Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taller d'organtizació d'actes

693 views

Published on

Presentació bàsica per a l'organització d'actes, basada en documentació de Mercedes Piera.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Taller d'organtizació d'actes

  1. 1. Taller d’organització d’actes públics 16 de juny de 2008 Girona
  2. 2. Actes públics i imatge institucional <ul><li>Imatge institucional del CPNL i del CNL: </li></ul><ul><ul><li>Missatges orals i escrits </li></ul></ul><ul><ul><li>Expressions físiques: edifici, decoració </li></ul></ul><ul><ul><li>Productes i serveis </li></ul></ul><ul><ul><li>Accions: activitat, actes </li></ul></ul><ul><ul><li>La imatge del CPNL i del teu CNL depèn de tu </li></ul></ul>àrea de Comunicació ... però també i sobretot, la imatge del CPNL ets tu.
  3. 3. <ul><li>Què volem aconseguir? </li></ul><ul><li>Quin tipus d'acte volem? </li></ul><ul><li>On? </li></ul><ul><li>Sols o en col·laboració? </li></ul><ul><li>Qui volem que el presideixi? </li></ul><ul><li>A qui més volem convidar a la taula presidencial? </li></ul><ul><li>Quin públic hi preveiem? </li></ul><ul><li>De quin pressupost estem parlant? </li></ul>Primeres preguntes àrea de Comunicació
  4. 4. <ul><li>Planificació </li></ul><ul><li>Preparació </li></ul><ul><li>Delegació </li></ul><ul><li>Comprovació </li></ul><ul><li>Difusió </li></ul><ul><li>Coordinació </li></ul><ul><li>Hospitalitat </li></ul><ul><li>Estètica </li></ul><ul><li>Verificació </li></ul><ul><li>Coherència </li></ul>Factors d’èxit d’un acte públic 10 principis bàsics àrea de Comunicació
  5. 5. Planificació de l’acte <ul><li>Enfocament: </li></ul><ul><li>Organitzatiu </li></ul><ul><li>Protocol·lari </li></ul>àrea de Comunicació <ul><li>Fases: </li></ul><ul><li>Abans (projecte) </li></ul><ul><li>Durant (execució) </li></ul><ul><li>Després (tancament i valoració) </li></ul>
  6. 6. <ul><li>La llista de comprovació (Check-list): </li></ul><ul><li>Fitxa tècnica de l’acte </li></ul><ul><li>Abans: presidència, assistents, espai i protocol </li></ul><ul><li>Durant: atenció a la presidència, als altres assistents, </li></ul><ul><li>als mitjans de comunicació i a l’espai </li></ul><ul><li>Després: recollida, publicació, agraïments, recull de </li></ul><ul><li>premsa, control pressupostari i avaluació. </li></ul>àrea de Comunicació Instruments (I)
  7. 7. àrea de Comunicació Instruments (II) <ul><li>El full de protocol </li></ul><ul><li>Fitxa de l’acte: dades bàsiques i de difusió </li></ul><ul><li>Guió del protocol: </li></ul><ul><li>Assistents </li></ul><ul><li>Presidència i ordre de precedències </li></ul><ul><li>3 1 2 4 2 1 3 </li></ul><ul><li>Ordre d’intervencions </li></ul>
  8. 8. Moltes gràcies per la vostra atenció! Mercè Romagosa [email_address]

×