Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
  Konfliktet janë pjesë përbërëse e              marrëdhënieve              ndërnjerëzore, m...
  konflikti kuptohet si  diçka që i rrezikon  marrëdhëniet  e mira ndërnjerëzore
qasje KONSTRUKTIVE dhe DESTRUKTIVE     Konfliktet nuk janë    negative për nga vetë      natyra e tyre -  ...
qasje DESTRUKTIVE    tendosje        mungesë e               informataveluftë          ...
qasje KONSTRUKTIVE  bashkëpunim        shkëmbim i               informataveqëndrimmiqësor    ...
PËR TË PASUR KONFLIKT DUHET:1. të ketë dy ose më shumë palë në konflikt  2. palët të kenë sjellje konfliktore  3. palët...
PALËT NË KONFLIKT: midis individësh (inter-personale)       konflikte midis grupeve (inter-grupore)       ...
INTERESA TË KUNDËRT:-- brenga të shprehura dhe të pashprehura, nevoja,  dëshirat dhe frika që vjen nga ndërveprimi   ...
SJELLJE KONFLIKTORE - moskokçarje- papajtueshmëri   - fjalosje  - sabotim   - fyerje   - rrahje    - luftë
Derisa zgjat konflikti...... secili veprim destruktiv i njërës palë shkakton reaksion adekuat te pala tjetër
Burime të konflikteve:- shkaqe për paraqitjen e konflikteve
Burime të konflikteve (1): resurse të kufizuara             - kohë   - të holla            - pr...
Burime të konflikteve (2): nevoja themelore të papërmbushura    - biologjike  (fiziologjike)          - ps...
Burime të konflikteve(3): vlera të ndryshme       - bindje,        prioritete,        norma
Reagime në situata konflikti:largimi     kundërvënia         komunikimi
"Nuk mund më ta toleroj këtë vonesën {to             Tatkoto e revoltiran zatoa         tënde. Prej t...
Pasojat e konflikteve:    NEGATIVE:  - ndjenja të lënduara- marrëdhënie të keqësuara     POZITIVE:  - ndjenja kë...
Pasoja nga reagimet:       KOMUNIKIMI:        -- pozitive       KUNDËRVËNIA:        -- negative...
01_poim-izvori-reakcii_alb
01_poim-izvori-reakcii_alb
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

01_poim-izvori-reakcii_alb

365 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

01_poim-izvori-reakcii_alb

 1. 1.  Konfliktet janë pjesë përbërëse e marrëdhënieve ndërnjerëzore, madje edhe e marrëdhënieve midis individësh shumë të rëndësishëm për njëri- tjetrin Konfliktet lindin prej vogëlsirash të parëndësishme, por edhe për çështje shumë serioze, siç janë përleshjet ndëretnike, ndërracore dhe ndërkombëtare
 2. 2.  konflikti kuptohet si diçka që i rrezikon marrëdhëniet e mira ndërnjerëzore
 3. 3. qasje KONSTRUKTIVE dhe DESTRUKTIVE Konfliktet nuk janë negative për nga vetë natyra e tyre - varësisht nga qasja jonë, ato mund të jenë pozitive ose negative
 4. 4. qasje DESTRUKTIVE tendosje mungesë e informataveluftë mosbesim dhunë armiqësi
 5. 5. qasje KONSTRUKTIVE bashkëpunim shkëmbim i informataveqëndrimmiqësor përparim besim kreativitet
 6. 6. PËR TË PASUR KONFLIKT DUHET:1. të ketë dy ose më shumë palë në konflikt 2. palët të kenë sjellje konfliktore 3. palët të kenë interesa të kundërta Unë kam të drejtë. Ajo tërë kohën kërkon sende të pamundshme. Të gjithëve u thotë se unë jam fajtori, e unë vetëm dua që gjithëçka të jetë siç duhet.
 7. 7. PALËT NË KONFLIKT: midis individësh (inter-personale)  konflikte midis grupeve (inter-grupore)  konflikte në grupe (intra-grupore)
 8. 8. INTERESA TË KUNDËRT:-- brenga të shprehura dhe të pashprehura, nevoja, dëshirat dhe frika që vjen nga ndërveprimi midis palëve në konflikt
 9. 9. SJELLJE KONFLIKTORE - moskokçarje- papajtueshmëri - fjalosje - sabotim - fyerje - rrahje - luftë
 10. 10. Derisa zgjat konflikti...... secili veprim destruktiv i njërës palë shkakton reaksion adekuat te pala tjetër
 11. 11. Burime të konflikteve:- shkaqe për paraqitjen e konflikteve
 12. 12. Burime të konflikteve (1): resurse të kufizuara - kohë - të holla - pronë
 13. 13. Burime të konflikteve (2): nevoja themelore të papërmbushura - biologjike (fiziologjike) - psikologjike
 14. 14. Burime të konflikteve(3): vlera të ndryshme - bindje, prioritete, norma
 15. 15. Reagime në situata konflikti:largimi kundërvënia komunikimi
 16. 16. "Nuk mund më ta toleroj këtë vonesën {to Tatkoto e revoltiran zatoa tënde. Prej tash e ne se vratila na vreme: }erkata tutje, ska më dalje në mbrëmje." Pa fjalë tërhiqet në dhomë. "Nuk mundesh të ma ndalosh të dalurit. Të gjitha shoqet e mija dalin, do të dal edhe unë." "Më fal që u vonova. Do të doja të ta tregoja shkakun, a do ta kishja shumë rëndë të mos dal pasi që dëshiroj të shoqërohem me shoqet."
 17. 17. Pasojat e konflikteve: NEGATIVE: - ndjenja të lënduara- marrëdhënie të keqësuara POZITIVE: - ndjenja kënaqësie - marrëdhënie të përmirësuara
 18. 18. Pasoja nga reagimet: KOMUNIKIMI: -- pozitive KUNDËRVËNIA: -- negative LARGIMI: -- pozitive – shtyrje e përkohëshme-- negative – shtyrje për një kohë të gjatë

×