Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Motivació

5,645 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Motivació

 1. 1. La motivació Què és?Què genera ganes d’aprendre? Reunió de coordinadors 18 de maig de 2011
 2. 2. La motivació Què és? Què genera ganes d’aprendre?Desig + Actitud positiva + Esforç
 3. 3. La motivació Què és? Què genera ganes d’aprendre?Desig + Actitud positiva + Esforç Aconseguir els objectius proposats
 4. 4. Components de l’actitud Cognitius Desig intel·lecte / idees / pensaments / creencesAfectius Volitiuscor / emocions / conducta, tendènciasentiments / intenció en un context i unes Actitud Esforç circumstàncies positiva
 5. 5. Zoltán Dörnyei lamenta que no estingui en compte lamotivacióo els aspectes emocionals a lesprogramacions.
 6. 6. Factors afectius que obstaculitzen l’aprenentatge d’una L21- L’ansietat : amb l’enfocament comunicatiu creix el temor ola por quan s’ha de fer alguna acció en la llengua d’aprenentatge, caltrobar un entorn que doni seguretat emocional.2- La inhibició : clima d’inseguretat en si mateixos, que noels permeti atrevir-se a experimentar, cal trobar un entorn que doniseguretat emocional.3- La intraversió , que la por faci que els aprenents estanquin més, cal trobar un entorn que doni seguretat emocional.
 7. 7. Cal fomentar emocions positives a l’aula a) Autoestima b) MotivacióDesmotivació: absència de motivació o falta d’intenció per actuar1- Em sento incapaç de fer una tasca2- Aquesta tasca és massa difícil i no la podré fer bé3- Per molt bé que ho faci no em valoraran el meu esforç
 8. 8. Gardner i Lambert:motivació motivació integradorainstrumental (interessos socioculturals: fer(interessos pragmàtics: millorar la amics, etc.)feina, etc.)Dörnyeimotivació extrínseca: motivació intrínseca:motiven fonts externes motiven processos interns, personals, encara que no aportin conseqüències- per satisfer una demanada -sensació, ganes d’experimentarexterna plaer- per pressió -perquè m’he superat, he aconseguit- aporta un valor amb èxit una fita -viure sensacions agradables
 9. 9. Zoltán Dörnyei destaca el papermotivador del professorat:creences, actituds, conducta icompromís envers l’alumnat i elseu aprenentatge.
 10. 10. Factors que faciliten la motivació intrínseca:1- l’autonomia: -afavorir el poder d’elecció, per exemple el grau d’implicació en cada tasca, - explicar la importància d’una tasca perquè pugui aconseguir les seves metes personals - valorar el progrés de l’aprenent - proposar reptes que aportin èxit2- la competència: - reptes amb un nivell de dificultat adequat - retroalimentació: informació de diverses fonts sobre el progrés3- la relació: - suport personal i emocional - relació amb companys i professors - pertinença al grup, al col·lectiu
 11. 11. Estratègies per aconseguir un ensenyament motivador:1)Crear condicions bàsiques motivadores: 1) Conducta apropiada del professor 2) Bona atmosfera a l’aula 3) Cohesió de grup2)Generar motivació inicial: 1) Augmentar valors i actituds 2) Incrementar les expectatives d’èxit 3) Incrementar l’orientació de metes 4) Fer servir un material rellevant 5) Crear creences realistes del seu aprenentatge
 12. 12. 3) Mantenir i protegir la motivació: 1) Fer l’aprenentatge estimulant i divertit 2) Presentar tasques de forma motivadora (explicar la finalitat...) 3) Establir metes a curt termini 4) Protegir l’autoestima i la confiança dels alumnes 5) Fer que els alumnes tinguin una imatge social positiva 6) Promoure la cooperació 7) Fomentar l’autonomia; - donar-los opcions - delegar el paper del professor quan sigui possible - paper de professor-facilitador 8) Proporcionar estratègies automotivadores4) Finalitzar l’experiència de l’aprenentatge :autoavaluació positiva 1) Retroalimentació motivadora, comentaris positius que l’ajudin a millorarel seu aprenentatge
 13. 13. Bibliografia:1- Zoltan Dörnyei, Estratègies de motivació a l’aula de llengües, Editorial UOC2- L. Comajoan, C. Bernadó i N. Bastons, Anàlisi factorial dels motius d’aprenentatge del català com a llengua segona i relació amb el nivell, el temps d’estada, l’edat i el centre d’estudis de l’alumne. http://www.slideshare.net/Arnaucerda/motivacio-43- A. Mallart, Fonamentació i didàctica de la motivació a l’àmbit de les llengües, http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/viewFile/3940/39394- A. Ramajo, La importancia de la motivación en el proceso de adquisición de una lengua extrangera http://www.educacion.gob.es/redele/Biblioteca2009/Ramajo%20Cuesta, %20Ana/Memoria%20de%20Ana%20Ramajo.pdf
 14. 14. Carme BovéÀrea d’ActivitatsConsorci per a la Normalització Lingüística

×