Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xinesos

3,740 views

Published on

El foment de la llengua en el col·lectiu de persones xineses. Una experiència del CPNL

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Xinesos

 1. 1. El foment de la llengua en el col·lectiu de persones xineses. Una experiència del CPNL Dades de la comunicació presentada a Convit, primer Congrés de Serveis Lingüístics de Parla Catalana. Girona 16 i 17 de juliol de 2009
 2. 2. Gràfic 1. Nats a la Xina, a diverses ciutats de Catalunya l’any 2008 Font: Idescat
 3. 3. Gràfic 2. Percentatge de nats a la Xina respecte als nats a l’estranger. Catalunya 2008 Font: CPNL amb dades de l’Idescat
 4. 4. D’on vénen? Zhejiang
 5. 5. Gràfic 3. Evolució del nombre d’inscripcions al CPNL. 1990-2008
 6. 6. S’ha diversificat la tipologia d’alumnat <ul><li>Actualment </li></ul><ul><ul><li>Alumnes no catalanoparlants (amb català passiu) </li></ul></ul><ul><ul><li>Alumnes no catalanoparlants de llengües romàniques </li></ul></ul><ul><ul><li>Alumnes no catalanoparlants de llengües no romàniques </li></ul></ul><ul><ul><li>Alumnes que coneixen l’alfabet llatí </li></ul></ul><ul><ul><li>Alumnes que no coneixen l’alfabet llatí </li></ul></ul><ul><ul><li>Alumnes catalanoparlants </li></ul></ul>Fa 20 anys <ul><ul><li>Alumnes no catalanoparlants (amb català passiu) (L2) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Alumnes catalanoparlants (L1) </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><ul><ul><li>Conclusions: pocs alumnes de determinats col·lectius específics, entre ells el xinès </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Necessitat de mirar més enllà dels estereotips. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Necessitat de conèixer més a fons el col·lectiu. La llengua com a principal escull per a l’arrelament. </li></ul></ul></ul>Plans pilot d’acolliment 2005
 8. 8. Noves estratègies <ul><ul><li>Eix principal: La persona dinamitzadora amb coneixements de llengua i cultura xinesa </li></ul></ul><ul><ul><li>Plans d’acolliment per al col·lectiu xinès </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Relació amb altres organismes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Visites als establiments </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Un nou servei: cursos específics per a xinesos </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Cursos de català per a xinesos <ul><li>Perfil del professorat </li></ul><ul><ul><li>Coneix les característiques de la llengua xinesa </li></ul></ul><ul><ul><li>En alguns casos coneix la llengua xinesa </li></ul></ul><ul><ul><li>Té molts recursos pedagògics </li></ul></ul><ul><li>Estratègies a l’aula </li></ul><ul><ul><li>Presència del dinamitzador a l’aula </li></ul></ul><ul><ul><li>Alternança de professorat </li></ul></ul>
 10. 10. Formació de formadors <ul><li>Seminari sobre llengua i cultura xinesa </li></ul><ul><ul><li>Característiques socials </li></ul></ul><ul><ul><li>Característiques de la llengua xinesa: sense flexió verbal, llengua tonal, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>estratègies del CPNL per treballar amb aquest col·lectiu dins i fora de l’aula </li></ul></ul><ul><li>Curs d’iniciació al xinès </li></ul><ul><li>Curs: I què en fem de saber les diferències entre les llengües dels alumnes i la llengua catalana? </li></ul>
 11. 11. Recursos
 12. 12. Dossiers
 13. 13. Dossiers
 14. 14. Gràfic 4. Evolució de la inscripció al CPNL de persones nascudes a Xina Font: CPNL
 15. 15. Gràfic 5. Inscripcions per agrupació de nivell. Curs 2007-2008 Font: CPNL
 16. 16. Actuacions <ul><li>Plans d’acolliment propis o participació en plans municipals, amb organització de cursos específics: Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Tarragona i Mataró </li></ul><ul><li>Cursos específics: Olot, Vic, Reus, Lleida </li></ul><ul><li>Visites: Esplugues, Sant Feliu de L. Sant Joan D. Sant Just D. Vallès Occidental, Terrassa, Cerdanyola, CNL Montserrat, CNL Alt Penedès-Garraf </li></ul>
 17. 17. Reptes <ul><li>Definició de les programacions: quantes hores de català per a xinesos? </li></ul><ul><li>Ensenyament comunicatiu per als xinesos? </li></ul><ul><li>Com fer el pas als cursos generals? </li></ul><ul><li>Dinamitzadors que sàpiguen xinès a diferents territoris </li></ul><ul><li>Com absorbir la demanda a partir de la Llei d’acollida </li></ul>
 18. 18. Noemí Ubach Codina [email_address] www.cpnl.cat Agraïments: Marta Jarque, Susanna Navarro, Carme Bové, Jordi Lleras, Albert Fabà

×