Kick off workshop innovationsplatform 14112011

786 views

Published on

 • Be the first to comment

Kick off workshop innovationsplatform 14112011

 1. 1. KICK-OFF WORKSHOPINNOVATIONSPLATFORMDIGTITAL INFRASTRUKTUR SMART CITIES CPHCLEANTECH.COM Hvis du INFO@CPHCLEANTECH.COM informa T: +45 3322 0222 klik på din ege
 2. 2. DAGSORDEN 9.00-9.20 Velkomst. Introduktion af innovationsplatformen og offentlig intelligent efterspørgsel ved Jørgen Rosted,a medlem af CCC’s bestyrelse 9.20-9.40 Nordhavn som showcase for danske Smart Cities løsninger, ved Claus Billehøj, Kontorchef Københavns Kommune 9.40-10.00 DTU – Igangværende og fremtidig udbygning, ved Søren Hjalmar Thomsen, Specialkonsulent 10.00-10.20 En digital infrastruktur for Smart Cities ved Sven Lystbæk, Formand for Innovationsplatformen Smart Cities 10.20-11.00 Diskussioner 11.00-11.10 Pause 11.10-12.00 Opsamling og konklusioner, sandwich SIDE 2
 3. 3. EN DIGITAL INFRASTRUKTUR FOR SMART CITIES SVEN LYSTBÆK,FORMAND FOR INNOVATIONSPLATFORMEN CPHCLEANTECH.COM Hvis du INFO@CPHCLEANTECH.COM informa T: +45 3322 0222 klik på din ege
 4. 4. SMART CITIES HAR BRUG FOR EN FÆLLES PLATFORM En digital infrastruktur på tværs af vand, affald, energi og transport synes afgørende for, at vi kan implementere nye smart citiesa løsninger med henblik på at: 1.  Reducere CO2 udledningen og spare ressourcer 2.  Forøge livskvaliteten i byerne 3.  Danne grundlag for øget vækst i clean tech virksomheder og andre virksomheder, som udvikler nye produkter og services til smarte byer SIDE 4
 5. 5. HVILKEN TYPE DIGITAL INFRASTRUKTUR ER DER BEHOV FOR? •  Smart Cities består af en række smarte løsninger og applikationer, som trækker på en digital infrastruktur bestående af mangea forskellige typer af data. •  Der findes allerede meget data, både hos det offentlige, private virksomheder og videninstitutioner – men det er ikke samlet. •  Dertil er det teknisk muligt at indsamle nye data – herunder ”real time” oplysninger om energibehov, vandforbrug, vejforhold, etc. •  Vi har brug for en forståelse af hvilke eksisterende og nye data der er brug for, samt hvordan man bedst indsamler og deler disse data. SIDE 5
 6. 6. DIGITAL INFRASTRUKTUR SOM FORUDSÆTNING FOR SMARTE LØSNINGERa Services/ applikationer Virksomhedsdata Digital infrastruktur/ Databaser Offentlig data Hardware (kabler, chips, mm) SIDE 6
 7. 7. HVILKE TYPER AF INFRASTRUKTUR KAN MAN FORESTILLE SIG? •  Fælles smart Grid udvidet med vand, affald og transport (inkl. real time data)a •  Flere mindre smart grids •  Databank med primært offentligt tilgængelige data •  Fokus på Nordhavn – med mulighed for udvidelse •  Løsning med udrulning i flere byer/hele landet fra begyndelsen •  XXXX SIDE 7
 8. 8. ANDRE BYER ER GODT PÅ VEJ MED ÅBNE DATAPLATFORME •  Dublin: ”Our mission is to encourage the next generation of jobs and companies in the area of urban solutions, by enabling data-driven innovation and promoting Dublin as a world-leader in developing anda trialing new urban solutions” . Dublinked •  UK: Offentlige enheder og private virksomheder deler data for at forbedre energiforbrug og trafik •  Canada: Byer deler data med borgere og virksomheder via åbne standarder og open source software •  USA: San Franscico by har lavet et central database med adgang til over 200 databaser •  New Songdo City: Alle komponenter i byen er forbundet via et internet protocol-baseret netværk SIDE 8
 9. 9. MANGE DATAKILDER/DATABEHOV I SMART CITIES Energi ELEMENTER SER VI PÅ? HVILKE Vand Transport Affalda Smarte bygninger og infrastruktur DATABEHOV/ DATABEHOV/ DATABEHOV/ DATABEHOV/ datakilde datakilde datakilde datakilde SIDE 9
 10. 10. ET EKSEMPEL: TRANSPORT KAN BLIVE SMARTERE Oveforbrug af tid Databehov Datakilder og CO2 pgaa •  Kø ved ulykker •  Viden om hvor •  Trafikovervågning •  Kø ved ting tabt ulykker sker •  Streetcameras på kørebane •  Viden om ting på •  Billetkøb i busser •  Kø ved ikke kørebane og tog optimerede •  Viden om •  Beboeres trafiklys etc. trafikmønstre bevægelses- •  Søgen efter p- •  Viden om mønstre via mobil pladser parkeringsbehov •  Kloge parkometre •  Opladning på •  Viden om inoptimale energipriser tidspunkter •  Pris: 1-3 pct af BNP i alle lande + brændstof og SIDE 10 forurening
 11. 11. EKSEMPLER PÅ BEHOV DER IKKE LØSES I DAG PGA MANGEL PÅ DIGITAL INFRASTRUKTUR •  Forbrugernes mulighed for at bruge strømmen, når den era billigst •  Simulering af bygningers energiforbrug inden de bygges •  Udveksling af overskudsvarme mellem huse •  Radiator slukker, når vinduer åbnes SIDE 11
 12. 12. Balance mellem top- down, bottom- up Ikke teknologidrevet Sikre åbenhed i men systemer behovsdreveta Udfor- dringerne for digital Kan vi få fat i tilsrækkelig Hvem ejer platform data/vil data? virksomheder og borgere dele? Hvor meget Eksisterende kan man tænke bygninger/ på tværs? nybyggeri SIDE 12
 13. 13. POTENTIEL FINANSIERINGS STRUKTUR Udvikling på markedsvilkår Støtte fra offentlige eller private fondea Services Kombination af statslig/kommunal Digital infrastruktur/ og privat investering Database Hardware Statslig/kommunal investering (kabler, chips, mm) SIDE 13
 14. 14. INNOVATIONSPLATFORMENS ROLLE •  Sandsynliggøre at der findes tilstrækkelig data som kan bruges intelligent – både hos videninstitutioer, private og offentligea aktører •  Samle aktører som er interesserede i at deltage i udviklingen af en digital infrastruktur •  Skabe opbakning til udvikling af en udbudsplatform for smart cities løsninger SIDE 14
 15. 15. DISKUSSION AFINNOVATIONSPLATFORMENS ARBEJDE Hvis du informa klik på din ege
 16. 16. SPØRGSMÅL TIL DISKUSSION •  Er en fælles digital infrastruktur det rigtige første skridt?a •  Hvilken type infrastruktur er der brug for? (smart grid eller andet?) •  Hvem skal finansiere af den digitale platform (dvs hvem skal lave udbuddet)? •  Hvordan sikrer man, at de væsentlige data kommer med (holdes de tæt til kroppen eller er der villighed til at dele…)? •  Hvordan sikrer man vedligeholdelse af data? •  Hvem skal inddrages i platformens arbejde (eksperter inden for Affald, Transport, Vand og Energi?) SIDE 16
 17. 17. DET VIDERE ARBEJDE PÅINNOVATIONSPLATFORMEN Hvis du informa klik på din ege
 18. 18. ORGANISERING AF PLATFORMENS ARBEJDEa 1.  Afdækning af databehov og datakilder inden for affald, vand, energi, transport (nedsætte 4 mindre arbejdsgrupper bestående af eksperter, med 2-3 møder i hver) 2.  Afdækning af mulige finansieringskilder (dvs hvem skal lave udbuddet). Måske hensigtsmæssigt at lave flere udbud i stedet for et samlet? 3.  Indstilling til CCC’s bestyrelse med skitsering af indhold i et eller flere udbud. SIDE 18

×