Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Java e XII
Sjellja e
Lidershipit ne
raport me
shperblimin
dhe denimin
© Prentice Hall 2006

7-1
Objektivat e mesimit
Pas ketij kapitulli ju do te arrini te kuptoni :






Se si lideret mund te perdorin shperblimet...
Objektivat e Mesimit(vazhd.)
Pas ketij kapitulli ju do te arrini te :






Përshkruani detyrat organizative dhe situat...
Ligji I Efektit
Një sjellje të veçantë do të
rritet në frekuencë nëse është
percjellur nga një shpërblim.
Konkluzion ësh...
Llojet e lidershipit me sjellje
shperblyese
Detyra të
Detyra të
këndshme
këndshme
ne punë
ne punë

Komplimente
Komplimente...
Llojet e lidershipit me sjellje
dênuese
Percaktime te detyrave
Percaktime te detyrave
te padeshirueshme
te padeshirueshme
...
Procesi i shkëmbimit Social
o

o

o

Përdorimi i shpërblimeve dhe të ndëshkimeve nga
një lider është përshkruar si një pro...
Shpërblimet e kushtëzuara dhe
dënimet






Shpërblimet dhe dënimet duhet të
kushtëzohen me sjelljen e pasuesit.
Duke e...
Shembuj të Çfarë është për të shpresuar
kundrejt Çfarë shpesh shpërblehet
Per cka
shpresohet

Cka shperblehet
Puna e shpej...
Tiparet, aftësit dhe burimet e energjisë që ndihmojnë
liderin te përdor në mënyrë efektive, shpërblimet dhe
dënimet

Vetê-...
Efektet kryesore të kontigjentit te
shpërblimeve dhe dënimeve
Benifitet e pasuesit

Benifitet e grupit apo
organizates

•
...
Nxitesit e sjelljes se Lidereve
shpërblyes dhe dënues
Karakteristikat e
Karakteristikat e
pasuesve
pasuesve
dhe grupeve
dh...
Faktoret e situate qe neutralizojn
efikasitetiten e sjelljes shperblyese apo
denuese te lideri

Karakteristikat e detyre
K...
Modeli I procesit te sjelljes se lidershipit
shperblyes dhe ndeshkues
Faktoret e situates qe ngrisine
fikasitetin e lideri...
Aplikimi i modelit te sjelljes se liderishipit
shperblyes dhe ndeshkues
1. DIAGNOSTIFIKIMI I STIUATES

1.A punon lideri në...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Java e xi ite sjellja e lidershipit ne raport me shperblimin dhe denimin

741 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Java e xi ite sjellja e lidershipit ne raport me shperblimin dhe denimin

 1. 1. Java e XII Sjellja e Lidershipit ne raport me shperblimin dhe denimin © Prentice Hall 2006 7-1
 2. 2. Objektivat e mesimit Pas ketij kapitulli ju do te arrini te kuptoni :     Se si lideret mund te perdorin shperblimet apo denimet per te pasur ndikim pozitiv tek pasuesit. Shpjegoni se pse shpesh perdorimi I shperblimit apo denimit ka ndikim negativ tek pasuesit. Pershkruani aftesit te cilat duhet ti kete nje lider per te perdorur shperblimin apodenimin ne menyre efikase. Pershkruani karakteristikat qe mund te bejn sjelljen shperblyese apo denuese te liderit shume efikase dhe karakteristikat qe mund ti bejn ata joefikas. © Prentice Hall 2006 7-2
 3. 3. Objektivat e Mesimit(vazhd.) Pas ketij kapitulli ju do te arrini te :    Përshkruani detyrat organizative dhe situatat ku shpërblim dhe dënim mund të jetë shumë efektiv dhe ku ato mund të jenë të paefektshëm. Të diskutoni se si lideret mund të modifikojn situata për të rritur efikasitetin e shpërblimit të tyre dhe sjelljeve të dënimit Përshkruani se si lideret mund të modifikojn punët e pasuesit për të bërë ato më pak të varur në shpërblimin e liderit dhe sjelljet e dënimit © Prentice Hall 2006 7-3
 4. 4. Ligji I Efektit Një sjellje të veçantë do të rritet në frekuencë nëse është percjellur nga një shpërblim. Konkluzion është se një sjellje e cila nuk është pasuar nga një shpërblim (ose është pasuar nga një dënim) do të ulet në frekuencë. © Prentice Hall 2006 7-4
 5. 5. Llojet e lidershipit me sjellje shperblyese Detyra të Detyra të këndshme këndshme ne punë ne punë Komplimente Komplimente Rekomandime Rekomandime për çmime për çmime (shperblime) (shperblime) Sjellja shperblyese e Liderit Ngritje e pages Ngritje e pages Informimi i ibosit Informimi bosit për performansa për performansa të pazgjidhura të pazgjidhura vlerësim vlerësim të lartë për të lartë për performancë performancë © Prentice Hall 2006 7-5
 6. 6. Llojet e lidershipit me sjellje dênuese Percaktime te detyrave Percaktime te detyrave te padeshirueshme te padeshirueshme ne pune ne pune Qortim verbal Qortim verbal Gjobat për Gjobat për shkelje rregullash shkelje rregullash Sjellja ndeshkuese e liderit Vlerësim Vlerësim të ultë për të ultë për performancë performancë Privilegje Privilegje te reduktuara te reduktuara Extra pune Extra pune © Prentice Hall 2006 7-6
 7. 7. Procesi i shkëmbimit Social o o o Përdorimi i shpërblimeve dhe të ndëshkimeve nga një lider është përshkruar si një proces I shkëmbimit social në mes të liderit dhe pasuesit. Lideri kërkon një sjellje të caktuar nga një pasues, si: pjesëmarrja, një zonë të pastër të punës, reagimi apo performanca e mirë. Lideri gjithashtu kontrollon disa elemente të caktuara që pasuesi do te deshironte (shpërblime) ose do të donte ti shmangej (dënimit). Për sa kohë që të dy (lideri dhe pasuesi)e shohin si të drejta dhe përfituese për çdo pale të peshoj më shumë se shpenzimet e tyre, ata do të tentojnë të kenë një marrëdhënie reciproke të kënaqshme dhe produktive. © Prentice Hall 2006 7-7
 8. 8. Shpërblimet e kushtëzuara dhe dënimet    Shpërblimet dhe dënimet duhet të kushtëzohen me sjelljen e pasuesit. Duke e bërë pasuesin të vetëdijshëm për këto të paparashikuara I ndihmon të përqëndroj përpjekjet në përsëritjen e sjelljeve ose punës për të marrë shpërblimin përsëri. Kur lideri shpreh pakënaqësinë me pjesëmarrjen e dobët te një pasuesi si dhe duke u përsëritur frekuentimi i dobët do të rezultojë në shkarkimin e pasuesit, pasuesi tani ka njohuri të nevojshme për të shmangur dënimin më tej. © Prentice Hall 2006 7-8
 9. 9. Shembuj të Çfarë është për të shpresuar kundrejt Çfarë shpesh shpërblehet Per cka shpresohet Cka shperblehet Puna e shpejt Pune kualitative Zgjidhje afatgjate Kreativitet Korigjime te shpejta Pershtatje Agresivitet Kooperim Komplikimet Thjeshtesim Shmangie e rreziqeve Marrja e rreziqeve © Prentice Hall 2006 7-9
 10. 10. Tiparet, aftësit dhe burimet e energjisë që ndihmojnë liderin te përdor në mënyrë efektive, shpërblimet dhe dënimet Vetê-besim Vetê-besim Preferencë për të bërë Preferencë për të bërë vendimet eetyre vendimet tyre dhe marrja ee dhe marrja përgjegjësive përgjegjësive Pushtet shperblyes Pushtet shperblyes Monitorime të sakta Monitorime të sakta dhe matja ee dhe matja punës se pasuesit punës se pasuesit Tiparet, aftësit dhe burimet e energjisë që ndihmojnë lideret te përdorin në mënyrë efektive Lidhje / /burim Lidhje burim shpërblimet dhe dënimet pushtet pushtet Pushtet detyrues Pushtet detyrues Pushtet legjitim Pushtet legjitim © Prentice Hall 2006 7-10
 11. 11. Efektet kryesore të kontigjentit te shpërblimeve dhe dënimeve Benifitet e pasuesit Benifitet e grupit apo organizates • • • • • • produktivitet i permiresuar • entusiazem I ngritur • kohezion(bashkim) performanse e permiresuar përputhje me kërkesat kenaqesi me mbikeqyrjen angazhimi për organizate qartesim I rolit © Prentice Hall 2006 7-11
 12. 12. Nxitesit e sjelljes se Lidereve shpërblyes dhe dënues Karakteristikat e Karakteristikat e pasuesve pasuesve dhe grupeve dhe grupeve Ndjekësit janë anëtarë të grupit të punës të bashkuar me normat pozitve te performanses. Shperblimet jane cmohen dhe priten nga pasuesit. Karakteristikat e detyres Karakteristikat e detyres Nxitesit e sjelljes Nxitesit e sjelljes se Lidereve se Lidereve shpërblyes dhe dënues shpërblyes dhe dënues Karakteristikat e liderit Karakteristikat e liderit -Lideri kontroll mbi shpërblimet e rëndësishme që pasuesit e vlerësojn. -Lideri punon në nivel të lartë organizativ dhe / ose ka status të lartë. -Lider i njohur si ekspert në detyrat e pasuesit. © Prentice Hall 2006 -Masa te sakta te performance te shpjeguara qartë pasuesve. -Punën e përcaktuar kryesisht nga aftësia dhe përpjekjet -Shpërblime të prekshme të shpërndara në mënyrë të drejtë dhe me kohë -Larmi të madhe të detyrave 7-12
 13. 13. Faktoret e situate qe neutralizojn efikasitetiten e sjelljes shperblyese apo denuese te lideri Karakteristikat e detyre Karakteristikat e detyre Karakteristikat e pasuesit Karakteristikat e pasuesit •Indiferenca ndaj shpërblime organizative •Vezhgon kundershtimet e te tjereve ndaj liderit Faktoret e situates qe Faktoret e situates qe neutralizojn efikasitetiten neutralizojn efikasitetiten e sjelljes shperblyese apo e sjelljes shperblyese apo denuese te lideri denuese te lideri • Autonomia e punes • Detyra te kenaqshme • Distanca hapësinore në mes të liderit dhe pasuesit Karakteristikat e grupit dhe liderit Karakteristikat e grupit dhe liderit • • Grupe kohezive pune, me norma anti-lider Grupe kohezive pune, me norma anti-lider • • Shkalla e lartë e formalizimit organizativ Shkalla e lartë e formalizimit organizativ © Prentice Hall 2006 7-13
 14. 14. Modeli I procesit te sjelljes se lidershipit shperblyes dhe ndeshkues Faktoret e situates qe ngrisine fikasitetin e liderit Ngritesit(rritesit) -Shpërblime të prekshme janë të shpërndarë në mënyrë të drejtë, në kohën e duhur dhe te kushtëzuar -Lideri kontrolleonshpërblime të rëndësishme që janë me vlerë dhe / ose të pritejet e pasuesve -Lidershipi punon në një nivel të lartë organizativ -Masa të sakta e performancës janë përdorur dhe jane shpjeguar qartë -Performanca është përcaktuar nga aftësi dhe përpjekje -Lideri është i njohur si ekspert në detyrat e pasuesit -Grup kohezive të punes me normat pozitive Zëvendësues -Shkalla e lartë e profesionalizmit tek pasuesit -Vite të shkollimit dhe përvojë të punës tek pasuesit -Detyra të kënaqshme Pjesemarrja e Liderit -Dhënia e detyrave të këndshme te punës -Dhënia e komplimente dhe njohjes -Rekomandimi i çmimeve dhe promovimeve -Rritja e pagave -Dhënia e qortime dhe kritikave -Dhënia e detyrave të punës të pakëndshme Dhënia e psikologjike te Reagimet vlerësimeve të performancës tëgrupit/pasuesit ulët dhe demotions Reduktimi i privilegjeve ose duke u -Plotësimi i nevojave për njohje, respekt për dhënë punë shtesë veten, arritjey dhe sigurinë -Qartësi e Rolit -Kënaqshmëria me punën dhe mbikëqyrësit -Angazhimi për organizatë Sjelljet e pasuesve dhe rezultatet -Rritja e performancës dhe produktivitetit -Cilësia e vendimeve -Zhvillimi i pasuesit -Koha e shpenzuar,rezistenca e mundshme © Prentice Hall 2006 Faktoret e situates me ndikim ne ekikasitetin e liderit Neutralizues -Distanca hapësinore në mes të liderit dhe pasuesit -Autonomi a e punës se pasuesit -Detyrat të kënaqshme -Indiferenca ndaj shpërblime organizative -Ekzistenca e grupeve të punës kohezive me normat antilider -Shkalla e lartë e formalizimit organizativ 7-14
 15. 15. Aplikimi i modelit te sjelljes se liderishipit shperblyes dhe ndeshkues 1. DIAGNOSTIFIKIMI I STIUATES 1.A punon lideri në një nivel të lartë në organizatë? 2.A janë masa të sakta te performancës të përdorura dhe të shpjeguara qartë? 3.A janë shpërblimet të prekshme të shpërndara në mënyrë të drejtë dhe në kohë? 4.A është performanca e përcaktuara me aftësi dhe përpjekje? 5.A është lider i njohur si një ekspert në detyrat e pasuesit '? 6.A ka grupe kohezive që punojnë me normat pozitive? Nëse "po" për një ose më shumë prej këtyre pyetjeve, pasuesit do të presin sjelljen shpërblyese dhe ndëshkuese te liderit. Nëse "jo ", konsiderojnë sjellje të tjera te liderit apo situatës. 3. Modifikimi I pasuesit dhe situates 2.OFRIMI I LIDERSHIPIT DIREKTIV  Udhëheqësit gjithashtu veprojnë për të -Zhvilluar një shkallë të lartë të profesionalizmit te pasuesit. -Ofrojnë shkollim shtesë dhe aftësim për pasuesit. -Zhvillimin e detyrave në brendësi të kënaqshme duke modifikuar strukturën e punës.  -Lideret demonstrojnë sjelljet shpërbliyese dhe ndëshkuese me pasuesit nga: -Punë me detyra te kenaqshme - Komplimente dhe njohjes - Rekomandime për çmime dhe promovime - Rritja e pagave - Qortime dhe kritika - Punë me detyra te pakëndshme - Vlerësime të ulëta dhe demotivime - Privilegjet e reduktuara dhe punë shtesë © Prentice Hall 2006 7-15

×