Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Means of transport - Μέσα μεταφοράς

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 64 Ad
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (18)

Similar to Means of transport - Μέσα μεταφοράς (20)

Advertisement

More from cpapadak (20)

Means of transport - Μέσα μεταφοράς

 1. 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΣΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: 1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης ΤΑΞΗ: Δ΄ Δημοτικού ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Καφετζή Αγάθη, εκπαιδευτικός Αγγλικής γλώσσας Δ΄ τάξης Παπαδάκης Χρήστος, εκπαιδευτικός ΤΠΕ Δ’ τάξης
 2. 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 6 μήνες (Νοέμβριος 2013-Μάϊος 2014)
 3. 3. Η γέννηση αυτής της διαθεματικής ερευνητικής εργασίας Η διδασκαλία των μέσων συγκοινωνίας και μεταφοράς στην Δ' τάξη στην Αγγλική γλώσσα (English 4th grade: Unit 8) αποτέλεσε την αφορμή για να αποφασιστεί από κοινού με τους μαθητές η υλοποίηση αυτής της εργασίας.
 4. 4. Η γέννηση αυτής της διαθεματικής ερευνητικής εργασίας Η αιτία όμως για την εκπόνηση αυτής της ερευνητικής εργασίας δεν ήταν μόνο για να εφαρμοστεί στην πράξη η διαθεματικότητα και η συνεργατική μάθηση, αλλά πρώτιστα για να βιώσουμε τη “συνεργατική διδασκαλία”. Γιατί πιστεύουμε ακράδαντα στη ρήση ότι “We should not only use the brains we have but all that we can borrow.” -Woodrow Wilson
 5. 5. ΣΚΟΠΟΣ Η ενεργή εμπλοκή του κάθε μαθητή σε δράσεις συνεργατικής διερεύνησης, δημιουργικής έκφρασης και απόκτησης κριτικής σκέψης ώστε να απαντήσει στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα αυτής της διαθεματικής εργασίας.
 6. 6. Ερευνητικά ερωτήματα 1. Ποιο μεταφορικό μέσο χρησιμοποιούν οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης Α) για τη μετακίνησή τους μέσα στην πόλη Β) για τη μετακίνησή τους πάνω από 500χλμ. (πχ. για να πάνε στην Αθήνα)
 7. 7. Ερευνητικά ερωτήματα 2. Θεωρούν το μέσον που χρησιμοποιούν για τις παραπάνω μετακινήσεις φιλικό προς το περιβάλλον; 3. Ποιο μεταφορικό μέσο χρησιμοποίησαν οι τουρίστες της Αλεξανδρούπολης για να φθάσουν στην πόλη;
 8. 8. Μεθοδολογία Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες. Ο ρόλος της δασκάλας Αγγλικής γλώσσας (συντονίστρια του προγράμματος) είναι ενθαρρυντικός και καθοδηγητικός. Τα παιδιά σε συνεργασία με τη δασκάλα, οργανώνουν τις εργασίες τους και κάνουν παρουσιάσεις κάθε φορά που τις ολοκληρώνουν, προκειμένου να γίνεται ανατροφοδότηση της όλης διαδικασίας και να ενισχύεται η συμμετοχή όλων των παιδιών (διαλείμματα ανατροφοδότησης).
 9. 9. Μεθοδολογία Έτσι, η διδασκαλία-μάθηση θεμελιώνεται στο διάλογο και τη διαβούλευση και οι παιδαγωγικές ενέργειες του εκπαιδευτικού οργανώνονται: Βιωματικά, διότι συνδέουν το περιεχόμενο και τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, με όψεις της καθημερινής ζωής των μαθητών και τις βιωμένες εμπειρίες τους.
 10. 10. Μεθοδολογία Ομαδοσυνεργατικά, διότι κάθε γνώση, σκέψη, βίωμα και εμπειρία τίθεται σε διάλογο και διαβούλευση σε μικρές ομάδες και στην ολομέλεια της τάξης. Διερευνητικά, διότι αξιοποιούνται ερευνητικές διαδικασίες και τεχνικές που ακολουθούν οι εμπλεκόμενοι επιστημονικοί κλάδοι
 11. 11. Αναμενόμενα αποτελέσματα Με τη βιωματική, ομαδοσυνεργατική και διερευνητική διδασκαλία-μάθηση, αναδύονται νέα αντικείμενα διαλόγου, νέα νοήματα και νέες ιδέες, εντοπίζονται διαφοροποιήσεις, προκύπτουν αντιπαραθέσεις, επιχειρούνται συνθέσεις και με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται ο κριτικός και αυτοκριτικός στοχασμός των μαθητών και ενεργοποιείται η συμμετοχή τους σε κοινές δράσεις.
 12. 12. Παρόλο που οι μαθητές γνωρίζονταν ήδη μεταξύ τους, πριν αρχίσουμε την υλοποίηση της εργασίας, έγιναν κάποιες δραστηριότητες με στόχο  να γίνουν γνωστά στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και στους συντονιστές εκπαιδευτικούς τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή,  να ασκηθεί η συγκέντρωση προσοχής και η παρατηρητικότητά τους και  να καλλιεργηθεί πνεύμα συνεργασίας στην ομάδα.
 13. 13. Στο πλαίσιο των προκαταρκτικών δράσεων, οι μαθητές συνέταξαν και υπέγραψαν το συμβόλαιο της τάξης, το οποίο προέκυψε από τις απαντήσεις που έδωσαν στο ανάλογο φύλλο εργασίας
 14. 14. Το συμβόλαιο προέκυψε από τις απαντήσεις που έδωσαν στο ανάλογο φύλλο εργασίας
 15. 15. Παράρτημα 4 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΑΞΗΣ Σημειώστε με ένα √ αυτά που σας αρέσουν να υπάρχουν στην ομάδα σας. Μη σημειώνετε αυτά που δεν σας αρέσουν.  Συνεργασία  Φασαρία  Εργατικότητα  Συζητήσεις άσχετες με το θέμα της εργασίας  Αμέλεια  Ανταγωνισμός  Αλληλεγγύη (=ο ένας να βοηθάει τον άλλον)  Σεβασμός στη γνώμη των συμμαθητών μου  Υπευθυνότητα  Αδιαφορία  Αγένεια  Ηρεμία  Εγωισμός  Επιτυχία  Ευγένεια Γράψτε τι προτείνετε να γίνεται αν κάποιος δεν τηρήσει αυτά που θα συμφωνηθούν 1) …………………………………………………………………… 2)………………………………………………………………………
 16. 16. Οργάνωση δραστηριοτήτων ανά ομάδα στην αγγλική γλώσσα Συντονίστρια εκπαιδευτικός: Καφετζή Αγάθη
 17. 17. ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΗ - ΣΤΟΧΟΣ 1 Να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τα μέσα συγκοινωνίας
 18. 18. ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΗ - ΣΤΟΧΟΣ 1 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο ώστε να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τα μέσα συγκοινωνίας  της πόλης τους  των ελληνικών μεγαλουπόλεων  των νησιών και  της Αγγλίας.
 19. 19. ΟΜΑΔΑ 1 στην Αθήνα ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η: Δίνονται στους μαθητές οι παρακάτω ιστοσελίδες, ζητείται να βρουν τα μέσα συγκοινωνίας που υπάρχουν και να σημειώσουν τις λέξεις στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας www.athensguide.org www.athenstransport.com www.lonelyplanet.com www.vrisko.gr www.woodlands- junior.kent.sch.uk/custo ms/questions/transport.h tml www.tuc.gr/416.html www.hoteltravel.com/Gree ce/Crete www.lonelyplanet.com/gre ece/transport/getting- around wwww.woodlands- junior.kent.sch.uk/customs /questions/transport.html ΟΜΑΔΑ 3 στην πόλη τους ΟΜΑΔΑ 2 σε μεγάλα νησιά ΟΜΑΔΑ 4 στην Αγγλία
 20. 20. Παράρτημα 5 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η ΟΜΑΔΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 Πάτε στο εργαστήριο πληροφορικής και καθίστε ανά δύο σε έναν υπολογιστή. Ψάξτε στις παρακάτω ιστοσελίδες και σημειώστε τις αγγλικές λέξεις που θα βρείτε για τα μέσα συγκοινωνίας που υπάρχουν στην Αθήνα. www.athensguide.org www.athenstransport.com www.lonelyplanet.com MMEEAANNSS OOFF TTRRAANNSSPPOORRTT IINN AATTHHEENNSS 1 2 Επιστρέψτε στην τάξη σας, συζητήστε τι βρήκατε με την ομάδα σας και συμπληρώστε τον πίνακά σας ανάλογα.
 21. 21. Παράρτημα 5 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2η ΟΜΑΔΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 Πάτε στο εργαστήριο πληροφορικής και καθίστε ανά δύο σε έναν υπολογιστή. Ψάξτε στις παρακάτω ιστοσελίδες και σημειώστε τις αγγλικές λέξεις που θα βρείτε για τα μέσα συγκοινωνίας που υπάρχουν σε ένα νησί π.χ. Κρήτη www.tuc.gr/416.html www.hoteltravel.com/Greece/Crete www.lonelyplanet.com/greece/transport/getting-around MMEEAANNSS OOFF TTRRAANNSSPPOORRTT IINN IISSLLAANNDDSS 1 2 Επιστρέψτε στην τάξη σας, συζητήστε τι βρήκατε με την ομάδα σας και συμπληρώστε τον πίνακά σας ανάλογα.
 22. 22. Παράρτημα 5 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3η ΟΜΑΔΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 Πάτε στο εργαστήριο πληροφορικής και καθίστε ανά δύο σε έναν υπολογιστή. Ψάξτε στις παρακάτω ιστοσελίδες και σημειώστε τις αγγλικές λέξεις που θα βρείτε για τα μέσα συγκοινωνίας που υπάρχουν στην Αλεξανδρούπολη. www.vrisko.gr www.woodlands- junior.kent.sch.uk/customs/questions/transport.html MMEEAANNSS OOFF TTRRAANNSSPPOORRTT IINN MMYY TTOOWWNN:: AALLEEXXAANNDDRROOUUPPOOLLIISS 1 2 Επιστρέψτε στην τάξη σας, συζητήστε τι βρήκατε με την ομάδα σας και συμπληρώστε τον πίνακά σας ανάλογα.
 23. 23. Παράρτημα 5 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4η ΟΜΑΔΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 Πάτε στο εργαστήριο πληροφορικής και καθίστε ανά δύο σε έναν υπολογιστή. Ψάξτε στις παρακάτω ιστοσελίδες και σημειώστε τις αγγλικές λέξεις που θα βρείτε για τα μέσα συγκοινωνίας που υπάρχουν στην Αγγλία.. www.woodlands- junior.kent.sch.uk/customs/questions/transport.html MMEEAANNSS OOFF TTRRAANNSSPPOORRTT IINN EENNGGLLAANNDD 1 2 Επιστρέψτε στην τάξη σας, συζητήστε τι βρήκατε με την ομάδα σας και συμπληρώστε τον πίνακά σας ανάλογα.
 24. 24. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η: Οι μαθητές φέρνουν από το σπίτι τους φωτογραφικό υλικό ανάλογο με τη δραστηριότητα της ομάδας τους και δημιουργούν ένα πόστερ Means of transport in Athens OMAΔΑ 1 Means of transport in Crete Means of transport in my town Means of transport in England OMAΔΑ 2 OMAΔΑ 3 OMAΔΑ 4
 25. 25. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η: Η συντονίστρια εκπαιδευτικός δίνει στην κάθε ομάδα μια εικόνα ενός μεταφορικού μέσου εάν θέλουν να την χρωματίσουν και στην ομάδα που έχει περισσότερους χειραπτικούς τύπους μαθητών, μια κατασκευή χάρτινου λεωφορείου της Αγγλίας. Πρόκειται για δραστηριότητες με μικρό δείκτη δυσκολίας για τους μαθητές που δυσκολεύτηκαν στις προηγούμενες και είναι περισσότερο χειραπτικοί τύποι.
 26. 26. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - 1η ΟΜΑΔΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3
 27. 27. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - 2η ΟΜΑΔΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3
 28. 28. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - 3η ΟΜΑΔΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3
 29. 29. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - 4η ΟΜΑΔΑ –ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3
 30. 30. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - 4η ΟΜΑΔΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 - CRAFT
 31. 31. ΦΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ – ΣΤΟΧΟΣ 2 Να συγκρίνουν τα υπάρχοντα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς με αυτά της πόλης τους.
 32. 32. ΦΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ – ΣΤΟΧΟΣ 2 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Οι μαθητές κάθονται με την ομάδα τους. Η συντονίστρια εκπαιδευτικός δίνει το φύλλο εργασίας σε κάθε μαθητή της ομάδας. Ζητά να συμπληρωθεί συνεργατικά το μέρος που αντιστοιχεί στην ομάδα.
 33. 33. Παράρτημα 7 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ What means of transport are there in Alexandroupolis? 1η ΟΜΑΔΑ Crete 2η ΟΜΑΔΑ Thessaloniki? 3η ΟΜΑΔΑ Samothrace? 4η ΟΜΑΔΑ
 34. 34. ΦΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ – ΣΤΟΧΟΣ 2 Στη συνέχεια οι ομάδες ανακοινώνουν προφορικά την απάντηση της ερώτησής τους στην ολομέλεια και αναλαμβάνοντας το ρόλο του δασκάλου, φροντίζουν να διαβάζουν αργά και καθαρά μία μία τις λέξεις, ώστε όλοι από τις άλλες ομάδες να προλαβαίνουν να τις γράφουν στο φύλλο εργασίας τους.
 35. 35. ΦΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ – ΣΤΟΧΟΣ 2- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Τέλος η συντονίστρια εκπαιδευτικός ζητά από τις ομάδες να επινοήσουν ένα καλύτερο τρόπο παρουσίασης τους με κάποιο οπτικό υλικό. Οι συγκεκριμένοι μαθητές ήδη έχουν έρθει σε επαφή με διάφορα παιχνίδια και τεχνικές εκμάθησης λεξιλογίου και δεν θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα να επινοήσουν κάτι ανάλογο.
 36. 36. ΦΑΣΗ ΤΡΙΤΗ – ΣΤΟΧΟΣ 3 3) Να ταξινομήσουν τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς  σε στεριά, σε ράγες, σε θάλασσα και αέρα  σε ιδιωτικά και δημόσια
 37. 37. ΦΑΣΗ ΤΡΙΤΗ – ΣΤΟΧΟΣ 3- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Οι μαθητές βρίσκονται καθισμένοι με την ομάδα τους. Η συντονίστρια εκπαιδευτικός δίνει τα φύλλα εργασίας σε κάθε μαθητή της ομάδας και ζητά να συμπληρωθεί συνεργατικά το μέρος που αντιστοιχεί στην ομάδα.
 38. 38. Παράρτημα 8α MEANS OF TRANSPORT BY LAND 1η ΟΜΑΔΑ BY SEA 2η ΟΜΑΔΑ BY AIR 3η ΟΜΑΔΑ BY RAIL 4η ΟΜΑΔΑ
 39. 39. ΦΑΣΗ ΤΡΙΤΗ – ΣΤΟΧΟΣ 3 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Για το δεύτερο φύλλο εργασίας οι μαθητές της 1ης ομάδας συνεργάζονται με αυτούς της 2ης και οι μαθητές της 3ης ομάδες τους μαθητές της 4ης.
 40. 40. Παράρτημα 8β MEANS OF TRANSPORT PUBLIC 1η ΟΜΑΔΑ και 2η ΟΜΑΔΑ PRIVATE 3η ΟΜΑΔΑ και 4η ΟΜΑΔΑ
 41. 41. ΦΑΣΗ ΤΡΙΤΗ – ΣΤΟΧΟΣ 3 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Στη συνέχεια, οι ομάδες ανακοινώνουν προφορικά την απάντηση τους στην ολομέλεια. Τέλος η συντονίστρια εκπαιδευτικός ζητά από τις ομάδες να κατασκευάσουν ένα πόστερ παρουσίασης του λεξιλογίου που τους αντιστοιχεί.
 42. 42. ΦΑΣΗ ΤΡΙΤΗ – ΣΤΟΧΟΣ 3 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ Oι ομάδες παρουσιάζουν στην τάξη τα ψηφιακά πόστερ της δραστηριότητας 2 και το υλικό της δραστηριότητας 3 έτσι ώστε το σύνολο της τάξης να γίνει κοινωνός όλων των δραστηριοτήτων.
 43. 43. ΦΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ – ΣΤΟΧΟΣ 4 Να συνδέσουν την παρουσία συγκοινωνιακών και μεταφορικών δικτύων με την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του ανθρώπου.
 44. 44. ΦΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ – ΣΤΟΧΟΣ 4 Συντονισμός από τους εκπαιδευτικούς των δύο ειδικοτήτων Για την επίτευξη του στόχου 4, δηλαδή τη σύνδεση των μέσων μεταφοράς με την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του ανθρώπου, οι συντονιστές εκπαιδευτικοί ετοιμάζουν ερωτηματολόγιο σε δύο γλώσσες.
 45. 45. ΣΧΟΛΕΙΟ: 1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Αλεξανδρούπολης SCHOOL: 1st model Experimental Primary school of Alexandroupolis ΤΑΞΗ: Δ΄ Δημοτικού GRADE: 4th ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PROJECT WORK QUESTIONNAIRE ΘΕΜΑ: ΜΕΣΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ TOPIC: MEANS OF TRANSPORT ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: COORDINATING TEACHERS: Καφετζή Αγάθη, εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας Δ΄ τάξης Kafetzi Agathi, teacher of English of the 4th grade Παπαδάκης Χρήστος, εκπαιδευτικός ΤΠΕ Δ΄ τάξης Papadakis Christos, teacher of Information Technology of the 4th grade
 46. 46. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γεια σας. Είμαστε μαθητές του 1ου Πρότυπου Πειραματικού σχολείου Αλεξανδρούπολης. Κάνουμε μια εργασία με θέμα τα ΜΕΣΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ και θα σας παρακαλούσαμε να απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις σχετικές μ’ αυτό. INTRODUCTION Hello. Are you a foreigner?.... We are pupils of the first model experimental primary school of Alexandroupolis. We are doing a project on the MEANS OF TRANSPORT and we would like you to answer some questions about it.
 47. 47. Κυκλώστε το φύλο και την εθνικότητα πριν προχωρήσετε στις ερωτήσεις Circle the sex and the nationality before asking any questions 1. Φύλο - Sex Α Άνδρας -Male Β Γυναίκα – Female 2. Εθνικότητα – Nationality Α Έλληνας -Greek Β Ξένος – Foreigner
 48. 48. 3. Τόπος διαμονής (μόνο για Έλληνες) Ερώτηση: Ζείτε στην Αλεξανδρούπολη, σε άλλη πόλη ή σε χωριό; Α Αλεξανδρούπολη Β Άλλη πόλη Γ Χωριό 4. Ηλικία – Age Ερώτηση: Πόσο χρονών είστε; Question: How old are you? Α 10-12 Β 13-18 Γ 19 - 30 Δ 31-45 Ε 46-60 ΣΤ 61-80
 49. 49. 5. Ποιο μεταφορικό μέσο χρησιμοποιείτε για τη μετακίνησή σας μέσα στην πόλη; Which means of transport do you use to get around the city? A αυτοκίνητο - car Β αστικό – city bus Γ ποδήλατο - bicycle Δ μηχανάκι - motorcycle Ε μετρό - tube ΣΤ πόδια – on foot Ε άλλο – other. Τι;………………………………. What? 6. Θεωρείτε αυτό το μέσο φιλικό προς το περιβάλλον; Do you think this is an environmentally friendly means of transport? A NAI YES B OXI NO
 50. 50. 7. Ποιο μεταφορικό μέσο χρησιμοποιείτε για να ταξιδέψετε πάνω από 500 χλμ. πχ. για να πάτε στην Αθήνα; Which means of transport do you use to travel more than 500 kms? A αυτοκίνητο - car Β πούλμαν – coach Γ τρένο -train Δ αεροπλάνο - plane Ε άλλο – other. Τι;………………………………. What? 8. Θεωρείτε αυτό το μέσο φιλικό προς το περιβάλλον; Do you think this is an environmentally friendly means of transport? A NAI YES B OXI NO
 51. 51. (μόνο για ξένους) (only for foreigners) 9 Which means of transport did you use to get to Alexandroupolis? A αυτοκίνητο - car Β πούλμαν – coach Γ τρένο -train Δ αεροπλάνο - plane Ε άλλο – other. Τι;………………………………. What? Σας ευχαριστούμε Thank you very much.
 52. 52. ΦΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ – ΣΤΟΧΟΣ 4  Εξηγούν στους μαθητές τον τρόπο λειτουργίας του ερωτηματολογίου.  Οι μαθητές ανά δύο παίρνουν 10-20 ερωτηματολόγια.  Με συνοδεία των γονέων τους επισκέπτονται χώρους που είναι πιθανό να συναντήσουν τουρίστες πχ. αεροδρόμιο, ΚΤΕΛ, σιδηροδρομικό σταθμό, εστιατόρια, μουσεία και καταγράφουν τα δεδομένα των απαντήσεών τους. Ρωτούν επίσης και ανθρώπους που συναντούν στη πόλη διαφόρων ηλικιών.
 53. 53. ΦΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ – ΣΤΟΧΟΣ 4 Όταν ολοκληρώσουν τη δημοσκοπική έρευνά τους, φέρνουν τα ερωτηματολόγια στο σχολείο. Επεξεργάζονται τα δεδομένα με τη βοήθεια του δασκάλου Πληροφορικής και της συντονίστριας εκπαιδευτικού. Τέλος συζητούν τα αποτελέσματά τους σε ολομέλεια.
 54. 54. ΦΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ – ΣΤΟΧΟΣ 4 Συντονισμός από τους εκπαιδευτικούς των δύο ειδικοτήτων Οι συντονιστές εκπαιδευτικοί επινοούν κάτι και επιβραβεύουν τους μαθητές για την πρώτη τους έρευνα!
 55. 55. ΦΑΣΗ ΠΕΜΠΤΗ -ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ – Συντονισμός από τους εκπαιδευτικούς των δύο ειδικοτήτων Θεατρικά παιχνίδια: “Γίνομαι ο καθρέφτης του άλλου” “Παγωμένη σκηνή” “Αντιγραφή μιας εικόνας”
 56. 56. ΦΑΣΗ ΕΚΤΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Συντονισμός από τους εκπαιδευτικούς των δύο ειδικοτήτων Η αξιολόγηση γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος από τον κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά με διάφορες ασκήσεις.
 57. 57. Στην τελική αξιολόγηση, οι μαθητές μαζί με τους δύο εκπαιδευτικούς κάθονται σε κύκλο. Στο κέντρο αυτού είναι τοποθετημένο το χάρτινο λεωφορείο που κατασκεύασαν οι μαθητές σε κάποια φάση της εργασίας τους. Όποιος θέλει να πάρει το λόγο, σηκώνεται και παίρνει το χειροτέχνημα.
 58. 58. Αρχίζει να μιλά ο ένας εκ των δύο συντονιστών εκπαιδευτικών. Αναφέρεται στις καταστάσεις που βίωσαν, τη χαρά και τη δύναμη που ένιωσαν, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Ο δεύτερος εκπαιδευτικός σχολιάζει τη λειτουργία της ομάδας, τα αποτελέσματα της συνεργασίας και εργασίας μαθητών και συντονιστών. Μετά, το λόγο παίρνουν οι μαθητές και εκφράζουν τις προσωπικές τους κρίσεις.
 59. 59. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - Ματσαγγούρας, Η. (2002). «Διεπιστημονικότητα, διαθεματικότητα και ενιαιοποίηση στα νέα Προγράμματα Σπουδών: τρόποι οργάνωσης της σχολικής γνώσης», Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων», Τεύχος 7, Ειδικό Αφιέρωμα στη διαθεματικότητα, σσ.19-35. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα. - Μπακονικόλα- Γεωργοπούλου, Χ. (1998). «Η Τέχνη του θεάτρου», Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Παν/μιου Αθηνών, Αθήνα. - Μπακονικόλα- Γεωργοπούλου, Χ. (2002). «Η Θεατρική Σχολική Δημιουργία», Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Παν/μιου Αθηνών, Αθήνα. - Παπαδόπουλος, Σ. (2010). «Παιδαγωγική του Θεάτρου», Αθήνα. - Χατζηκαμάρη, Π. (1998). «Δέκα δημιουργικά βήματα για μια σχολική παράσταση», Καστανιώτης, Αθήνα. http://psifiakesergasies.wordpress.com/ http://users.sch.gr/apapadim/autosch/schcan/material/phaseis.pdf http://www.oepek.gr/portal/index.php?option=com_content&view=section &id=11&Itemid=107

×