Com treballam?

3,240 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Com treballam?

 1. 1. CP SANTA GERTRUDIS REUNIÓ INFORMATIVA INICI DE CURS CURS 2008/09
 2. 2. BENVINGUTS A L’ ESCOLA DE SANTA GERTRUDIS
 3. 3. <ul><li>QUÈ VOLEM COM ESCOLA? </li></ul>
 4. 4. FOMENTAR UN CLIMA DE BENESTAR A TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA POTENCIAR UNA ESCOLA OBERTA A LES FAMÍLIES I L’ ENTORN POTENCIAR LA DIVERSITAT POTENCIAR UNA GESTIÓ DEMOCRÀTICA DEL CENTRE OFERIR DIFERENTS VIVÈNCIES D’ APRENENTGATGE FOMENTAR LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT PROJECTES TALLERS RACONS SORTIDES I FESTES
 5. 5. <ul><li>QUÈ APRENEM? </li></ul>
 6. 6. APRENEM ….. A APRENDRE A SER CRÍTICS A SER AUTÒNOMS A SER RESPECTUOSOS AMB … UN MATEIX I ELS ALTRES L’ENTORN CONTINGUTS DE LES ÀREES (MATES, LLENGÜES,…) A COMUNICAR-NOS A EMPATITZAR A ORGANITZAR …
 7. 7. <ul><li>COM APRENEM? </li></ul>
 8. 8. CONTINGUTS DE LES ÀREES (MEDI, LLENGÜES, MATES …) RACONS I TALLERS PROJECTES DE TREBALL CELEBRACIONS I SORTIDES TREBALL D’ AULA ALTRES ACTIVITATS
 9. 9. ÉS UNA INVESTIGACIÓ CONSENSUADA ENTRE TOTS, SOBRE ASPECTES DE LA REALITAT ACTUAL ELS ALUMNES PARTICIPEN DE LA INVESTIGACIÓ SENT CONSCIENTS DEL SEU PROCÉS D’ APRENENTATGE ELS PROJECTES AJUDEN A ADQUIRIR LES EINES NECESSÀRIES PER APRENDRE. PROJECTES DE TREBALL
 10. 10. REFLEXIONAR INVESTIGAR COMUNICAR DECIDIR EXPERIMENTAR
 11. 11. SÓN UN ESPAI D’ ACTIVITAT QUE TRIEN ELS ALUMNES POTENCIEN L’ APRENENTATGE EN PETIT GRUP EL MESTRE ACTUA COM A MEDIADOR ,PROVOCADOR RACONS I TALLERS POTENCIA L’ AUTONOMIA DE L’ ALUMNE.
 12. 12. EXPRESSIÓ CÀLCUL REPRESENTACIÓ OBSERVACIÓ MESURA
 13. 13. ALTRES ACTIVITATS FILOSOFIA 3/18
 14. 14. NATACIÓ PSICOMOTRICITAT
 15. 15. CELEBRACIONS SORTIDES
 16. 16. DIADA ESPORTIVA DIADA INTERCULTURAL
 17. 17. COM PARTICIPEN LES FAMÍLIES ?
 18. 18. ENTREVISTES INDIVIDUALS AMB ELS TUTORS/ES REUNIONS LLIURAMENT D’ INFORMES COMUNICACIÓ AMB ELS TUTORS/ES AMPA COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS PROJECTES SORTIDES FESTES
 19. 19. COM ENS ORGANITZEM?
 20. 20. ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS Director CONSELL ESCOLAR Cap d’Estudis Secretari COL·LEGIATS CLAUSTRE DE PROFESSORS EQUIP DIRECTIU Equip directiu 5 mestres 4 pare/mares 1 alumne 1 representant de l’APIMA 1 representant Ajuntament tutors coordinadors especialistes Equip directiu QUI GESTIONA EL CENTRE?
 21. 21. CLAUSTRE DE MESTRES EDUCACIÓ INFANTIL EL CLAUSTRE S’ ORGANITZA EN QUATRE CICLES: Primer cicle Segon cicle Tercer Cicle EDUCACIÓ PRIMÀRIA 3 ANYS 4 ANYS 5 ANYS Primer Segon Tercer Quart Cinquè Sisè
 22. 22. ESPECIALISTES: ANGLÈS MÚSICA E. FÍSICA EQUIP DE SUPORT PEDAGOGIA TERAPÈUTICA (PT) AUDICIÓ I LLENGUATGE (AL) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (AD) AUXILIAT TÈCNIC EDUCATIU (ATE) I INTÈRPRET DE LLENGUATGE DE SIGNES (ILS) EQUIP D’ ORIENTACIÓ EDUCATIVA I PEDAGÒGICA (EOEP)
 23. 23. QUINS DOCUMENTS TENIM AL CENTRE ?
 24. 24. AUTONOMIA PEDAGÒGICA ELS CENTRES DISPOSEM D’AUTONOMIA PER DEFINIR EL MODEL DE GESTIÓ ORGANITZATIVA I PEDAGÒGICA, QUE HAURÀ DE CONCRETAR-SE MITJANÇANT ELS SEGÜENTS DOCUMENTS: PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE PROJECTE CURRICULAR D’ ETAPA <ul><li>qui som? </li></ul><ul><li>on som? </li></ul><ul><li>què pretenem? </li></ul><ul><li>com ens organitzem? </li></ul><ul><li>què s’ha d’ensenyar? </li></ul><ul><li>quan s’ha d’ensenyar? </li></ul><ul><li>com s’ha d’ensenyar? </li></ul><ul><li>què s’ha d’avaluar? </li></ul><ul><li>- quan s’ha d’avaluar? </li></ul><ul><li>- com s’ha d’avaluar? </li></ul>
 25. 25. DOCUMENTS DE CENTRE PLA D’ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT PLA DE CONVIVÈNCIA PROJECTE LINGÜÍSTIC PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE PROJECTE CURRICULAR D’ ETAPA OBJECTIUS CONTINGUTS METODOLOGIA AVALUACIÓ REGLAMENT D’ ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
 26. 26. QUINS SERVEIS OFEREIX EL CENTRE ?
 27. 27. ESCOLA MATINERA DE 8:00 A 9:OO HORES MENJADOR ESCOLAR DE 14:00 A 16:00 HORES TRANSPORT ESCOLAR A LES 14:00 HORES , ALUMNES PRIMÀRIA
 28. 28. PERÍODE D’ADAPTACIÓ A EDUCACIÓ INFANTIL
 29. 29. PER QUÈ EL FEIM? <ul><li>Per què el boix/a ha d’aprendre a conviure en un entorn diferent al que ha viscut fins al moment, nous amics i amigues, nous espais, ha de compartir coses, joguines,... </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Pretenem permetre a l’infant que la seva entrada a l’escola sigui de manera gradual, adaptant-se poc a poc a la nova situació. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Cada infant respondrà de manera diferent i dependrà de la seva manera de ser i de les circumstàncies que condicionen aquest procés. </li></ul>
 32. 32. Gràcies per la vostra col·laboració

×