Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Micron Associates la slip Spania har ikke råd til høye priser for lenge

Spanske statsminister Mariano Rajoy har sitert Spania har ikke råd til å finansiere seg selv for lang til gjeldende priser i sin tale i det europeiske Union (EU)-toppmøtet.
Spansk 10 års statsobligasjoner har vært handel på gir over 6,8%, kommer i nærheten av 7% considered unaffordable.
“Det mest presserende emnet er emnet for finansiering,” sa han. Spania har bedt om midler til sine banker, men landet har ikke bailed ut. De land har blitt enige om å låne opptil 100bn euro ($125bn; £80bn) for å støtte Spanias banker. Avkastning på statsobligasjoner handel på markeder er tatt som en indikasjon på renter regjeringer vil måtte betale å låne penger.
Det er institusjoner og også økonomiske enheter som ikke får tilgang til markeder som spesielt nå støter i Spania og vel som Italia og andre land, til tross for det faktum at Spania lavkonjunktur hadde sannsynligvis utdypes i andre kvartal av året.
Spanias Bank sagt sitt siste dataene foreslått ytterligere sammentrekning i andre kvartal “i en mer intens tempo”.
Tirsdag lagt EU-myndigheter frem sin visjon for fremtiden for monetære union, som de håpet ville berolige investorer at de trygt kunne låne til de land, og unngå ytterligere bailouts som trengs.
Stor uenigheten i Eurozone er om obligasjoner vil noen gang bli utstedt fellesskap av alle dens medlemmer for å holde låneopptak kostnader ned for de nå står overfor unaffordable gjeld.
Tirsdags utgivelsen fra EU sa at det kan være en del av sin 10-års plan som omfatter nærmere økonomiske union.
Italia holdt en obligasjon auksjon på onsdag, selge 9bn euros av seks måneders obligasjoner med en rentesats på 2.96%, fra 2.10% det betalt på den siste sammenlignbare auksjonen på slutten av mai.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

Micron Associates la slip Spania har ikke råd til høye priser for lenge

  1. 1. Micron Associates: Headlines Micron Associates la slip Spania har ikke råd til høye priser for lenge
  2. 2. Spanske statsminister Mariano Rajoyhar sitert Spania har ikke råd til åfinansiere seg selv for lang tilgjeldende priser i sin tale i deteuropeiske Union (EU)-toppmøtet.Spansk 10 års statsobligasjoner harvært handel på gir over 6,8%, kommeri nærheten av 7% consideredunaffordable.
  3. 3. “Det mest presserende emnet er emnet forfinansiering,” sa han. Spania har bedt ommidler til sine banker, men landet har ikkebailed ut. De land har blitt enige om å låneopptil 100bn euro ($125bn; £80bn) for åstøtte Spanias banker. Avkastning påstatsobligasjoner handel på markeder ertatt som en indikasjon på renter regjeringervil måtte betale å låne penger.
  4. 4. Det er institusjoner og også økonomiske enheter somikke får tilgang til markeder som spesielt nå støter iSpania og vel som Italia og andre land, til tross fordet faktum at Spania lavkonjunktur haddesannsynligvis utdypes i andre kvartal av året.Spanias Bank sagt sitt siste dataene foreslåttytterligere sammentrekning i andre kvartal “i en merintens tempo”.Tirsdag lagt EU-myndigheter frem sin visjon forfremtiden for monetære union, som de håpet villeberolige investorer at de trygt kunne låne til de land,og unngå ytterligere bailouts som trengs.
  5. 5. Stor uenigheten i Eurozone er omobligasjoner vil noen gang bli utstedtfellesskap av alle dens medlemmer for å holdelåneopptak kostnader ned for de nå ståroverfor unaffordable gjeld.Tirsdags utgivelsen fra EU sa at det kanvære en del av sin 10-års plan som omfatternærmere økonomiske union.Italia holdt en obligasjon auksjon på onsdag,selge 9bn euros av seks månedersobligasjoner med en rentesats på 2.96%, fra2.10% det betalt på den siste sammenlignbareauksjonen på slutten av mai.
  6. 6. Italias statsminister Mario Monti ogFrankrikes President Francois Hollandeønsker eurozone bailout midler til å kjøpestatsobligasjoner til billigere priser for åbidra til å redusere kostnaden av å låne forstå Eurozone regjeringer som Spania ogItalia på kommersielle markedene.
  7. 7. I Roma på tirsdag advarte Mr Monti at EU-toppmøtet, som er planlagt å finne sted på torsdagog fredag, skal kunne gå på i slutten søndag hvis hanikke får det han ville.Men som Micron Associates-peker på de to redningmidler, EFSF og ESM har ikke nok midler til å kunnegi et seriøst inntrykk på spansk og italiensklåneopptak kostnader.For dette skal fungere, må Tyskland være villig til åla ESM å få en bank-lisens, så det kan låne langtstørre mengder fra den europeiske sentralbanken,noe kansler Angela Merkel avvises på toppmøtet i julii fjor.
  8. 8. I mellomtiden, Kypros finansminister VassosShiarly sa at størrelsen på bailout det vil fåfra sin Eurozone partnere hadde ennå skalfastsettes.Kypros, som gjorde en formell anmodning omassistanse på onsdag, kunne trenge så myesom 10bn euro, ifølge trykk spekulasjon.Mr Shiarly sa: “verken oss selv ellerpersoner vi snakker for å ha reist spørsmåletom beløpet.”
  9. 9. Han legger til: “det vil være noen negativekonsekvenser på vår økonomi, men det erikke noe som vi ikke kan overvinne.“Støtten som vi får fra europeiskemekanismen vil hjelpe oss til ikke barehåndtere banktjenester problemet, men detvil også hjelpe oss fremme okkuperteøkonomien og spesielt i generere vekst.”

×