre 2019Projecte educatiu de centre 2019
Projecte educatiu de centre 2019
 
PEC 2011-2014
PEC  2011-2014PEC  2011-2014
PEC 2011-2014
 
PGA - Programació general anual
PGA - Programació general anualPGA - Programació general anual
PGA - Programació general anual
 

Viewers also liked

Pla d'autoprotecció
Pla d'autoproteccióPla d'autoprotecció
Pla d'autoprotecciócpsoncanals
 
Aprenentatge cooperatiu a l'aula de 1r
Aprenentatge cooperatiu a l'aula de 1rAprenentatge cooperatiu a l'aula de 1r
Aprenentatge cooperatiu a l'aula de 1rcpsoncanals
 
SORTIDA GRANJA D'ESPORLES 3r Primària
SORTIDA GRANJA D'ESPORLES 3r PrimàriaSORTIDA GRANJA D'ESPORLES 3r Primària
SORTIDA GRANJA D'ESPORLES 3r Primàriacpsoncanals
 
Black friday a son canals
Black friday a son canalsBlack friday a son canals
Black friday a son canalscpsoncanals
 
Les nostres pelis preferides 3r0001
Les nostres pelis preferides 3r0001Les nostres pelis preferides 3r0001
Les nostres pelis preferides 3r0001cpsoncanals
 
Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016
Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016
Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016cpsoncanals
 
Treballam el còmic a 4t
Treballam el còmic a 4tTreballam el còmic a 4t
Treballam el còmic a 4tcpsoncanals
 
informació inici curs 2014 2015
informació inici curs 2014 2015informació inici curs 2014 2015
informació inici curs 2014 2015cpsoncanals
 
Black history month
Black history monthBlack history month
Black history monthcpsoncanals
 
Our english teachers at son canals school
Our english teachers at son canals schoolOur english teachers at son canals school
Our english teachers at son canals schoolcpsoncanals
 

Viewers also liked (10)

Pla d'autoprotecció
Pla d'autoproteccióPla d'autoprotecció
Pla d'autoprotecció
 
Aprenentatge cooperatiu a l'aula de 1r
Aprenentatge cooperatiu a l'aula de 1rAprenentatge cooperatiu a l'aula de 1r
Aprenentatge cooperatiu a l'aula de 1r
 
SORTIDA GRANJA D'ESPORLES 3r Primària
SORTIDA GRANJA D'ESPORLES 3r PrimàriaSORTIDA GRANJA D'ESPORLES 3r Primària
SORTIDA GRANJA D'ESPORLES 3r Primària
 
Black friday a son canals
Black friday a son canalsBlack friday a son canals
Black friday a son canals
 
Les nostres pelis preferides 3r0001
Les nostres pelis preferides 3r0001Les nostres pelis preferides 3r0001
Les nostres pelis preferides 3r0001
 
Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016
Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016
Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016
 
Treballam el còmic a 4t
Treballam el còmic a 4tTreballam el còmic a 4t
Treballam el còmic a 4t
 
informació inici curs 2014 2015
informació inici curs 2014 2015informació inici curs 2014 2015
informació inici curs 2014 2015
 
Black history month
Black history monthBlack history month
Black history month
 
Our english teachers at son canals school
Our english teachers at son canals schoolOur english teachers at son canals school
Our english teachers at son canals school
 

Similar to Projecte Lingüístic Centre

Til moli d'en xema
Til moli d'en xemaTil moli d'en xema
Til moli d'en xemaefsauba
 
Til Moli d'en Xema
Til Moli d'en XemaTil Moli d'en Xema
Til Moli d'en Xemaefsauba
 
Projecte lingüístic Escola Roser Capdevila
Projecte lingüístic Escola Roser CapdevilaProjecte lingüístic Escola Roser Capdevila
Projecte lingüístic Escola Roser CapdevilaEscolaRoserCapdevila18
 
Projecte lingüístic del centrerevisió 2012
Projecte lingüístic del centrerevisió 2012Projecte lingüístic del centrerevisió 2012
Projecte lingüístic del centrerevisió 20122011Edu
 
Projecte lingüístic del centre
Projecte lingüístic del centreProjecte lingüístic del centre
Projecte lingüístic del centreCarlosLlopis
 
Pec les arrels
Pec les arrelsPec les arrels
Pec les arrelsmsuana2
 
PEC Les arrels revisió juny 2017 pel CE
PEC Les arrels revisió juny 2017 pel CEPEC Les arrels revisió juny 2017 pel CE
PEC Les arrels revisió juny 2017 pel CENeus Brugué Comino
 
Pec les arrels revisió juny 2017 pel ce
Pec les arrels revisió juny 2017 pel cePec les arrels revisió juny 2017 pel ce
Pec les arrels revisió juny 2017 pel cenovesarrels
 
Projecte educatiu ZER La Parellada
Projecte educatiu ZER La ParelladaProjecte educatiu ZER La Parellada
Projecte educatiu ZER La Parelladazerlaparellada
 
Guia de l'auxiliar de conversa a Catalunya.
Guia de l'auxiliar de conversa a Catalunya.Guia de l'auxiliar de conversa a Catalunya.
Guia de l'auxiliar de conversa a Catalunya.Rocío Avila Gamero
 
Projecte Lingüístic de Centre - PLC
Projecte Lingüístic de Centre - PLCProjecte Lingüístic de Centre - PLC
Projecte Lingüístic de Centre - PLCEscola Abel Ferrater
 
Projecte lingüístic del centre 2017 1ok
Projecte lingüístic del centre 2017 1okProjecte lingüístic del centre 2017 1ok
Projecte lingüístic del centre 2017 1okceippuigdenvalls
 
PLIC escola Ametllers 2018 2019
PLIC escola Ametllers 2018 2019PLIC escola Ametllers 2018 2019
PLIC escola Ametllers 2018 2019escolametllers
 
Projectelinguisticcentre elluch1415
Projectelinguisticcentre elluch1415Projectelinguisticcentre elluch1415
Projectelinguisticcentre elluch1415Ernest Lluch
 
Projecte ling uístic 2012
Projecte ling uístic 2012Projecte ling uístic 2012
Projecte ling uístic 2012ceippuigdenvalls
 

Similar to Projecte Lingüístic Centre (20)

Til moli d'en xema
Til moli d'en xemaTil moli d'en xema
Til moli d'en xema
 
Til Moli d'en Xema
Til Moli d'en XemaTil Moli d'en Xema
Til Moli d'en Xema
 
Projecte lingüístic Escola Roser Capdevila
Projecte lingüístic Escola Roser CapdevilaProjecte lingüístic Escola Roser Capdevila
Projecte lingüístic Escola Roser Capdevila
 
Projecte lingüístic del centrerevisió 2012
Projecte lingüístic del centrerevisió 2012Projecte lingüístic del centrerevisió 2012
Projecte lingüístic del centrerevisió 2012
 
Projecte lingüístic del centre
Projecte lingüístic del centreProjecte lingüístic del centre
Projecte lingüístic del centre
 
Pec les arrels
Pec les arrelsPec les arrels
Pec les arrels
 
Projecte lingüístic
Projecte lingüístic Projecte lingüístic
Projecte lingüístic
 
PEC Les arrels revisió juny 2017 pel CE
PEC Les arrels revisió juny 2017 pel CEPEC Les arrels revisió juny 2017 pel CE
PEC Les arrels revisió juny 2017 pel CE
 
Pec les arrels revisió juny 2017 pel ce
Pec les arrels revisió juny 2017 pel cePec les arrels revisió juny 2017 pel ce
Pec les arrels revisió juny 2017 pel ce
 
Pec les arrels
Pec les arrelsPec les arrels
Pec les arrels
 
Projecte educatiu ZER La Parellada
Projecte educatiu ZER La ParelladaProjecte educatiu ZER La Parellada
Projecte educatiu ZER La Parellada
 
Guia de l'auxiliar de conversa a Catalunya.
Guia de l'auxiliar de conversa a Catalunya.Guia de l'auxiliar de conversa a Catalunya.
Guia de l'auxiliar de conversa a Catalunya.
 
Projecte Lingüístic de Centre - PLC
Projecte Lingüístic de Centre - PLCProjecte Lingüístic de Centre - PLC
Projecte Lingüístic de Centre - PLC
 
1r esborrany til
1r esborrany til1r esborrany til
1r esborrany til
 
Projecte lingüístic del centre 2017 1ok
Projecte lingüístic del centre 2017 1okProjecte lingüístic del centre 2017 1ok
Projecte lingüístic del centre 2017 1ok
 
PLIC escola Ametllers 2018 2019
PLIC escola Ametllers 2018 2019PLIC escola Ametllers 2018 2019
PLIC escola Ametllers 2018 2019
 
PLIC 21-22.pdf
PLIC 21-22.pdfPLIC 21-22.pdf
PLIC 21-22.pdf
 
Projectelinguisticcentre elluch1415
Projectelinguisticcentre elluch1415Projectelinguisticcentre elluch1415
Projectelinguisticcentre elluch1415
 
Pec 2015 bloc
Pec 2015 blocPec 2015 bloc
Pec 2015 bloc
 
Projecte ling uístic 2012
Projecte ling uístic 2012Projecte ling uístic 2012
Projecte ling uístic 2012
 

More from cpsoncanals

Serveis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centro
Serveis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centroServeis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centro
Serveis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centrocpsoncanals
 
Horaris grups 2019/20
Horaris grups 2019/20Horaris grups 2019/20
Horaris grups 2019/20cpsoncanals
 
Horari activitats extraescolars 2019/20
Horari activitats extraescolars 2019/20Horari activitats extraescolars 2019/20
Horari activitats extraescolars 2019/20cpsoncanals
 
Carta inici curs pares 2019 2020
Carta inici curs pares 2019 2020Carta inici curs pares 2019 2020
Carta inici curs pares 2019 2020cpsoncanals
 
Eleccions consell escolar 2018
Eleccions consell escolar 2018Eleccions consell escolar 2018
Eleccions consell escolar 2018cpsoncanals
 
Circular english day_ 17_18
Circular english day_ 17_18Circular english day_ 17_18
Circular english day_ 17_18cpsoncanals
 
English day parents note 17 18 2 (5)
English day parents note 17 18 2 (5)English day parents note 17 18 2 (5)
English day parents note 17 18 2 (5)cpsoncanals
 
Reunió delegats 17 18
Reunió delegats 17 18Reunió delegats 17 18
Reunió delegats 17 18cpsoncanals
 
Renovació Consell Escolar
Renovació Consell EscolarRenovació Consell Escolar
Renovació Consell Escolarcpsoncanals
 
llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17
llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17
llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17cpsoncanals
 
Mobilitat Erasmus+ Jena-Alemanya
Mobilitat Erasmus+ Jena-AlemanyaMobilitat Erasmus+ Jena-Alemanya
Mobilitat Erasmus+ Jena-Alemanyacpsoncanals
 
Programa Concert Nadal 2014
Programa Concert Nadal 2014Programa Concert Nadal 2014
Programa Concert Nadal 2014cpsoncanals
 
1r berenar literari 2014/2015
1r berenar literari 2014/20151r berenar literari 2014/2015
1r berenar literari 2014/2015cpsoncanals
 
CP SON CANALS A GUIDE TO STAY SAFE ON THE NET
CP SON CANALS A GUIDE TO STAY SAFE ON THE NETCP SON CANALS A GUIDE TO STAY SAFE ON THE NET
CP SON CANALS A GUIDE TO STAY SAFE ON THE NETcpsoncanals
 
Revista Escolar Son Canals 2012-13
Revista Escolar Son Canals 2012-13Revista Escolar Son Canals 2012-13
Revista Escolar Son Canals 2012-13cpsoncanals
 
Reunió pares 5 anys B_abril 2013
Reunió pares 5 anys B_abril 2013Reunió pares 5 anys B_abril 2013
Reunió pares 5 anys B_abril 2013cpsoncanals
 
Berenar literari
Berenar literariBerenar literari
Berenar literaricpsoncanals
 

More from cpsoncanals (20)

Serveis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centro
Serveis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centroServeis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centro
Serveis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centro
 
Horaris grups 2019/20
Horaris grups 2019/20Horaris grups 2019/20
Horaris grups 2019/20
 
Horari activitats extraescolars 2019/20
Horari activitats extraescolars 2019/20Horari activitats extraescolars 2019/20
Horari activitats extraescolars 2019/20
 
Carta inici curs pares 2019 2020
Carta inici curs pares 2019 2020Carta inici curs pares 2019 2020
Carta inici curs pares 2019 2020
 
Eleccions consell escolar 2018
Eleccions consell escolar 2018Eleccions consell escolar 2018
Eleccions consell escolar 2018
 
Circular english day_ 17_18
Circular english day_ 17_18Circular english day_ 17_18
Circular english day_ 17_18
 
English day parents note 17 18 2 (5)
English day parents note 17 18 2 (5)English day parents note 17 18 2 (5)
English day parents note 17 18 2 (5)
 
Reunió delegats 17 18
Reunió delegats 17 18Reunió delegats 17 18
Reunió delegats 17 18
 
Steps tassos
Steps tassosSteps tassos
Steps tassos
 
Renovació Consell Escolar
Renovació Consell EscolarRenovació Consell Escolar
Renovació Consell Escolar
 
llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17
llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17
llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17
 
Mobilitat Erasmus+ Jena-Alemanya
Mobilitat Erasmus+ Jena-AlemanyaMobilitat Erasmus+ Jena-Alemanya
Mobilitat Erasmus+ Jena-Alemanya
 
Programa Concert Nadal 2014
Programa Concert Nadal 2014Programa Concert Nadal 2014
Programa Concert Nadal 2014
 
1r berenar literari 2014/2015
1r berenar literari 2014/20151r berenar literari 2014/2015
1r berenar literari 2014/2015
 
Spain
SpainSpain
Spain
 
CP SON CANALS A GUIDE TO STAY SAFE ON THE NET
CP SON CANALS A GUIDE TO STAY SAFE ON THE NETCP SON CANALS A GUIDE TO STAY SAFE ON THE NET
CP SON CANALS A GUIDE TO STAY SAFE ON THE NET
 
Revista Escolar Son Canals 2012-13
Revista Escolar Son Canals 2012-13Revista Escolar Son Canals 2012-13
Revista Escolar Son Canals 2012-13
 
Reunió pares 5 anys B_abril 2013
Reunió pares 5 anys B_abril 2013Reunió pares 5 anys B_abril 2013
Reunió pares 5 anys B_abril 2013
 
Enigmes MAIG
Enigmes MAIGEnigmes MAIG
Enigmes MAIG
 
Berenar literari
Berenar literariBerenar literari
Berenar literari
 

Recently uploaded

FULL INFORMATIU ESCOLA ERNEST LLUCH PORTES OBERTES
FULL INFORMATIU ESCOLA ERNEST LLUCH PORTES OBERTESFULL INFORMATIU ESCOLA ERNEST LLUCH PORTES OBERTES
FULL INFORMATIU ESCOLA ERNEST LLUCH PORTES OBERTESErnest Lluch
 
MATERIALS, PROPIETATS I ASSAJOS RELLEVANTS
MATERIALS, PROPIETATS I ASSAJOS RELLEVANTSMATERIALS, PROPIETATS I ASSAJOS RELLEVANTS
MATERIALS, PROPIETATS I ASSAJOS RELLEVANTSLasilviatecno
 
Normes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptx
Normes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptxNormes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptx
Normes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptxM Àngels LP
 
4 RATLLES MARÇ - Escola Ametllers St Joan
4 RATLLES MARÇ - Escola Ametllers St Joan4 RATLLES MARÇ - Escola Ametllers St Joan
4 RATLLES MARÇ - Escola Ametllers St JoanSuperAdmin9
 
BBC paperwork 3.pptx 5555555555555555555555
BBC paperwork 3.pptx 5555555555555555555555BBC paperwork 3.pptx 5555555555555555555555
BBC paperwork 3.pptx 5555555555555555555555twunt
 
EduEnginy projecte de Elena Jurado i La Salle Campus (URL)
EduEnginy projecte de Elena Jurado i La Salle Campus (URL)EduEnginy projecte de Elena Jurado i La Salle Campus (URL)
EduEnginy projecte de Elena Jurado i La Salle Campus (URL)Elena Jurado
 

Recently uploaded (6)

FULL INFORMATIU ESCOLA ERNEST LLUCH PORTES OBERTES
FULL INFORMATIU ESCOLA ERNEST LLUCH PORTES OBERTESFULL INFORMATIU ESCOLA ERNEST LLUCH PORTES OBERTES
FULL INFORMATIU ESCOLA ERNEST LLUCH PORTES OBERTES
 
MATERIALS, PROPIETATS I ASSAJOS RELLEVANTS
MATERIALS, PROPIETATS I ASSAJOS RELLEVANTSMATERIALS, PROPIETATS I ASSAJOS RELLEVANTS
MATERIALS, PROPIETATS I ASSAJOS RELLEVANTS
 
Normes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptx
Normes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptxNormes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptx
Normes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptx
 
4 RATLLES MARÇ - Escola Ametllers St Joan
4 RATLLES MARÇ - Escola Ametllers St Joan4 RATLLES MARÇ - Escola Ametllers St Joan
4 RATLLES MARÇ - Escola Ametllers St Joan
 
BBC paperwork 3.pptx 5555555555555555555555
BBC paperwork 3.pptx 5555555555555555555555BBC paperwork 3.pptx 5555555555555555555555
BBC paperwork 3.pptx 5555555555555555555555
 
EduEnginy projecte de Elena Jurado i La Salle Campus (URL)
EduEnginy projecte de Elena Jurado i La Salle Campus (URL)EduEnginy projecte de Elena Jurado i La Salle Campus (URL)
EduEnginy projecte de Elena Jurado i La Salle Campus (URL)
 

Projecte Lingüístic Centre

 • 1. Codi de centre: 07002968 PROJECTE LINGÜÍSTIC PLC (Revisat, modificat i aprovat juny 2015) Cr. Bisbe Cabanelles 25 - 07005- Palma Tfn 971 277 786 ceipsoncanals@educacio.caib.es
 • 2. Codi de centre: 07002968 ÍNDEX INTRODUCCIÓ........................................................................................................................................... 3 1- CARACTERÍSTIQUES SOCIOLINGÜÍSTIQUES DEL CENTRE...................................................................... 4 - Context i entorn escolar - Alumnat. Entorn familiar - Personal docent i no docent 2- EL CATALÀ, LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE: ÚS I DECISIONS PRESES.................................. 9 - Àmbit pedagògic - Àmbit personal: docent i no docent - Àmbit administratiu - Àmbit de recursos i materials 3- METODOLOGIA..................................................................................................................................... 14 - La llengua catalana a Ed. Infantil - La llengua catalana a Ed. Primària - La llengua castellana a Ed. Infantil - La llengua castellana a Ed. Primària - La llengua anglesa a Ed. Infantil i Ed. Primària - Ús de les llengües oficials amb alumnes NESE 4- MARC LEGISLATIU ................................................................................................................................ 17
 • 3. Codi de centre: 07002968 INTRODUCCIÓ La Llei de Normalització Lingüística estableix que la llengua catalana és la pròpia de les Illes Balears, i tothom té el dret de conèixer-la i d’usar-la. Aquesta llei té com a objectiu assegurar el coneixement i l’ús progressiu del català com a llengua vehicular en l’àmbit de l’ensenyament. El projecte lingüístic és el document de gestió que planifica i concreta els objectius i les estratègies respecte a la normalització lingüística del centre/aula per tal de garantir la competència plena en l’ús social de la llengua catalana. Així mateix, el projecte lingüístic de centre assegura el domini eficaç de la llengua catalana i de la llengua castellana. Per tant, el projecte lingüístic ha de planificar l’organització i la gestió de l’estat i de l’ús de les llengües en el centre/aula i el tractament curricular. Ha de ser una part fonamental del projecte educatiu de centre. I, així, garantir la competència en tots els àmbits de la llengua catalana i castellana. El PLC té com a objectiu fonamental aconseguir que l’alumnat acabi l’etapa d’educació primària amb una competència lingüística bàsica en les dues llengües cooficials de la nostra comunitat, tant a nivell oral com a nivell escrit.
 • 4. Codi de centre: 07002968 1.CARACTERÍSTIQUES SOCIOLINGÜÍSTIQUES DEL CENTRE • CONTEXT I ENTORN ESCOLAR El CEIP Son Canals està ubicat al carrer Bisbe Cabanelles 25, al barri de Son Canals, de què rep el nom, al municipi de Palma, a l’illa de Mallorca. El Barri de Son Canals està situat a l’eixample de la ciutat, de petites dimensions (18 hectàrees), amb una població de 5.728 persones i una densitat de 317. Delimitat pels barris de La Soledat, Son Gotleu, Els hostalets, Marquès de Fontsanta i de Pere Garau. Segons l’Observatori Municipal de l’Ajuntament de Palma, l’evolució de la població empadronada al barri ha incrementat en els darrers 10 anys un 15%, on el 73% de la població és nascuda a Espanya i el 27% a l’estranger, amb major presència de nacionalitat llatinoamericana, africana i asiàtica. Els països que representen la meitat de la població estrangera al barri són: Bulgària, Marroc, Equador, Nigèria, Romania, Bolívia i la Xina. La tendència en els darrers anys és l’augment de la població immigrant i el trasllat cap a altres barris dels residents amb arrels familiars a Son Canals. Aquesta tendència es pot observar a l’activitat comercial, on molts de petits comerços familiars han tancat i s’han oberts d’altres de propietat estrangera, sobretot xinesa.
 • 5. Codi de centre: 07002968 El nostre centre es troba proper al Mercat Municipal de Pere Garau, molt popular entre els habitants de Palma, que s’ha convertit en centre de l’activitat social i comercial de la zona. És un barri que té transport públic, petites zones verdes, un ambulatori , una oficina municipal i de correus. • ALUMNAT. ENTORN FAMILIAR - Al nostre centre s’imparteixen les etapes d’educació infantil i primària. - Quasi el 50% del total del nostre alumnat és de nacionalitat estrangera, però ens trobam amb la situació que molts dels alumnat matriculats que posseeixen la nacionalitat espanyola provenen de famílies d’origen estranger, on la llengua materna, cultura i costums són diferents a les nostres, amb les mancances i dificultats que això implica. - En els darrers anys la població escolar d’origen estranger ha augmentat. - La major part dels alumnes estrangers matriculats són de famílies d’origen magrebí, nigerià i xinès. Aquestes llengües no són d’arrel llatina o romànica, fet que dificultat l’adquisició de les dues llengües oficials de la nostra comunitat. - Les famílies nouvingudes que tenen com a llengua materna una llengua diferent de la catalana, en arribar adopten com a llengua de comunicació la llengua castellana. - És una realitat que la majoria del nostre alumnat desconeix la major part de tradicions, costums i cultura balears. L’únic àmbit on tenen contacte amb la llengua catalana és al centre escolar.
 • 6. Codi de centre: 07002968 - Constatam que, normalment, quan al nucli familiar un dels progenitors parla la llengua catalana i l’altre la castellana, la llengua utilitzada per la família és la castellana. - El nombre d’alumnes que tenen la llengua catalana com a llengua materna o de comunicació familiar és molt reduït. - Quan hi ha un contacte entre parlants de llengua castellana i catalana, la llengua catalana és abandonada per passar a utilitzar el castellà (giren la llengua). Els alumnes catalanoparlants parlen castellà amb els companys castellanoparlants en el context escolar. - El nivell socioeconòmic de la majoria de les nostres famílies és mitjà-baix, fet que dificulta la seva implicació en la vida escolar. Amb la crisi econòmica dels darrers anys han augmentat el nombre de famílies que reben suport de serveis socials, tenen dificultats per comprar el material escolar o sol·liciten ajudes per a l’estudi. Aquest entorn poc favorable es tradueix en una manca de motivació d’alguns alumnes envers els estudis i l’escola. • PERSONAL DOCENT I NO DOCENT Professorat del centre Tot el professorat actual del centre coneix les dues llengües oficials i en fa ús en el desenvolupament de la seva tasca docent. La totalitat de la plantilla del centre està habilitada i capacitada per a l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació infantil i primària. Actualment, el centre té en plantilla una plaça definitiva de mestra especialista en llengua estrangera anglesa, ocupada amb caràcter definitiu per la titular. Personal contractat pel Bisbat La mestra de religió catòlica assignada al centre està habilitada i capacitada per a l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació infantil i primària. Desenvolupa la seva tasca docent i es comunica en llengua catalana.
 • 7. Codi de centre: 07002968 Personal de l’EOEP Contam amb la presència de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica assignat a la nostra zona escolar. Aquest equip està format per l’orientadora i la figura del PTSC, ambdós coneixen les dues llengües oficials i en fa ús en el desenvolupament de la seva tasca, i estan en possessió de l’habilitació del nivell C en llengua catalana exigida al personal docent. Monitors i monitores d’activitats extraescolars Les activitats extraescolars que ofereix el centre i organitza l’APIMA i l’IME es fan principalment en llengua castellana. No existeix cap normativa que contempli l’exigència d’una titulació ni habilitació en llengua catalana. El caràcter voluntari i no reglat d’aquestes activitats impedeix l’exigència de l’obligatorietat de fer-les en català, des del centre i des del l’equip directiu se’ls informa de la conveniència de l’ús del català en el desenvolupament de les esmentades activitats, i s’apel·la a la bona predisposició i voluntat per la seva part. Cal remarcar que per a la correcta realització en llengua catalana d’aquestes activitats, el personal no docent ha de tenir uns coneixements suficients de la llengua catalana per a poder expressar-se i entendre-la i/o tenir el català com a llengua materna. Personal docent de programes i plans d’altres institucions Els programes i activitats que imparteixen altres institucions al nostre centre, en horari d’horabaixa compten amb personal específic. Aquest personal docent encarregats d’aquests plans i programes específics disposen de l’habilitació i capacitació per a l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació infantil i primària. Personal de Serveis, menjador i escola matinera Qualsevol persona adulta o nin/a es pot dirigir a ells en català sense que això impliqui cap entrebanc per comunicar-se.
 • 8. Codi de centre: 07002968 2. EL CATALÀ, LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE: ÚS I DECISIONS PRESES Després d’analitzar la realitat del centre, l’entorn i la població, podem constatar i afirmar que la llengua catalana està en minoria, en comparació a la castellana, en els diferents àmbits del nostre entorn social. L’escola és l’únic entorn on la llengua catalana és percebuda com a llengua vehicular i llengua d’ús normalitzat. És fonamental que des de l’escola s’intenti equilibrar la situació d’inferioritat i desigualtat en què es troba la llengua catalana davant la castellana en molts àmbits d’ús. • ÀMBIT PEDAGÒGIC L’adquisició d’una segona llengua que no és la materna resulta més fàcil i exitosa a les primeres edats, és per això que consideram que l’aprenentatge a l’educació infantil s’ha de fer en català. La pràctica quotidiana i els anys d’experiència docent demostren que l’alumnat que comença la seva escolarització en llengua catalana tenen manco dificultats per aprendre-la i perfeccionar-la al llarg de les següents etapes educatives, ja que ho fan de forma natural i espontània. Consideram que l’ensenyament en llengua catalana actua com a eina compensatòria i d’igualtat d’oportunitats, ja que oferim als nostres alumnes nouvinguts la possibilitat d’adquirir el català com a llengua d’ús i comunicació habitual. L’ensenyament i aprenentatge en llengua catalana afavoreix que, en acabar l’etapa obligatòria d’educació primària, els alumnes adquireixin les competències lingüístiques bàsiques en les dues llengües oficials de les Illes Balears. La percepció de la llengua catalana com a llengua de referència i mitjà d’integració és una tasca per part de tota la comunitat educativa. Esdevé un recurs per a integrar a l’infant i a la seva família en les tradicions i cultura pròpies de la nostra comunitat, creant així la necessitat i importància d’aprendre i entendre-la.
 • 9. Codi de centre: 07002968 Per tot això, el centre considera que la llengua catalana ha de ser la llengua vehicular de comunicació a l’escola, fomentant el seu ús normalitzat entre els alumnes, famílies i mestres. • ÀMBIT FAMILIAR Reunions de pares i mares d’alumnes - En gran grup: la llengua emprada pels docents serà la catalana. Si algun pare o mare demana que la reunió es faci en una altra llengua diferent a la catalana se’l convidarà a quedar a la reunió i la mestra es comprometrà a explicar-li aquells aspectes que no hagi entès en finalitzar aquesta. Si la majoria de pares/mares demanen que la reunió es faci en una altra llengua que no sigui la catalana, la mestra optarà per fer-la en la llengua oficial que trobi més adient. - Reunions individuals amb les famílies: es farà ús de la llengua catalana, sempre que els pares ho entenguin i no manifestin el contrari. Les comunicacions particulars - Via agenda de l’alumne: es faran en llengua catalana, sempre i quan la família receptora entengui el missatge. Si la mestra sap que la família de l’alumne no entén el català, es comunicarà en una altra llengua que entenguin. - Via SMS o correu electrònic: la mestra optarà per escriure el missatge en la llengua més adient per tal d’assegurar la comprensió de la informació que es vol transmetre. Les comunicacions de caràcter general que es fan mitjançant circulars seran redactades en les dues llengües oficials. El centre animarà els pares a la participació en els diferents programes que ofereixin altres administracions per conèixer i aprendre la llengua catalana. • ÀMBIT PERSONAL DOCENT
 • 10. Codi de centre: 07002968 Tot el personal docent del centre es dirigirà a l’alumnat, en primera opció, en llengua catalana, ja que és la llengua vehicular, de comunicació i d’aprenentatge a l’àmbit escolar, a excepció dels moments i circumstàncies en què l’activitat precisi l’ús d’una altra llengua. La mestra de llengua anglesa es podrà dirigir a l’alumnat en català o en anglès, si així ho troba oportú. Cal dir que ella és el referent i model lingüístic en aquesta llengua estrangera. El professorat del centre ha de tenir cura en tot moment de la qualitat i adequació de la llengua emprada, per tal de ser-ne model d’ús per a la resta de la comunitat educativa. Les llengües que es podran fer servir a tot tipus de reunions de l’equip docent seran les oficials al nostre territori. • ÀMBIT ADMINISTRATIU Les actuacions administratives de règim interior del centre es faran en català. Entenem per actuacions administratives tots els documents generats per a la correcta organització i funcionament del centre, com són les actes, comunicats, horaris, impresos, qualificacions, informes interns, retolació, documents referents a la gestió econòmica. Les actuacions administratives de règim exterior del centre es faran per defecte en català. Aquelles actuacions sol·licitades pel públic es faran en català sempre que el sol·licitant no especifiqui el contrari. Les relacions administratives del centre amb els diversos ens públics de caire local i autonòmic es realitzaran en català, així com la relació amb l’APIMA del centre. La sol·licitud o participació en programes específics d’àmbit nacional o internacional es realitzaran en la llengua establerta com a eina de comunicació entre tots els participants. Plana web i bloc del centre La seva estructura, apartats i informació general seran en llengua catalana, així com les entrades referents a les actuacions, tasques, sortides i altres esdeveniments lúdics i festius desenvolupats dins i fora del centre.
 • 11. Codi de centre: 07002968 Les publicacions i entrades dels projectes i activitats referents a les competències lingüístiques en llengua castellana i anglesa, es realitzaran en la seva llengua de referència i, si és necessari, també en llengua catalana. Les publicacions informatives d’especial interès pels pares i pel correcte funcionament i organització del centre es faran en les dues llengües oficials de la nostra comunitat. • ÀMBIT ORGANITZATIU Alumnes nouvinguts Quan s’incorpora un nou alumne als cursos d’educació infantil que no entén la llengua catalana ens adreçarem a ell en llengua catalana, fent ús de missatges curts i senzills, amb suports visuals i gestuals per a què entengui el missatge principal. Cal recordar que en aquesta etapa educativa fem servir la immersió lingüística en català, com a eina d’integració i adaptació al nou ambient escolar. Si l’alumne s’incorpora a un curs de l’etapa de primària, la llengua principal de comunicació serà la catalana, també farem servir suports visuals i gestuals per a què comprengui els missatges, que han de ser curts i senzills. Per facilitar la interacció i la integració també podrem fer servir una llengua diferent a la catalana, però nomes en ocasions puntuals on es prioritza la comprensió comunicativa. S’aplicarà el Pla d’Acolliment del centre i les actuacions especificades a les instruccions de principi de curs per a l’organització i funcionament dels centres públics d’educació infantil i primària de la Conselleria d’Educació, que fan referència als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu per Incorporació Tardana al nostre sistema educatiu. Esdeveniments lúdics i festius a nivell de centre El programa d’actuacions, així com la seva presentació, desenvolupament i cloenda es duran a terme en llengua catalana. El centre vetllarà per a que al programa s’incloguin actuacions en llengua catalana, sense que això impliqui l’exclusió d’altres llengües.
 • 12. Codi de centre: 07002968 • ÀMBIT DE RECURSOS I MATERIALS Equipament d’aules El material de les aules ha de ser en llengua catalana, els llibres de text i quadernets que es fan servir, llevat dels corresponent a les competències lingüístiques en llengua castellana i anglesa, també hauran de ser en català. Segons l’artícle 23 del Decret 92/1997 de Mínims, els projectes editorials (llibres de text) han de respectar les modalitats insulars de la llengua catalana. En cas de no fer ús de llibres i quadernets de text, el material en paper que es faci servir serà en llengua catalana. S’ha de procurar comprar, sempre que sigui possible, els jocs i la resta de materials en llengua catalana. Biblioteca de centre A la biblioteca del centre trobam gran varietat de llibres en llengües diverses. És important que el fons en llengua catalana estigui ben abastit i vetllar per a què sigui accessible. Quan s’augmenti el fons de la biblioteca es tendrà cura que al manco la meitat dels nous llibres adquirits siguin en català. Les diferents actuacions emmarcades i desenvolupades al projecte de Biblioteca escolar es realitzaran prioritàriament en la llengua vehicular del centre. Pla lector Les actuacions dutes a terme per les tutories i que es contemplen al pla lector del centre es faran de forma equitativa en les dues llengües oficials de la nostra comunitat. Recursos digitals Amb la implantació de l’ús de les PDI al procés d’E-A, els recursos i continguts multimèdia han augmentat i adquirit un gran valor i pes en la pràctica docent diària. Els llibres multimèdies proporcionats per les editorials seran en la mateixa llengua que els proporcionats en format de paper. Quan s’adquireixi nou programari informàtic es procurarà que inclogui la possibilitat de triar l’ idioma en català. Respecte a altres recursos i continguts multimèdia (jocs interactius, contes, pel·lícules, programes, documentals...) que tenim a l’abast de forma gratuïta, sempre que sigui possible, seran en llengua catalana.
 • 13. Codi de centre: 07002968 3.METODOLOGIA • LA LLENGUA CATALANA A ED. INFANTIL A l’etapa d’educació infantil la llengua d’aprenentatge i comunicació serà la llengua catalana. Totes les àrees seran treballades de forma globalitzada i competencial emprant el català com a llengua vehicular. La introducció a la lectoescriptura es treballarà en llengua catalana. L’escola serà un dels espais on l’alumne adquireix els costums, tradicions i llengua propis de la nostra cultura, que hi seran presents a l’hora de desenvolupar l’estimació a la nostra terra i el sentiment de pertinença i integració en el nostre entorn immediat. • LA LLENGUA CATALANA A L’ED. PRIMÀRIA A l’educació primària la llengua vehicular i d’aprenentatge continuarà essent el català. Totes les àrees seran treballades de forma globalitzada emprant el català com a llengua vehicular, excepte les competències lingüístiques en llengua castellana i anglesa que es desenvoluparan en la seva llengua de referència. El continguts i estructures lingüístiques comuns, així com l’adquisició del procés lector i escriptor, es programaran conjuntament i es concretaran a través de cada competència lingüística (catalana i castellana). El català serà la llengua que s’utilitzarà per iniciar el procés lector i escriptor, una vegada assolits serviran de bastida per a l’adquisició del procés lectoescriptor en altres llengües, evitant així interferències lingüístiques. • LA LLENGUA CASTELLANA A ED. INFANTIL
 • 14. Codi de centre: 07002968 Els àmbits d’ús de la llengua castellana a l’etapa d’ed. Infantil seran molt contextualitzats i associats a activitats puntuals (projectes, contes, sortides, pel·lícules, etc). Consideram que al nostre centre, en general o majoritàriament, els alumnes que cursen aquesta etapa estan en contacte amb aquesta llengua al seu ambient més proper (familiar, entorn social, mitjans de comunicació), facilitant així la seva adquisició de forma natural. • LA LLENGUA CASTELLANA A L’ED. PRIMÀRIA Atès que s’han de treballar continguts i estructures lingüístiques comuns, igual que l’adquisició del procés lector i escriptor, a ambdues llengües oficials, la programació de llengua castellana ha d’anar lligada a la catalana pel que fa referència als continguts i metodologia seleccionats per dur-lo a terme de forma paral·lela. La distribució horària per setmana a cada curs d’aquesta etapa ve indicada per la normativa vigent. • LA LLENGUA ESTRANGERA ANGLESA A L’ED. INFANTIL I PRIMÀRIA Als tres cursos de l’etapa d’educació infantil s’imparteixen les hores setmanals de la competència lingüística en llengua anglesa establertes per la normativa vigent. Tot i això, des del centre apostam per la importància de l’aprenentatge d’aquesta àrea a les primeres edats, i quan els recursos personals de què disposa l’escola ho permetin, valoram positivament l’augment d’aquestes sessions, com també, si és possible, la impartició d’una àrea no lingüística en llengua anglesa. Les sessions de i en llengua anglesa a l’etapa d’infantil tendran com a primer objectiu establir un primer contacte de l’infant amb aquesta llengua, no es tractaran, en cap moment, de sessions dirigides a aprenentatges tancats, sinó exclusivament a iniciar un primer contacte oral i lúdic envers la llengua anglesa. Les sessions de i en llengua anglesa a l’etapa d’educació infantil es duran a terme per un mestre/a especialista en aquesta llengua, però el centre prioritzarà els mestres que tenguin les dues especialitats, la de llengua anglesa i la d’educació infantil.
 • 15. Codi de centre: 07002968 Al primer cicle de l’etapa d’educació primària es centrarà en la vessant comprensiva de la competència lingüística, mitjançant una metodologia oral, globalitzada, lúdica i engrescadora. Al segon i tercer cicle s’introduirà i valorarà la comprensió i expressió escrita en el procés d’e-a, sense oblidar la importància de la competència comunicativa. Els mestres de llengua anglesa han de dissenyar una programació didàctica general d’aquesta competència lingüística, que haurà de ser consensuada amb els tutors de cada cicle-curs. Des del centre es fomentarà la participació en els diferents projectes i programes dirigits a augmentar i millorar aquesta competència lingüística en llengua estrangera anglesa. • ÚS DE LES LLENGÜES OFICIALS AMB ALUMNES NESE Atenent al principi d’inclusió educativa, quan treballam amb alumnes que presentin necessitats específiques de suport educatiu la llengua utilitzada, normalment, serà aquella que es fa servir per part del grup de referència a cada àrea. No obstant això, quan l’alumne nese presenti unes necessitats i característiques educatives que indiquin més adient l’aprenentatge en una altra llengua oficial es podrà fer servir, previ acord de la tutora, equip de suport i equip d’orientació educativa. Aquesta opció quedarà reflectida al DIAC de l’alumne/a.
 • 16. Codi de centre: 07002968 4.MARC LEGISLATIU • LLEI 3/1986, DE 29 D’ABRIL. DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES ILLES BALEARES. • BOIB 17/07/1997: Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en els centres docents no universitaris de les illes Balears. • BOIB 26/05/1998: Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de dia 12 de maig de 1998, per la qual es regulen els usos de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, com a llengua d’ensenyament en els centres docents no universitaris de les illes Balears.