MUNI workshop - 02.ethical business

425 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MUNI workshop - 02.ethical business

 1. 1. Where small businesses do BIG marketingEtika v podnikání
 2. 2. Představení• Dobrý den• Ing. Ondřej Coufalík• Co vás zajímá? Ptejte se, přerušujte ... 2
 3. 3. Osnova1. Pojem „Etika“2. Pracoviště3. Zákazníci4. Rady a tipy 3
 4. 4. 1. Pojem „etika“• Etika (z řeckého ethos - mrav), nebo též teorie morálky je filozofickou disciplínou, která zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy. Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla.• Na rozdíl od morálky, která je blíže konkrétním pravidlům, se etika snaží najít společné a obecné základy, na nichž morálka stojí, popř. usiluje morálku zdůvodnit.• ETIKA ≠ MORÁLKA 4
 5. 5. 1. Pojem „etika“: firemní postoj• Pozitivní postoj v oblasti veřejných zájmů• Ohled na společenské normy a zvyklosti• Otevřené, férové a korektní jednání a vyjednávání• Zájmy klienta a zaměstnance mají přednost• Platí: klient má vždycky pravdu  VS• Tvrdé hájení pravidel a zájmů firmy 5
 6. 6. 1. Pojem „etika“: kultura• Vize, mise, hodnoty -> vytváří kulturu• Co si myslíte, že patří do firemní kultury?• Naše firemní kultura: • Pravidla chování • Prezentace na venek • Společné hodnoty a cíle • Kodex chování a oblékání • Barvy, logo, identita• Firma = rodina -> její členové ji znají a chovají se tak 6
 7. 7. 2. Pracoviště• Jsme malý tým• Neexistuje subordinace (nadřízenost / podřízenost)• Neformální chování• Vzájemný respekt• Vedení otevřené vůči zaměstnancům: • Informace – dění ve firmě • Osobní potřeby – dovolená, problémy, pomoc • Nápady – ocenění a benefity ze společného přínosu 7
 8. 8. 2. Pracoviště: příklady z praxe• Zaměstnanec přijde s myšlenkou či produktem, který umožní firmě vydělat peníze. Jak byste se zachovali?• Máme přesně stanovenou provizi (např. 5%).• Každý přínos je proplacen autorovi – ne jednorázově, ale po celou dobu čerpání.• Příklad: zaměstnanec ze své vůle navrhnul a vytvořil automatický FA systém, který šetří cca 20h času (operativy) měsíčně – dostává pravidelnou prémii ve výši 5%, tj. 1h platu navíc 8
 9. 9. 2. Pracoviště: příklady z praxe• Nemáme pevně stanovenou pracovní dobu.• Je to výhoda či nevýhoda, co myslíte?• VÝHODA: • Všichni chodí mezi 8-9 ráno • Končíme společně mezi 17-19 • Bezproblémové řešení dovolených• Výchozí podmínky: • Model funguje pouze za předpokladu dobrého rozdělení rolí, přidělení kompetencí a dle osobních kvalit jednotlivce. 9
 10. 10. 2. Pracoviště: příklady z praxe• Hrubé výrazy, nepomáhá domluva, příkaz. Přesto existuje vůle jedinců problém řešit.• Jak na to? • Brainstorming nad řešením + uzavření všeobecné dohody (respektují všichni včetně vedení, hrajeme společnou hru) • Nástěnka se jmény se systémem čárek • Každá čárka = 5 Kč, na konci měsíce vyplacení do kasičky • Vytažení peněz bolí, vymahatelnost závisí na soudržnosti týmu • Po 2 měsících naprosté polepšení  10
 11. 11. 2. Pracoviště: příklady z praxe• Nemáme pevně stanovenou pracovní dobu.• Je to výhoda či nevýhoda, co myslíte?• VÝHODA: • Všichni chodí mezi 8-9 ráno • Končíme společně mezi 17-19 • Bezproblémové řešení dovolených• Výchozí podmínky: • Model funguje pouze za předpokladu dobrého rozdělení rolí, přidělení kompetencí a dle osobních kvalit jednotlivce. 11
 12. 12. 3. Zákazníci• Náš zákazník náš pán!• Naši zákazníci jsou naši partneři.• S většinou z nich jsme si velmi blízcí.• Problémy se řeší.• Využíváme vzájemně svých služeb (USA především).• Funguje doporučení a referenční systém (doporučení). 12
 13. 13. 3. Zákazníci: příklady z praxe• Náš zákazník náš pán! ANO, ale máme také sebeúctu.• Příklad: • K: Hlásím chybu. • GBIT: Prosím upřesněte místo a chybné chování. • K: Nemám čas, za to můžete vy, opravte mi stránku. • GBIT: Ano opravíme, kde a co prosím? • K: Stránka xy se mi nechová tak jak má. • GBIT: My vidíme vše korektně, chyby systému nejsou hlášeny. • K: Rozbiju vám hubu všem... 13
 14. 14. 3. Zákazníci: příklady z praxe• Zabralo to 2h komunikace a hledání neexistující chyby.• Druhý den napsal, že špatně klikal.• Jak byste toto vyřešili? • Klient neumí ovládat PC. Neomluvil se. Byl velmi hrubý. • Nekompromisně a tvrdě jsme naúčtovali odvedenou práci. • Veškerá komunikace je monitorovaná – dohledatelná. • EFEKT: Z prudiče se stal příležitostný poptavač.• Nesmíte ukázat slabost, být silný, mít pravidla. 14
 15. 15. 3. Zákazníci: příklady z praxe• Projekt, podepsaná smlouva, dohodnutý splátkový kalendář, stanovené sankce.• Předání díla• Vyfakturování první splátky• Platba nepřišla ani po 2 měsících• Fakturace 2, 3 splátky a pořád nic.• Jaké máme možnosti? 15
 16. 16. 3. Zákazníci: příklady z praxe• Snažíme se a nutíme klienta ke komunikaci. Odplatou neustálé výmluvy.• Poslána 1., 2., 3. upomínka. Nedojde k úhradě?• Odstoupení od smlouvy.• Vymáhání vzniklé škody: • Právní kancelář • Inkasní agentura – prodej pohledávky • Exekutor 16
 17. 17. 3. Zákazníci: příklady z praxe• Ideální klienti: • Dílo -> FA -> proplacení ve splatnosti, v ČR o pár dní po splatnosti je vše normální a v pořádku • V USA je zvykem, že se platí ihned • Německo – klienti chtějí platit hned výměnou za skonto• Praxe • Velké firmy (účtárny) mívají často interní příkazy, že všechny FA se platí 2 nebo 3 týdny po splatnosti • Státní správa splatnost 30 dní (14 obvyklá) 17
 18. 18. 4. Rady a tipy: zaměstnanci • Mějte jasný kodex chování zaměstnance. • Poznejte svoji firmu, sestavte a respektujte firemní kulturu. 18
 19. 19. 4. Rady a tipy: zákazníci • Jednejte vždy upřímně a na rovinu. • Sdělujte jasné a přesné informace. • Nastavte si pravidla a procesy řešení různých situací. • Mějte připravené dokumenty: • Smlouvy, upomínky • Obchodní podmínky, ceník • Proč? 19
 20. 20. 4. Rady a tipy: zákazníci • Dokumenty a pravidla jsou vaším pilířem o který se můžete v případě řešení problémů opřít. • Seznamte s nimi na začátku každé nové spolupráce klienty. Budou vědět do čeho jdou. • Efekty: • Pořádek dělá přátele • Jistota • Profesionalita 20
 21. 21. Konec• Děkuji za pozornost• Otázky?• Spolupráce? 21

×