Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011 any maragall_b2_b3_ activitats

461 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2011 any maragall_b2_b3_ activitats

  1. 1. Breu biografia per al professorJoan Maragall i GorinaVa néixer a Barcelona el 10 doctubre de 1860 i hi va morir el 20 de desembre de1911. És un poeta cabdal de la poesia modernista1 del canvi de segle XIX al XX.Va traduir Goethe, Nietzsche i Novalis i va introduir així a Catalunya una bona partde la poesia alemanya.En la seva poesia destaca el paisatgisme, la religió i les odes a Catalunya. Algunsdels seus poemes més coneguts són: “La Fageda d’en Jordà”, “La vaca cega”, “Laginesta”, “Vistes al mar”...1 El modernisme és el moviment cultural que té lloc a Catalunya a la fi del segleXIX i principis del XX (parent de l’Art Nouveau a França i el Modern Style aAnglaterra ), que es manifesta en l’art, l’arquitectura, la literatura...i que suposaun canvi pel que fa a les antigues concepcions culturals. Aquest moviments’oposava a la burgesia i pretenia canviar la societat per mitjà de l’art. Algunsnoms importants del modernisme: Miquel Llor, Prudenci Bertrana, Adrià Gual,Antoni Gaudí, Domènech i Muntaner, etc. Any Maragall - nivell Bàsic CNL de l’Hospitalet, 2011
  2. 2. Completa els buits amb la paraula que hi falta:LA FAGEDA D’EN JORDÀSaps on és la fageda den Jordà ?Si vas pels volts dOlot, amunt del pla,trobaràs un indret ---------- i profundcom mai cap més nhagis trobat al món:un verd com daigua endins, profund i ----------;el ---------- de la fageda den Jordà.El caminant, quan entra en aquest ----------,---------- a caminar-hi ----------;compta els seus ---------- en la gran quietudsatura, i no sent res, i està perdut.Li agafa un dolç oblit de tot lo mónen el ---------- daquell lloc profund,i no pensa en sortir o hi pensa en va:és pres de la fageda den Jordà,---------- del silenci i la verdor.Oh companyia! Oh deslliurant presó!Joan Maragall Any Maragall - nivell Bàsic CNL de l’Hospitalet, 2011
  3. 3. SolucióLA FAGEDA D’EN JORDÀSaps on és la fageda den Jordà ?Si vas pels volts dOlot, amunt del pla,trobaràs un indret verd i profundcom mai cap més nhagis trobat al món:un verd com daigua endins, profund i clar;el verd de la fageda den Jordà.El caminant, quan entra en aquest lloc,comença a caminar-hi a poc a poc;compta els seus passos en la gran quietudsatura, i no sent res, i està perdut.Li agafa un dolç oblit de tot lo mónen el silenci daquell lloc profund,i no pensa en sortir o hi pensa en va:és pres de la fageda den Jordà,presoner del silenci i la verdor.Oh companyia! Oh deslliurant presó!Joan Maragall Any Maragall - nivell Bàsic CNL de l’Hospitalet, 2011
  4. 4. Endreça aquests versos de “Vistes al mar”:El cel ben serèdun blau que enamoratorna el mar més blau,al migdia clar:entre els pins mel miro...que el mirar-les juntesDues coses hi hame fa el cor més gran:la verdor dels pins,la blavor del mar.Solució:El cel ben seràtorna el mar més blau,dun blau que enamoraal migdia clar:entre els pins mel miro...Dues coses hi haque el mirar-les juntesme fa el cor més gran:la verdor dels pins,la blavor del mar. Any Maragall - nivell Bàsic CNL de l’Hospitalet, 2011

×