Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Claus bjørn billehøj smart city 14112011

936 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Claus bjørn billehøj smart city 14112011

 1. 1. Nordhavn = Smart City?Claus Bjørn BillehøjCity of CopenhagenHead of DivisionSustainable Urban Development
 2. 2. 3 13. november 2011
 3. 3. 4 13. november 2011
 4. 4. Først “byplanlægning”– så SMART implementering» Udfordringerne er at implementere planerne så SMART som muligt» Dermed skabes værdi for alle aktører » Grundejer » Investorer » Infrastruktur ejere » Kommende indbyggere – bolig og erhverv » Myndigheder» Byens rolle er klar – at skabe moment og udfordre aktørerne I implementeringen» Markedet skal skabe løsningerne
 5. 5. Hvorfor SMART CITY?» Vi mangler vækst i Danmark, falder bagud, gælder både land og by» Der er behov for innovation i samspil mellem offentlig og privat» Byen står i sig selv over for en række udfordringer – trafik, flere mennesker, CO2 neutralitet, mere vand mv. – dette kræver smarte løsninger
 6. 6. De konkrete eksempler/muligheder» Energi» Vand» Real-time data» Service arkitektur» Digital masterplanlægning – koblet på den fysiske struktur» Den smarte bygning» XXX – der er adskillige sektorer mv. der kan gøres smarte
 7. 7. Nordhavn Energi Partnerskab» DONG» Københavns Energi» Klima og Energiministeriet» By & Havn» Københavns Kommune
 8. 8. Udvikling af fremtidens energiløsninger» Koordinering af konkrete projekter skaber det bedste afsæt for innovative løsninger» Krav til løsninger:• En betydelig CO2 effekt• Et betydeligt vækstpotentiale• En høj omkostningseffektivitet• En betydelig markedsmodenhed på både kort og langt sigt• En høj brandingværdi
 9. 9. Smarte løsninger» Forretningsmodel og proces » Smart Energy » Smart house » Gadebelysning » Landstrøm til krydstogtsskibe » Elbiler » Lavtemperatur fjernvarme » Fjernkøling » Varmelager » Geothermi
 10. 10. Med Nordhavn Fælles Energidata skal iværksættere og etablerede parter kunne teste og udvikle bæredygtige og intelligente energi- og byløsningerVision IndsatsområderFælles Energidata i Nordhavnskal skabe innovation og grønvækst gennem samling og Nyttiggørenyttiggørelse af energi- og data så de kanrelaterede data. anvendesMissionDet fælles energidata skal Opsamle Innovation og Oplyseoptimere og reducere det og udstille data frasamlede energiforbrug i grøn vækst baseret på forbrugere og offentlige ogNordhavn og fungere som et fælles energidata iværksættere private parterfyrtårn for København. Adgangtil fælles energidata skal skabeog synliggøre et modentmarked for nye produkter ogservices. Adgangen til fælles Integrereenergidata, skal muliggøre en mellem typer afeffektiv og markedsdrevet energidata og medoplysning til energiforbrugere, andre databåde private, offentlige ogvirksomheder, om hvordan dekan spare på energien.
 11. 11. Nyttiggørelse og kommercialisering af energidata Vision og engagement i fælles energidata Fælles Energidata i Nordhavn skal Innovation og skabe innovation og grøn vækst grøn vækst baseret gennem samling og nyttiggørelse af på fælles energidata energi- og relaterede data. Kommercialisering af fælles energidata Adgang til fælles energidata skal Pilotprojekter skabe og synliggøre et modent Servic Servic Servic Servic Servic Servic Servic Servic Servic marked for nye produkter og e e e e e e e e e services. Fysisk og organisatorisk setup for fælles Adgangen til fælles energidata, skal energidata muliggøre udveksling af data på tvær af leverandører. Data fra sensorer og partnere
 12. 12. Nordhavn vandpartnerskab» Samarbejde om innovative vandløsninger i Nordhavn» Bl.a. håndtering af vejvand og grundvandsbesparende tiltag» Pilotprojekter, som kan udbredes til resten af Nordhavn» By & Havn, Københavns Energi, Københavns Kommune» Vand i byer: DHI, DTU
 13. 13. Copenhagen:Solutions for Sustainable CitiesClaus Bjørn Billehøjcbb@okf.kk.dkwww.kk.dk/english

×