Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

04_Посредување

425 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

04_Посредување

  1. 1. POSREDNIKOT: ARBITRATOROT:Im ovozmo`уva na stra- Go prezema vlijanietonite da go kontroliraat procesot vrz procesot i ishodot.i ishodot.Sozdava atmosfera Go nametnuva reшenietosamite strani da dojdat spored sopstvena procenado reшenieto. na toa шto e pravedno.Dejstvuva kako neutralna ^esto e prinuden/аtreta strana (ne zazema da zastane pove}estrani). na ednata strana.Ne iska`uva svoe mislewe Dava svoe misleweza spornite praшawa vo za konfliktnata situacija ikonfliktot. presuduva.
  2. 2. POSREDNIKOT: ARBITRATOROT:Nema mo} da gi natera Predlaga merki istranite da se dr`at mo`e da gi kazni stranite zado zacrtanite aktivnosti. preze- menite aktivnosti. Se vklu~uva vo proces kojSe vklu~uva vo razre- na stranite im nametnuvaшuvawe na konfliktot po razreшu-barawe na stranite. vawe na konfliktot.

×