05 leadership behavior lead

749 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
749
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Ky slide,tregon të gjitha aktivitetet lidhur me lidershipin direktiv. Një lider ndoshta nuk do të përdor të gjitha këto sjellje direktive në një situatë ku direktiva është e nevojshme, por ka të ngjarë të zgjedh ato sjellje direktive që duken te përshtatshme me situatën.Lideret Jo-Direktivë janë në mëdyshje rreth përcaktimit kush, çfarë, dhe si pasuesit do të përmbushin detyrat e tyre. Lideret Jo-Direktivë bëjnë sugjerime vetëm kur kërkohet nga pasuesit, dhe ata shpesh lejojn pasuesit të bëjnë punën cdo mënyrë që ata të mendojnë se eshte e mirë. Përderisa kjo qasje mund të jetë efektive me pasues të trajnuar dhe të motivuar, shumë situata të kërkojë ndonje lloj drejtimi nga lideri.Sjellja direktive I ndryshon informacionin pasuesit ', të kuptuarit, dhe aftësinë për të kryer detyrat. Direktiva mund të përmirësojë aftësitë punese duke eliminuar përpjekje të panevojshme dhe duke përqëndruar vëmendjen mbi metodat efektive te punës dhe aspektet kryesore të performancës së detyrës. Vendosja e objektivi është një teknikë e provuar për lideret direktivë për të motivuar performancën e pasuesit.Shumë direktiva te zbatuar ne situata te gabuar mund të krijojnë pakënaqësi tek ndjekës dhe përfundimisht të shkaktojnë ankesa, mungesa dhe qarkullime ne organizate.
 • Dy aftesi jane posaqersiht te rendesishme per sjelljen direktive ne lidership: komunikimi dhe ekspertiza tekonologjike.
  Aftësitë e komunikimit, si mjet I sjelljes lidershipit direktiv:
  -Thelbësore për të përcaktuar se si punëtorët duhet përmbushur detyrat.-Japin komente mbi ecurinë e tyre.-Definimi dhe qartësimi i roleve.-Motivimi i pasuesit duke komunikuar sjellje te dëshiruar dhe stimuj të performancës.-Shpjegoni rregullat dhe procedurat.
  Njohurit eksperte si mjet I sjelljes direktive te lidershipit:-Të nevojshme për planifikim dhe percaktim te përgjegjësive.-E nevojshme për të ndihmuar të pasuesve të përmbushur detyrat.
  Tipare Personale:-Vetë-besimi (përfshin vetë-respekt të lartë, duke u vendosur, dhe duke besuar në aftësitë e dikujt)-Këmbëngulësia ndihmon të lidershipin direktivë në zgjidhjen e problemeve-Përvojë për të siguruar njohuri të nevojshme për udhëheqjen dhe strukturimin e detyrave.
 • Burimet e nevojshme te pushtetit:
  Pushteti legjitim - i nevojshëm për shkak pajtueshmeria e pasuesit 'është bazuar në besimin se udhëheqësi ka të drejtë të sigurojë drejtimin, dhe pasuesit janë të detyruar të pajtohen.Pushtet i Ekspertit - ndihmon për shkak se kreu direktivë ka nevoj per nivel të lartë të njohurive, aftësive, dhe aftësi për kryerjen e detyrave. Kreu mundëson për të bërë plane dhe strategji efektive, zgjidhjen e problemeve, dhe për të arritur objektivat e detyrës. Kur pasuesit të varen nga lideri për këshilla dhe udhëzime, sjellja e lidershipit direktivë ka efikasitet me te larte.Burimet /lidhjet e pushtetit - mundëson liderët të sigurojn pasuesit me të dhëna dhe mbështetjen e informacionit për të justifikuar drejtimin e tyre. Kur pasuesit e shohin se drejtimet e prijësit janë të justifikuara nga dëshmi te qartë te ecurisë së fundit, ata kanë më shumë gjasa për të parë drejtimin si të dobishem.
 • Pasuesit dhe karakteristikat e situatës në mënyrë tipike nuk do të ndryshojnë drejtimin e ndikimit të direktives. Për shembull, një punëtor në një detyrë shumë të strukturuar do të kete pak nevojë për lidership direktiv. Prandaj direktiva do të ketë një ndikim më të vogël (edhe pse ende pozitiv) në kënaqësinë e këtij pasuesit së se tek një tjeter me një detyrë më pak të strukturuar.
 • Qartesimi I roleve-një nga efektet me të rëndësishme psikologjike. Kur kreu jep informacion në lidhje me pritshmëritë apo udhëzon pasuesin ne metoda të punës,lideri ka ofruar një pasqyrë të qartë për ate që duhet të bëhet. Kjo heq pasigurin dhe tensionin te pasuesit dhe ata e dinë saktësisht se si të sillen. Lideri siguron strukturën për pasuesit.Kënaqshmëria – Shmangia e pasigurisë dhe sigurimi i strukturës ofron kënaqësi të lart me punë dhe mbikëqyrës. Megjithate, studime të kryera mbi lidershipin direktiv që përfshin dimensione ndëshkuese, autokratike, autoritare kanë treguar e renie te kënaqshmërisë tek pasuesit.Stresi - Kur lidershipi direktivë është I përbërë nga ofrimin e informatave, ekspertizës, dhe udhëzimeve të kombinuara me mbeshtetje, stresi eshte ulur tek pasuesit.Grupi i kohezionit - Lideret Direktiv të cilët nuk janë në mënyrë arbitrare ndëshkuese, autokratik, ose autoritare kanë tendencë të kenë grupet shumë kohezive, te cila zakonisht çojn në performancë më të lartë.Rezultatet - Në organizatat e mëdha me disa nivele të menaxhimit, lideret direktivë të prirur për të marrë vlerësimet dhe merita më të larta se sa lideret jo-direktivë. Kjo eshte veçanërisht e vërtetë në kohë të kufizuar të tilla si ne prodhim. Më pak e vërtetë në organizatat e shërbimeve sociale. Zakonisht kanë petrformans më të lartë pasuesit më produktiv se sa lideret jo-direktivë.
 • Situatat e 2,3,6, dhe 7 janë shembuj ku zakonisht pasuesit kane nevoje dhe iu përgjigjen favorshme sjelljeve te direktivës.Në situata të 1 dhe 5, liderishipi direktiv ka efekt të kundërt. Në këto situata, pasuesit thjesht nuk duan ndonjë informacion apo udhëzime dhe mund të bëhen jobashkepunues.Në situata të 4 dhe 8, nevoja për lidershipin direktivë është zëvendësuar nga udhezimet e anëtarëve te grupit të punës.
 • L P përfshin të gjitha sjelljet e treguar në këtë model. Vini re, Lid.Pjesemarres mund të jete ndërveprim me grupet apo marrëdhëniet me individë. Ai përfshin konsultime në lidhje me alternativat e ndryshme të prodhuara nga lidereti ose duke i kërkuar një grupi apo individëdeve të tjerë për të ndihmuar me atë pjesë të procesit të zgjidhjes së problemit.Lidershipi pjesëmarrës në ekstrem është delegacioni ku lideri mund të ndihmojë në formë me këtë çështje, por e kthen zgjidhjen e saj mbi një grup ose individ, i cili, ka përgjegjësinë dhe shpresojmë se edhe autoritetin dhe burimet për të trajtuar atë.
 • Para se të fillojmë te flasim në lidhje me aftësitë, ne duhet të përmendim një tipar absolutisht kritik për lidership të suksesshem me pjesëmarrje: integritetin. Pasuesit do të pranojmë informata, besojnë se lideri do të sillet në mënyrë konsistente me vlerat e grupit, do të jetë besnikë dhe të angazhuar në grup, dhe do të marrin pjesë me liderin dhe anëtarë të tjerë në zgjidhjen e problemeve dhe vendim-marrjes për të mirën e grupit, kur lideri ka integritet. Aftësit monitoruese liderit i lejojnë që të përshtat sjelljen e tij në bazë të shenjave shoqërore nga mjedisi. Ata mësojnë nga reagimet që ata marrin nga të tjerët dhe krijojnë një ide se si sjellja e tyre ndikon tek të tjerët.Natyrisht, aftësitë e të dëgjuarit janë të rëndësishme në një mjedis pjesëmarrës. Kujdes i vëmendshem, përqendrim, aftësia për të dëgjuar në mes të fjalëve, dhe reagimet verbale dhe jo verbale janë të rëndësishme.Zgjidhja e konfliktit është e nevojshme kur dy ose më shumë individë apo grupe kanë interesa apo qëllime që duket në kundërshtim ose nuk përputhen. Është e rëndësishme për të përcaktuar burimin e konflikteve dhe adresën e tyre aktive.
 • Pushteti legjitim është i rëndësishem për të fituar besimin tek pasuesit në proces pjesëmarrës. Pasuesi duhet të din se lideri ka autoritetin për të ftuar përfshirjen e tyre në marrjen e vendimeve, dhe të jenë në një pozicion për të zbatuar vendimin qe është arritur. Nëse ata janë të pasigurt në lidhje me pushtetin, ata kanë pak gjasa të marrin pjesë aktivisht në proces.Burimet / lidhjet – një lider i cili mund të sigurojë burime të shumta të zvogëlon konfliktet në mesin e anëtarëve të cilët mund të garojnë për ta. Kur konkurrenca është hequr, pasuesit mund të përqendrohen në zgjidhjen e problemeve dhe të vendim-marrjes.Fuqia e ekspertëve është e rëndësishme për të ndihmuar lider ne pjesëmarrje përmes njohurive dhe aftësive. Sa më I rëndësishem vendimi, ka më shumë të ngjarë qe ekspertiza e liderit do të luajë një rol në këtë proces të suksesshëm pjesëmarres.
 • Situatat 1,2,5,6 dhe 8 janë shembuj ku zakonisht pasuesit kane nevoje dhe I mirepresin sjelljet pjesëmarrëse.Në situata të 3 dhe 4, lidershipi pjesëmarrës ka efekt të kundërt. Në këto situata, pasuesit e thjesht nuk duan ndonjë informacion apo udhëzime dhe mund të bëhet jobashkepunetore.Në situata të 7 nevoja për lidership pjesëmarrës është zëvendësuar nga rregullat e shkruara dhe udhëzime.
 • Sjellja e lidershipit mbështetëse përfshijnë të gjitha e më lart.Sjellja e lidershipit mbeshtetes është e zakonshme në udhëheqje të efektshme dhe është dokumentuar mirë në industri, organziata ushtarake, shërbimit arsimor, sociale dhe organizata joqeveritare. Popullariteti me lideret rezulton nga rëndësia e saj në krijimin dhe ruajtjen e mirëqenies së pasuesve dhe të grupeve.
 • Aftësitë e komunikimit si mjet I sjelljes se lidershipit mbështetës:-Në mënyrë efektive përcjellë idetë dhe ndjenjat e tyre, dëgjojnë në mënyrë aktive, dhe i nxjerr idetë dhe ndjenjat nga pasuesit e tyre.-Të jenë të përgjegjshëm për problemet e pasuesit 'detyrë të lidhura, ankesat, dhe problemet personale.-Për të treguar se sa pasuesit janë te vlerësuar.-Aftësi ndërpersonale si mjet I sjlljes se lidershipit mbështetës:Përmes, marrëdhënieve pozitive ndërpersonale miqësore, kreu i mbështet pasuesit, bashkëpunon me ta, zhvillon besim me ta, dheu ndihmon.-Ofron mbështetje sociale kur pasuesit janë të mërzitur ose nën presion.-Tregon vlerësimin dhe merr interesohet për jetën e pasuesit '.-Lideret e shoqerueshem kënaqen kur kalojn kohë në baza të rregullta me çdo ndjekës. Ruajtja e dispozitave pozitive i gëzueshëm, i thuhet të jetë e lehtë për të marrë së bashku me të, tregojnë konsideratë dhe besim ndaj të tjerëve.Ekspertiza, si mjet I sjelljes se lidershipit mbështetës:Duhet të kenë ekspertizë për të ofruar trajnim dhe zhvillim.Nxitja e burimeve në zgjidhjen e problemeveTë sigurojnë reagime të dobishme në punënRrit besimin e prijësit dhe gatishmërinë për mbështetjen e pasuesve.
 • Përveç për zhvillimin e aftësive të veçanta, lideret përkrahës(mbeshtetes) punojnë edhe në zhvillimin e tri baza të ndryshme të pushtetit nga të cilat ata mund të aplikojnë në mënyrë efektive aftësitë e tyre udhëheqëse: ekspert, referent, dhe shpërblimEkspert I pushtetit ndihmon lideret e mbështetjes, duke u siguruar pasuesve, aftësi njohuri dhe aftësi në kryerjen e detyrave të rëndësishme dhe zgjidhjen e problemeve. Sa I rendesishem problemi më i pasuesit, me e madhe mundësia qe lideri do të duhet të mbështetet në pushtet të ekspertëve. Lideret efektive përdorin fuqinë e ekspertëve për të mbështetur pasuesit duke ofruar njohuri të nevojshme, duke qenë në dispozicion si një burim të këshillave teknike, duke ndihmuar individët per të zgjidhur problemet e punës, duke ofruar shpjegime të proceseve, dhe duke iu referuar burimeve të nevojshme te informacioneve pasuesit.Lideret,personaliteti I te cileve,të arriturat, dhe integriteti,jane shkaqe qe pasuesit të admirojnë dhe të identifikohen me ta per ta fituar pushtetin referent. Kur lideret kanë pushtet referent, pasuesit atribuojn motive të favorshme lidereve, ata duan miratimin e liderëve të tyre, dhe ata e interpretojnë sjellje të vogla, të parëndësishme me lider si (p.sh. buzëqeshje, apo gjest të tjera miqësore) mbështetës.Pushtet i Shpërblimit mund të përdoretpër të siguruar burimet e nevojshme, një orar më të mirë të punës, një llogari të madhe të shpenzimeve, ose këshilla për pasuesit. Prandaj lideret mbështetëse duhet të punojnë në drejtim të marrjes së pushtetit shpërblyes.
 •  Mjedise të volitshme: 1,2,3, dhe 6. Ato pasqyrojnë një nevojë përmbeshtetje që mund të rrisë apo për të rritur efektivitetin e lidershipit.Ulje ose neutralizoj: 4 & 5. Shënoni pasuesit të cilët mund të rezistojnë ose janë imunizuar për efektet pozitive të mbeshtetjes. Kur sjelljet mbështetëse janë të pranishëme, ata do të mund të prodhojnë pak ose aspak ndikim në reagimet ndjekëse. Mund t'i nënshtrohen llojeve të tjera të ndikimit.Ndërrimi i duhet pasuesit 'për mbeshtetje: Mjedisi 7. Kur punëtorët të gjejnë detyra të kënaqshme dhe bazë për angazhimin ndjekës të lartë dhe të performancës, pak mbeshtetje nga kreu është e nevojshme.
 • Hulumtimit psikologjik në fillim të sugjeruan një sjellje të veçantë qe do të rritet në frekuencë nëse është ndjekur nga një shpërblim. Një konkluzion është se një sjellje e cila nuk është pasuar nga një shpërblim apo është pasuar nga një dënim do të ulet në frekuencë.Menaxherët në organizatat me performancë të lartë bëjnë një përpjekje të vetëdijshme për te shpërblyer ndonjë veprim të anëtarëve që janë të vlefshem për organizatë. Shpërblime të prekshme dhe të paprekshme, të cilat ata kontrolliojn do të ndihmojë per të kënaqur nevojat e pasuesit 'për njohje, respekt për veten, arritje, të sigurisë, dhe nevojat fizike.Një rahje e krahut nga pas apo nje kompliment janë shpërblime të fuqishme, sepse ata mund të përdoren shpesh dhe në vend me asnjë vonesë kohë. Sigurimi i shpërblimeve ne kuptim te plote për pasuesit u jep atyre stimuj dhe të dhëna se si ata duhet që në mënyrë efektive të drejtojn sjelljen e tyre.
 • Sjellja e lidershipit ndeshkues siguron rezultate aversive ose heq rezultatet e dëshirueshme kur pasuesit pengojn arritjen e qëllimeve organizative.Kur lidershipi ndeshkues ndeshkon pasuesit për shkelje të rregullave, munges te përpjekjeve, apo punën e dobët, ata japin pasuesit nj informacion të dobishëm për atë se qfare sjellje lideri nuk dëshiron.
 • Lideret që preferojnë të bëjnë vendimet e tyre shpesh janë të prirë të përdorin shpërblimet për të ndikuar tek pasuesit. Këto tipare janë shoqëruar shpesh me një sasi të lartë të vetë-besimit.Eksperienca se tyre për të udhëhequr ndihmon ata të zhvillojnë këto tipare dhe i ndihmon ata të bëjnë vlerësimet e tyre.Pushteti shpërblyes është përdorur për të nxitur sjellje të caktuara te pasuesit dhe të performancës. Shpërblime të prekshme vs paprekshme.Fuqia detyruese është përdorur për të ndikuar në sjelljen me sjelljet e dënimit. Përdorimi i dënimeve mund të jetë i kufizuar nga marrëveshjet e sindikatave dhe sistemeve organizative shpërblim, politika, ose procedurat që përcaktojnë kur punonjësit do të marrin shpërblime ose që kërkojnë miratime formale nga drejtuesit e lartë.Lidhjet / burimeet e pushtetit jane efektiv kur pasuesit e njohin liderët qe kanë kultivuar kontakte me menaxherët e nivelit të lartë. Lideret shpesh zhvillojnë rrjete të gjera në të organizatë për të siguruar ndikim politik që ata mund të kenë nevojë per të marrë aprovimin për shpërblime të prekshme.
 • Nen 1,4, dhe 7 janë ato në të cilat sjellja shpërblyese do të jetë efektive.Nen3 & 8 janë të përshtatshme për sjellje ndeshkuese për shkak se sjellja e pasuesit kërkon korrigjim dhe pasuesit kanë gjasa për t'iu përgjigjur dënimit në mënyrë të arsyeshme të pjekur.Nen 2,5, dhe 6 përshkruajnë situata në të cilën as sjellja shpërblim e as sjelljet dënim nga lideri nuk eshte efektive. Ose lideri nuk është në gjendje të bëjë një punë të mirë në vlerësimin e performancës ose pasuesit janë të motivuar nga faktorë të tjerë që mund të zëvendësojnë nevojën për shpërblime dhe dënime nga lideret.
 • 05 leadership behavior lead

  1. 1. Lloje te sjelljes direktive te Lidershipit Udhezimi dhe strukturimi I aktiviteteve te vartesit Motivimi dhe ekspertiza percjellese Monitorimi dhe vijushmeria e detyrave Definimi I roleve dhe modeleve te komunikimit Sjellja Direktive e Lidershipit Planifikimi dhe percaktimi I pergjegjesive Qartesimi I synimeve,qellimet dhe metodat e punes 1
  2. 2. Si te jeni Direktiv: Aftesit dhe bazat e pushtetit Aftesit Komunikuese Vetë-besimi dhe këmbëngulësia Kompetencat teknike dhe profesionale Aftësitë, tiparet dhe burimet e pushtetit Pushtetit I ekspertit Burimet/lidhjet e pushtetit Pushteti legjitim 2
  3. 3. Si te jeni Direktiv: Aftesit dhe bazat e pushtetit Aftesit Komunikuese Vetë-besimi dhe këmbëngulësia Kompetencat teknike dhe profesionale Aftësitë, tiparet dhe burimet e pushtetit Pushtetit I ekspertit Burimet/lidhjet e pushtetit Pushteti legjitim 3
  4. 4. Efektet e Lidershipit Direktiv • Lidershipi Direktiv është kombinuar shpesh me sjellje mbështetëse në formën më efektive. • Efektet mbi pasuesit janë të ndikuara fuqishëm nga karakteristikat e situatës dhe pasuesve 4
  5. 5. Ndikimi i Lidershipit Direktiv • Përfitimet e pasuesve: -Qartësia e roleve -Pritjet e qarta -Kënaqshmëria me punën e mbikëqyrësit -Të kënaqur me organizimin -Stresi Ulët -Rritja e performancës • Përfitimet organizative: -Rritja e kohezionit dhe harmoni -Cilësi të lartë ne marrëdhëniet midis anëtarëve të grupit -Reduktimin e synimet për tu larguar -Grupi I fokusuar në arritjen e qëllimeve organizative Përmirësimi i cilësisë 5 dhe / ose efikasitetit
  6. 6. Situata kur direktiva mund te jete efikase apo jo-efikase 1)Pasuesit e shohin veten si individë të aftë dhe me përvojë, të cilët dëshirojnë të punojnë të pavarur m/p mbikëqyrje. 2)Pasuesit janë anëtarë të një grupi të madh punues dhe duhet të koordinojnë aktivitetet e tyre m/p njëri-tjetrin qe të jenë të suksesshem. 3) Lideri ka një shkallë të lartë të ekspertizës dhe është mbështetës. 4) Pasuesit punojn, me një plan të qartë, procedura, qëllimet ekzistojnë dhe reagimet vijn direkt nga kompjuteri. 5) Pasuesit punojn në grup koheziv anëtarët e së cilës kanë dëshirë pak ose aspak për të përmbushur qëllimet e kreut të performancës. 6) Pasuesit punojnë në detyra që kërkojnë procedura të veçanta 7)Pasuesit janë të rinj në punë dhe u duhen udhëzim nga lideri 8) Pasuesit punojnë në grupe autonome anëtarët e të cilit janë të trajnuar dhe me përvojë dhe për të ndihmuar njëri-tjetrin. 6
  7. 7. Llojet e sjelljes se lidershipit pjesëmarrës(participativ) Konsultimi me grup Pyetja per mendime dhe alternativa Vendim-marrjet e perbashketa me pasuesit Konsultimi me individ Sjellja e lidershipit pjesëmarres (participativ) Marrja e informatave nga pasuesit Delegimi 7
  8. 8. Lidership Pjesemarres vs Lidershipit Direktiv • Lidershipi Pjesemarres merret me sjelljen e vendimeve. • Lidershipi Direktiv më shpesh merret me ekzekutimin e një vendimi pasi të është marrë. • Një lider mund të jetë pjesëmarrës duke i konsultuar punonjësit gjatë fazës së vendim-marrjes, por ende të jete direktiv duke ndjekur nga afër progresin drejt përfundimeve që janë vendosur në mënyrë reciproke. Kur Përdoren së bashku, LP & LD mund të jetë një qasje efektive e lidershipit. 8
  9. 9. Si te jeni pjesemarres:Aftesit dhe bazat e pushtetit Aftesit e menaxhimit te konfliktit Aftesit vetmonitoruese Aftesit e ndegjimit Aftesit,tiparet dhe burimet e pushtetit Pushteti I ekspertit Burimet/lidhjet e pushtetit Pushteti legjitim 9
  10. 10. Si te jeni pjesemarres: Aftesit dhe bazat e pushtetit Aftesit e menaxhimit te konfliktit Aftesit vetmonitoruese Aftesit e ndegjimit Aftesit,Tiparet dhe burimet e pushtetit Fuqi e ekspertit Burimet/Lidhjet e pushtetit Pushteti legjitim 10
  11. 11. Arsyeja qe lideret pjesemarres punojn me pasuesit -Mundëson reflektim mbi çështjet që ndikojnë tek ata -Ofron mundësi për të shfrytëzuar talentet e pashfrytëzuar, i cili përmbush nevojën për kompetencë dhe vetë-realizimit -Të bëjë një kontribut të rëndësishëm në një grup me vlerë, në këtë mënyrë plotësimin e nevojave për vet-respekt dhe realizime -Kontribuon në motivimin dhe angazhimin ne 11 vendimarrje.
  12. 12. Situatata kur L.Pjesemarres mund/nuk mund te jete efikas 1) Pasuesit punojn ne detyra te rendesishme per suksesin e organizates. 2)Angazhimet e pasueseve janë të nevojshme për të zbatuar me sukses një vendim. 3)Detyrat e punës se pasueseve janë shumë të parashikueshme dhe të përsëritura me asnjë ndryshim në mënyrën e përfundimit 4) Lideri duhet të bëjë një vendim të jashtëzakonshem menjëherë, me shumë pak kohë për të mbledhur të dhëna dhe informacion. 5)Lideri dhe pasuesit punojnë në një mjedis që është jashtëzakonisht e pasigurt dhe ndryshon me shpejtësi. 6) Pasuesit janë shumë kompetent dhe duhet të kenë njohuri dhe informacion për të sjell një vendim në fuqi. 7) Një grup të gjerë të rregullave të shkruara, rregulloret, dhe procedurat ekzistojnë për të drejtuar pasuesit 8) Pasuesit kanë nevojë të lartë për pavarësi dhe kërkojë mundësi për arritjen 12 dhe përmbushjen e vetë-permbushje.
  13. 13. Llojet e Sjelljeve te lidershipit mbeshtetese Duke qenë i vëmendshëm dhe I kuptueshem Ndihma pasuesve per te zhvilluar aftesit dhe karieren Shfaqja e respektit dhe besimit Shfaqja e shqetesimit per nevojat e pasuesve Sjellja e lidershipit mbeshtetes Duke qenë miqësore, informative dhe inkurajues Shfaqja e dashamirësis ndaj problemeve të të 13
  14. 14. Pse Lidershipi Mbeshtetes eshte efektiv • Sjellja e lidershipit mbështetës funksionon sepse: -Ata i përmbushin nevojat e njerëzve të jenë të pëlqyer dhe vlerësuar nga të tjerët, që të respektohen si të aftë dhe të vlefshem dhe për tu përmirësuar vazhdimisht -Mbeshtetja ndihmon të mbajë një grup së bashku me nxitjen e kohezionit në mesin e anëtarëve dhe mbajtjen e individëve për t'u bërë të tjetërsuar 14
  15. 15. Si te jeni mbeshtetes: Aftesit dhe bazat e pushtetit Aftesit komunikuese Aftesit nderpersonale Kompetencat teknike dhe profesionale Aftesit,Tiparet dhe burimet e pushtetit Pushteti I eksperteve Pushteti referues Pushteti shperblyes 15
  16. 16. Si te jeni mbeshtetes: Aftesit dhe bazat e pushtetit Aftesit komunikuese Aftesit nderpersonale Kompetencat teknike dhe profesionale Aftesit,Tiparet dhe burimet e pushtetit Pushteti I eksperteve Pushteti referues Pushteti I shperblimit 16
  17. 17. Situata kur Mbeshtjetja mund ose nuk mund te jete efikase • 1) Pasuesit janë nën stres të lartë duke u përpjekur për të përfunduar një detyrë të rrezikshme. 2) Pasuesit janë të rinj ne punë dhe janë të pasigurt për aftësitë e tyre dhe pozitat. 3) Pasuesit janë grup i vogël i këshilltarëve në një shërbim për studentë dept. e një universiteti shtetëror. 4) Pasuesit janë shumë të vetëdijshëm dhe kokëfortë në pikën e tyre të parë. 5) Pasuesit janë një grup i madh (mbi 30) të cilët punojnë në detyra të ndryshme në shumë vende të ndryshme. 6) Detyrat kërkojnë krijimtari dhe mësime të reja me shumë konkurrencë dhe konflikt të mundshëm me grupe të tjera. 7) Puna përfshin hartimin dhe testimin e programeve kompjuterike. Personeli është i trajnuar dhe kompetent dhe të marrë një pjesë të madhe të kënaqur nga puna e tyre 17
  18. 18. Llojet e Sjelljes se Lidershipit Shperblyes Detyrat e punes se kenaqshem Komplimentet Vleresim I larte I performances Sjellja e Lidershipit Shperblyes Rekomandimet per shperblime Rritja e pagave Informimi i shefit për punën e papaguar 18
  19. 19. Llojet e sjelljes se lidershipit ndeshkues Caktim I detyres se pakendshme Qortim Verbal Gjoba per shkelje te rregullave Vleresim I ulte I performanses Sjellje e lidershipit ndeshkues Privilegje te reduktuara Extra pune 19
  20. 20. Si te shperbleni apo ndeshkoni: Aftesit dhe bazat e pushtetit Preferencë për marrjen e vendimeve të tyre dhe marrjen e përgjegjësive Pushteti shperblyes Vet-besimi Aftesit,tiparet dhe burimet e pushtetit Pushteti koerziv(shtrengues) monitorimi dhe matja e performancës se pasuesit Lidhejt/Burime t e pushtetit Pushteti legjitim 20
  21. 21. Shperblimet do te jene me efektive kur: -Ata janë vlerësuar shumë nga ndjekës- Merrë menjëherë pas sjelljes të dëshiruar-Pasuesit e besojnë se lideri është i sinqertë dhe shpërblimet do te mirren -Lidhur me performancë të lartë -Shperblehen vazhdimisht dhe në mënyrë të drejtë 21
  22. 22. Ndeshkimet/Denimet do te jene me efektive kur: -Ata janë të drejtuara drejt sjelljes e jo personit-Bëhet në privat -Bërë në nivel të ulët, mënyrën jo-emotive -Lideri merr përgjegjësi direkte për dënim-nuk ka atribut të dikujt tjetër -Menjëherë mposhtë sjellje të padëshirueshme apo të performancë të dobët -Në përputhje me sjellje të ngjashme të padëshirueshme apo shfaqje, shoqëruar me informacion mbi 22 përmirësimin
  23. 23. Situatat kur shperblimet/denimet mund te jene ose te mos jene efikase -Udhëheqësi i kontrolln shpërblimet që janë të rëndësishme për pasuesit dhe ka një reputacion për administrimin e shpërblimeve në një mënyrë të drejtë dhe të paanshme. -Ndjekësit janë inxhinierë shumë të aftë të projektimit duke bërë punë komplekse, por masat e performancës se mire nuk janë zhvilluar. -Lideret mbahen në nderim të lartë nga pasuesit dhe lideri i ka shpërblyer ata në të kaluarën. Kohët e fundit, pasuesit e kanë refuzuar për të ndjekur drejtimin e liderit në dy detyra të njëpasnjëshme që rezultojnë në performancë të dobët. -Performanca e punes se Pasuesit është një rezultat i drejtpërdrejtë i përpjekjeve të tyre në punë. 23

  ×