Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pla anual 2010 11

4,523 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pla anual 2010 11

 1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA PLA ANUAL CURS 1. L’ESCOLA I LA ZER 2. ORGANIGRAMA 2010-2011 3. LES/ELS MESTRES 4. CONSELL ESCOLAR 5. L’AMIPA 6. ALUMNES I TUTORIES 7. CALENDARI GENERAL 8. HORARIS MESTRES ESPECIALISTES 9. HORARIS ALUMNES 10.OBJECTIUS GENERALS 11.PROJECTES I COORDINACIONS 12.TEMA DEL CURS, SORTIDES I ACTIVITATS 13.JOCS AL PATI 14.ESMORZARS 15.SERVEIS ESCOLARS: EL MENJADOR 16.ACTIVITATS EXTRA-ESCOLARS 17.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 18.EMERGÈNCIES/MEDICAMENTS 19.AGENDA 20.DEURES A CASA 21.AUTORITZACIONS: SORTIDES I DRETS D’IMATGE 22.BEQUES 23.MATERIAL ALUMNES 24.ACTITUDS I ORGANITZACIO 25.L’AVALUACIO 26.NOVETATS
 2. 2. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA A.M.P.A L’ESCOLA I LA ZER Presidenta: L’escola pública Mare de Déu de l’Esperança forma part de la zona educativa CarmeLa rural Molina Parellada formada per aquests pobles, escoles , mestres i alumnes: Secretari: Albert Ferre P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è ALUMNES MESTRES TUTORS Tresorera: Cabra ESCOLA CABRA DEL 2 1 8 8 6 5 3 7 9 49 Teresa Oliva 5 CAMP El Pont ESCOLA SANTA 5 5 5 1 2 6 4 7 7 42 Vocals: 5 MAGDALENA Vicent De Haro Les Pobles 1 8 7 7 7 4 8 3 7 52 Jordi De Haro 6 ESCOLA LES MORERES Isabel Pla Manlleu 13 3 9 4 5 6 7 8 5 60 Camacho 6 ESCOLA SANT MIQUEL Figuerola ESCOLA MARE DE DÉU 5 1 9 3 4 3 6 3 6 40 5 DE L’ESPERANÇA Cicles 82 47 52 62 243 27 La ZER La Parellada va néixer l’any 1994 amb l’objectiu d’establir col.laboracions organitzatives, didàctiques, compartir recursos, mestres especialistes (curs 2010/11: 5) i per afavorir l’intercanvi de bones pràctiques educatives entre els nens i nenes i els mestres. La ZER “La Parellada” té com a finalitat educativa promoure el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes, és a dir, l’educació integral. Es pretén que els alumnes de totes les escoles de la zona rebin una educació activa, catalana, pluralista, participativa, estimulant, coeducativa, integradora, crítica, oberta, solidària i col.laboradora. L’ORGANIGRAMA DE L’ESCOLA L’escola és cíclica: 4 aules i 4 mestres on en una mateixa aula conviuen nens i nenes de diferents cursos i edats. S’estructura de la següent manera: ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA INSPECCIÓ: ENRIC QUERALT CATÀ EQUIP DIRECTIU DIRECTORA: CARME PLANA GENÉ SECRETÀRIA: SÒNIA ABELLÀ SOLE AULES i TUTORIES PARVULARI P-3 I P-4 AMIPA Cristina Piñol Montcusí President: CONSELL ESCOLAR Albert Ferré P-5 I CICLE INICIAL Presidenta: Carme Plana Gené Alba Ibarz Bosch Secretari: Representants pares: Magí Ferré Isabel Camacho J.Marcos Puig CICLE MITJÀ Representant AMiPA: Albert Ferré Sònia Abellà Solé/ Joan Ribes Tresorera: Teresa Oliva Representants mestres: Alba Ibarz CICLE SUPERIOR Cristina Piñol Carme Plana Gené Vocals: Representant Ajuntament: Carme Anglès 1. ELS I LES MESTRES MESTRE SUPORT: Enric Masip Seró Antoni Navarro Rubio Jordi De Haro Secretària: Sònia Abellà Solé Àngel Garcia
 3. 3. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Personal docent fix al centre: TUTORA PARVULARI CRISTINA PIÑOL MONTCUSÍ TUTORA CICLE INICIAL ALBA IBARZ BOSCH TUTORA CICLE MITJÀ SÒNIA ABELLÀ SOLÉ / JOAN RIBES TUTORA CICLE SUPERIOR CARME PLANA GENÉ MESTRE SUPORT ENRIC MASIP SERÓ Personal docent especialista itinerant: EDUCACIO MUSICAL JAUME MARTÍNEZ EDUCACIÓ FÍSICA MÍRIAM CERDÀ EDUCACIO ESPECIAL NOEMÍ BALLART LLENGUA ESTRANGERA GEMMA DOMINGO/ VIOLANT ALSINA/ ROSA BENEDICTO RELIGIÓ JOSEP Mª FONT SOLÉ 4. CONSELL ESCOLAR És l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de l’escola, les seves funcions són: -Aprovar el Pla Anual de l’escola, comptabilitat, reglament de règim intern, programació anual i el funcionament del centre. Resol conflictes de disciplina i actua com agent mediador. COMPONENTS: PRESIDENTA CARME PLANA GENÉ SECRETÀRIA SÒNIA ABELLÀ SOLÉ REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT ANTONI RUBIO NAVARRO REPRESENTANT DE L’AMIPA ALBERT FERRÉ REPRESENTANTS DE PARES J. MARCOS PUIG i MAGÍ FERRÉ REPRESENTANTS DE MESTRES CRISTINA PIÑOL i ALBA IBARZ Els membres del Consell Escolar es reuniran com a mínim tres vegades al curs. 15 de setembre de 2010 25 de febrer de 2011 14 de juny de 2011 Aprovar Pla Anual Valorar el funcionament de l’escola. Memòria valorativa. Propostes de Propostes de millora. millora pel curs 2011/12. 5. L’AMIPA l’AMIPA és l’associació de pares i mares dels alumnes que funciona com a òrgan intern del centre. Aquesta té com a representació una junta que es reuneix quan creu oportú i convoca a la totalitat dels pares i mares per comunicar o decidir nous acords. Algunes tasques de l’AMIPA: ●Programa i organitza les activitats extraescolars que es desenvolupen a la tarda, fora de l’horari lectiu. ●Organitza la distribució de llibres de text i materials per al nou curs. ●Col.labora activament en tots els projectes que es desenvolupen al centre (biblioteca, reutilització..) ●Proposa activitats per aconseguir fons econòmic (tómbola, venda de llibres per Sant Jordi, roses...) per ajudar a les famílies en el pagament de les sortides, compra de material o en altres activitats que l’escola programa. ●Fa l’aportació econòmica necessària per equipar l’escola amb el material que li cal i col.labora amb els actes i activitats que s’hi realitzen. ●Participa activament a través del consell escolar en totes les decisions que es prenen al centre. 6. ALUMNES I TUTORIES Aquest curs son 40 alumnes i 27 famílies que conviuran a l’escola, repartits en 4 aules amb les corresponents tutores. Tutora: Cristina Piñol Montcusí Aula: P-3, P-4 I P-5 (15 alumnes)
 4. 4. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA P-3 Ainara Montalbán Pozo Partida del Vedat parc.133 666080467 David Argelés Ferré c/Camí dels Horts, 4 630163/649052895 Toni Rubio Camacho c/Sant Antoni, 21 63.11.22/ 658209695 Pol Sans Grabowaska Mas Sans c. Del Pla s/n 630204/690049617 Natàlia Artigas Clofent c/Costa del Forn,6 631729/606410596 P-4 Anayet Saiz Vives c/Major,1 61.39.98/669844983 P-5 Hugo Casado Gómez c/Solar,4 63.11.60/ 616164234 Berta Ferré Pinent c/Camí dels Horts,11 63.12.46/ 657837192 Lluc Roig Campi c/Solar,6 619710452/ 646893626 Alexandra Garcia Rubio c/Sant Antoni, 19 63.07.40 / 699213595 Ian Garcia Rubio c/Sant Antoni, 19 63.07.40 / 699213595 Lucas Gogishvili c/Solar, 18 63.03.43 / 617458262 Soraya Montalbán Sucino Partida del Vedat parc.171 647131399 Judit Buenafuente Oliva c/Verge de l’Esperança, 32 63.10.65/ 667540928 Gisela Solé Andreu c/Camí dels horts,2 63.07.25/ 625568408 Tutora: Mª Alba Ibarz Bosch Aula: Cicle inicial (7 alumnes) 1r CI Andrea De Haro Garcia c/Onze de Setembre, 15 63.10.17/ 696340736 Marc De Haro Oliva c/Solar, 23 63.06.31/ 650470149 Eric Pan Navas c/Onze de Setembre,1 63.10.24/ 610914370 2n CI Dalmaci Clofent Anglès c/Dels Horts,15 63.13.24/ 650097014 Teresa Oliva Castellví c/Onze de Setembre, 23 63.10.44/ 679499244 Clàudia Puig Aguilar c/Sant Antoni, 27 63.07.02/ 630032465 Lua Reus Rodríguez Partida Clues Pol2 Parc 84 663117480 Tutora: Sònia Abellà Solé Joan Ribes Aula: Cicle mitjà (9 alumnes) 1r CM Judit Solé Andreu c/Camí dels Horts, 2 63.07.25/ 625568408 Jordi De Haro Garcia c/Onze de Setembre, 15 63.10.17/ 696340736 Òscar Puig Aguilar c/Sant Antoni, 27 63.07.02/ 630032465 2n CM Raul Montalbán Pozo Partida del Vedat parc.133 666080467 Sergio Montalbán Sucino Partida del Vedat parc. 171 647131399 Patrícia Fernàndez Molina c/Onze de Setembre,11 617412281 Magí Ferré Baldor c/Onze de Setembre, 2 63.13.53/ 627450890 Unax Reus Rodríguez Partida Clues Pol2 Parc 84 663117480 Júlia Segarra Serrat c/Portelles, 8 63.06.57/696055647 Tutora: Carme Plana Gené Aula: Cicle Superior ( 9 alumnes) 1r CS Martina De Haro Oliva c/Solar, 23 63.06.31/ 650470149 Ànnia Rubio Camacho c/Sant Antoni, 21 63.11.22/ 636488881 Marina Pan Navas c/Onze de Setembre,1 63.10.24/610914370 2n CS Sígrid Capdet Amores c/Solar, 9 63.07.10/679839451 Ivonne Sanagustín Clofent c/Verge de l’Esperança, 28 63.12.13/629928669 Andrea Sanagustín Clofent c/Verge de l’Esperança, 28 63.12.13/629928669 Maria Sans Segura c/Solar,16 63.01.87/615190848 Antonio Montalbán Pozo Partida del Vedat parc.133 666080467 Aleix Segarra Serrat c/Portelles,8 63.06.57/696055647 7. CALENDARI DEL CURS ●Horari de classes: PARVULARI: de ¾ de 9h a 12h i de 3h a 5h (excepte divendres fins a ¾ de 5) PRIMÀRIA: de ¾ de 9h a 1h i de 3h a 5h (excepte divendres fins a ¾ de 5)
 5. 5. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA IMPORTANT: Només els alumnes de parvulari que tinguin germans a primària es podran quedar al centre de 12h a 1h sota la supervisió del consell comarcal. ●Dates que cal recordar: -Aquest curs no hi haurà jornada intensiva matinal. Recordem que els dimecres assenyalats al calendari amb una rodona, és perquè hi ha claustre de mestres de la ZER La Parellada, no hi haurà classe amb els alumnes. Per recuperar aquestes hores, els alumnes començaran les classes ¼ d’hora més aviat. ●Dies de lliure disposició dels metres: 11 d’octubre de 2010 7 de desembre de 2010 27 de maig de 2011 ●Dies Festius: -Nadal: del 23 de desembre de 2010 al 6 de gener de 2010 -Setmana sense classes: del 7 a l’11 de març de 2011 -Setmana Santa: del 18 al 25 d’abril de 2011. Les classes s’acaben el dia 22 de juny de 2011. Els mestres acaben el dia 7 de juliol de 2011 8. HORARI MESTRES ESPECIALISTES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES ANGLÈS PRI RELIGIO MÚSICA ANGLÈS E.I. M ED. ESPECIAL ANGLES PRI EDUCACIÓ FÍSICA MÚSICA T ANGLÈS PRI ANGLÈS PRI ANGLES 3 RELIGIO
 6. 6. Generalitat de Catalunya Calendari Alumnes. Curs 2010 – 2011 Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Dl D Dx Dj Dv Ds Di Dl D Dx Dj Dv Ds Di Dl D Dx Dj Dv Ds Di Dl D Dx Dj Dv Ds Di m SETEMBRE m OCTUBRE m NOVEMBRE m DESEMBRE 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31 GENER FEBRER MARÇ ABRIL Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di Dl D Dx Dj Dv Ds Di Dl D Dx Dj Dv Ds Di Dl D Dx Dj Dv Ds Di m m m 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
 7. 7. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA 31 D D Dl Dx Dj Dv Ds Di Dl Dx Dj Dv Ds Di m m 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 30 31 MAIG JUNY
 8. 8. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA HORARI ALUMNES PARVULARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 8h 45’- 9h 15’ Bon dia (Acollida: atenció individualitzada i activitat en gran grup) 9h 15’ a 9h 45’ Treball individual Treball individual Treball individual Treball individual (dos mestres a l’aula) (dos mestres a l’aula) (dos mestres a l’aula) Anglès 9h 45’ a 10’45h Música Música Treball petit grup 10h 45’ Hàbits d’higiene i esmorzar 10h 45’ a 11h 15’ ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO Psicomotricitat (Grup 1) Ús de les TIC (Grup 1) Psicomotricitat (Grup 2) Ús de les TIC (Grup 2) 11 h 15’a 12h Treball petit grup Treball per racons Treball petit grup Treball per racons Llenguatge oral: Anglès (Grup 2) (Grup 2) (Grup 1) (Grup 1) T A R D A 3 a 4h Bona tarda (Acollida: atenció individualitzada i activitat en gran grup) Projecte de Taller d’experiments Treball per racons Taller d’art Hora del conte /Notícies Treball 4 a 5h Joc gran grup Per qualsevol qüestió la tutora està disponible per atendre pares i mares Dilluns de 12h a 1h
 9. 9. HORARI ALUMNES CICLE INICIAL Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Per qualsevol qüestió la tutora està disponible per atendre pares i mares Divendres d’ 1h a 2h
 10. 10. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES ¾ de 9h a ¾ de 10 Llengua i Literatura Matemàtiques Religió Llengua i Literatura Educació Fisica catalana catalana (8:45 a 10:15) ¾ de 10h a ¾ d’11 Llengua i Literatura Matemàtiques Llengua i Literatura Matemàtiques Llengua estrangera catalana castellana (10:15 a 10:45) ¾ d’11 a 11h 15’ ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO 11h 15’ a 12h Matemàtiques Llengua estrangera Llengua i Literatura Música Llengua estrangera catalana 12h a 1h TIC Llengua i Literatura Coneixement del medi Expressió corporal Jocs matemàtics castellana T A R D A 3 a 4h Plàstica Projecte Religió Llengua i Literatura Coneixement del medi castellana 4 a 5h Plàstica Biblioteca Tutoria /TIC Coneixement del medi Música (4h a 4 45’) HORARI ALUMNES CICLE ÀREES HORES/SET MESTRES RESPONSABLES Llengua i Lit. catalana 3H 45’ ALBA IBARZ Llengua i Lit. castellana 3H ALBA IBARZ Llengues Estrangeres (Fr/An/.........) 2H GEMMA DOMINGO Matemàtiques 3h 45’ ALBA IBARZ Coneixement medi natural social i cultural 3H ALBA IBARZ Educació artística 3H 30’ ENRIC MASIP/ JAUME MARTÍNEZ Educació Física 1H 30’ MÍRIAM CERDÀ Educació ciutadania i drets humans (TUTORIA) 30’ ALBA IBARZ Religió 1H 30’ JOSEP Mª FONT Activitats sisena hora 5H ALBA IBARZ/ ENRIC MASIP Esbarjo 2H 30’ ALBA IBARZ/ SÒNIA A./ENRIC M./ CRISTINA P.
 11. 11. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES LLENGUA I LITERATURA MATEMÀTIQUES MATEMÀTIQUES LLENGUA CASTELLANA LLENGUA ESTRANGERA ¾ de 9h a ¾ de 10 CATALANA (8:45 A 9:30) (8:45 A 10:15) LLENGUA I LITERATURA MÚSICA EDUCACIÓ FISICA ¾ de 10h a ¾ d’11 CATALANA LLENGUA ESTRANGERA RELIGIÓ (9:3O A 10:45) (10:15 A 10:45) ¾ d’11 a 11h 15’ ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO 11h 15’ a 12h LLENGUA I LITERATURA LLENGUA I LITERATURA LLENGUA I LITERATURA MATEMÀTIQUES EDUCACIÓ FISICA CASTELLANA CATALANA CATALANA 12h a 1h LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA T.A.C. PROJECTE BIBLIOTECA PROJECTE T A R D A 3 a 4h PLÀSTICA CONEIXEMENT DEL MEDI TUTORIA CONEIXEMENT DEL MEDI JOCS I PROBLEMES MATEMÀTICS 4 a 5h PLÀSTICA CONEIXEMENT DEL MEDI RELIGIÓ CONEIXEMENT DEL MEDI EXPRESSIÓ CORPORAL Per qualsevol qüestió la tutora està disponible per atendre pares i mares- Dilluns d’1 a 2h MESTRES ÀREES HORES/SET SÒNIA ABELLÀ SOLE Llengua i Lit. catalana 3H 30’ SÒNIA ABELLÀ SOLE Llengua i Lit. castellana 2H 30’ GEMMA DOMINGO RICART Llengues Estrangeres (Fr/An/.........) 2H 30’ SÒNIA ABELLÀ SOLE Matemàtiques 3H 30’ Coneixement medi natural social i cultural 4H JAUME MARTÍNEZ/ Educació artística 3H 15’ MÍRIAM CERDÀ VALLVÉ Educació Física 1H 15’ SÒNIA ABELLÀ SOLÉ Educació ciutadania i drets humans (TUTORIA) 30’ JOSEP Mª FONT SOLÉ Religió 1H 30’ ENRIC MASIP/ JOAN R. Activitats sisena hora 5H C. PIÑOL/ A. IBARZ/ S.ABELLA/ Esbarjo 2H 30’ TOTAL 30H
 12. 12. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA HORARI ALUMNES CS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES ¾ de 9h a ¾ de 10 TÈCNIQUES D’ESTUDI ANGLÈS PROJECTE MÚSICA (45’) BIBLIOTECA (1H 30’) LLENGUA CATALANA MATEMÀTIQUES MATEMÀTIQUES LLENGUA I LITERATURA ESTRATÈGIES DE CALCUL ¾ de 10h a ¾ d’11 CASTELLANA (1H 15’) MENTAL(30’) ¾ d’11 a 11h 15’ ESBARJO ESBARJO ESBARJ0 ESBARJO ESBARJO 11h 15’ a 12h MATEMÀTIQUES LLENGUA I LITERATURA REFORÇ /RELIGIÓ LLENGUA I LITERATURA JOCS I PROBLEMES CATALANA (EXP.ESCRITA) CATALANA MATEMATICS 12h a 1h MATEMÀTIQUES LLENGUA I LITERATURA REFORÇ/RELIGIÓ CONEIXEMENT DEL MEDI EDUACIO FÍSICA CATALANA 15’ LECTURA T A R D A 3 a 4h LLENGUA CASTELLANA LLENGUA I LITERATURA PLÀSTICA ANGLÈS MÚSICA CASTELLANA (PROJECTE) 4 a 5h CONEIXEMENT DEL MEDI CONEIXEMENT DEL MEDI EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA PLÀSTICA T.A.C. EXPRESSIÓ CORPORAL (45’) NATURAL, SOCIAL I CULTURAL I ELS DRETS HUMANS Per qualsevol qüestió la tutora està disponible per atendre pares i mares Dimarts d’ 11h a 12h MESTRES ÀREES HORES/SET CARME PLANA GENÉ Llengua i Lit. catalana 3H 45’ CARME PLANA GENÉ Llengua i Lit. castellana 3H 15’ GEMMA DOMINGO RICART Llengues Estrangeres (Fr/An/.........) 2H CARME PLANA GENÉ/SÒNIA ABELLÀ SOLÉ Matemàtiques 4H 30’ CARME PLANA GENÉ Coneixement medi natural social i cultural 2H 30’ JAUME MARTÍNEZ/ ENRIC MASIP Educació artística 2H 45’ MÍRIAM CERDÀ VALLVÉ Educació Física 1H 45’ CARME PLANA GENÉ Educació ciutadania i drets humans 30’ JOSEP Mª FONT SOLÉ Religió 1H 30’ ENRIC MASIP/ ALBA I. / SÒNIA A./ GEMMA DOMINGO Activitats sisena hora 5H C. PIÑOL/ A. IBARZ/ S.ABELLA/C.PLANA Esbarjo 2H 30’ TOTAL 30H
 13. 13. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA
 14. 14. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA 10. OBJECTIUS CURS 2010/11 L’objectiu prioritari de l’escola és la millora de resultats educatius dels nostres alumnes -Potenciar l’autonomia dels alumnes, Potenciar el treball d’aula on: OBJECTIUS volem infants amb capacitat de decisió ACTUACIONS ●S’identifiquin i plantegin problemes i iniciativa. - El desplegament de l'organització, ●Els alumnes s’autoavaluin i s’autoregulin les unitats didàctiques de les àrees ●Elaboració de la programació i de objectius i continguts de les àrees del ●Gestionin els propis processos d’aprenentatge la finalitat d’assolir les capacitats i d’aprenentatge de parvulari i primària amb currículum ●Es plantegin preguntes tenint molt en compte la diversitat a l’aula. competències bàsiques, ●S’aprengui amb els altres ●Es desenvolupi un pensament crític. ●Es planifiquin i realitzin tasques, projectes. -Dissenyar, organitzar i planificar la ●Es prenguin executar activitats que ajudin als nostres alumnes a adquirir les -Planificar i decisions sisena hora dels alumnes de primària ●Es cooperi i treballi en equipmatemàtics, tècniques d’estudi, biblioteca, projectes, competències bàsiques (jocs ●Els alumnes/mestres s’adaptin als canvis i a situacions noves. teatre, educació artística...) -Organitzar la biblioteca de l’escola -Implicar la comunitat educativa en la consolidació de la biblioteca escolar com una eina imprescindible per a la consecució dels objectius del currículum. -Reforçar gràcies a la biblioteca l’adquisició de les competències bàsiques (lectura, comprensió, escriptura) -Aprofitar la biblioteca escolar com un espai de formació del nostre alumnat com a persones autònomes, crítiques i constructores dels seus propis coneixements. -Promoure activitats concretes que apropin als infants i les famílies a la biblioteca ●Programar a l’escola un conjunt d’activitats al voltant de la lectura per tal que -L’assoliment per tot l’alumnat d’un aquesta sigui una font de coneixement i gaudi (lectura de notícies, de textos de bon nivell de comprensió lectora, diferent tipologia, el mestre/a lector, animació a la lectura, compartir lectures..) d’expressió oral, d’agilitat en el càlcul i ●Encoratjar a les famílies per la seva important participació en l’hàbit de llegir dels en la resolució de problemes. infants. Proposar recursos i activitats per compartir un projecte comú. ●Treballar les habilitats necessàries per a una bona comprensió lectora. ●Afavorir l’expressió oral dels alumnes a l’aula ( exposició de treballs realitzats per poder-los compartir, de la cerca d’informació, comentari de notícies, debats, representacions teatrals…) utilitzant diferents recursos com a suport (il.lustracions, diapositives, gràfics…) ●Per tal de millorar l’expressió oral i el vocabulari en llengua castellana dissenyar activitats d’aula per tal que els alumnes siguin competents per expressar-se sense difcultats en aquesta llengua: aprenentatge de cantarelles, poemes, dites, petites representacions, participació en debats, exposició de treballs… ●Potenciar l’expressió oral en llengua anglesa. ●Establir a nivell d’escola un programa específic per a treballar de manera sistemàtica el càlcul mental (estratègies, recursos, activitats…) per tal de millorar l’agilitat mental dels nostres alumnes en la resolució de problemes quotidians. -La integració de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el ●Utilitzar les TIC a l’aula de manera habitual per tal d’assolir la competència digital i procés d’ensenyament i aprenentatge i de tractament de la informació. en l’avaluació de les diferents àrees del ●Integrar l’ús de la pissarra digital en el procés d’ensenyament/aprenentatge. currículum Aprendre el seu ús i utilitats. 11. PROJECTES I COORDINACIONS Molts dels objectius marcats en cursos anteriors, s’han convertit en projectes d’escola. Per tal de millorar el funcionament del centre, la seva organització, recursos, activitats i avaluació, es nomenen els docents responsables que vetllaran per la correcta realització dels projectes aprovats en el Pla Anual del Centre.
 15. 15. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Per tal de fer un seguiment d’aquestes activitats, un cop al mes en la reunió de l’equip docent, cada responsable realitzarà una avaluació del funcionament de la seva àrea la qual n’és el responsable. DOCENTS/ COORDINACIÓ ACTUACIONS COL.LABORADORS -Bloc de l’escola Organització, repartiment de tasques, TUTORA E.I. funcionament i difusió al poble, a les famílies, als mestres i als alumnes, del bloc de l’escola per tal que sigui un canal de participació col.lectiva i d’intercanvi. -Escola Verda -Animar a la comunitat educativa a portar endavant TUTORA C.I. el Pla d’Acció Escoles Verdes (veure annex) -Hort (amb la col.laboració -Organitzar i planificar les activitats que es portaran del pare Albert Ferré) a terme a l’hort de l’escola amb l’objectiu del treball en equip i la cura pel medi que ens envolta. -Jocs al pati Organitzar les activitats que es portaran a terme a TUTORA C.M. l’hora del pati per tal que els infants desenvolupin (SECRETÀRIA) competències de socialització, disciplinàries, didàctiques i desenvolupin les seves capacitats (escolta, atenció, imaginació, expressió, comunicació, experimentació, cooperació, autonomia...) -Difusió d’activitats del -Donar a conèixer als membres de la Comunitat centre Educativa i als setmanaris comarcals, les activitats i projectes en els quals participa l’escola. -Convivència i coeducació -Vetllar pel bon clima de l’escola i de les aules. Aportar activitats interessants per a poder treballar a l’hora de tutoria. -Treballar per acabar amb el predomini d'un sexe sobre l'altre i posar fi a la cultura de l'agressivitat implícita i explícita. Prioritzar els valors femenins com són: la capacitat reflexiva, de diàleg i de negociació perquè són imprescindibles per substituir la cultura de les violències per una nova cultura de la pau -Biblioteca Impulsar la construcció i l’ús de la biblioteca Escolar segons el projecte punt.edu “La biblioteca de l’escola, un espai per gaudir i aprendre”
 16. 16. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA TUTORA C.S. -Festes i sortides -Dinamitzar i organitzar les festes més representatives (DIRECTORA) de l’escola tenint en compte els Objectius Generals del curs. -Organitzar i planificar juntament amb el claustre de mestres les sortides i colònies escolars segons el Pla Anual. -Revista de l’escola -Organització, repartiment de tasques, composició i (amb la col.laboració del pare edició de la revista “El xafarder Figuerolí” (revista anual, Sr. Joan Marcos Puig) surt a final de curs) -Treball amb els alumnes de cicle superior d’utilització de les TAC per l’edició gràfica de la revista. -Activitats extra-escolars -Vetllar pel correcte funcionament d’aquestes activitats perquè aquestes reforcin l’assoliment de les competències bàsiques. -Reunions mensuals de coordinació amb les monitores i l’AMIPA. -Menjador -Vetllar pel correcte funcionament del menjador escolar. Potenciar uns bons hàbits alimentaris, d’higiene i de convivència. -Reunions mensuals amb les monitores. -Reutilització de llibres de -Educar als nostres alumnes en el respecte envers el text. material de l’escola, amb els llibres, jocs, colors, ... que són de tots, a tenir-ne cura i a conservar-los en bon estat. MESTRE SUPORT TAC -Donar a conèixer els recursos tecnològics per a poder treballar amb els nostres alumnes. -Potenciar entre el professorat la utilització de les TAC en les diferents àrees d’aprenentatge. Difondre l’ús de la pissarra digital. -Revisar setmanalment el equips, apuntar les incidències al taulell. -Manteniment/donar avís del possible maquinari malmès (contracte amb l’empresa que en fa el manteniment) -Fer la comanda de material necessari (tonners, paper...)
 17. 17. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA 12. TEMA DEL CURS, SORTIDES I ACTIVITATS Aquest curs per potenciar la descoberta de la història del nostre poble i del nostre entorn més proper, el tema del curs girarà entorn a les cinc grans etapes de la història. Cada aula realitzarà projectes i sortides segons el tema: Ed. Infantil: La prehistòria (visita a la Cova de l’Espluga de Francolí i tallers) Cicle Inicial: L’edat antiga (sortida a Tarragona romana i tallers) Cicle mitjà: L’edat mitjana (visita al Castell de Montsonís (Artesa de Segre) i tallers Cicle superior: L’edat moderna i contemporània. (Museu de la ciència i el Parlament de Catalunya) També cada grup visitarà els museus locals per apropar-nos a la vida dels nostres avantpassats. Així doncs, per Carnaval ens trobarem amb personatges històrics: Homes de la prehistòria, egipcis, grecs, romans, cavallers, prínceps i princeses, pirates, bandolers, descobridors com Colom, Galileo Galilei o astronautes que arriben a la Lluna. Les petites sortides que es faran intentarem que estiguin subvencionades parcialment. Això sí, intentarem fer bossa per les colònies que junts realitzarem i que aquest curs organitzaran els alumnes de cicle mitjà. RECULL D’ACTIVITATS: SETEMBRE Dia 6: Reunió d’inici de curs amb els pares i mares. Dia 7: Inici de les classes. Acollida dels alumnes i les famílies. Dia 10: Activitats en motiu de la Diada de Catalunya. OCTUBRE Titelles a El Pla de Sta. Maria Elaboració de panellets (E. Infantil i C. Inicial) Festa de la Castanyada NOVEMBRE Teatre a Valls DESEMBRE Festa de Nadal (representacions, nadales, recitem poemes,...) Fem cagar el tió FEBRER Sortida a Valls per participar en les activitats de les Festes Desenals de la Candela. Rua de Carnaval, berenar i ball. Celebració del Dijous Gras. Audicions musicals a Valls (primària) MARÇ Preparació dels contes per presentar-los al concurs literari El Caliu de Vila-rodona (primària) Del 7 a l’11 Setmana de vacances. ABRIL Trobada literària de la ZER la Parellada ( Aquest curs l’autor és Enric Larreula) Festa de Sant Jordi (racons literaris, padrí de lectura...) Venta de llibres i roses i Gran tómbola per recaptar fons per l’escola organitzada per l’AMIPA. Setmana Cultural del 11 al 15 d’abril (tallers mediambientals, sortides pel municipi, al centre d’interpretació de les torres de guaita, xerrades...) MAIG Trobada dels alumnes de sisè de la ZER La Parellada Colònies escolars JUNY Acabem l’escola, preparem el treball d’estiu, ens autoavaluem i fem propostes de millora pel curs que ve. Entrega del tercer número de la revista “El xafarder figuerolí” Festa de fi de curs (18 de juny) 13. JOCS AL PATI
 18. 18. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA L’hora de l’esbarjo mereix plenament la nostra atenció professional. Potencialment representa molt més que una simple pausa enmig de les activitats programades. Cal preveure i valorar les oportunitats perquè sorgeixin jocs, trobades, moments d’intimitat, de comunicació, d’aventura, d’inventiva... Hem volgut fer un petit horari dels patis per tal d’obrir un ventall d’activitats pels infants. La coordinadora de l’hora del pati vetllarà pel seu seguiment i avaluació. DILLLUNS DIMARTS DIMECRES (HORT) DIJOUS DIVENDRES PISTA DE JOCS E.I./C.I. E.I/C.I E.I./C.I./C.M/CS CM/CS CM/CS D’EQUIP Cristina Cristina Enric/ Cristina/Sònia Enric Sònia PATI EL C.M. C.S. E.I. C.I. ROCODROM Sònia Enric Cristina Enric PATI DEL CUC C.S. C.M. C.I. E.I. Enric Sònia Alba Alba 14. ESMORZARS El que els nens mengen influeix en el seu creixement i desenvolupament, afecta la seva salut tant a la infància com a l’adolescència i pot contribuir a la prevenció de malalties. Una jornada escolar, des del punt de vista de l’alimentació, s’inicia amb l’esmorzar a casa, abans d’anar a l’escola. L’esmorzar és l’àpat més important del dia ja que ens aporta l’energia necessària per començar l’activitat, després del descans nocturn. Un esmorzar correcte ha d’aportar el 25% de les calories que el cos humà necessita cada dia. Aquest esmorzar els ajudarà a estar més concentrats, receptius i desperts a l’escola. La majoria d’experts en pediatria i nutrició estan d’acord en que l’esmorzar ideal hauria d’estar compost per tres grups d’aliments: •llet i derivats làctics (formatge, iogurt...) que aporten calci. •fruita o suc de fruita, que són una font de fibra i vitamines. •Cereals (pa, torrades, cereals, galetes...) que contenen hidrats de carboni i proteïnes. A mig matí a l’hora del pati, és recomanable completar l’esmorzar amb: -un entrepà petit amb embotit o formatge. -una peça de fruita. Per potenciar els esmorzars saludables a l’escola, s’acorda que al menys dos dies a la setmana els alumnes, mestres i altre personal porti per esmorzar: DIMECRES: ENTREPÀ DIVENDRES: FRUITA E. Infantil: Si us plau, no porteu sucs ni iogurts líquids ! (Recordeu utilitzar la carmanyola, ni papers de plàstic, ni d’alumini.... volem ser escola Verda!) 15. SERVEIS ESCOLARS: EL MENJADOR El menjador és un servei més que ofereix l’escola que, a més d’alimentació, possibilita l’adquisició d’hàbits personals i socials.
 19. 19. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA El servei de menjador de l’escola és gestionat pel Consell Comarcal de l’Alt Camp i el menjar el porta una empresa de càtering de Valls: M.F. Serveis a Menjadors Col.lectius. Els alumnes que es quedin de manera fixa se’ls passarà rebut del cost pel banc a principi de cada mes. Els alumnes que facin ús de manera esporàdica del menjador, ho pagaran en efectiu a final de mes a l’escola. El preu del menú és de 6,13€ (cal avisar a la tutora, a les 9h del matí, si un infant es queda al menjador) Els alumnes que es quedin cada dia cal que portin una bata i un necesser de roba amb tovalló, pinta, colònia, raspall i pasta de dents, que només faran servir a l’hora del menjador. Les activitats programades per l’horari de menjador seran: -de 12h a 13h: Activitats al pati (si fa bon temps) Alumnes de parvulari -de 13h a 14h: Dinar i hàbits de neteja personal. -de 14h a 15h: Descans, activitats educatives i jocs més reposats dins l’aula del menjador. 16. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. Les activitats extra-escolars seran gestionades per l’AMIPA, aprovades pel Consell Escolar i comunicades al Departament d’Educació. Tenen com a finalitat la formació dels alumnes en aspectes socioeducatius i de lleure relacionats amb l’activitat escolar. L’AMIPA oferirà un conjunt d’activitats (multiesports, tècniques d’estudi, expressió corporal, anglès, teatre, música, informàtica...)en les que podreu inscriure als vostres fills/es, us informarà de les quotes i pagaments. Les activitats es duran a terme a l’escola, la direcció del centre en farà un seguiment i vetllarà perquè aquestes siguin adequades als alumnes. 17. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT L’escola entén l’atenció a la diversitat com un principi general que reconeix que tots els alumnes tenen necessitats educatives diferents i propugna la necessitat d’una resposta personalitzada a cadascun dels alumnes en funció d’aquestes diferències. Les concrecions pràctiques d’aquest principi general desenvolupades en la nostra escola són: -Avaluar cada alumne/a tenint en compte els seus esforços i les seves característiques personals, la seva programació i els objectius marcats. -Proporcionar a cada alumne/a les possibilitats d’experimentar que progressa i aprèn i que els altres valoren el seu esforç i els seus progressos en l’aprenentatge. -Desplegar el currículum general de competències bàsiques de manera que les activitats escolars proporcionin oportunitats de creixement personal i d’aprenentatge significatiu per a tots els infants. -Fer que els alumnes se sentin segurs a les aules, tot creant un clima que propicia la participació de tot l’alumnat de la classe. -Proporcionar material i activitats diversificades que s’ajustin als diferents ritmes d’aprenentatge. Sempre que l’horari ho permet, l’escola s’organitza per realitzar: -Atenció individualitzada -Desdoblaments i petits grups de treball -Atenció de dos mestres a l’aula En tot moment l’escola es caracteritza per la possibilitat de modificació de la seva organització en qualsevol moment del curs, segons les necessitats i l’evolució de l’aprenentatge dels infants. EQUIP D’ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC (EAP) La professional de l’EAP que aquest curs gaudirà el nostre centre és la Sra. Teresa Bofarull. Entre d’altres, les seves tasques seran: -Avaluació psicopedagògica i/o social dels alumnes a partir de la demanda del tutor o família, assabentat l’equip directiu i valorat per la Comissió d’Atenció a la Diversitat de la ZER; amb previ consentiment dels pares i mares.
 20. 20. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA -Assessorament als mestres i a la família per adequar la resposta educativa a les necessitats de l’alumne/a. -Elaboració i seguiment d’un programa d’atenció a la diversitat. Avaluació del programa i dels acords presos. Proposta d’elaboració d’informes o dictàmens. -Informació, orientació i derivació als diferents serveis i recursos del sector per a l’atenció de l’alumne/a. Aquest curs el calendari d’actuació de la psicopedagoga de l’EAP i de la mestra d’Educació Especial s’ha elaborat segons prioritats i necessitats de totes les escoles de la ZER La Parellada. 18. EMERGÈNICES I MEDICAMENTS En cas d’una emergència s’actuarà de la següent manera: 1r. Trucar a la família perquè reculli a l’alumne/a i decideixi les actuacions a fer. 2n. Si no es localitza a la família i els mestres consideren que l’accident revesteix certa gravetat, es trucarà als serveis sanitaris (CAP de Vila-rodona) o a urgències perquè una ambulància traslladi a l’alumne/a acompanyat/da d’un mestre/a al centre hospitalari més proper. El més aviat possible es contactarà amb la família per informar-la dels fets. Per tal de poder administrar un medicament és imprescindible presentar l’original o fotocòpia de la recepta del metge, on hi consti la dosis i les hores en que s’ha d’administrar. Només s’administrarà quan sigui imprescindible fer-ho dins l’horari lectiu. 19. L’AGENDA És un mitjà de comunicació escola-família, els mestres hi anotaran reflexions sobre el progrés i el treball de l’alumne, petites notes i comentaris generals que les famílies hauran de llegir i retonar firmades a l’escola. Les famílies també poden comunicar a l’escola el que creguin convenient i si es creu oportú per ambdues parts, convocar una entrevista per parlar personalment. Per economitzar tinta i paper, els fulls informatius s’enviaran per correu electrònic. 20. DEURES A CASA Les tasques que es realitzaran a casa seran activitats diverses que els alumnes hauran de saber fer ells mateixos sense l’ajuda de l’adult, tasques que prèviament ja s’hauran treballat molt a l’aula. Des de l’escola apostem fort per la lectura i l’hàbit lector, per això un dels deures de cada dia serà llegir diferents tipus de lectures (còmics, contes, receptes, instruccions, endevinalles, poemes..) de diferents maneres (en veu alta, silenciosament...) i amb la companyia si es pot, d’un adult, sobretot en els primers inicis lectors. 21. AUTORITZACIONS: SORTIDES I DRETS D’IMATGE. A partir d’aquest curs un sol document autoritzarà les sortides d’un dia que es facin dins el municipi o fora. Per les colònies escolars es farà servir una autorització específica. 22. BEQUES El dia 26 de juliol va sortir la convocatòria d’ajuts per l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic. El termini de presentació de sol.licituds és fins el 30 de setembre de 2010. Qui estigui interessat es pot treure l’imprès a partir de la Web del Departament d’Educació: http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio en l’apartat BEQUES i portar-ho omplert juntament amb aquesta documentació: -Fotocòpia NIF de la persona sol.licitant i tots els membres computables de més de 14 anys. -Fotocòpia de la TIS (tarjeta sanitària individual) -Document de l’entitat bancària amb les dades identificatives del compte en el qual es vol percebre la beca. -Si s’escau, documentació acreditativa de la pertinença de la persona sol.licitant a una família nombrosa o monoparental.
 21. 21. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA 23. MATERIAL ALUMNES Els llibres en farà la distribució l’AMIPA i tot el material fungible (colors, llapis, pintures...) el comprarà l’escola a l’engròs per tal d’abaratir els preus. Els primers dies d’escola caldrà portar: AULA DE PARVULARI -1 capsa mocadors de paper -1 paquet de tovalloletes humides -1 rotlle de paper de cuina -1 got i un tovalló -Una muda de recanvi -1 carpeta amb el nom -1 tovallola petita -1 coixí -La bata de l’escola amb una beta ben llarga per penjar-la sobretot marcada amb el nom. AULES DE PRIMÀRIA -1 capsa mocadors de paper -1 paquet de tovalloletes humides -1 rotlle de paper de cuina -1 estoig de roba per a guardar-hi el material escolar (CM/CS) -La bata de l’escola amb una beta ben llarga per penjar-la sobretot marcada amb el nom -1 carpeta sense separacions (CI/CM) si es vol amb separacions a CS. El xandall de l’escola es pot adquirir a Esports Viñas de Valls. S’utilitzarà sempre que a l’horari hi figuri psicomotricitat/educació física i en les sortides de tot el dia. Sobretot cal que la jaqueta del xandall estigui marcada amb el nom de l’infant A LA CLASSE D’EDUCACIÓ FÍSICA/PSICOMOTRICITAT: A PRIMÀRIA, Cal dur el necesser amb productes per a la higiene personal (tovalloletes, pinta, colònia o desodorant) i una samarreta neta. Cada dia el mestre/a d’educació física portarà un control del necesser. Per practicar els hàbits d’higiene i salut, farem ús dels vestuaris situats al costat de la pista. En els primers dies d’escola cal entregar la fitxa mèdica que facilitarà el mestre d’educació física. 24. ACTITUDS I ORGANITZACIÓ L’escola disposa d’un Projecte Educatiu i un Reglament de Règim Intern que cal conèixer i respectar. Cada tutor farà un seguiment individual de cada infant pel que fa als seus aprenentatges però també del comportament/actitud a l’escola (esforç i participació), entre d’altres es valorarà: •La seva puntualitat. Ser puntuals a l’escola és un signe de respecte cap al mestre/a i als companys. •El respecte per l’ordre i els materials •La convivència amb els companys i els mestres. •El compliment del seus deures. •La higiene. La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència a l’escola, pot provocar mesures correctores com: -Per faltes lleus: amonestació verbal, privació del temps d’esbarjo, canvis en el grup-classe, amonestació escrita, realització de tasques educadores en horari lectiu i/o reparació econòmica dels danys. -Per faltes molt greus: Instrucció d’un expedient i possible canvi de grup o expulsió de l’alumne/a de manera temporal de l’escola.
 22. 22. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA 25. L’AVALUACIÓ Amb les famílies dels alumnes de P-3 (educació infantil) es realitzarà una entrevista personal els primers dies de classe per establir un primer contacte família-escola. En el parvulari s’entregarà a les famílies dos informes d’avaluació, un en el primer trimestre i l’altre, al tercer. En el segon trimestre es realitzaran les entrevistes amb la família. Les famílies dels alumnes d’Educació Primària rebreu tres informes d’avaluació, un a cada trimestre . En el segon trimestre es realitzaran les entrevistes per establir els acords d’actuació família-escola. 26. NOU MATERIAL Aquest curs rebrem com a nou material del Departament d’Educació: • Lector de codi de barres per a la biblioteca / Teclat musical •Càmera de video digital • Ordinador portàtil per la pissarra digital / Ordinador secretaria. •Tapis per a l’atenció a la diversitat TOT L’EQUIP DE MESTRES US DESITGEM UN BON CURS! 2010/2011 RECORDEU L’ADREÇA DEL BLOC ON PODREU DESCOBRIR LES ACTIVITATS QUE FEM DIA A DIA A L’ESCOLA. PODEU PARTICIPAR-HI ACTIVAMENT, DEIXAR ELS VOSTRES COMENTARIS, SUGGERIMENTS O APORTACIONS. http://blocs.xtec.cat/escoladefigueroladelcamp Salutacions. Cristina, Sònia, Joan, Alba, Enric, Míriam, Gemma, Jaume, Violant, Rosa, Josep Mª, Noemí i Carme
 23. 23. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA

×