Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diseminare curs Comenius - Paris, martie 2014

Titlul activitatii de formare : « Usages pédagogiques et ressources du numérique dans les projets scolaires de coopération européenne»

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Diseminare curs Comenius - Paris, martie 2014

 1. 1. Cursul de formare “Practici educaţionale şi resurse digitale în proiectele şcolare de cooperare europeană” (Proiect Comenius- Mobilitate individuală) Franţa- Paris 16-23 martie 2014 • Truică Constantin • profesor în învăţământul primar • Liceul Tehnologic Crîmpoia, jud. Olt
 2. 2. Pregătirea pentru activitatea de formare : • • consultarea Apelului General European pentru propunerile de proiecte şi a ghidului LLP Lifelong Learning Programme. • Consultarea bazei de date Comenius, a site-ului web al Agenţiei naţionale pentru programe comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale şi al forumului acesteia • Contactarea prin e-mail a organizatorului cursului de formare, La Ligue de l’Enseignement, reprezentată prin doamna Annie Ysebaert, pentru solicitarea preînscrierii la curs • Am pregătit câteva materiale legate de activitatea mea profesională şi de profilul unităţii şcolare de origine • Am căutat să definesc obiectivele mele, ale şcolii de origine şi valoarea europeană adăugată a acestui curs, precum şi impactul pe care acesta îl poate avea asupra elevior, cadrelor didactice sau asupra managementului şcolii • Am elaborat un plan de diseminare, ataşat formularului de candidatura Comenius • Transmiterea online şi prin poştă a formularului de candidatura Comenius, după aprobarea acestuia de către Agenţia Naţională, cât şi a contractului de finanţare, semnat de reprezentanţii Liceului Tehnologic Crimpoia şi ai Agenţiei Naţionale;
 3. 3. Formularul de candidatură Comenius şi contractul de finanţare
 4. 4. Înainte de începerea cursului de formare, organizatorii au oferit celor 9 participan i din 8 ţări europene (Anglia, Bulgaria Estonia, Italiaț Polonia, România, Spania şi Suedia) chestionare pentru a răspunde cu privire la institu iile i la con inutul proiectelor lor,ț ș ț pentru a identifica nevoile lor specifice în acest domeniu.
 5. 5. Decolarea din aeroportul Henri Coanda, Otopeni
 6. 6. Aterizarea la Aeroportul Charles de Gaulle, aproape de capitala
 7. 7. Descrierea activitatii de formare Cursul de formare, denumit "Usages pédagogiques et ressources du numérique dans les projets scolaires de coopération européenne " s-a desfăşurat în Franţa, la Paris, în perioada 16 martie - 23 martie 2014, organizatorul fiind instituţia “Ligue de l'Enseignement », cu sediul in Paris, iar limba de instruire a fost limba franceză. Cursul, derulat pe parcursul a 36 de ore, in sase zile, a avut numeroase activitati: prezentarea rapida a participantilor, prin activitati de “ice breaking”, dar si a unitatii scolare, prin cateva imagini, text, pliante sau materiale didactice reprezentative, sau chiar a regiunilor din care provin. Acest curs a fost conceput pentru cadre didactice în domeniul educaţional şi a pus în aplicare informaţiile utile cu privire la cunoştinţele şi abilităţile inovatoare în domeniul utilizării educaţionale a tehnologiei digitale, în cadrul unor proiecte multilaterale şcolare Comenius şi eTwinning bilateral, dar şi pentru că utilizarea noutăţilor digitale poate uşura muncă didactică de predare. Formatori: Annie Ysebaert şi Georges Labasse (formator TICE)
 8. 8. 9 participan iț din 8 ţări europene (Anglia, Bulgaria Estonia, Italia, Polonia, România, Spania şi Suedia)
 9. 9. Obiectivele cursului de formare au fost următoarele: - introducerea şcolii în era digitală - un imperativ de învă ământț pentru to i profesorii din Europa ;ț - oferirea informa iilor utile de formare, referitoare laț utilizările educa ionale i resursele digitaleț ș în proiecte colare de cooperareș europeană ; -achizi ionarea mai bună deț competen e-cheieț pentru to i cursanţii şiț punerea în aplicare a strategiei digitale inovatoare în sala de clasă; - informarea participan ilor cu privire la noulț program 2014/2020 - acordarea de ajutor profesorilor pentru a gestiona diversitatea în coală i problemele legate de calitateș ș (în primul rând de învă ământț i dobândirea de competen e -cheie pentru elevii lor);ș ț - realizarea atelierelor de practică pedagogică pentru o reflec ieț colectivă i aprofundatăș ; - prezentarea celor mai bune practici pentru a construi i, în cele dinș urmă, pentru a califica propriile experienţe; - dezvoltarea de proiecte inovatoare i relevanteș , instrumente de evaluare i de schimbări în sistemul educaţional.ș
 10. 10. Coordonatorul de formare, Annie Ysebaert
 11. 11. Activităţi de informare şi culturale în Paris Instituţii vizitate: Centrul Şcolar al Spitalului Universitar Necker şi Institutul Curie Paris 15, care este un spital specializat în pediatrie . Gama largă de activită i de medicină iț ș chirurgie a copiilor bolnavi din Franţa este coroborată cu activităţile educaţionale personalizate pentru elevii internaţi. Directorul de coală al Centrului educaţionalș din Spital, doamna Bénédicte Leveque i profesorul deș engleză, doamna Yanni-Ikka Sabrina , ne-au prezentat sistemul de învăţământ aplicat in centrul şcolar.
 12. 12. Spitalul Necker şi spaţiu educativ pentru recuperarea educaţională
 13. 13. Spaţiu de joacă , cu luminator
 14. 14. Prezentarea spitalului şi a obiectivelor sale educaţionale
 15. 15. Muzeul Artelor şi al Meseriilor din Paris - prezentarea ghidată a istoriei telecomunicaţiei: poşta telegrafică, comunicaţiile pe submarine, fonograful lui Edison, camerele de televiziune, receptoarele de radio cu galene, telegrafia militară, cât şi o demonstraţie a funcţionarii gramofonului;
 16. 16. In faţa Muzeului de Arte si Meserii, aşteptând deschiderea
 17. 17. Coordonatoarea pe proiecte europene a Muzeului ne prezintă, la prânz, în restaurantul muzeului, colaborările cu şcoli din Franţa, în special cu cele din Paris
 18. 18. Am vizitat La maison de L’Europe, unde am primit brosuri si materiale informative(pliante, mape) despre Parlamentul European, cat si informari cu videoproiectorul despre componeneta, rolul si scopul acestuia.
 19. 19. Liceul profesional «Octave Feuillet» din arondismentul al XVI-lea din Paris
 20. 20. La Liceul Profesional Octave Feuillet, liceu de moda si accesorii “haute couture”, pentru ca se desfasura “Ziua portilor deschise”, am admirat rezultatele muncii elevilor: broderii, haine, lenjerie, croitorie, palarii sau accesorii din pene, operarea pe programe de design si de croitorie, coaserea si calcarea hainelor, proiecte de vestimentatie si design, toate executate pe baza unor fise de proiecte.
 21. 21. Activitati de socializare intre beneficiarii cursului de formare in afara activitatilor de curs
 22. 22. La restaurantul “Le Circus”
 23. 23. Impactul activităţii de formare asupra dezvoltării mele profesionale Acest curs a avut un impact asupra formării mele profesionale, atât în termeni de competen e profesionale cât şi interpersonale:ț • am reactivizat vocabularul francez i mi-am îmbogă it bagajul deș ț informa ii bazate pe cooperarea interşcolară în Europaț (Coordonatorul de formare , Annie Ysebaert ne-a invitat în grădina Institutului i a spart gheaţa cu câteva exerci ii de cunoa tereș ț ș reciprocă ) • mi-am dezvoltat capacitatea de a comunica în mod constructiv în diferite situa ii socialeț • mi-am exersat aptitudinile i competen ele digitale (ș ț în realizarea jurnalului zilnic al proiectului)
 24. 24. Impactul asupra instituţiei în care îmi desfăşor activitatea şi asupra comunităţii locale : - A ajutat la creşterea dimensiunii europene a unitatii scolare - Posibilitatea incheierii de parteneriate cu scoli europene in vederea derularii unor proiecte in care sa fie implicati atat profesorii, cat si elevii - Incurajararea participarii colegilor in proiectele multilaterale - Extinderea posibilitatilor de perfectionare profesionala si a competentelor lingvistice; - Cresterea interesului pentru tehnicile moderne de comunicare, utilizarea noilor tehnologii permite o invatare performanta - Cresterea interesului pentru invatarea limbilor straine Impactul profesional: Am invatat, pentru realizarea jurnalului de stagiu, sa folosesc programe (Audacity, Format Factory, Movie Maker) care ajusteaza dimensiunea fisierelor pentru a putea fi uploadate pe platforme ca Agora, Didaserveur si sa produc fisiere audio, ce ar putea constitui un mijloc de cooperare cu alte scoli europene;
 25. 25. -Am exersat competen ele digitaleț , tiin ifice i tehnologiceș ț ș Formatorul TICE, Georges Labasse, ne-a arătat câteva strategii digitale pe platforma Agora: - cum se poate inregistra vocea pentru diverse filmuleţe, - cum se utilizează Platforma „Agora Project”, dându-ne linkurile , adresele de utilizator şi parolele pentru accesare; - cum se accesează forumul proiectului; - cum se realizează dosarul stagiarilor; - cum se utilizează Site-ul educaţional ”LearningApps.org”, pentru a elabora exerciţii educaţionale necesare elevilor cu care lucrăm; - vizualizarea documentelor realizate de către stagiari; Referitor la instrumentele pentru elaborarea proiectelor scolare de cooperare europeana, dl Georges Labasse ne-a prezentat instrumentele de comunicare, pentru a cauta, a coopera, a comunica si a publica, in serviciul proiectelor europene pe o tabla interactiva; ne-a ghidat in a utiliza o platforma de partajare a productiilor pedagogice si a altor resurse digitale care pot fi utilizate la clasa, prezentari video si utilizarea jurnalului de stagiu.
 26. 26. Discutii despre Erasmus+, noul program cu o puternica finantare europeana intre 2014-2020, utilizarea retelelor sociale si a platformei eTwinning.
 27. 27. Inregistrarea pe site-ul eTwinning
 28. 28. Lucrul pe platforma Agora Project
 29. 29. Am realizat cateva jocuri educative pe LearningApps.org, dupa crearea contului
 30. 30. Participantii care aveau proiecte de cooperare europeana multilaterale sau bilaterale in scolile de provenienta, finalizate sau in derulare, le-au prezentat de pe site-ul institutiei, cu tematicile si scolile asociate acestor proiecte. De asemenea, am prezentat bunele si relele practice educationale observate in cadrul scolilor noastre.
 31. 31. Exersarea discutiilor in afara Frantei, pe Framapad –o platforma de conferinta- intre participantii din aceleasi tari participante, dupa terminarea stagiului
 32. 32. • Cursul de formare generala, « Usages pédagogiques et ressources du numérique dans les projets scolaires de coopération européenne », a răspuns nevoilor mele profesionale curente, întrucât mi-a oferit posibilitatea să descopăr softuri noi dintre cele cu relevanţă educaţională (Windows Movie Maker, Audacity, crearea de aplicatii pe situl LearningApps.org) şi mi-a dezvoltat competenţele de utilizare a unor softuri / platforme colaborative: Didaserveur, Agora, pentru realizare de teste sau aplicatii. Am invatat sa utilizam platforma Framapad pentru o conferinta intre mai multi participanti, pe care am si folosit-o dupa terminarea stagiului. Am folosit aceste produse în format electronic, precum animaţii, filme, afişe, teste, înregistrări audio, tabla numerica interactiva sau platforme on-line in scopul folosirii lor pentru proiecte scolare de cooperare europeana, cat si in activitatea profesionala. • Participarea la acest curs mi-a dat posibilitatea sesizarii diferentelor dintre propria cultura si altele, a tolerantei, comunicarii si socializarii adecvate intre reprezentantii mai multor state europene, dar si sansa de a admira Parisul, un oras care ascunde multa istorie, grija in pastrarea autenticitatii arhitecturale, culturale si a locuitorilor lui, dar care este deschis tuturor cetatenilor lumii, nu doar europenilor.
 33. 33. La cina de inchidere ne-am bucurat impreuna, la un pahar de sampanie si un meniu placut, de prezenta gazdelor, formatori si colaboratori, cat si de a celorlalti 8 colegi din cele 8 tari europene, intr-un restaurant de langa Notre Dame, dar si de interpretarea live a catorva melodii din repertoriul frantuzesc.
 34. 34. La reintoarcerea in tara, am intocmit Raportul final pentru justificarea activitatii de formare in fata Agentiei Nationale, pentru obtinerea diferentei de grant, cat si pentru prezentarea Planului de diseminare doamnei Inspector pentru proiecte europene. • Ca o activitate de follow-up, mi-am creat cont pe platforma ECAS (Serviciul de Autentificare al Comsiei Europene) si am initializat procedura de inregistrare a Liceului Tehnologic Crimpoia in vederea accesării programelor Erasmus+, dar i a altor programe cuș finan are europeanăț . Am facilitat obtinerea codului PIC- Participant Identification Code, care reprezintă un număr unic de înregistrare de care scoala ar putea avea nevoie in viitor pentru toate etapele unui proiect Erasmus+, de la selecţie până la raportare, în care ar putea fi implicată, indiferent dacă este coordonator sau partener. • Acest curs s-a realizat cu sprijinul U.E., in cadrul Programul de Invatare pe Parcursul Intregii Vieti, programul sectorial Comenius, mobilitãţi individuale de formare continua pentru personalul implicat în educaţia şcolarã. • Continutul materialului reprezintă responsabilitatea mea exclusiva, ANPCDEFP si Comisia Europeana nu sunt responsabile de modul in care continutul informatiei a fost sau va fi folosit.

×